Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

„Nelze děti učit ctít předpisy, které sami nedokážeme dodržovat.“

* * *

Vážení sousedé, občané, i všichni ostatní, kteří jste ve včerejších médiích zaznamenali zprávu o nerespektování trvalého používání roušek v Základní škole Přibyslav,

omluvte mne, že bude dnešní text delší než obvykle, ale považuji za nutné vám detailně popsat, proč rada města po dohodě s ředitelkou Základní školy Přibyslav přistoupila k přijetí usnesení rady města č. 182/2020 které doslovně zní: „Rada města doporučuje ředitelce Základní školy Přibyslav, IČO 70944938, paní Mgr. Jaroslavě Janů, aby při výkonu funkce statutárního orgánu Základní školy Přibyslav rozhodla o tom, že počínaje dnem 18. 9. 2020 nebude v Základní škole Přibyslav aplikováno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. ČR MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17. 9. 2020, ve věci užívání roušek žáky v rámci výuky na 2. stupni a všem žákům školy včetně žáků 2. stupně bude umožněno absolvovat výuku tak, že v době vyučování nemusí ve třídě nosit ochranné prostředky dýchacích cest při bezkontaktních aktivitách, při zachování všech ostatních opatření.“ Dále rada doporučila, aby pak následně paní ředitelka informovala rodiče o tom, jak bude zabezpečena bezpečnost výuky na druhém stupni v podmínkách ZŠ Přibyslav tak, abychom neohrožovali zdraví žáků, ať již nebezpečím nákazy či celodenním nošení roušky.

Už od jarních měsíců jsme zasypáváni, nejen na radnicích, nejrůznějšími opatřeními, která mají zabránit šíření Covid-19. Ačkoliv jsme velmi často pochybovali o jejich smysluplnosti a účinnosti, přesto jsme je respektovali a uplatňovali. Navíc jsme implementovali velmi tvrdá pravidla pro provoz v našem domě s pečovatelskou službou a nabídli zdarma služby nákupu a dovozu obědů všem ohroženým skupinám obyvatel. Když jsme se dozvěděli ve čtvrtek 17. 9. 2020 o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a o nařízení zavést po dobu celé výuky na 2. stupni ZŠ nošení roušek s uvedenými výjimkami, došli jsme k závěru, že krom toho, že je toto konkrétní opatření nerealizovatelné bez možných dopadů na zdraví dětí, je i nepřiměřené a právně nevymahatelné. Proto se v ranních hodinách sešla mimořádně Rada města Přibyslav, která přijala výše uvedené usnesení. V souladu s ním pak postupovala ředitelka školy.

Ano, mohli jsme jít cestou, která se bude zdánlivě tvářit, že ministerské opatření akceptujeme, a přitom nechávat žáky nosit roušky stažené pod nosem, případně se odvolávat na jejich zdravotní stav, který neumožňuje roušku nosit. Mohli jsme také riskovat zdraví našich dětí a důsledně používání roušek vyžadovat tak, aby se sedm vyučovacích hodin dusili v roušce, aby si tu osmou z plna hrdla zazpívali bez roušek... Domníváme se však, že to není cesta, kterou máme jít při výchově našich dětí, domníváme se, že i ministerstvo může vydávat pouze předpisy, jež jsou v souladu s naší právní praxí.

Těch důvodů, proč je takovéto použití roušek nerealizovatelné, je více. Prvním je vůbec ten, ke komu je toto opatření směřováno, tedy žáci ve věku 11 - 16 let, kteří ani při nejlepší vůli nejsou schopni samostatně s rouškami nakládat dle pokynů Světové zdravotnické organizace tak, aby jejich použití bylo bezpečné pro ně i druhé. Dalším důvodem je fakt, že většina dětí v naší škole užívá látkové roušky, které umožňují kvalitní dýchání daleko hůře než roušky zdravotnické a je třeba je často měnit; pokud tomu tak není, může dojít ke zdravotním komplikacím.  Žádný z učitelů nemá zároveň podklady o detailech zdravotního stavu žáků tak, aby po žácích mohl celodenní nošení roušky vymáhat. V neposlední řadě jsou to i důvody pedagogické.

Covid-19 se jednoho dne objeví určitě i v naší škole. Je tomu tak už na mnoha školách v okolí, je tomu tak i v běžném životě. Během dnešního a včerejšího dne mi byla zrušena dvě pracovní setkání právě z důvodu tohoto onemocnění. A odvažuji se tvrdit, vzhledem k tomu, že se toto onemocnění již i u nás ve městě, byť sporadicky, objevuje, že tomu tak nebude díky tomu, že naši žáci nepoužívají při zajištění všech bezpečnostních opatření celodenně roušku. 

Věřím, že naše rozhodnutí je učiněno podle práva a že nelze vystavit naše děti nebezpečí celodenního omezení prostřednictvím roušky, byť se o to pokouší ministerstvo. Přestože jsme neusilovali o medializaci našeho rozhodnutí a na veřejnost se dostalo díky zveřejňování usnesení rady na našich webových stránkách, považuji za nutné náš krok chápat jako ochranu zdraví našich dětí, ale i jako vymezení hranic vůči státní zvůli.

Některá politická rozhodnutí v životě nejsou jednoduchá a vyžadují politickou odpovědnost. Rád bych tímto poděkovat členům rady našeho města a paní ředitelce. V Přibyslavi snad ještě věříme, že kromě zdravého těla je důležitý i zdravý rozum.

Martin Kamarád, starosta města

* * *

Vyjádření kamaráda starosty Přibyslavi a vyvrácení informací o Švédsku

Milí přátelé Ládi Tajovského,

byla jsem několika telefonáty od něj donucena (vůbec by za polárním kruhem neměl mít signál, ale on si ho vždy najde), abych se s Vámi podělila o vyjádření našeho kamaráda a kmotra Martina Kamaráda, starosty Přibyslavi. Určitě Ti, co sledují současné dění kolem koronaviru, mohli během posledních dnů zaznamenat v médiích, vzbouření proti nošení roušek jedné ZŠ v Přibyslavi. Náš Kamarád by byl moc rád, kdyby se dané informace předávali v uceleném kontextu a proto nám poskytl své vyjádření, které můžeme šířit dál. Protože s ním souhlasíme, rádi budeme spamovat své kamarády.

Druhou věcí, kterou mám dát do povědomí malého českého člověka je fakt, že ve Švédsku je líp:-)

Na sociálních sítích i od pana premiéra můžeme slyšet, že Švédsko mělo daleko tvrdší opatření než ČR a jelikož jsou tam lidé disciplinovanější mohli mít roušky jen doporučené a ne nařízené. Můj muž byl během tohoto roku ve Švédsku 4x, během pobytu nakupoval ve Stockholmu, jezdil hromadnou dopravou přes celé Švédsko a momentálně umrzá někde za polárním kruhem (dobře mu tak), každopádně kromě letiště neviděl nikoho s rouškou ani v březnu, srpnu či září. To jen pro obrázek, jak nám premiér a někteří novináři lžou do očí.

Toť vše. Snad jsem byla kratší než manžel. Vyjádření najdete v příloze. Kdo maily nechce dostávat, napište a já vás vyřadím ze seznamu.

Za případné gramatické chyby se omlouvám.

Krásný víkend přeje,

 

Martina Tajovská

26.9.2020

* * *

Pár poznámek mimo ... COVID-19 - NÁVRH NA KONEČNÉ ŘEŠENÍ

Navrhuju spustit modle a la Švédsko s desítkami tisíc testů denně - pak bude podle výsledků jasné, že konec světa už dávno nastal, protože nakažených budou rázem násobky dneška. Sice prakticky nikomu nic nebude, ale ... hromady živých mrtvol budou úplně všude a konečně budou všichni spokojení, ti šťastně mrtví i zbytek živých. Já to budu ze Švédska, kde už to mají všechno za sebou a zbývá jen pár přeživajících, spokojeně sledovat, odlétáme 15. 9.

Buďte zvědaví na to, co se bude dít, až bude připravená vakcína. Jsem si zcela jist že tohle celé je pouze příprava na to, aby byly pořádné fronty na očkování po celé planetě. Ti co se o místo ve frontě prát nebudou, jako já, dostanou od zbytku uvědomělých občanů pořádný pucuňk.

Uniklo mi to, nebo už se někdy nějaký novinář někoho nahoře zeptal, jaká musí být ta jejich "fakta", aby se všechno tohle běsnění odvolalo a situace vyřešila za vyřešenou?

http://ladislavtajovsky.blogspot.com/2020/09/par-poznamek-mimo-covid-19-navrh-na.html

CNN Prima 24.9.2020: Školy, které odmítají nutit školáky nosit roušky při výuce, podle hygienika riskují

P.S.

Funkční  imunita je to nejlepší, co člověku příroda dala. Dnes je paralyzována její činnost a efektivita nezdravým způsobem života a hlavně nesmyslnou konzumací různých léčiv, léků a přípravků. Přikazovat dětem nošení roušek kdekoliv je zločinem na jejich psychickém a fyzickém zdraví. Co takhle kdyby MZ a MŠMT nařídilo, aby se zvýšil počet hodin tělocviku, vyučování v přírodě na čerstvém vzduchu, kdy posilování přirozené imunity by mělo efekt mnohem větší, než nošení roušek, pokud lze vůbec o nějakém pozitivním efektu mluvit lze.

Porovnávat počet pozitivních testů na jaře a dnes je dalším popřením elementárního zdravého rozumu. Dělaly se snad na jaře testy ve stejném počtu a kvalitě jako dnes? Kdyby tomu tak bylo, možná bychom se divili, jak vysoký byl počet pozitivních testů na jaře ve srovnání s dneškem.

Co si asi děti myslí, když jdou s tátou a mámou do restaurace a nikde žádnou roušku nevidí, kdy stoly musí mít rozestup 1,5 metru, ale u stolu hosté sedí těsně vedle sebe?! Restaurace a pivo mají před dětmi přednost!

 

Jan Šinágl, 26.9.2020  

* * *

78 německých lékařů varuje před rizikem nošení roušek při vyučování

Německý Spolkový sněm (Bundestag) varuje své zaměstnance před vysokými hladinami CO2 v krvi kvůli nošení roušek

Panu evolučnímu biologovi a parasitologovi, universitnímu profesorovi Jaroslavovi Flégrovi, s láskou...

Nejvyšší správní soud vyhověl advokátovi Černému ve stížnosti proti plošnému nošení roušek

Hlasy lékařů, kteří si zachovali zdravý rozum

Jak vyrobit globálního pacienta - základy brainwashingu

Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19. Nelžete! Nemanipulujte! Nestrašte! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)