Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

LN ON patologicky strach 100820Jsme v zajetí patologického strachu, který vede k podobným pitomostem – přečtěte si níže, abyste uvěřili, že je něco takového vůbec možné. Slušní občané jsou PČR postihování a různí „rouškoví šmejdi“ řádí v klidu dál!   

 

* * *

Dne 06.08.2020 v 17:55 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. napsal(a):

 

Vážení,

dorazil mi od vás příkaz k úhradě pokuty za spáchání přestupku při pietním aktu u pomníku vojáků ROA. Tento příkaz obsahuje řadu tvrzení, která mi nedávají smysl. 

Dříve než se rozhodnu, zda proti tomuto příkazu podám odpor nebo jen podám GIBS stížnost ve věci zneužití policie v zájmu uskupení, jednajících v zájmu cizích mocností a současně na neplnění základních povinností policie, rád bych se dozvěděl víc o některých tvrzeních uvedených ve vašem příkaze č.j. : HSHMP 42043/2020

Na základě čeho je v příkaze uvedeno, že jsem úmyslně nesplnil povinnost mít zakrytá ústa a nos. Z řady fotografií je patrné, že jsem používal jednorázovou ústenku, stejně jako dalších 10 přítomných. Ústenku jsem si na okamžik sundal až na základě žádosti pana starosty a se souhlasem přítomné policie ČR, abychom mohli být vyfotografováni.  Dokonce jste došli k závěru, že jsem svým jednáním chtěl úmyslně porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem. Rád bych věděl, co vás k  tomuto závěru vedlo. Ústenku jsem na okamžik sundal v dobré víře, že tak postupuji v zájmu dobré věci, aniž bych tím mohl kohokoli ohrozit, protože jsem prokazatelně nebyl nakažen. Nebo snad k tomuto závěru dospěla policie ČR? Táž policie, která s pořízením fotografie bez roušek souhlasila?

Proč byla pokuta vyměřena jen třem účastníkům z deseti přítomných? Mám si to vysvětlit tak, že pokutováni byli jen ti, kteří se k této události vyjádřili v hromadných sdělovacích prostředcích, takže kritérium selektivního výběru nebylo hygienické ale politické? Jedná se o flagrantní porušení lidských práv a ústavy ČR, která zajišťuje všem občanům rovnost před zákonem. Viz např. čl. 3 Listiny základních práv a svobod.

Očekávám vaši odpověď co nejdříve, abych případně mohl proti tomuto příkazu podat odpor, odeslat podnět k prošetření postupu policie na GIBS a případně předat kauzu médiím. 

Příkaz mi byl doručen v pondělí 3. 8. 2020, takže mohu odpor podat nejpozději v úterý 11. 8 2020.  Předpokládám, že tak mohu učinit touto cestou.

S přáním poklidných dnů a čistého svědomí

--
A.N.Kelin
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 603 574 168

* * *

Přestupek oznámilo Obvodní ředitelství PČR Praha, místní oddělení Stodůlky, Mukařovského 1985/5 Praha 5.

Odpověď od Ing. Pavla Zikla, odborného rady, který tuto pokutu podepsal:

________________

Vážený pane Keline,

 

k Vaším dotazům mohu sdělit následující:

1)      Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále HSHMP) v rámci vydaného příkazu musela rozhodnout, zda nesplnění povinnosti mít zakrytá ústa a nos bylo úmyslné nebo neúmyslné (např. opomenutí). Z okolností akce bylo zřejmé a potvrzujete to ve svém dotazu, že jste si roušku minimálně na dobu focení sundal úmyslně. Pro toto vyhodnocení není podstatné, zda úmyslné sundání roušek bylo na pokyn někoho jiného nebo z Vaší vlastní vůle a jaké Vás k tomu vedly důvody. Bohužel v té době platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví neuvádí výjimku k sundání roušek , např. pořízení fotografie při pietním aktu.

Pro pochopení ještě uvádím, že průběh onemocnění Covid-19 může být i bezpříznakový a člověk je přesto infekční. Máme mnoho případů, kdy určitá osoba absolutně netušila, že je nakažená a až laboratorní vyšetření nákazu prokázalo. Právě rozšiřování onemocnění bezpříznakovými osobami je nejvíc rizikové a zásadním opatřením proti tomuto šíření jsou právě roušky.

2)      K druhému dotazu zcela vylučuji, že by motivace HSHMP měla nějaké politické pozadí. Důvodem je pouze to, že policii se podařilo ztotožnit pouze 3 osoby  a HSHMP nemá prostředky jak ztotožnit další osoby. Pokud se podaří další osoby rovněž ztotožnit a nezjistí se zároveň skutečnosti, které by věc měnily, bude jim rovněž sankce uložena.

Odpor je možné zaslat i e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.z

 

S pozdravem

Ing. PAVEL ZIKL

POVĚŘENÝ ZASTUPOVÁNÍM ŘEDITELE OBORU HV PBU

Rytířská 404/12, 110 01  Praha 1

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 296 336 700 (sekr.)

+420 296 336 749

+420 733 673 942

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.40 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)