Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 19 @14:00 -
ÚS ČR: Robert Tempel
pá říj 22 @09:00 -
OS Praha 1: JUDr. Zdeněk Altner

Nejnovější komentáře

 • 19.10.2021 18:00
  Senátor: Nechali by prezidenta umřít „Myslím si, že pan premiér ...

  Read more...

   
 • 19.10.2021 17:47
  Vážená paní Miklíková, děkuji Vám. V den 100.výročí narození ...

  Read more...

   
 • 19.10.2021 17:47
  Vážený pane Šinágle, Česká televize ve svém programu pravidelně ...

  Read more...

   
 • 17.10.2021 14:05
  Dne 14.10.2021 jsem poslal ČT dotaz po telefonickém rozhovoru ...

  Read more...

   
 • 17.10.2021 10:44
  EB: Andrej Babiš vyhodil 18 ruských špionů a rozbil dvě ...

  Read more...

   
 • 17.10.2021 10:44
  Kdyby mohli Piráti do nové koaliční smlouvy prosadit tento ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bc. Martina Kňavová, Diplomová práce 2016, Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Akademický rok 2015/2016.

Ukázky z podstatného:

Vrbetice diplomka obsah 2016Vrbetice diplomka 2016 srovnani Novaky… V souvislosti s nálezem protipěchotních min při kontrole skladů v prosinci 2014 státní zástupce dne 11. 11. 2015 podal obžalobu na pět lidí ze dvou firem Excalibur Army, s.r.o., a Real Trade, a.s., za vývoj, výrobu a držení zakázaných bojových prostředků. Zákaz použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min je upraveno v Ottawské konferenci z roku 1997, platné od roku 1999.

… Po výbuchu skladu č. 12 se média začala intenzivněji zajímat o firmu Imex Group s.r.o., hlavně o její minulost. V roce 2000 nynější majitel firmy P. Bernatík s jeho otcem měl prodat do Konga vojenský materiál, na toto bylo uvaleno embargo. P. Bernatík vše popírá, materiál prý byl vyvezen do sousedního Zimbabwe. Navíc v roce 2012 došlo v Bulharsku k výbuchu skladu patřícího bulharské firmě. Ve skladu byl uložený materiál odkoupený od Imex Group, s.r.o., ale i jiných společností. Kontroverzní zůstává i návštěva P. Bernatíka ve skladu č. 16 den před jeho výbuchem, podle právníka společnosti R. Ondruše se jednalo o běžnou kontrolu materiálu určeného na vývoz. Na základě těchto informací se začaly o společnosti tvořit různé spekulace jak v médiích, tak i na půdě vlády.

… Hejtman S. Mišák se hned v úvodním slovu zmiňuje o události ve Vrběticích. Podle jeho slov: ‚‚Vyšla najevo slabina celorepublikového systému, kdy vojenská munice je v soukromých rukou a stát nad ní ztratil kontrolu.‘‘ Kapitola krizové řízení ve výroční zprávě je částečně věnována muničnímu skladu. Po krátkém představení mimořádné události kraj sděluje, že orgány samosprávy nemají v oblasti nakládání s municí žádné kompetence. Kompetence mají ústřední správní úřady a na orgány samosprávy se tuto odpovědnost snaží přenést a tím úmyslně zmanipulovat veřejné mínění.

… Orgány krizového řízení na regionální úrovni se zabývaly především evakuací. Na centrální úrovni Bezpečnostní rada ČR řešila aktuální bezpečnostní situaci a převoz munice do muničního skladu v Květné. Jak plyne z tabulky č. 11, hejtman S. Mišák požádal o pomoc armády prostřednictvím premiéra B. Sobotky až po 11 dnech. Vzhledem k primární odpovědnosti vlády za zajišťování bezpečnosti a k zřejmému prodlení S. Mišáka, měla vláda jako orgán krizového řízení poslat armádu do Vrbětic dříve, aby byla zajištěna patřičná ochrana zdraví a životů občanů v okolních obcích. Stejně tak by se dala očekávat rychlejší reakce premiéra, ministra vnitra a ministra obrany. Ministři do Vrbětic přijeli až po 14 dnech, 71 premiér až po třech týdnech. Jistě by bylo vhodné, kdyby se přijeli seznámit se situací do Vrbětic dříve.

… Areály jsou ohraničeny ploty s čidly pokryté kamerovým systémem a infrazávorami. [44] Armádní muniční sklady jsou nesporně mnohem více zabezpečeny než sklady soukromých firem, ve kterých je skladován srovnatelně 72 nebezpečný vojenský materiál. Proč není jednotná právní úprava týkající se skladování vojenského materiálu, jak pro civilní, tak i pro vojenské subjekty? Čí je to vina? V daném případě se jistě jedná o rozpor v české legislativě, která je v rukou zákonodárné moci, tedy Parlamentu ČR.

… Problém rychlosti reakce vlády V souvislosti s úvahami o selhání aktérů ve Vrběticích se nabízí srovnání s podobnou událostí, která se stala před devíti lety na Slovensku. Dne 2. 3. 2007 v delaboračním skladu Vojenského opravárenského podniku, a.s., v obci Nováky došlo k výbuchům a následnému požáru výbušniny určené k likvidaci. Výbuch poničil plochu o velikosti tří fotbalových hřišť. Usmrceno bylo osm pracovníků a dalších 40 osob utrpělo zranění. [40] Původní informace, které obdrželi zdravotníci, mluvily až o stovce zraněných, eventuálně mrtvých. Proto bylo na místo výbuchu vysláno pět posádek rychlé lékařské pomoci a čtyři posádky rychlé záchranné pomoci. Po dalších minutách do podniku dorazilo dalších 30 vozidel se zdravotnickým personálem. [66] V nemocnici v Prievidzi byl na žádost krajského operačního střediska otevřen traumatologický plán a ihned svolán krizový štáb, aby bylo zajištěno dostatečné množství lůžek pro příjem velkého množství zraněných. Vzhledem k nízké kapacitě byli zranění odvezeni i do okolních nemocnic. [40] Na místě zasahovaly i desítky hasičů. V podniku bylo zjištěno víc ohnisek požáru, z nichž tři ohniska byla rozsáhlá. Pyrotechnici po provedení průzkumu nařídili až do odvolání zasažený prostor kropit vodou a současně provádět ochlazování uskladněné munice, aby zabránili dalším explozím. Policie z bezpečnostních důvodů uzavřela celé město. Na popud velitele zásahu byl prováděn pravidelný monitoring ovzduší kvůli možným unikajícím chemickým látkám. Únik chemických látek byl potvrzený, ale neměly vážný dopad na lidský organismus.

… Vojenský opravárenský podnik, a.s., patří pod Ministerstvo obrany. Po obdržení informace o výbuchu se ministr obrany F. Kašický a státní tajemník ministra obrany neprodleně dostavili na místo výbuchu. Z důvodu nefunkčnosti krizového štábu Vojenského opravárenského podniku, a.s., Nováky nařídil F. Kašický ihned svolání krizového štábu, který poté sám řídil. Do obce dorazil tentýž den premiér R. Fico. [40] Okamžitě zasedal i krizový štáb Obvodního úřadu v Prievidze. Obyvatelům města Nováky a okolním obcím byly poskytnuté předběžné informace o výbuchu místním rozhlasem a dalšími celoslovenskými masmédii. [40] Ještě večer v den výbuchu premiér R. Fico s ministrem obrany F. Kašickým provedli tiskovou konferenci. Na konferenci místní obyvatelstvo informovali o události a uklidnili je, že vše je již pod kontrolou. V následujících dnech podávali potřebné informace i mluvčí jednotlivých ministerstev. [65] Vzhledem k vážnosti situace na místo dorazili i další politici. Ministr vnitra R. Kaliňák, ministr životního prostředí J. Izák, ministr zdravotnictví I. Valentoviči, místopředseda vlády S činností krizového štábu se na místo výbuchů přijel seznámit i prezident Slovenské republiky I. Gašparovič. [40] Na vzniklou situaci reagoval okamžitě i primátor města D. Šimka, který poprosil místní sklenáře, aby byli nápomocní dotčeným obyvatelům při odstraňování následků výbuchů. Tlaková vlna totiž poničila zasklené plochy v okolí, a proto nepojištěným obyvatelům bylo proplaceno zasklívání z rozpočtu města. [65]

… Po pěti dnech, dne 7. 3. 2007, slovenská vláda rozhodla o uvolnění po 1 mil. SKK pro partnera a každé nezaopatřené dítě po obětech. [30] Škoda na majetku byla vyčíslena na 2 mil. EUR. Jednotlivé zasahující složky vyměřily náklady spojené s řešením mimořádné události na necelých 2,9 mil. SKK. [69] Příčiny výbuchu jsou stále v šetření. Za přečin obecného ohrožení bylo obžalováno pět bývalých manažerů podniku. Obžalováni jsou za zanedbání bezpečnosti pracovníků a za překročení povoleného objemu uskladňovaných výbušnin. [70]

… Posledním společným atributem je dosavadní nepotrestání viníka zodpovědného za výbuchy. Výbuchy ve Vrběticích jsou stále v šetření Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu. V souvislosti s výbuchy na Slovensku byla sice před rokem podána žaloba na manažery podniku za zanedbání bezpečnosti pracovníků a za překročení povoleného objemu uskladňovaných výbušnin před rokem, ale kdo za výbuch opravdu může je stále v šetření i po devíti letech.

… Společné rysy obou událostí byly již uvedeny, nicméně zde byly i nějaké odlišnosti. U výbuchu ve vrbětickém areálu nedošlo k explozi v místě, kde byla vykonávána činnost prostřednictvím pracovníků VTŮ, ale v místě, který měla pronajatý soukromá firma Imex Group, s.r.o. V Novákoch byla způsobena exploze přímo v místech, kde zaměstnanci podniku likvidovali výbušniny.

… Prokazatelně výrazným rozdílem obou událostí byla bezprostřední reakce slovenského prezidenta, premiéra, ministrů, ale i urychlená reakce všech zasahujících subjektů IZS. 75 Krizový štáb obce s rozšířenou působností byl svolán během několika minut. Ihned po získání informací o výbuchu v Novákoch na místo dorazil premiér R. Fico a ministr obrany F. Kašický se svým tajemníkem. Na situaci reagoval také ministr vnitra R. Kaliňák, ministr životního prostředí Jaroslav Izák, ministr zdravotnictví I. Valentovič i místopředseda vlády, kteří Nováky také navštívili. S činností krizového štábu Vojenského opravárenského podniku, a.s., se na místo výbuchů přijel seznámit i prezident Slovenské republiky I. Gašparovič. Dostatečná informovanost, večerní tisková konference ministrů, příslib primátora města Nováky o uhrazení zasklívání oken nepojištěných obyvatel z rozpočtu města bylo pro místní obyvatele zásadní. Díky dostatečné informovanosti a pomoci města neměli místní pocit beznaděje.

… Mimořádná událost na Slovensku byla nepochybně lépe zvládnuta jak z řad vysokých představitelů, tak i krizového štábu. Po událostech ve vrbětickém muničním skladu ministr vnitra M. Chovanec a ministr obrany M. Stropnický navštívili areál až po čtrnácti dnech. Mistr financí A. Babiš navštívil sklad až 7. 3. 2015, aby se přesvědčil, že při provádění likvidačních prací nedochází k plýtvání veřejných financí. Po roce Vrbětice navštívil prezident Miloš Zeman, když už bylo skoro dokončeno vyskladňování veškerého materiálu ze skladů. Krizový štáb obce s rozšířenou působností podle informací uvedených v médiích zasedal po výbuchu skladu č. 16 až dne 21. 10. 2014. Podle místních obyvatel v okolí muničního skladu ve Vrběticích nedostatečná informovanost ohledně výbuchů a následném provádění likvidačních prací způsobila paniku a strach o jejich bezpečnost. Obyvatelé okolních obcí si stěžují, že doposud nebyli odškodněni za evakuaci a zvýšené cestovní náklady. Odškodněni nebyli ani pozůstalí po obětech. V Novákoch byla uvolněna rezerva ze státního rozpočtu na odškodnění pozůstalých už po pěti dnech od událostí.

… Po důkladné analýze legislativy se došlo k závěru, že stávající právní úprava má značné nedostatky. Nedostatečná je především provázanost právních předpisů upravující nakládání s municí. Celkově se zákony zabývají spíše jinými předměty a materiály než je munice, která je v těchto dokumentech řešena převážně okrajově. V legislativě není definován žádný režim odpovídající bezpečnostním rizikům munice. Současně chybí dostatečná právní úprava koordinovaného postupu kontrolních orgánů a jejich spolupráce. Chybí i vhodné vymezení patřičného okruhu kontrolních orgánů. Nezbytné je tedy provést změnu stávající právní úpravy vztahující se k nakládání s municí a stanovit jednoznačný způsob, jak by se mělo s municí nakládat, relevantní právní předpisy více vzájemně provázat a uvést do souladu. Potřebné je také nastavit pravidla spolupráce kontrolních orgánů a stanovit bezpečností pravidla prevence a minimalizace následků při náhodném výbuchu.

… V muničním skladu ve Slatině uskladňuje vojenský materiál firma Multiagro, v.o.s. Během kontroly v muničním skladu bylo nalezeno osm palet nelegálně uskladněného semtexu. Kontrola také odhalila, že vojenský materiál byl skladován ve skladech, které ke skladování takového materiálu neměly odpovídající kolaudační rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí povolující uskladnění munice měly pouze dva objekty. A proto stavební úřad v Holicích nařídil vyklizení skladů. Na základě zjištěných skutečností policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z nedovoleného ozbrojování a obecného ohrožení z nedbalosti.

… V muničním skladu v Poličce má svůj materiál uskladněný firma STV Group, a.s. Firma měla uskladněnou munici i ve Vrběticích. Inspektoři v muničním skladu v Poličce našli munici, která by zde neměla být skladována. Odborníci měli určit, zdali se jednalo o zakázanou munici. Kdyby se prokázalo, že se jednalo o zakázanou munici, bylo by zahájeno trestní řízení proti společnosti. Zdali bylo zahájeno trestní řízení, není zveřejněno. [17]

… V oblasti krizového plánování selhali dva aktéři. Vojenský technický ústav, s. p., jako správce a pronajímatel areálu, a starosta Bohuslavic nad Vláří F. Machuča pracující dříve v areálu jako skladník. Areál muničního skladu ve Vrběticích nebyl zařazen do havarijního plánu, ani krizového plánu kraje. Primárně Vojenský technický ústav, s. p., měl Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje nahlásit, co se v areálu muničního skladu skladuje, aby byl objekt zařazen do příslušných plánů. F. Machuča se jako starosta měl zajímat, zda je areál zařazen do příslušných plánů. Z pozice své funkce byl také povinen zajistit ochranu zdraví a života obyvatel v obci. Absence příslušných plánů způsobila, že se hasiči při prvotním povolání na místo zásahu dostali k vybuchujícímu skladu č. 16 do vzdálenosti 100 m od skladu. Díky jejich pohotové reakci nebyl nikdo usmrcen nebo zraněn. Pokud by byly plány zpracovány, zasahující složky bezprostředně po prvním výbuchu by poté věděly, jaký materiál se v areálu nachází a jak mají nejefektivněji postupovat při řešení mimořádné události.

… Ve Vrběticích selhala i krizová komunikace. Ze čtyř vybraných principů krizové komunikace byl úplně splněn pouze jediný, princip nezávislosti. Aktéři, kteří měli přednostně poskytnout odpovídající informace, tuto povinnost nesplnili. V této situaci měl přednostně s veřejností komunikovat ředitel Vojenského technického ústavu, s. p., nebo alespoň ředitel jeho slavičínské pobočky a majitel firmy Imex Group, s.r.o. Nedostatečná krizová komunikace měla výrazný vliv na psychiku dotčených obyvatel. Místní obyvatelé by jistě uvítali větší osobní kontakt s jednotlivými zainteresovanými aktéry jako je velitel zásahu, 84 ředitel Vojenského technického ústavu, s. p., zástupci firem uskladňující ve skladu materiál, nebo zástupci zasahujících složek IZS atd. Větší osobní kontakt mohl být například prostřednictvím pravidelných tiskových konferencí. Za selhání komunikace by se dalo považovat také neposkytnutí informace prvotním zasahujícím hasičům o tom, že hoří právě muniční sklad.

… Při řešení mimořádné události selhaly i některé orgány krizového řízení. Krizový štáb Valašské Klobouky zasedal až 5 dní po výbuchu skladu č. 16. a krizový štáb Zlínského kraje až po výbuchu skladu č. 12. Vzhledem k rozsáhlosti mimořádné události by se dalo očekávat, že krizové štáby budou zasedat dříve. Ve své funkci selhal i hejtman Zlínského kraje S. Mišák, který požádal o pomoc armádu až po 11 dnech po výbuchu skladu č. 16. V jeho kompetenci bylo i vyhlášení stavu nebezpečí, ale této možnosti nevyužil. Vyhlášení stavu nebezpečí by bylo signálem pro vládu, která poté mohla na situaci rychleji reagovat. Vzhledem k primární odpovědnosti vlády za zajišťování bezpečnosti a ke zřejmému prodlení S. Mišáka, měla vláda začít řešit situaci ve Vrběticích a dříve poslat armádu do Vrbětic. V dané situaci by bylo jistě také vhodné, aby se premiér B. Sobotka, ministr vnitra M. Chovanec a ministr obrany M. Stropnický přijeli se situací ve Vrběticích seznámit dříve. Ministři do Vrbětic přijeli až po 14 dnech, premiér až po třech týdnech. Porovná-li se událost ve Vrběticích s výbuchem delaboračního skladu ve slovenských Novákoch, lze spatřit lepší zvládnutí situace z řad vysokých představitelů Slovenska, tak i krizového štábu ve slovenských Novákoch. Tam ihned po získání informace o výbuchu na místo dorazil premiér R. Fico a ministr obrany F. Kašický se svým tajemníkem. V dalších dnech do Novák přijel prezident Slovenské republiky I. Gašparovič a další ministři.

… Jak prokázala analýza kontroly muničních skladů kontrola subjektů nakládajících s výbušninami je nedostačující. Nedostačující je i systém zabezpečení muničních skladů soukromých firem. Systém zabezpečení muničních skladů soukromých firem a muničních skladů, kde skladuje svůj materiál armáda, jsou značně odlišné. Určitě by bylo vhodné s ohledem na události ve Vrběticích zpřísnit podmínky provozování muničních skladů soukromými subjekty. Analýza právní úpravy působností orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty prokázala především nedostatečnou provázanost právních předpisů upravující nakládání s municí. Celkově se zákony zabývají spíše jinými předměty a materiály než je munice, která je v těchto dokumentech řešena převážně okrajově. V legislativě není definován žádný režim odpovídající bezpečnostním rizikům munice. 85 Na základě této analýzy nařídila vláda usnesením č. 33 ze dne 14. 1. 2015 vypracovat a předložit návrh novely zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve zněních pozdějších předpisů, z. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dalším důsledkem událostí ve Vrběticích je kontrola velkých muničních skladů po celém území ČR a navýšení počtu policistů a hasičů, aby byla zefektivněna kontrolní funkce státu, ale i účinnější likvidace mimořádných událostí.

… Události ve Vrběticích zastihly Českou republiku nepřipravenou na řešení mimořádné události typu výbuchu muničního skladu. Chyběly plány rychlého odvozu munice i systém záložních skladů pro její následné uložení. I přes prvotní komplikace kam odvézt munici uskladněnou ve Vrběticích byla situace rychle vyřešena znovuobnovením muničního skladu v Květné. Všechny zasahující složky integrovaného záchranného systému nasazené ve Vrběticích zvládly danou situaci dobře. Z veřejně dostupných zdrojů lze usuzovat, že si svá pochybení aktéři uvědomovali. Tato pochybení však zatím veřejně nepřiznali. Stejně jako události typu záplav v roce 1997 jde o další událost, kdy se bezpečnostní systém státu učí prostřednictvím svých chyb.

***

03.12.2014: Vrbětice opět vybuchují, kdy nastane výbuch občanů…?!

08.12.2014: Ve Vrběticích se možná dočkáme překvapení?!

10.12.2014: Něco málo k výbuchu muničního skladu… ten kdo ví jak to v rezortu chodí se jen usměje... souhlasíte přátelé, kolegové…

19.12.2014: Fakta o muničním skladu ve Vrběticích

03.03.2015: Ministerstvo obrany ČR odpovědělo na ZOI ve věci Vrbětice

22.04.2021: Až stará sova promluví... Pravá příčina Vrbětic?

22.05.2021: Vrbětice 2014: Doboví svědci vypovídají, jak to ve skutečnosti bylo, či nebylo?!

25.05.2021: 2017: Krádeže samopalů z areálu ve Vrběticích

 

J.Š. 17.6.2021

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)