Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Po skončení druhé světové války byly v Československu na řadě míst zřízeny internační tábory pro německé obyvatelstvo. Výnosem Ministerstva vnitra ze dne 9. 7. 1946 však byla nařízena jejich postupná likvidace. Pro Němce, kteří dosud byli internováni, ale nebyli z Československa vysídleni, bylo zřízeno několik středisek, z nichž jedno bylo ve Svatobořicích u Kyjova.

Dne 14. 10. 1946 rozhodl Zemský národní výbor v Brně zrušit internační tábor Svatobořice a přeměnit ho na „Starobinec pro Němce“. (Od 1. 1. 1947 bylo používáno označení „Nemocniční středisko ve Svatobořicích“.)

Jaká však byla jeho skutečná povaha?

Zachovaly se dokumenty o tom, že zařízení mělo ke „starobinci“ (domovu pro seniory) či „nemocničnímu středisku“ (zdravotnickému zařízení) hodně daleko. Lidé zde zadržovaní byli zbaveni osobní svobody, aniž proti nim bylo vzneseno nějaké konkrétní obvinění, a byli vystaveni řadě represivních opatření. Například „Oběžník č. 27“ ze dne 17. 9. 1947 zdejší „chovance“ varoval, že „stráž bezpečnosti střílí na každého zběha, neuposlechne-li ihned její výzvy“.

Mezi zadržovanými byla i rodina Przybylova:

 • otec František, nar. 1888, zemř. 1955,
 • matka Emilie, nar. 1897, zemř. 1979,
 • dcera Ingeborg, nar. 1936, později provdaná Cäsarová.

Rodina původně bydlela v Bohumíně. Ještě před koncem druhé světové války museli všichni byt opustit a pak se už do něj nemohli vrátit. Přišli prakticky o veškerý majetek. Po řadě peripetií byli dne 9. 4. 1947 všichni tři transportováni do Svatobořic a byli zde zadržováni až do 14. 8. 1949. (Viz podrobnosti na https://www.pametnaroda.cz/cs/casarova-ingeborg-20110105-0, část „Internační tábor Svatobořice“.)

Paní Cäsarová požádala o soudní rehabilitaci, avšak Okresní soud v Hodoníně dne 15. 1. 2020 návrh zamítl. (Viz dvouminutovou televizní reportáž na https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/320281381990115-udalosti-v-regionech/obsah/744119-zamitnuta-rehabilitace.)

Krajský soud v Brně zamítavé rozhodnutí dne 7. 4. 2020 potvrdil s tím, že pobyt rodiny ve svatobořickém zařízení byl důsledkem Postupimských dohod a navazujících dekretů prezidenta republiky a že ve skutečnosti to pro ně byl „akt milosrdenství“.

S tím však paní Cäsarová nesouhlasí, a proto se obrátila na Ústavní soud.

Ve své stížnosti uvádí, že podle Postupimských dohod měl být odsun Němců ukončen v létě 1946 a z dohod nikterak nevyplývá oprávnění bezdůvodně zadržovat německé obyvatelstvo, které nebylo do odsunu zahrnuto.

Ačkoli soudy poukazují na řadu konkrétních dekretů prezidenta republiky, žádný z nich nemohl „navazovat“ na Postupimské dohody, neboť tyto dekrety byly vydány předtím, než Postupimské dohody vstoupily v platnost. A navíc žádný z těchto dekretů neupravoval omezování osobní svobody německého obyvatelstva v letech 1947-1949.

Zvlášť pak paní Cäsarová nesouhlasí s tím, že by toto zařízení mělo být pro ni a její rodiče nějakým „aktem milosrdenství“, když zde byla rodina bez právního důvodu zadržována a vystavena šikaně.

Ohledně stížnosti paní Cäsarové vyhlásí Ústavní soud svůj nález v úterý 14. 9. 2021 v 9:00 hodin. (Brno, Joštova 8, č. dv. 151, soudce-zpravodaj: JUDr. Ludvík David)

Je to poprvé, kdy se bude Ústavní soud zabývat povahou poválečného svatobořického tábora. Rozhodnutí proto může mít precedenční význam pro stovky osob, které zde byly po 2. světové válce internovány. (Jejich jmenný seznam, včetně osobních karet, je uložen v Moravském zemském archivu v Brně.) A navíc ústavní nález může upřesnit náhled na události, k nimž v Československu docházelo po skončení 2. světové války.

--

 1. 9. 2021 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.40 (10 Votes)
Share

Komentáře   

-4 #1 Jan Šinagl 2021-09-10 11:20
Příslušníci StB dostali podmíněné tresty. Soudkyně se diví, proč nebyli souzeni hned po listopadu 89, teď už je prý pozdě? Co si vezmete na starých lidech? Řekla by totéž, kdyby se nejednalo o komunistické, ale o nacistické válečné zločince? Jaký důchod tito komunističtí zločinci pobírají dnes a jaký jejich oběti? Jak jim může "ublížit" podmíněný trest? Co snížit důchody všem, co pomáhali "budovat" zločinný komunistický režim, jako to udělali Poláci? Považovali za skandální, aby i dnes měli tito zločinci vyšší důchody než jejich oběti. Řekne i Ústavní soud ČR - Neřešme to, už je pozdě?!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)