Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.10.2023 21:43
  Gut, dass Sie das Buch von Dr. Schwipper vorstellen! Es ...

  Read more...

   
 • 01.10.2023 14:05
  Ringier in Offensive www.bernerzeitung.ch/.../ ...

  Read more...

   
 • 01.10.2023 13:44
  I don't know the answer. But, if we follow upcoming news ...

  Read more...

   
 • 30.09.2023 12:10
  Potvrzují se domněnky (nemám možnost je ověřit a zdůkaznit) ...

  Read more...

   
 • 25.09.2023 08:49
  Je to nehoráznost. Prý „Nové znalecké posudky presentují spíše ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dne 7. 8. 1951 udělil Okresní národní výbor v Prachaticích sedláku Janu Bromovi (1915-1990) z Mičovic pokutu 30.000 Kčs za to, že nesplněním předepsaných dodávek „ztížil a rušil výživu obyvatelstva“.

Dne 3. 1. 1952 následovala pokuta 18.000 Kčs za to, že stejným způsobem „porušil veřejné zásobování“.

Poté byla Bromovi dne 5. 9. 1952 vyměřena pokuta 30.000 Kčs za to, že „nedodržel plánovanou plochu při sadbě brambor“. V odůvodnění pak stála výtka: „Že tím ... ochuzujete náš pracující lid Vám nevadí.“

Dne 21. 4. 1953 přišla další pokuta, tentokrát 10.000 Kčs, za to, že Brom „narušil výživu obyvatelstva“ tím, že „nedodal v roce 1952 554 kusů vajíček“. V odůvodnění stojí: „Kdybyste se ... byl snažil, zajisté, že byste byl dodávku splnil a mohl se uvarovat trestního řízení.“ (Úvahou, že víc by se musely snažit příslušné slepice, se národní výbor nezabýval.) (1)

Jak na to reagovala média? Zastala se zemědělce, na kterého takto „zaklekli“ funkcionáři národního výboru? Nikoli. V týdeníku „Život naší vesnice na cestě k budování socialismu“ z 20. 12. 1952 se můžeme dočíst:

„Mají však v Mičovicích i jiné výtečníky. Pan Jan Brom ... dluží našemu zásobování 2.650 litrů mléka, 550 vajec a do plánovaného stavu dobytka chybí mu 2 kusy dobytka... Pan Brom byl ochoten stát se družstevníkem. Poctivým? Ne. Nedaří-li se rozkladná činnost zvenčí, chtěl by rozleptat družstvo zevnitř. Družstevníci však již prohlédli a nepustí do svých řad žádného, kdo by chtěl rozvoj JZD brzdit, ať se jmenuje jakkoli.“ (Tento dovětek možná znamená, že Jana Broma nemůže od spravedlivého hněvu družstevníků zachránit ani shoda jeho příjmení s uměleckým jménem známého hudebníka Gustava Broma. [2])

Zda se nyní zastane Jana Broma soud, se ukáže ve čtvrtek 13. 8. 2020 ve 14:30 a ve 14:45, kdy mají začít veřejná zasedání, která nařídil soudce JUDr. Jiří Mühlstein. (Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3, 1. poschodí, číslo dveří 17.)

Soud bude projednávat návrh Bromových dcer na otcovu rehabilitaci. (3)

--

(1) Uvedenými pokutami ekonomické sankce vůči Janu Bromovi neskončily. Dne 19. 10. 1955 rada Místního národního výboru v Mičovicích „vyslovila souhlas, aby usedlost kulaka Broma byla řešena podle směrnic ministerstva zemědělství“, načež 31. 12. 1955 Bromův statek převzalo „do bezplatného užívání JZD Mičovice“. Převzetí se podle „Zápisu“ zúčastnili:

„Za MNV Mičovice:         předseda MNV s. František Kalíšek

                                            tajemník MNV s. Ludvík Malík

Za ONV Prachatice:         s. Tomáš Předota, pracovník družst. oddělení

 1. Frant. Pitra ing., agronom
 2. Hrdina Zdeněk, okr. účetní instruktor

Za JZD Mičovice:              s. Bárta Jan, předseda JZD

 1. Filip Karel, člen představenstva
 2. Fošum Rudolf, účetní JZD“

(Zmíněný agronom Ing. František Pitra, nar. 1932, se v roce 1981 stal tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa a v letech 1988-1990 byl předsedou české vlády. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Pitra.)

(2) Gustav Brom (1921-1995), vlastním jménem Gustav Frkal, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Brom a https://cs.wikipedia.org/wiki/Orchestr_Gustava_Broma.

(3) Jan Brom měl s manželkou Annou (1924-2003) tři dcery: Miladu (1948), Janu (1951) a Annu (1956).

--

 1. 8. 2020 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.14 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)