Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá kvě 21 @09:00 -
OS Praha 1: JUDr. Klára Samková versus ČAK
pá čvn 11 @09:00 -
OS Praha 1: JUDr. Zdeněk Altner

Nejnovější komentáře

 • 12.05.2021 12:24
  Bohužel, to co jsem chtěl nejvíce od filmu, že významně posunul ...

  Read more...

   
 • 12.05.2021 08:31
  JUDr. L.Müller doplňuje: aktuální generálské hodnosti od ...

  Read more...

   
 • 09.05.2021 18:40
  Můj děda prof. Štefl, autor "Vraha duší", za války pečlivě ...

  Read more...

   
 • 09.05.2021 12:11
  Pan Andrej Babiš je prvním člověkem v moderní historii Českého ...

  Read more...

   
 • 09.05.2021 08:42
  Joe Biden během předvolební diskuze řekl presidentu Trumpovi ...

  Read more...

   
 • 06.05.2021 15:51
  Dobrý den pane Šinágle, bratr mi po dlouhé době zavolal, prý ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Flegr o detech 31.10.2020Dovoluji si zaslat již pouze jen těm kolegům, kteří snad ještě o věcech, jevech a procesech, které se na nás a kolem nás tak nezadržitelně valí, přemýšlí a vzdorují jim...

Vážení kolegové, dámy a pánové,

to, co se zdálo být dlouho jen jakousi podivuhodnou kratochvílí současného pana presidenta Miloše Zemana, tj. propůjčení Řádu bílého lva  ministrovi zdravotnictví, to se v den 102. výročí vzniku Československa stalo skutečností. Nechce se mi vůbec ani pomyslet, že tak mnoho mých vážených kolegů lékařů, často v pozicích lídrů svých lékařských specializací a superspecializací v mé rodné zemi, by si  neuvědomovalo skutečný dosah tohoto vysoce symbolického aktu. Byl vyznamenán jeden z našich kolegů (universitní profesor v oboru hygiena a epidemiologie, bývalý odborný náměstek ministra zdravotnictví, klíčové pozice, ve které působil 4 roky), nejvyšším státním vyznamenáním.

Prý skvěle "zvládl" jarní první vlnu pandemie nové nemoci. Co bylo skutečným výsledkem (následkem) tohoto "zvládnutí" první vlny? Rozbité národní hospodářství, rozbité školství, rozbité zdravotnictví, zavřené kostely, rozbitá kultura...

Pominu-li, že se podle mého názoru jedná o pečlivě připravené a dobře zorganizované "mezinárodní pandemické hry", nemohu pominout smutnou skutečnost, že se jarní první vlna pandemie šílenství na podzim přesmýkla do druhé vlny pandemie strachu. Ano strachu, který dosáhl v naší zemi tak obludných a odporných rozměrů, že vystrašení lidé, naši pacienti, nyní berou naše nemocnice doslova útokem. Tak se nám nemocnice plní a plní a plní…. Nikoliv kvůli nové nemoci Covid-19! Nýbrž pacienty, kteří již několik měsíců nebyli řádně diagnostikováni a léčení. Bo o vstupu do našich nemocnic na jaře, a to často doslova, rozhodovali vrátní s teploměry a baterkami. Až naše lékařské „elity“, za pomocí "nepostradatelného" ředitele ÚZIS, po Novém roce zveřejní skutečná data o hospitalizovaných a zemřelých nemocných podle diagnos, budeme se asi teprve skutečně divit...

Není žádným tajemstvím, že organizace našeho veřejného zdravotnictví, nemocnic i ambulancí, je již dlouhá léta více než obsolentní. Když k tomu připočteme skutečné personální stavy lékařů a sester, jakož i dalšího zdravotnického i nezdravotnického personálu, trvající nejméně dvě desetiletí (Sic!), pak na sebe katastrofa nemohla již nejspíše déle čekat. K tomu ještě přidejme naprosto rozvrácený systém (či spíše chaos) postgraduálního tréninku a výchovy našich mladých kolegů. O způsobu financování našeho veřejného zdravotnictví až někdy jindy. Je rovněž více než hrozné...

Protože se tím novým coronavirem a touto novou nemocí, z úhlu pohledu Emergency Medicine, praktické i akademické, zabývám a zajímám již od 31. prosince 2019, kdy bylo publikováno první seriosní varování WHO, a to na základě neméně seriosního včasného hlášení našich vážených čínských kolegů, nemohu než nevěřícně kroutit hlavou, co všechno se za uplynulých 10 měsíců dělo (či spíše nedělo) v lékařských kruzích - nejen v České republice. S plnou vážností a odpovědností opakovaně prohlašuji, že se jedná o CovidGate - podle vzoru WaterGate...

I když jsem plně zapojen především v mezinárodních aktivitách, neboť o životech a zdraví (fyzickém i duševním) našich pacientů se rozhoduje zejména ve velkých zemích světa, nemohu rovněž nesledovat a aspoň nekomentovat dění v mé rodné zemi. Jsem rozčarován, jak naše údajné lékařské elity nejsou vůbec schopny podívat se aspoň pravdě do očí. Uznání za odvahu si zaslouží alespoň někteří jedinci, kteří se nebáli opakovaně o podstatě problému aspoň promluvit - a to i za cenu pomluv či přímo „kýblů splašků“ nejen od kolegů "prorežimních" lékařů a taky těch "prorežimních" přírodovědců. O politicích, ekonomech, bankéřích či novinářích také až někdy jindy...

Tyto statečné kolegy je třeba si opakovaně připomínat:

 • První se dokázal ozvat statečný senátor pan profesor Jan Žaloudík.
 • Druzí se ozvali stateční lékaři University Karlovy na čele s Jeho Magnificencí Tomášem Zimou.
 • Třetí se ozvali první petenti petice lékařů Vládě ČR na čele s panem doktorem Janem Hnízdilem, s panem profesorem Janem Pirkem, s panem docentem Romanem Šmuclerem a s panem doktorem Radkinem Honzákem.
 • Málem bych zapomněl na vynikající osvětové texty pro veřejnost z pera další naší statečné kolegyně, kterou je paní doktorka Hana Zelená.
 • Asi jsem na mnohé statečné kolegy zapomněl. Snad mi to prominou...

Naši staří učitelé nás učili preklinickou i klinickou medicínu tak, jak to zase je před lety učili jejich staří učitelé. Paradigma medicíny se již po staletí nemění. Máme své definice nemocí i zdraví. Máme své osvědčené postupy jak vyšetřovat a léčit pacienty. Nedopusťme, aby i nadále byly základy naší medicíny tak przněny! Neboť následky pro naše pacienty, jak můžeme dnes a denně vidět kolem sebe, jsou devastující a nedozírné...

Nezlobím se na současného pana presidenta mé rodné země. Není to lékař. Není to ani odborník na organizaci zdravotnictví. Býval i uznávaným ekonomem a prognostikem. Někdo mu tedy musí radit…

Snad se ve zdraví dočkáme klíčového "klinicko-patologického semináře" ve Valdštejnském paláci v pondělí 7. prosince 2020, organizovaného prof. Janem Žaloudíkem.

 

S kolegiálními pozdravy a smutkem v lékařské duši,

Vítek Mareček

31.10.2020

* * *

P.S.

LN Prymula VZP 311020Připomínám i lobbing Prymuly za nového ředitele VZP. VZP a ČEZ jsou nejsilnější politické páky státu, kdy opět naznačuje v čem spočívají jeho „lékařské“ kvality a jak informují dnešní LN.

Veřejnost je denně bombardována negativními informacemi o koronaviru, žádná naděje, jen šíření paralyzujícího strachu. Z úmrtí na infarkt, rakovinu, mozkovou mrtvici a další nemoci či choroby veřejnost strach nemá? Přestali snad na tyto choroby lidé umírat? Média vytváří dojem, že lidé na tyto choroby přestali umírat, jako by neexistovali. Přitom  na ně umírá jistě mnohem více lidí než na koronavirus. Nebude mít proto strach ani po zveřejnění počtu úmrtí, protože si na tyto choroby zvykla a setkává se s nimi denně, na rozdíl od koronaviru. Většina ho zná a „potkává“ jen mediálně, případně osobně „pozitivně“. Je to nepřípustná a skandální diskriminace úmrtí občanů. ÚZIS by měl údaje o příčinách úmrtí zveřejňovat on line automaticky, ne aby si je lékaři museli vynucovat peticí k rukám Vlády ČR!   

President ČLK Milan Kubek se chová stále nenormálněji, šíří paniku, strach a katastrofické scénáře. Zřejmě ho také čeká osud Prymuly, ne kvůli návštěvě restaurace, ale proto, že začíná nebezpečně ohrožovat i lékařský stav, podobně se lze vyjádřit o Jaroslavu Flégrovi, který se právě „vyznamenal“ tímto výrokem: „S dětma by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem“. To už je opravdu téma pro psychiatra – takovýto člověk dostává mimořádný prostor v médiích, včetně veřejnoprávních! 

Tuto „trojku“ doplňuje biolog Václav Hořejší, který také dostává nadměrný prostor médiích – dnes opět v LN (Ne)nadějné vyhlídky, kde si hraje na „generála po bitvě“, kritizuje doktorku Pekovou, doktory Hnízdila, Šmuclera, Pirka a Honzáka. Nepřekvapuje, že dr. Flégra nazývá Hořejší „můj starý přítel“, který se podle něho vyjadřuje „brutálně upřímně, ovšem na základě jednoduchých odborných výsledků“, kdy jeho názory byly dlouho považovány za „pesimistickou kuriozitu“. Uvidíme co bude Hořejší psát za dva měsíce, pokud vůbec, kdy podle něho hrozí v listopadu 5.000 mrtvých, do konce roku 10.0000 mrtvých a kdy podle „exponenciálních“ předpovědí Flégra bude množství mrtvých mnohonásobně více.

Hořejší připomíná, že situace bude za pár týdnů daleko horší! I kdyby to tak bylo, co to je za postoj? Lidí je třeba motivovat, když je pomalu celá společnost paralyzována strachem!

Hořejší: „V dnešní společnosti si prostě ceníme daleko více každého lidského života“. Měl by se zeptat těch tisíců skutečně „necovid“ nemocných, kterým zabírají místa v nemocnicích covid nemocní? Způsobují jim tak smrt, ať už odloženou operací, nebo způsobenou depresí. Nemůže tomu být jinak. Dočkáme se někdy i těchto statistik?

Nepřekvapuje, že tento další „zdravotní aktivista“ útočí v článku pár hodin před volbami na presidenta USA Trumpa. Hořejší končí své „vývody“ sluneční erupcí a výzvou k odzbrojení – odborník na všechno.

I Hořejší odmítá léčbu rakoviny dr. Fortýna, který měl jen jeden titul, zato byl skutečný lékař. Co publikoval, stálo za to. Mnozí jsou ověnčení spousty titulů, publikují mnoho článků, ale skuteční lékaři to většinou nejsou, jen podle titulů a funkcí. Četné publikace a články ještě žádného pacienta nevyléčily. U nás je jejich počet často měřítkem „kvality“ lékaře, kdy jejich množství, přebíjí kvalitu obsahu. Své tituly presentují všude, na rozdíl od USA, kde tato potřeba neexistuje. Za lékaře mluví práce, ne tituly.

Můžeme jen spekulovat, zda tito a jim podobní lidé jsou tak nezkušení, neschopní, ničím nepřesvědčitelní, zmanipulováni, nebo dobře placení? Jsou svým způsobem nejnebezpečnější formou koronaviru, který šíří veřejným prostorem bez jakýchkoliv omezení. Roušky a vakcíny nás před nimi  neochrání. Pouze zdravý rozum, který se hlásí stále více o slovo na všech úrovních společnosti. Skvělá zpráva o naději!

Karel Hvížďala ČRoPlus: „Fotbalové hvězdy berou miliony, lékaři a sestry jen pár tisíc, ať se tedy lidi obrátí na ně, aby jim ji obstarali vakcínu proti covidu 19“ (ze španělského tisku). Už tato zásadní slova, která v šílící se hrůze zanikla, byla zásadní výzvou k tomu, abychom přehodnotili naše hodnoty. Proto bychom na ně neměli zapomenout, nebo jak nyní napsal Fareed Zakaria: „Pandemie vytvořila prostor pro změnu a reformu.“

 

Jan Šinágl, 31.10.2020  

* * *

Text viroložky MUDr. Hany Zelené, Ph.D. - Jak se protestovat k pandemii

Budou se Prymula a Zeman zodpovídat se svých zločinů proti lidskosti?

* * *

Hlas lidu Hlas Boží

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.20 (10 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2020-11-01 10:34
Náprava je celkem jednoduchá. Musí se vyměnit současný personál v parlamentu a hlavně na soudech. To je ale na občanech jejich zájmu a jejich názorech při volbách. Sněť, která paralyzuje rozhodování mocných, prorůstá a občany nepotřebuje. Psát by znamenalo rozepsat se o politické pandemii, která zde řádí mnoho let. Na Hradě straší a místo dobré Bíle paní jsou tam a bojí se jen, že by se porušil status quo. Tak ve dne v noci mluví a přežvykují. V prostorách parlamentu rozhodují někdy anonymně, aby se nepoznalo kdo je kdo. Tento Augiášův chlívek v prostorách Hradu a parlamentu mají vymést volby, jestliže se ke generálnímu úklidu rozhodne národ. Trochu se to povedlo s rudými komunistickými demokraty, ale to nestačí. Pandemie poškodila mnohým občanům charakter, také odumřel i zájem. Někdo se obrací k Bohu, my bychom měli dát na Evropskou unii, společný celek, spolupracovat a ne si vymýšlet výmluvy. Jsme na chvostu politicky i zdravotně. Stát sto dva let starý, nemocný nesamostatností , nerozhodností, ve kterém potřeba alespoň trochu táhnout za jeden provaz, působí na veřejnost jako neznámá veličina.

K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)