Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po čvc 13 @08:30 -
OS Praha 6: kauza JUDr. Zdenka Altnera

Nejnovější komentáře

 • 06.07.2020 09:03
  My stále na všechny chyby, podrazy a podvody jen upozorňujeme.

  Read more...

   
 • 05.07.2020 20:18
  V každém národě se najde několik neohrožených jedinců. O smrti ...

  Read more...

   
 • 04.07.2020 12:39
  Komunisté jsou nepotrestaní od Aše po Peking. KOMUNISTICKÉ ...

  Read more...

   
 • 03.07.2020 12:06
  Poslední odstavec pana bývalého velvyslance jsou velmi úderná ...

  Read more...

   
 • 01.07.2020 00:21
  PČR je na 87 místě na světě ve věci důvěryhodnosti, hned ...

  Read more...

   
 • 01.07.2020 00:05
  Předseda ODS Fiala si loni vydělal jako politolog na universitě ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Již třetí kauzu rodiny „vesnických boháčů“ Miškovských řešil dne 12. 6. 2020 Okresní soud v Kolíně. (O předchozích dvou případech viz níže.)

Tentokrát šlo o dvě pokuty ve výši 15.000 Kčs, které udělila trestní komise kolínského Okresního národního výboru manželům Bohuslavu Miškovskému (1905-1982) a Antonii Miškovské (1905-1984) za to, že „nesplnili dodávku zemědělských výrobků, které jim byly předepsány... za rok 1952“. Tím podle předsedy  komise Merhauta „značnou měrou ohrozili výživu našeho národa“.

Kromě pokut byl manželům Miškovským ještě udělen „vedlejší trest“, a to „propadnutí jmění ve prospěch státu a zákaz pobytu v obci Dolní Chvátliny, okres Kolín, na trvalo“.

Trestní komise neuznala obhajobu manželů Miškovských, že jim 6 prasat onemocnělo červinkou a dalších 11 prasat obrnou, že neměli dostatek krmení, že jim 50 slepic uhynulo a že neměli takový počet krav, aby mohli splnit dodávky mléka. Komise neomluvila ani nedodání slámy. V jednání Miškovských spatřovala „úmysl poškodit náš lidově-demokratický režim“.

S odstupem téměř 70 let ale senát pod vedením Mgr. Karolíny Hoderové vyslovil zcela jiný názor: šlo o nezákonnou šikanu a je třeba vyslovit účast manželů Miškovských na soudní rehabilitaci.

Jinak řečeno: „výživa našeho národa“ tímto způsobem ohrožena nebyla a „náš lidově-demokratický režim“ se nakonec zhroutil z úplně jiných důvodů.

S tím se plně ztotožnila i státní zástupkyně Mgr. Lenka Zikmundová, která poukázala i na předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Praze ve věci Antonie Miškovské z roku 1950.

Tentokrát tedy o rehabilitaci Miškovských žádné pochybnosti nevznikly.

Další poškozená rodina, kterou bude projednávat Okresní soud v Kolíně, jsou Nehasilovi, kteří byli v roce 1953 násilně vystěhováni z Tismic. Veřejné zasedání je nařízeno na úterý 4. srpna 2020 ve 13 hodin.

 1. 6. 2020 zapsal: L. Müller

* * *  

Praha 5. 6. 2020:  JINAK V PŘÍZEMÍ A JINAK V 1. PATŘE?

KRAJSKÝ SOUD TO V KAUZE „VESNICKÝCH BOHÁČŮ“ SROVNAL

Zcela odlišně posoudil 6. 2. 2020 Okresní soud v Kolíně dvě obdobné rehabilitační kauzy rodiny Miškovských, „vesnických boháčů“ z Dolních Chvátlin. Zatímco v kauze z roku 1953 senát Mgr. Miroslava Vobořila v přízemí soudní budovy návrhu vyhověl, o několik minut později v 1. patře senát Mgr. Lucie Kantorové (+) návrh zamítl ve vztahu k pokutě 10.000 Kčs z roku 1950, a to s odůvodněním, že návrh byl podán pozdě a nešlo o závažný zásah do majetkových práv. (Podrobnosti viz níže.)

Proti zamítavému rozhodnutí podali stížnost jak žijící členové rodiny, tak státní zástupkyně Mgr. Lenka Zikmundová.

A senát Krajského soudu v Praze pod vedením Mgr. Josefa Gottěka v usnesení, které bylo stranám doručeno 5. 6. 2020, stížnostem vyhověl a uznal, že návrh na soudní rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. lze podat kdykoli a že udělená pokuta zásahem do majetkových práv byla.

Tím byla kolínská rozporuplnost odstraněna a rodina Miškovských tak může po 70 letech požádat o vrácení pokuty.

Další veřejné zasedání u Okresního soudu v Kolíně je nařízeno na pátek 12. 6. 2020 ve 12:30 (Kmochova 144, č. dv. 004) Senát Mgr. Karolíny Hoderové bude řešit to, že Bohuslav a Antonie Miškovských „nesplnili povinnou dodávku zemědělských výrobků, které jim byly předepsány... za rok 1952“. Tím údajně „značnou měrou ohrozili výživu našeho národa“.

---

(+) Od 1. 5. 2020 předsedkyně senátu Okresního soudu Praha-západ.

---

 1. 6. 2020 zapsal: L. Müller

* * *

Okresní soud v Kolíně 6. 2. 2020: JINAK SE SOUDÍ V PŘÍZEMÍ, JINAK V 1. PATŘE

 Dvě zcela rozdílná rozhodnutí o soudní rehabilitaci vydal dne 6. 2. 2020 Okresní soud v Kolíně v kauze rodiny Miškovských.

Nejprve se v 8:30 v přízemí soudní budovy řešilo násilné vystěhování rodiny z Dolních Chvátlin.

Referent pro vnitřní věci Okresního národního výboru v Kolíně Jaroslav Merhaut (1914-1968) totiž vydal 9. února 1953 výměr, jímž zakázal „vesnickému boháči“ Bohumilu Miškovskému „navždy pobyt v okrese Kolín, současně ... i návštěvy tohoto okresu“ a určil mu „pobyt v Trutnově“ s tím, že rozhodnutí o vysídlení se vztahuje i na rodinné příslušníky: manželku Antonii (1905-1984) , dceru Evu, později provdanou Škoulovou (1930-2015) a syna Vratislava (1933). V odůvodnění se na adresu Bohumila Miškovského praví: „Jevíte se ... pracujícím občanům lidově demokratického státu jako rozkladný živel ve svém prostředí, který stěžuje socialisaci vesnice a budování socialismu vůbec.“

Při projednávání rehabilitačního návrhu státní zástupkyně Mgr. Lenka Zikmundová doporučila, aby soud vyslovil účast rodiny na soudní rehabilitaci, čemuž senát pod vedením Mgr. Miroslava Vobořila bez problémů vyhověl. Předseda senátu připomněl, že návrh na rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. lze podat kdykoli (1), že násilné vystěhování rodiny (a to včetně plnoletých dětí) bylo porušením základních občanských práv a že nezákonné jednání tehdejších kolínských funkcionářů prokazuje i zpráva Úřadu pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu z 15. 9. 2011.

Usnesení nabylo ihned právní moci.

Následně se v 9:00 účastníci přemístili do 1. patra, kde jiný senát projednával pokutu udělenou Antonii Miškovské ve výši 10.000 Kčs za to, že v roce 1950 (tedy ještě před násilným vysídlením) „nedodržením osevního plánu“ nesplnila „předepsané kontingenty rostlinné výroby“, když „nedodala 42 q žita, které ... nahradila dodávkou pšenice“ .

I v tomto případě stejná státní zástupkyně doporučila návrhu na soudní rehabilitaci vyhovět, a to zejména s přihlédnutím k nedávnému rozhodnutí Krajského soudu v Praze v případě obdobných pokut, udělených Jaroslavu Hellerovi.

Předsedkyně senátu Mgr. Lucie Kantorová však po poradě senátu sdělila, že návrh se zamítá, protože byl podán pozdě (1), a navíc uvedená pokuta není zásahem do majetkových práv jako v případě propadnutí majetku. Soudkyně podotkla, že si je vědoma, že soudy v těchto věcech rozhodují jinak, ale ona že zastává tento názor. (2)

Pozůstalí po Antonii Miškovské podali proti rozhodnutí stížnost, kterou bude projednávat Krajský soud v Praze.

---

(1) Skutečnost, že návrh podle § 33 odst. 2 zákona o soudní rehabilitaci č. 119/1990 Sb. lze podat kdykoli, vyslovil Ústavní soud ČR již ve svých nálezech ze dne 20. 11. 2012 sp. zn. I. ÚS 2056/12 a ze dne 24. 7. 2013 sp. zn. IV. ÚS 2853/12 v kauzách zpěváka Jaroslava Hutky.

(2) Mgr. Lucie Kantorová byla jmenována soudkyní dne 17. 4. 2019.

---

 1. února 2020 zapsal: L. Müller

P.S.

Tučně zvýraznil J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)