Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2022 18:17
  Traduje se, že před odjezdem do Československa si nechal ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 18:10
  Co jsme dlužni nejen Emerichu Rathovi? V roce 2004 prošel ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 18:05
  Fotky: Putin a Zelenskyj mezi zraněnými. Jeden v pohovu, druhý ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 15:18
  Zdravím vás pánové, tak přestože jsem myslel, že rozsudkem ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 10:15
  Lidé už si protokolární dary neprohlédnou. Fiala ukončil ...

  Read more...

   
 • 22.05.2022 11:03
  Bezprostředně před tímto historickým zlomem napsal Havel ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Simpanz lepra… Vidím několik let dopředu – viz např. hygienická hypotéza vzniku alergií i některých autoimunit: lock-downy sice zabrání dočasnému šíření infekce, ale s jakými důsledky: Budeme v budoucnu čelit větším výskytu alergií? Autoimunit? Chytí ty izolované děti další infekce, až je zase pustí do kolektivu, a s jakými důsledky? …

***

Milí kolegové, většinou na tyhle maily nereaguji, dosud jsem se ozvala jen  jednou  v případě očkování (jako reakci na debatu teoretiků, že očkování vše vyřeší, očkujme všechny a hned včetně těch, co právě před týdnem COVId prodělali…… - tenkrát jsem napsala jakési stanovisko nejdřív osobní, poté překlopené do  stanoviska CSAKI, poté po mnoha diskusích překlopené do společného stanoviska CSAKI a vakcinologické/mikrobiologické/infekční/ společnosti…. – koho očkovat, a koho neočkovat) – dnes se podle toho řídí skoro každé očkovací centrum…. Viz https://www.csaki.cz/aktualne/doporuceni-pro-ockovani-proti-onemocneni-covid-19-mrna-vakcinami-935

Tak k těm debatám: coby dcera marxisticky orientovaného, ale velmi progresivního a kritického filosofa PhDr. Josefa Zumra, CSc (93 let)  (nositele Patočkovy medaile za filosofii, býv. ředitele FU AVCR  a kurátora Masarykových spisů atd.), velmi zastávám marxistický výrok: nejvyšším kritériem pravdy je praxe.

Dovolte, abych se se svými chabými znalostmi imunologie, kterou sice provádím  ve výzkumu a výuce  již víc jak 37 let a dospěla jsem ke standardnímu závěru – čím víc toho vím, tím méně je mi to jasné…. přispěla trochou do mlýna vašich diskusí, tak jak jsem se to kdysi naučila mj. na mém profesorském stipendiu v MC Gill v Montrealu v Kanadě: na rozboru nějaké konkrétní  kazuistiky odvoďme obecný závěr:

Tak ta kazuistika: Když jsem v r. 1983 nastoupila na studijní pobyt na odd. klinické imunologie VFN, paní prof. Fučíková mě posadila k tehdy progresivnímu přístroji kinetické nefelometrie, abych porovnala radiální imunodifuzi s tímto vynálezem. Strávila jsem několik měsíců ředěním sér v „mrňkách“ (eppendorfkách)… Laborantky mi říkaly, vezmi si rukavice, všechna séra jsou infekční. To jsem dodržela asi 2 týdny, pak mě to přestalo bavit být taková neohrabaná v rukavicích, tak jsem je sundala a séra jsem ředila bez rukavic. V mezidobí, když se séra centrifugovala, jsem si dala s laborantkami cigáro, abych „zapadla“ a nebrali mě jako nafoukanou doktorku. A výsledek: po pár měsících jsem měla silně pozitivní protilátky proti HBS AG i proti HBeAG… tj inaparentní infekce hepatitidou B. Nic mi nebylo. Moji kolegové, kteří se mnou nastoupili, a důsledně dodržovali rukavice a štítili se na cokoliv potenciálně infekčního sáhnout, když posléze praktikovali na klinickém oddělení např u dialyzovaných, všichni chytli hepatitidu B, mnohdy s těžkým průběhem. Já ne (moje sérum jsem pak „půjčovala“ lékařům, kteří se báli nechat se očkovat proti tehdy nové vakcíně proti Hep B a dokazovali závodním lékařům, že jsou již imunní a tudíž nepotřebují očkováníJ

Z toho si od té doby beru toto zobecnění: člověk má být trochu „čuně“. Úplná sterilita vede ke zvýšené náchylnosti k infekci, zatímco mírná kontinuální expozice infekci vede k imunitě.

Má to svoje limitace, tak jak to učíme mediky: výsledek infekce je interakce mezi hostitelem a mikrobem: pokud je hostitel vrozeně imunodeficitní nebo není v dobré aktuální  kondici (moc se napil, má diabetes, má nádor, je na imunosupresi…), onemocní. Pokud je mikrobiální nálož vysoká (prská na mě někdo ve výtahu nebo v metru),  nebo je infekční agens mimořádně infekční, vede to k infekci.

Tak co z toho plyne: kdybych měla vrozenou interferonopatii, asi bych dostala Hep B a už dávno bych byl mrtvá. Kdybych v té době brala nějaká imunosupresiva pro cokoliv, asi bych dopadla stejně. Kdybych se ponořila do séra s vysokou virovou náloží, tak bych onemocněla. Ale: byla jsem zdravá, tudíž jsem si vytvořila doživotní imunitu (mám ji dodnes vůči hep B).

Jaké jsou implikace pro současnou pandemii (epidemii) COVID?

Zdraví lidé by se měli nechat „promořit“, aby získali přirozenou imunitu. Rizikoví se musí chránit, dokud nebude vakcína (která je může ochránit, ale taky ne – pokud mají nějaký deficit imunity, který jim nedovolí vytvořit dostatečnou postvakcinační  imunitu). Mladí, kteří infekci dosud neprodělali, se musí nechat co nejdříve naočkovat, aby infekci dál nešířili a chránili tak ty imuno-deficitní kolem sebe (čas ukáže, jestli je lepší strategie naočkovat všechny 80+, nebo jako v Indonésii, očkovat přednostně ty ekonomicky zdatné mladé osoby…).

Vidím několik let dopředu – viz např. hygienická hypotéza vzniku alergií i některých autoimunit: lock-downy sice zabrání dočasnému šíření infekce, ale s jakými důsledky: Budeme v budoucnu čelit větším výskytu alergií? Autoimunit? Chytí ty izolované děti další infekce, až je zase pustí do kolektivu, a s jakými důsledky?

Na tyto otázky v tuto chvíli nemáme odpovědi, ale zdravý rozum říká, abychom to s těmi izolacemi nepřeháněli a nechali se postupnými malými dávkami viru naimunizovat za současného chránění rizikových skupin. Nedá se zabránit tomu, aby někdo dosud nerizikový neonemocněl, protože má skrytou vadu imunity, dosud nemanifestovanou.

Bylo by dobré k podpoře mé selské teorie získat nějaká data: kolik zubařů/ORL/očních onemocnělo/zemřelo – bylo ve vysoké expozici virům, ale možná ne tak důsledně ochráněni versus kolik sestřiček na covidových jednotkách onemocnělo/zemřelo (byly chráněné velmi důkladně ve styku s pacienty – ale co pak? Když sundaly ty dvojité rukavice a štíty? Nebylo to spíš kontraproduktivní? … a další epidemiologická strukturovaná data…

No nechám toho. Nikdo neví v tuto chvíli, jaká jsou optimální řešení. Pokud to ví pan dr. Zdeněk Hell, který se uchází o post ministra zdravotnictví, velmi jej v tom podporuji, protože z nás praktických klinických  imunologů nikdo neví, jak z toho ven.

 

Zdraví J. Bartůňková

PS přidávám do komunikace prof. Aničku Šedivou, vědeckou náměstkyni FNM a moji dlouholetou přítelkyni, se kterou již více než 25 let buduji Ústav imunologie a sdílím s ní stejné názory na imunologii.

***

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 15006 Praha 5

Tel. +420224435960

Fax. +420224435962

30.1.2021

***

Stanovisko k očkování proti coronaviru SARS-COV-2:

Nejlepší „vakcína“ proti koronaviru

***

Nové je to, co se dokonale zapomnělo – nic není nové, protože člověk se nezměnil.

***

Nikdy nebrat svoje vědění a přesvědčení za konečné a pravdivé, protože vždycky bude něco chybět.

 

J.Š. 31.1.2021

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.24 (17 Votes)
Share

Komentáře   

-5 #12 Jan Šinagl 2021-02-03 15:57
Re: Dotaz k současné situaci - 2. vlna není důsledkem šíření jiné varianty viru!

Dobrý večer,
Ústavní soud konečně přehodnotil svoji rozhodovací praxi a v rozhodnutí, které nám bylo dnes doručeno, uvádí, že krizová opatření vlády je možné podrobit přezkumu ve správním soudnictví.
stavbeznouze.cz/.../...

Hned jsem podpořil své kolegy advokáty, aby toho využili a myslím si, že se tomu psovi před soudy brzy podíváme na zoubek...

Že je problém, že vláda opatření neodůvodňuje, je také zcela evidentní
pravoakrize.net/.../

S pozdravem
David Zahumenský, advokát
-8 #11 Jan Šinagl 2021-02-02 09:05
Pane Hořejší,

zde si opravdu dovolím požádat Vás o bližší informaci – k Vašemu vyjádření: „Pokud jde o tu katastrofu pomalou devastaci zeme - prectete si, jake jsou prognozy ekonomu.“ Mohu Vás v tomto směru poprosit o odkazy na tyto prognózy? Protože se již delší dobu snažím takovou prognózu nalézt a poměrně významní ekonomové (vč. např. pana guvernéra Singera) potvrzují, že ekonomické analýzy jsou minimálně těžko dostupné, jsou-li vůbec.

Nepřísluší mi se vyjadřovat k medicínsky odborným věcem. Jen si dovolím dvě konkrétní poznámky:

už jste někdy slyšel o humanismu? (viz např. Václav Havel, Jan Werich a řada jiných neodborníků)
už jste někdy slyšel o právu?

Každopádně mě zajímá jakýkoliv odkaz na ekonomické prognózy. Protože právě tím (a humanismem a právem a základními principy demokracie) hodlám bojovat proti nadvládě kněžích z Akademie věd (jejíž jméno podle mého názoru spolu s panem Konvalinkou apod. poškozujete tak, že absolutně nechápu, že se v rámci institutu ochrany pověsti nikdo neozve), proti této zcela zcestné sofokracii.

Díky


JUDr. Tomáš Nielsen

Nielsen Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
-8 #10 Jan Šinagl 2021-02-01 22:14
Ja na to reaguji proto, ze v tom sirokem adresari prijemcu se treba najde nekolik takovych, u kterych to ma smysl...

V.
***
P.S.
V. Hořejší. Názor nechť si udělá každý sám, kdo patří na psychiatrii. J.Š.
-8 #9 Jan Šinagl 2021-02-01 22:12
Vašku, Ruth, nesnažte se. Tohle je záležitost pro psychiatry, nikoli pro přírodovědce. Tihle lidé nezmění názor dokud jim nezemře někdo velmi blízký. Museli by si totiž připustit, že mají na rukou (teda spíše na rtech a hlasivkách) krev několika tisíc lidí. To neudělá nikdo. Nechte to na přírodě a šiřte osvětu tam, kde to může pomoci. Já sám například na jejich maily nikdy neodpovídal a odpovídat na ně ani nebudu, leda prostřednictvím Micíka - toho sledují lidé, které je možné přesvědčit.

Jaroslav
P.S.
Flégr. J.Š.
-8 #8 Jan Šinagl 2021-02-01 22:10
Jsem si jistý, že už dlouho se se strašením v médiích nevystačí - tady třeba viz vznik nové statistické skupiny.
www.statspol.cz/.../

Ohlasy už jsou:
www.ceskenoviny.cz/.../1990206

novinky.cz/.../...

David Zahumenský, advokát
-10 #7 Jan Šinagl 2021-02-01 14:20
Paní doktorka Helena Jiřincová se svým NRL teamem jistě v SZÚ odvádí velký kus zajímavé práce.
Avšak pes není zakopán v nových a nových mutacích, nýbrž v naprostém nerespektování (překopání,
popření) tisíciletého paradigmatu klinické medicíny. Což je ovšem primárně záležitost lékařů, nikoliv
přírodovědců. A že zejména naši klinici mlčí? Inu nová doba...

Od začátku se nejedná o medicínský problém. Ten řešit ostatně umíme. Jedná se o politický problém,
o instrument ke změně společnosti, který má mezinárodní rozměr. The Great Restart již nastal
(viz např. vysílání BBC v den zahájení očkování v UK).

Respektuji (a adaptuji se), že velká většina našich spoluobčanů preferuje bezpečnost před svobodou
(Slaves will be slaves.). Toš si ten "hygienicko-epi demiologický skanzen" užívejme...

VM
-10 #6 Jan Šinagl 2021-02-01 14:19
Napadá mě, že pokud v roce 2020 zemřelo cca 127.000 lidí a v roce 1990 129.000, zda to není tím, že se české zdravotnictví nevrátilo o 30 let zpět. Celkovou dostupností, propagací vůči veřejnosti apod. (jen nabízím jednu z možných odpovědí – v žádném případě netvrdím, že to tak je). Ještě mě napadá, proč se nikdo neozval na přelomu let 2014-2015? Copak tehdejší nárůst počtu zemřelých o 7,5 % byl normální?

Omlouvám se – jen mi přijde, že by bylo dobré hledat reálné příčiny. Ne předvádět se matematikou. To snad dělají pánové Kulveit, Levínský a spol. dostatečně.

Hezký večer

Tomáš Nielsen
-10 #5 Jan Šinagl 2021-02-01 14:10
Vážení,
toto nemalé mailovací fórum mnohorozměrné akademické diskuze přináší riziko, že když se názor či otázka nějak nehodí, přepošle někdo z vás/nás onu "disidentskou" zprávičku akčnímu (možná smluvnímu) investigativním u novináři,
který už si ho "podá" a označí za dementního nepřítele lidu, viz moje zkušenost z minulého týdne - "kauza žaloudík a Forum24".
Je nutno s tím asi takto počítat, je nová doba, v níž se bojím nejvíce čehosi velmi nevirového.
Nelze se však netázat, byť s vědomím nepříjemností.
Tedy i s rizikem, že si mě zase čísi nájemný novinář neprodleně "podá" a popíše kvalifikovaně moji demenci, případně už i nutnost izolace v nějakém psychonápravném zařízení,
kladu v rámci smutné diskuze o zemřelých opakovaně prostou otázku :

Je vskutku nepřijatelným konspirativním protilidovým disidentstvím žádat po ÚZIS analýzu Listů o prohlídce zemřelých s covidem opatřenou korelacemi diagnóz hlavních, vedlejších a bezprostředních příčin úmrtí, ve vztahu k věku, pohlaví a místu péče, hledáme-li odedávna v údajích o mrtvých poučení pro živé ?
Jsou klinicko-patolo gické semináře už pouhou minulostí ? Fakt není zapotřebí klinicko-patolo gický rozbor 16 000 mrtvých s relativně novým zdravotním problémem ovlivňujícím společnost ?
Snad jsme vystudovali a dosud prováděli stejnou medicínu se shodnými vědeckými a etickými standardy.

Děkuji.
A čekám opět na smluvního investigativníh o novináře, který se promptně ozve, aby mě hbitě poplísnil za nejapné, protilidové a dementní otázky, neboť "mu byla zaslána informace vědeckých kapacit, které se ostýchají mi odpovědět",
tak to bere za ně.

Covid má nepochybně medicínské dosahy a společenské přesahy, v tom se snad všichni shodneme.

V úctě
jan žaloudík
-10 #4 Jan Šinagl 2021-02-01 14:07
Hezký den paní Tachezy,

podobné diskuze jsou dávno za námi. Nikdy žádný lékař nesnižoval hodnotu jakéhokoli života. Musíme jich ale zachránit co nejvíce. Současná opatření nefungují po celé Evropě díky compliance (přestřelily se nároky na lidi) a díky malému cílení na potřebné. Nejvíc mrtvých máme prostě proto, že jsme měli sice nic moc ale antigenní testy v dubnu ale nevyužívali jsme je u institucionaliz ovaných atd atd. - tam byla spousta zbytečně mrtvých (Švédové a příslušná agentura nám řekli, co dělat). Otázka je, zda byli všichni správně léčeni atd. Abyste pochopila- neřešíme nějakou jednoduchou debatu (mám rád-nemám rád). Je to technicky složitý problém. Mluví nám do toho lidé, kteří nikdy neřídili velké celky, nepracovali v řízení medicíny. Nechte profesionály pracovat. Pandemický plán atd. Lidi s titulem MUDr. a atestacemi, zkušené ředitele velkých institucí.

Budou sekundární škody. Spousta lidí zbytečně umře na jiné věci, řada skončila na psychiatrii. Lidé přijdou o střechu nad hlavou. Znevýhodněné děti „rostou jako dříví v lese“. Pořád jim radí lidé, kteří jsou v klidu na 100% platu s tím, že se mají dále omezit… Bude se muset osek věda, výzkum, kultura, klesne úspěšnost léčby na rakovinu. Bojujeme za udržení mimo jiné Vašeho pracovního místa. Přijde mi ale nefér, když kritizujete veřejnost, ačkoli patříte mezi privilegované, kde i při omezení provozu (prostě neučíme jako kdysi) nedošlo ke krácení příjmů. Berme ohled na veřejnost, kde je to namnoze zcela jinak. Jsou to lidé, kteří „státní“ místa platí.


S pozdravem

docent Roman Šmucler
-10 #3 Jan Šinagl 2021-02-01 14:05
Dobrý den, paní doktorko,
jako otce 3 dětí, z nichž dvě jsou ve věku 12 a 16 let se neubráním dotazu, jaké možné pozitivní přínosy pro mladé lidi, o kterých píšete, v současné situaci vidíte.

Můžete tedy tato pozitiva vyjmenovat?

Abychom je mohli položit na druhou misku vah proti sociální izolaci a deprivaci, ztrátě návyků, ztrátě kondice (např. díky zákazu tréninků ve sportovních klubech), frustraci, vyšší konzumaci antidepresiv, podléhání modelu neúspěchu (u těch, jejichž rodiče přišli o práci nebo jim zkrachovalo podnikání). Ještě větší vazba na sociální sítě a elektroniku (už v minulosti, tak jako tak vysokou). Čím dál horší schopnost mezilidské komunikace a snižujíc se schopnost empatie... Mohl bych pokračovat donekonečna. Likvidujeme nastupující generaci, bezprecedentně.
Píšete, zě se to dá chvíli vydržet...ta “chvíle” již tvá příliš dlouho.

Děkuji předem za odpověď na moji otázku

S pozdravem

Jiří Urbánek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)