Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 14:38
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 10:01
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dnešního dne odeslal Spolek Šalamoun pomocí DS, Městskému státnímu zastupitelství v Praze: podnět k prověření podezření ze spáchání trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 trestního zákoníku na znalce v odvětví odorologie doc. JUDr. Martina Kloubka Ph.D.

Tento dlouholetý znalec v odvětví odorologie je autorem celé řady znaleckých posudků, které měli a mají zcela zásadní vliv na rozhodování soudů.

Meritem celého podnětu je ta skutečnost, že ač členem týmu policejního prezidenta, který rozkazem č. 57 dne 28.3. 2013 (sic !!!) zřídil pracovní tým "Metoda pachové identifikace" a ač prokazatelně seznámen se závěry tohoto týmu (protože jsou i součástí jeho habilitační práce), že metoda pachové identifikace je nadále neudržitelná, riskantní a z pohledu dokazování trestné činnosti neperspektivní, a to ani pro její využití v rámci operativní činnosti a dále prokazatelně seznámen s výzkumem bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2010 – 2015, kód projektu VF20102015011, jehož vypracování zadalo Ministerstvo vnitra u České zemědělské univerzity v Praze se závěrem:

Výsledky testu ukazují, že psi jsou schopni v zásadě pachovou komparaci provádět. Chybovost je ovšem natolik vysoká, že využitelnost této metody, pokud je prováděna za stávajících podmínek, jako důkazního prostředku prakticky vylučuje."

Dále seznámen, že dne 14.11.2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konala mezinárodní odborná konference za účasti špičkových odborníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a za účasti zástupců Policejního prezidia ČR na téma „Problematika pachových stop“. Z této konference vznikl přepis a také videozáznam, ve kterém v čase 3:27:40 zástupce Policejního prezidia ČR přiznává, že ví, že to policie dělala špatně.

https://www.youtube.com/watch?v=PI6h0a1EuWw

Tedy:

Soudní znalec doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., ačkoliv prokazatelně již od roku 2013 věděl o problematičnosti metody pachové identifikace a její nespolehlivosti a neudržitelnosti v rámci dokazování v trestním řízení, tuto skutečnost opakovaně (soustavně) zatajoval (zamlčoval) ve svých znaleckých posudcích, a to jak v jejich písemné podobě, tak v případech, kdy byl (po zákonném poučení) vyslýchán před soudy jako znalec v rámci trestních řízení.

Nezapomenutelné jsou jeho výroky, zejména v akademické obci:

- já u soudu jezdím slalom

- já u soudu nelžu, jen jim neříkám celou pravdu.

Tento postup soudního znalce doc. JUDr. Martina Kloubka, Ph.D., má nedozírné (fatální) následky v trestních věcech (uvedených příkladmo pod bodem 2. a v řadě dalších), kdy právě jeho znalecké posudky byly naprosto stěžejní pro vydání odsuzujících rozsudků, ať už některé z nich byly ex post zrušeny, zatímco jiné z nich dosud zrušeny nebyly.

Jen namátkou trestní věc Jana Eliáše, Martina Balhara, Martina Skalického, Miloše Zezuly, Gillberta Mc Craye a možná desítky dalších.

 

Václav Peričevič místopředseda Spolku Šalamoun

28. 5. 2020

* * *

P.S.

Od 3:26:20 hod. Albert Žirovnický, po 18 letech propuštěn z Mírova. J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)