Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.10.2023 21:43
  Gut, dass Sie das Buch von Dr. Schwipper vorstellen! Es ...

  Read more...

   
 • 01.10.2023 14:05
  Ringier in Offensive www.bernerzeitung.ch/.../ ...

  Read more...

   
 • 01.10.2023 13:44
  I don't know the answer. But, if we follow upcoming news ...

  Read more...

   
 • 30.09.2023 12:10
  Potvrzují se domněnky (nemám možnost je ověřit a zdůkaznit) ...

  Read more...

   
 • 25.09.2023 08:49
  Je to nehoráznost. Prý „Nové znalecké posudky presentují spíše ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Gilova Renata JUDrSpolek Šalamoun podal dne 9. 9. 2020 podnět předsedovi Nejvyššího soudu k zahájení kárného řízení s předsedkyní senátu 50 T Krajského soudu v Ostravě, JUDr. Renatou Gilovou - MUDr. Frantisek Vorel a Petr KramnyPodnět k NS ČR ze dne 8. 9. 2020. (vlevo JUDr. Renata Gilová, vpravo doc. MUDr. František Vorel, CSc a Petr Kramný)

    Spolek Šalamoun již řadu let, poukazuje na zcela zásadní pochybnosti o stěžejním důkazu v trestní věci ods. Petra Kramného a to, revizním znaleckém posudku, které vypracovalo oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice a.s.

     Důkaz: 

    https://1url.cz/2z4Qo

    https://1url.cz/Sz4Q2

    https://1url.cz/uz4Qq

    https://1url.cz/9z4QE

    https://1url.cz/fz4QB

    a stovky dalších zdrojů.

    Meritem celé věci je nejen samotný vznik a legitimita tohoto "znaleckého ústavu", ale především fatální vady znaleckého posudku, který tento znalecký ústav vypracoval v trestní věci Petra Kramného.

    Po šesti letech "boje" za spravedlivý proces ods. Petra Kramného, po mnoha set konzultacích nejen s odborníky v České republice, ale i v Evropě v nás oprávněně a prokazatelně vzbuzuje postup tohoto "znaleckého ústavu" zcela zásadní pochybnosti.

    Ods. Petr Kramný si dne 30.7. 2018 ( nejedná se o překlep)  podal podnět k obnově řízení ve smyslu ust. § 278 trestního řádu, kdy stěžejní argumentem jsou nové znalecké posudky, které v této věci vypracovali renomovaní odborníci v odvětvích soudního lékařství, patologické anatomie, elektrotechniky a biomechaniky a které zpochybňují dosavadní závěry mj. i pseudo-znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice.

    I přes všechny tyto skutečnosti,  formální vady znaleckého posudku, legitimita a oprávnění vzniku tohoto znaleckého ústavu a i zcela nepochybné odborné vady napadeného znaleckého posudku a zejména závěry nových znaleckých posudků v této věci, předsedkyně senátu 50 T JUDr. Renata Gilová rozhodla, že přezkoumáním nových znaleckých posudků pověří znovu a JEN "znalecký ústav" Nemocnice České Budějovice a.s. 

    Jsme svědky stavu, že doc. MUDr. František Vorel, CSc. a "znalecký ústav" bude hodnotit správnost a pravdivost svých vlastních znaleckých závěrů. (sic !!!) Jakou míru objektivity může mít přezkum svého vlastního znaleckého posudku Doc. Vorla a kol. , když je Doc. Vorel a určený znalecký ústav více jak 2 roky prověřován orgány Policie ČR,  za nepravdivý znalecký posudek dle ust. § 346 tr. zákoníku.

    Důkaz: https://1url.cz/0z4Qi

    Zákony slouží lidem a nikoliv lidé zákonům, aplikace práva je hledání spravedlnosti a dobra, nikoliv zcela nekontrolovatelné a bezbřehé libovůle a zlovůle

    předsedkyně senátu 50 T JUDr. Renaty Gilové.

    S ohledem na mimořádnou závažnost celé situace a naprosto bezprecedentní postup, zveřejňujeme podnět k zahájení kárného řízení s předsedkyní senátu JUDr. Renatou Gilovu v plném rozsahu (zde:  https://1url.cz/Az4QC) , protože se zde nachází stěžejní body argumentace.

    Vítejte v právním státě

 

   Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun:

John Bok, předseda spolku

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D., místopředseda spolku

Václav Peričevič, místopředseda spolku 

   

    Na vědomí:

    Senátu Parlamentu ČR

    Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

    Ústavnímu soudu ČR

    Nejvyššímu soudu ČR

    Vrchnímu soudu v Praze

    Vrchnímu soudu v Olomouci

    Městskému soudu v Praze

    Krajskému soudu v Praze

    Krajskému soudu v Českých Budějovicích

    Krajskému soudu v Plzni

    Krajskému soudu v Ústí nad Labem

    Krajskému soudu v Hradci Králové

    Krajskému soudu v Brně

    Krajskému soudu v Ostravě

    Nejvyššímu státnímu zastupitelství

    Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze

    Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci

    Ministerstvu spravedlnosti ČR

    Ministerstvu vnitra ČR

    Policejnímu prezidiu ČR

    Krajskému policejnímu ředitelství v Praze

    Krajskému policejnímu ředitelství v Plzni

    Krajskému policejnímu ředitelství v Hradci Králové

    Krajskému policejnímu ředitelství v Brně

    Krajskému policejnímu ředitelství v Ostravě

    Krajskému policejnímu ředitelství ve Zlíně

    Krajskému policejnímu ředitelství v Olomouci

    Krajskému policejnímu ředitelství v Karlových Varech

    Krajskému policejnímu ředitelství v Jihlavě

    České advokátní komoře

    Unii obhájců ČR

    Soudcovské unii ČR

    Unii státních zástupců ČR

    Unii soudních znalců ČR

* * *

Kauza Petr Kramný: Novinky z ostravského soudního a policejního Palerma médii zamlčené…

PŘÍPAD PETR KRAMNÝ - ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ

 

J.Š. 10.9.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)