Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

po lis 29 @14:00 - 04:30PM
NSS Brno: Kárná odpovědnost soudce
pá pro 03 @10:00 -
Ústavní soud ČR: Budou Štrougal a Vajnar souzeni?

Nejnovější komentáře

 • 28.11.2021 12:27
  Michalik byl ve střetu zájmů, byl na to rozsudek ...

  Read more...

   
 • 27.11.2021 08:59
  „Ano, situace je vážná – nechte se očkovat a stát ať převezme ...

  Read more...

   
 • 27.11.2021 08:31
  Raději nedokonalá společnost se svobodou (i pro blbce) než ...

  Read more...

   
 • 26.11.2021 13:27
  běž už těma žvástama do prdele Mrvová Šárka Fri, 26 Nov 2021 ...

  Read more...

   
 • 26.11.2021 12:13
  Máme „Potěmkinovskou demokracii“, jen si na ni hrajeme a ...

  Read more...

   
 • 26.11.2021 11:57
  Vrchol pandemie prý teprve přijde, podle „expertů“. Tzn., že ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Kalousek Schwarzenberg Severa

Schwarzenberg FB 3.11.2021Aktualizováno 8.11.2021: Podal jsem Podnět k rukám vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové (18.10.2021) - Odpověď VSZ (25.10.2021) DS 8.11.2021  

***

Z rybníku Silvestr bylo vytěženo 44.534 m3 písku. Zvláštní je rovněž čerpání dotace na rybník Malý Silvestr, který nesplňoval základní parametr pro přidělení dotace, tj. výměru nad 1 ha a že na tento rybník nebyla podána žádost o dotaci v řádném termínu, a nebylo provedeno žádné výběrové řízení. 

***

Dobrý den,

v příloze posíláme Rozsudek Městského soudu v Praze o Schwarzenberských rybnících Sobík, Silvestr a Malý Silvestr.

Soud odsoudil projektanty ing. Jaroslava Dlabáčka a ing. Jana Roba a v odůvodnění se dočtete, že Jan Schwarzenberg jako jednatel společnosti Orlík nad Vltavou s.r.o. odsouhlasil a podepsal formuláře pro čerpání dotace, ve kterých jsou nepravdivé údaje. Např.: Údaje o provedeném zaměření sedimentu ze dne 11.11.2010 a 11.1.2011, ačkoliv žádné zaměření provedeno nebylo.

Formulář K Čestné prohlášení o množství vytěženého sedimentu ze dne 28.3.2011 a 1.9.2011, ačkoliv žádný sediment vytěžen nebyl, protože zahájení odbahňování začalo až dne 1.6.2012   Rovněž tak Čestné prohlášení o množství vytěženého sedimentu ze dne 16.12.2013 a Zprávu o plnění závazných ukazatelů pro závěrečné vyhodnocení akce ze dne 20.12.2013, ve kterých byly uvedeny nepravdivé údaje.

Rybník Sobík při podání žádosti o dotaci přesahoval výměru 30 ha a posudek enviromentálního experta opravu rybníku nedoporučil.

Z rybníku Silvestr bylo vytěženo 44.534 m3 písku. 

Zvláštní je rovněž čerpání dotace na rybník Malý Silvestr, který nesplňoval základní parametr pro přidělení dotace, tj. výměru nad 1 ha a že na tento rybník nebyla podána žádost o dotaci v řádném termínu, a nebylo provedeno žádné výběrové řízení. 

To, že MZe ČR (Fuksa) na tyto rybníky dotaci schválil a ministr Kalousek je proplácel ze státního rozpočtu svědčí o tom, že na schvalování a čerpání dotace měl přímý vliv ministr Karel Schwarzenberg, který mj. firmu Orlík nad Vltavou ovládá z 99,82 %.   

 

S pozdravem,

Spol. sdužení

13. 10. 2021

***

Cituji z pravomocného rozsudku MS Praha ze dne 17. 4. 2018, který má 107 stránek:

… Karel Schwarzenberg dne 27.11.2014 uvedl, že v roce 2007 v souvislosti se vstupem do aktivní politiky předal správu „Schwarzenbergského majetku“ svému synovi Johannesi Schwarzenbergovi, který je i jednatelem společnosti ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. K získání státní podpory na akce „Obnova rybníku Sobík“ a „Obnova rybníka Silvestr“ uvedl, že o podání žádosti a o poskytnutí dotace nebyl informován, obch. spol. Z. a.s. ani Ing. Jaroslava D. nezná.

…Dále soud vyslechl svědka baštýře Martina Š.. Třeba předeslat, že jeho výpověď byla velmi spontánní, přesvědčivá, věrohodně a prakticky vykreslující stav obou rybníků a trefně naznačující skutečné důvody pro jejich rekonstrukci, jež se notně rozcházely, jak s důvody tvrzenými Ing.D., tak Ing. B.em, ale zejména s důvody, pro které byl státní dotační program vyhlášen. Z této výpovědi totiž vyplývá, že k rekonstrukci nedošlo z popudu a námětů oddělení rybářství, nýbrž mu bylo jen řečeno, že rybníky se budou odbahňovat a opravovat. Odbahněním rybníka se podle něho pR.ukce ryb nezvýší, naopak spíše zhorší. Přitom u jejich rybníků se preferuje rybochov nad retenčními schopnostmi. Rekonstrukce tento svědek vnímal spíše jako zhodnocení majetku a možnost opravy, která se mu zdála nutná jen v případě hráze rybníka Sobík. V případě rybníku Sobík a Silvestr nijak rybářské oddělení neurgovalo, že je třeba tyto rybníky odbahnit. Podle něho to byla věc, která byla naplánovaná zřejmě dlouhodobě a přišlo s tím vedení firmy. Domnívá se, že to přišlo s postupem doby nebo s nějakým záměrem možná ještě pana Ing. Č. a už to bylo nějakým způsobem rozjeté a promyšlené. Nerekonstruovalo se to za doby Ing. Č., protože v každém roce se nějaké rybníky dělaly. Asi by to bylo ekonomicky a manažersky neúnosné. Podle svého selského rozumu se domnívá, že k rekonstrukci se přistoupilo v souvislosti s vypsáním toho dotačního programu. Ani on jako baštýř, se nebyl schopen vyjádřit v tom směru, jaká byla mocnost sedimentu v celé ploše rybníka, tedy zda mohla dosahovat kritéria 40 cm. Poznatky měl toliko k oblasti loviště.

… K rybníku Sobík svědek uvedl, že před rekonstrukcí se tam žádný odbahňovací zásah nedělal, aby byl rybník pro ně lépe pochodný, řešilo se to zimováním (vypuštěním na zimu)…

… Domnívá se, že vyfakturované práce v plném rozsahu hradil investor. Na účet jim přijde jedna suma a z toho nepoznají, z jakého účtu je to placeno či že stavba byla dotovaná. U některých staveb viděl, že faktura byla hrazena částečně ministerstvem, ale u předmětných staveb určitě ne, protože to pozná podle dělení částky ve faktuře na investice a neinvestice, což se u normální stavby neděje. Domnívá se, že toto dělení se u rybníků Sobík a Silvestr či jiných rybníků rekonstruovaných pro Orlík nad Vltavou nedělalo. Zakázky od Orlík nad Vltavou s.r.o. získávají výběrovým řízením. Vždy musí pro vodní stavbu podstoupit výběrové řízení, protože se jedná o veřejné zakázky. Z jakého důvodu považoval tyto stavby za veřejnou zakázku, však svědek nebyl schopen vysvětlit. Výběrová řízení na rybníky Sobík a Silvestr vyhráli a před řízením nespolupracoval s nikým ze spol. Orlík nad Vltavou s.r.o. ohledně parametrů té zakázky, nepřipravoval žádné materiály. To, že bude výběrové řízení, zjistil jejich obchodní ředitel, který si to hlídá.

***

V roce 2017 nabídl premiér Babiš opozici účast ve vladě. Bude schopna vítězná koalice stejné velkorysosti v zájmu nadstranické služby vlasti a za kterým stojí 1 458 140 voličů, tedy nejvíce?

***

… Po konfrontaci s výpovědí z přípravného řízení, kdy před policejním orgánem svědek uvedl, že ho pan B. ještě upozorňoval, že skutečnost vytěženého sedimenta z rybníka Silvestr byla cca 124.000 m3, což je víc než bylo deklarováno, svědek uvedl, že se asi hovořilo o konkrétním množství skutečně odtěženého sedimentu ústy pana B.a, ale dnes si na to nevzpomněl, není si jistý, že pan B. řekl zrovna 124 000 m3. Následně svědek uvedl, že to spletl, že se jednalo o rybník Sobík, nikoli Silvestr.

… Dále svědek poukázal na to, že pan Č. několikrát psal dopisy, aby pan kníže vrátil dotace, které získal za jeho éry, protože nebyly oprávněné. Pak chtěl nějakou kompenzaci v eurech za to, že byl propuštěn a že s ním bylo špatně nakládáno.

… Ing. Václav Č. u hlavního líčení, shodně jako v přípravném řízení, uvedl, že mimo jiné o rybník Sobík a Silvestr se staral od roku 1995, kdy nastoupil na Orlík k panu Karlu Schwarzenbergovi do pracovního poměru, přičemž od roku 2007 byla jeho zaměstnavatelem společnost Orlík nad Vltavou s.r.o. U Karla Schwarzenberga byl vedoucím rybářství a zemědělství a někdy v roce 2000 byl jmenován vrchním správcem rybářství, kdy tuto pozici zastával až do začátku roku 2008, kdy dostal okamžitou výpověď. Pokud se jedná o vztahy s Karlem Schwarzenbergem, tyto byly podle jeho názoru normální. Neměli důvod si nějak škodit a vůči Karlu Schwarzenbergovi, co se týče pracovních záležitostí, necítí žádnou nevoli. Pouze mu vadilo, když převáděl svoji firmu na firmu Orlík v roce 2007, že ty dotační tituly, které se prováděly pro Karla Schwarzenberga, v té smlouvě o převodu nebyly, což bylo v rozporu s naší´politikou, tak na to upozornil. Karel Schwarzenberg mu totiž přikázal, aby zaplatil z dotačníhoúčtu asi 4 000 000 korun na jeho účet. Jinak po pracovní stránce bylo vše v pořádku.

… Pokud se jedná o rybník Sobík, je to největší rybník na Schwarzenbergském rybářství, má 30 hektarů. U tohoto rybníku, který je napájen uměle, byla potřeba udělat rekonstrukce bezpečnostního přelivu, výpusti a hráze. Pokud jde o odbahnění, také prováděli odbahňování loviště, aby se rybáři nepotápěli v tom bahně a aby se ryby dobře vylovily. To byl hlavní důvod, proč se u rybníku Sobík, resp. rybníku Silvestr odbahňovalo loviště. V plném rozsahu se tyto rybníky neodbahňovaly, protože to bylo bez významu. Byly to písčité rybníky. Odbahňovalo se pouze loviště plus nějaká přítoková cesta do rybníka, jiný důvod to nemělo. Rybník Sobík se naposledy za jeho působnosti lovil na podzim 2007, byl tomu přítomen i Johannes Schwarzenberg a ti rybáři chodili v tom lovišti bez problémů, nebylo tam skoro žádné bahno. Bahno bylo asi 30 cm na výšku. Z loviště doprostřed rybníku se asi dojít nedalo, protože v každém rybníku bývají nějaké prohlubně, kde se to bahno zaplaví.

… Překvapilo jej ale, když jezdil okolo, když viděl, že místo bahna se tam těží písek. Většina plochy rybníka Silvestr byla totiž podle něj písčitá. V případě, že se odbahňuje rybník, tak se písek neodstraňuje, netěží, to nemá žádný význam. Je třeba se dostat na historické dno, ale tenhle písek byl rostlý, to nebyl naplavený písek. To byl původní písek, díky němuž se tam lidé chodili koupat. Dodnes jsou tam vidět balvany a těžila se tam možná metr vysoká vrstva písku. Úplně zbytečně. Jelikož kousek od rybníka Silvestru má také svůj rybník a o kus dál své pozemky, tak kolem toho rybníka Silvestr jezdil dost často a viděl, že se tam těží písek. To už předtím věděl o Sobíku. Tam se také byl podívat, protože mezi Silvestrem a Sobíkem je postavený nový rybník Návrat. Viděl, že se odbahňuje. Tam se jenom shrnoval ten nános, co tam vyrostl, neboť po vypuštění rybník vždycky obroste. A to se vyhrnovalo a odváželo pryč, ale nebylo to odbahnění. Tento rybník byl zarostlý téměř v plném rozsahu, minimálně na dvou třetinách to rostlo, ale nebylo tam bahno. Kde je bahno, tak tam roste úplně jiná rostlina, než je jetel bílý. Jetel bílý roste na písčité půdě, ten nemůže růst v bahně. Ale on viděl, že rybník Sobík je ze dvou třetin zarostlý tím jetelem,což policejnímu orgánu doložil i fotografiemi, z nichž je jednoznačné, že celá plocha rybníka je porostlá jetelem.

Odbahnění na celé ploše rybníka nebylo potřeba, ani nebylo uděláno. Sám viděl několik let po sobě rybník vypuštěný a aby tam bylo v průměru 40 cm odtěženo, to si je jistý, že nikoli.

… Na Silvestru byla úplně jiná situace, tam ty splachy byly a to odbahnění mělo význam, ale ne celého rybníka, tak jedné třetiny, maximálně poloviny. Nemohlo tam být bahno v průměru na celou plochu 40 cm. Ví, že takový parametr je stanovený dotačním programem, ten je všeobecně známý. Tento parametr podle něho určitě znal Ing. B., Johannes Schwarzenberg i Karel Schwarzenberg. Když tohle zjistil, tak vyzval Karla Schwarzenberga, který je skutečný majitel spol. Orlík nad Vltavou s.r.o., ten jí ovládá 99,8%, tak mu někdy v květnu 2012 a pak v listopadu 2012 napsal, aby se tam přijel podívat, aby si to zkontroloval, aby tam udělal pořádek na tom rybníku, aby to nějak změnili. Kdo má rybníky, kdo ví, kde co roste, tak to musí vědět, co je v dotačních podmínkách. Viděl, že se při rekonstrukci rybníka Silvestr těží písek místo bahna.

… Podle názoru svědka u Sobíku mohl být sediment kolem deseti maximálně dvaceti centimetru v průměru. U Silvestru si myslí, že by to tam mohlo být složitější, protože ta vrstva sedimentu v těch spodních částech rybníka byla opravdu vysoká a v lovišti mohl být přes metr bahna, ale v průměru to mohlo být tak 20 cm. Za jeho působení se rybník Sobík a Silvestr nerekonstruovaly a neodbahňovaly, protože to podle něho nemělo význam. Tam bylo potřeba pouze odbahnit loviště, Silvestr se dělal sacím bagrem na plné vodě, to nebylo vůbec přes dotační tituly. Odbahnilo se loviště a ta stoka směrem do loviště a zase to bylo jenom kvůli tomu, aby se ty ryby dobře vylovily.

… Karel Schwarzenberg dne 27.11.2014 uvedl, že v roce 2007 v souvislosti se vstupem do aktivní politiky předal správu „Schwarzenbergského majetku“ svému synovi Johannesi Schwarzenbergovi, který je i jednatelem společnosti ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. K získání státní podpory na akce „Obnova rybníku Sobík“ a „Obnova rybníka Silvestr“ uvedl, že o podání žádosti a o poskytnutí dotace nebyl informován, obch. spol. Z. a.s. ani Ing. Jaroslava D. nezná.

… Vytěžený sediment je podle něho třeba evidovat prostřednictvím evidence vozů, když je to nařízeno investorem nebo je to požadavek v projektu. Tohle musí být, buď požadavek od investora nebo v zadávací řízení musí být určeno, že vyvážení bahna bude evidováno na základě vážení nebo počítání apod. Nedokáže však v daném případě říct, jestli se to mělo evidovat. Nějaká evidence ale pro podklady fakturace musí být. Určitě ale nedělali evidenci vozidel u každé stavby. Evidenci dělali, když to bylo v zadávací dokumentaci nebo když to byl požadavek investora. Nedokáže ale říct, jak to bylo v případě rybníků Sobík a Silvestr. Do stavebního deníku se zapisuje počet mechanizace na stavbě a pak záleží na staviteli, jak si nastaví pravidla, jestli mu na stavbě řeknou, kolik odvezli. Domnívá se evidenci vozidel vedou vždy, ale nikomu ji nepředkládají. Ta není součástí stavebního deníku, je to jenom podklad pro pana stavitele, aby měl přehled o stavbě, kolik práce bylo uděláno. Jak se to počítá, záleží na vedoucím divize. Neví, zda někdo kontroloval rozsah ukládání sedimentu na pole. Fakturuje se za práci vykonanou v konkrétním období, ale lze se domluvit s investorem, že se fakturace nějaké práce odloží či rozloží na více fakturací. Je tedy možné, že se fakturovalo v jiném období, než v kterém byla práce vykonávána. Dělá se to tak i na jiných stavbách, dělá to i Státní pozemkový úřad. To je na domluvě s investorem nebo jak firma potřebuje peníze a jaké je cash flow. V takovém případě by investor jednal s ním nebo s výrobním ředitelem. Také si to mohli dohodnout s jeho otcem. Dále svědek uvedl, že s družstvem ZD Kovářov uzavřeli smlouvu o ukládání sedimentu, podepsal ji on nebo otec, který smlouvu i koncipoval. Nemá nic společného s prohlášením o uložení rybničního sedimentu na pozemky ZD Kovářov. Neví, jestli po nich někdo chtěl, aby doložili uložení skutečného množství sedimentu. Neví, zda se cena za uložení sedimentu fakturovaná ZD Kovářov společnosti Z. a.s. odvíjela od množství uloženého sedimentu nebo od toho, že vůbec nějaké pozemky poskytly. Oficiální kontrolní dny tam probíhaly za dohledu investora a úředníků městského úřadu cca jednou za čtrnáct dní.

… Bagrista byl také určen k tomu, aby počítal ty vozy. Ta evidence jízd je podle něho součástí stavebního deníku. Někde se na stavbě tato evidence dělá, někde se nedělá. Zda ji má dělat, je mu předem oznámeno, ale neví, jak zadavatel jeho úkolu rozlišuje, kdy evidenci dělat a kdy ne. Nevěděl, že ta rekonstrukce je financována státem. Podle něho se jednalo o rybníky Schwarzenberga, tak si myslel, že si je platí.

… Podle těchto Pravidel se finanční prostředky měly poskytovat k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2010, tedy zejména na prevenci před povodněni, odstraňování povodňových škod, obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněni a suchem, podporu zvyšování funkčnosti vodních děl a ostatní opatření ve vodním hospodářství. Na tomto místě si soud dovolí upozornit, že důvodem, proč stát chtěl přispívat na rekonstrukci rybníků, rozhodně není zvýšení rybochovu a zlepšení rybolovu, jak motiv k rekonstrukci popsal obžalovaný Ing. D. a jak jako jeden z motivů uváděl Ing. B., ani zhodnocení soukromého majetku, jak výstižně uvedl baštýř Š.. Na poskytnutí podpory podle pravidel není právní nárok a podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory.

… Samotné žádosti o poskytnutí dotace ( č.l.1762-764 –Sobík a č.l. 2279-2281-Silvestr) podepsané Ing.Ivanem B.em byly podány na Ministerstvo zemědělství, Agenturu pro zemědělství a venkov spolu dne 31.3.2010. Jak vyplývá z výpovědi obžalovaného Ing. D., obě žádosti na ministerstvo nesl na podatelnu osobně. Nelze však podle podacího razítka a potvrzení o převzetí zjistit, zda byly podány i s některými přílohami. Spolu se žádostí o podporu však zjevně nebyla podána i zmíněná projektová dokumentace ( jako jedna ze základních náležitostí -dokumentace pro územní řízení), rozhodně ne v plném rozsahu, což je zřejmé z přípisu až ze dne 11.8.2010 adresovanému ministerstvu (na č.l. 1756), v němž Orlík nad Vltavou s.r.o. prostřednictvím ředitele Ing. Ivana B. sděluje, že zasílají požadované podklady pro akci: „Obnova rybníku Sobík“ a „Obnova rybníku Silvestr“, kdy je teprve zasílána situace návrhu, podélný profil a příčné profily, což podporují i data fakturace ze strany obžalovaného Ing. R.a, jak bylo již shora rozebráno. Tomu, že obě dokumentace byly Ing. R.em zpracovány do konce března 2010, jak se snažil soud přesvědčit Ing. D. i Ing. R., soud neuvěřil. Kromě toho, na co bylo poukázáno shora (data fakturace), soud celkem důvodně pochybuje, že by bylo v silách jediného člověka zpracovat hned dvě takto rozsáhlé projektové dokumentace, pokud k zaměření dle Bc. K.a došlo až v období 15.2.-21.2.2010 u Sobíku a v únoru až březnu u Silvestru. Bc. K.a navíc uvedl, že k Silvestru odevzdal své zaměření až 30.3.2010, geometrický plán odevzdal až 7.4.2010 a fakturu vystavil až 7.4.2010. Nelze opomenout přepracování projektové dokumetace u rybníku Silvestr, jak o tom hovořil obžalovaný Ing. R.. Podle soudu je tedy vyloučeno, že ke dni 30.3.2010 měl obžalovaný Ing. D. k dispozici projektovou dokumentaci, z níž mohl čerpat navržené parametry akce uvedené ve formulářích pro Ministerstvo zemědělství a na základě níž mohl v den zpracování či podání žádosti odhadovat množství sedimentu. Dá se tedy předpokládat, že formuláře I. byly antidatovány a doloženy neformální cestou na ministerstvo v pozdějším období, než je nejzažší možné datum pro podání žádosti.

… Je třeba však připomenout, že hodnota mocnosti sedimentu v podkladech poskytovaných Ministerstvu zemědělství nebyla žadatelem nikde sdělena a výpočet průměrné vrstvy si zjevně učinilo ministerstvo samo, byť podle Pravidel by tento parametr měl být žadatelem uveden, ať již v základních náležitostech (odst.VII.), kde se hovoří o stanovení průměrné výšky a odhadu kubatury sedimentu či v náležitostech doplňku (odst.VIII.), kde se hovoří o upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu.

… A ve výčtu nedostatků a nesrovnalostí týkajících se předmětných žádostí o poskytnutí podpory soud musí pokračovat. Ze spisového materiálu shromážděného na Ministerstvu zemědělství k předmětných dotačním žádostem totiž vyplynula řada okolností, které rozhodně nenasvědčují aplikaci zákona č. 487/2009 Sb. ( ale spíše přinejmenším jejímu obcházení) a splnění podmínek pro rozhodnutí o poskytnutí dotace, což se týká obou projednávaných případů.

Pokud se jedná o obnovu rybníku Sobík, ohledně něhož byla žádost podána poslední den lhůty stanovené Pravidly ( dne 31.3.2010), je třeba konstatovat, že podle výpisu z katastru nemovitostí ( č.l. 1790) katastrální výměra pozemku ke dni 24.3.2010 činila 305.267 m2 ( 30,53 ha), kdy právě tento výpis byl k žádosti jako základní náležitost dodán. Zde soud musí upozornit na znění Pravidel, tedy na to, že mezi kritéria podpory byla zařazena podmínka, aby se jednalo o celkové odbahnění rybníků a nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha. Již tato okolnost měla vést pracovníky ministerstva k vyřazení žádosti. Ovšem záhy se ve spise ministerstva objevuje nový výpis z katastru nemovitostí ze dne 7.5.2010 ( č.l. 1807), v němž je deklarována katastrální výměra rybníka Sobík 299.990 ( 29,999 ha), což dle názoru soudu není okolnost čistě náhodná. Ačkoliv Pravidla stanoví, že za žádost se považuje taková, která obsahuje veškeré náležitosti stanovené v odst. VII., přičemž nekompletní žádost nelze přijmout, je ze spisu patrné, že velká řada základních náležitostí musela chyběla zcela, některé mohly trpět toliko formálními nedostatky, jejichž dodatečné odstranění pravidla umožňují. Bohužel administrace podání žádostí na ministerstvu byla velmi nedostatečná, neboť nelze jednoduše vyčíst, zda a jaké přílohy byly přímo spolu se žádostí předloženy a kromě toho, jak bylo zjištěno z výpovědí pracovníků ministerstva, některé přílohy byly předávány osobně přímo do rukou referentů. Proto soud musel závěry ohledně podaných příloh poměrně složitě dedukovat na základě jiných okolností, než-li je podací razítko, např. prostřednictvím výzev k doložení příloh ze strany ministerstva, na základě vidimací apod. Rozhodně při podání žádosti musela chybět úředně ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, neboť k její vidimaci došlo až dne 25.5.2010 (viz. č.l. 1786).

Dále muselo až později dojít k založení výpisu z obchodního rejstříku žadatele, když je vytištěn a vidimován až dne 3.5.2010 a o pozdějším poskytnutí svědčí i to, že Ministerstvo zemědělství až dne 6.4.2010 ( č.l. 1803) žadatele vyzývá k předložení výpisu z registru ekonomických subjektů. Podle této výzvy pak musely chybět i další základní náležitosti (které ministerstvo v této výzvě požadovalo), a to originál čestného prohlášení ( formulář H) s úředně ověřeným podpisem, doklady o vlastnictví, nájmu či jiném právním vztahu k vodnímu dílu, stanovisko správce příslušného povodí, které jak je zřejmé z č.l. 1794-1795, bylo zpracováno až dne 14.4.2010, stanovisko správce vodního toku, které jak je zřejmé z č.l.1800, bylo zpracováno až dne 4.5.2010, kopie posudku o potřebě technicko- bezpečnostnostního dohledu, které bylo zpracováno dne 15.4.2010 ( viz. č.l. 1802) a podpis na formuláři S 05 110 ( č.l.1770). Velmi zarážející je však to, že spisový materiál neobsahuje podle soudu zásadní náležitost žádosti, bez níž bylo možné těžko posoudit relevanci žádosti a splnění kritérií dotačního programu, a to výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka před započetím těžby sedimentu (s podélným řezem ve vzdálenosti max.40m) a stanovení průměrné výšky sedimetu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené způsobilou osobou, pokud je požadována podpora odbahnění rybníka. Záhadou je, z jakého důvodu tato náležitost nebyla vyžadována ani dodatečně pracovníky ministerstva, jejichž vysvětlení, že jim stačila projektová dokumentace, je pro soud zcela nepřesvědčivé, obzvláště pak, pokud je ze spisu patrné, že tato byla ministerstvu zaslána mnohem později a pokud dokumentace pro územní řízení či pravomocné územní rozhodnutí je další samostatnou základní náležitostí, kterou musel žadatel podle Pravidel dodat do 30.6.2010, pokud tak neučinil při podání žádosti. Ze shora uvedeného zřejmé, že se nejednalo o ryze formální nedostatky, která Pravidla dovolují dodatečně odstranit, ale jednalo se absenci základních náležitostí žádosti a za takové situace byla žádost nekompletní a nebylo možné ji přijmout, zařadit ji do pořadí a dál o ní rozhodovat. Jak je dále zřejmé z již citovaného přípisu B.kara ze dne 11.8.2010 ( č.l. 1756), ačkoliv základní náležitost ve formě dokumentace pro územní řízení, případně pravomocné územní rozhodnutí ( což v daném případě nepřicházelo v úvahu, když stavební povolení bylo vydáno až dne 16.5.2011 a PM nabylo až dne 16.6.2011- viz č.l. 1469-1472) mělo být předloženo podle Pravidel nejpozději do 30.6.2010, nebylo tomu tak a opět ani na základě tohoto nedošlo k žádné negativní reakci ze strany ministerstva. Postup úředníků ministerstva pak nezlomil ani negativní posudek strategického experta ze dne 18.8.2010 ( č.l. 1757-1761) , který konstatoval, že navrhovaná akce není v souladu s cíli vyjmenovanými v dokumentaci programu 129 130 a nedoporučil ji zařadit od užšího výběru akcí, přičemž kladný posudek strategického experta je zákonnou podmínkou pro přiznání dotace v případě spolufinancování z úvěru Evropské investiční banky, což se rybníku Sobík týkalo, jak vyplývá z přehledu financování Českomoravské rozvojové banky na č.l.1421. Naproti tomu, jak je zřejmé ze Zápisu z jednání mezirezortní pracovní skupiny datovaného 29.11.2010, tato skupina navrhla panu ministru vyslovit souhlas se zařazením akcí uvedených v příloze č. 9, jež je součástí zápisu, do programu 129 130. K této příloze (č.l. 1785) je však třeba předeslat, že byla vyhotovena s datem 1.12.2010 a že v této příloze zpracované tajemnicí MPS se nachází snad jediná zmínka o průměru sedimentu (0,41m).

K tomu lze ještě připomenout, že podle Pravidel musel být registrační list akce vydán do 30.11.2010 ( a proto se soud pozastavuje nad datem přílohy č.9 ), jinak měla být dotace zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků. Každopádně, jak vyplývá z registrace akce ( č.l. 1707), Ministerstvo zemědělství dne 30.11.2010 vystavilo registrační list na tuto dotační akci a dne 21.12.2010 náměstek ministra Ing. Aleš Kendlík žadateli sdělil, že ministr vyslovil souhlas se zařazením akce „Obnova rybníku Sobík“ do programu 129 130, kdy vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je podmíněno kladným stanoviskem enviromentálního experta. Přílohou tohoto dopisu pak byl souhlas se zadáním akce ze dne 14.12.2010 ( č.l. 1709-1712), kterým bylo oznámeno zaregistrováno.

… Spácháním uvedeného trestného činu obžalovaný porušil zájem společnosti na ochraně poskytování dotací, jejich účelnému vynaložení a ochraně majetku ve vlastnictví státu. Jelikož nebyla u obžalovaného zjištěna žádná okolnost vylučující protiprávnost jeho činu a jeho trestní odpovědnost, soud jej uznal vinným shora uvedeným zločinem.

… Pokud se jedná o povahu a závažnost činu, jehož se obžalovaní dopustili, musí soud konstatovat, že se jedná o poměrně závažné jednání a významné porušení zájmu na ochraně účelného vynaložení dotačních prostředků ze státního rozpočtu. Obecně je závažnost činu vyjádřena již samotnou trestní sazbou uvedenou v kvalifikované skutkové podstatě, která je rozpětí pěti až deseti let odnětí svobody. Konkrétní stupeň závažnosti činu je pak zvyšován tím, že způsobená škoda více než desetinásobně převyšuje spodní hranici škody velkého rozsahu a že čin byl spáchán hned dvěma paralelními útoky.

… K osobě obžalovaného Ing. Jaroslava D. bylo zjištěno, že je ženatý a má dvě již zletilé dcery. Má ukončené vysokoškolské vzdělání, technického směru. Je jednatelem a jediným společníkem společnosti Projektový ateliér D. s.r.o., která se zabývá zejména zpracováním projektové dokumentace a zajištěním inženýrské činnosti související s touto dokumentací, která je převážně vodohospodářského a lesnického charakteru. Příjmy společnosti činí kolem pěti milionů ročně. Jeho měsíční mzda jako zaměstnance společnosti je kolem xxxxx Kč. Dále obžalovaný omezeně podniká ještě jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění s ročním obratem cca xxxxx korun. Obžalovaný je čtvrtinovým spolumajitelem malé vodní elektrárny v xxx, z čehož mu údajně plyne roční příjem zhruba xxxxx korun. Jiné příjmy údajně nemá. Na účtech má údajně úspory řádově v desetitisících korunách. Vysoké náklady na živobytí jako Rodina nemají, jejich měsíční náklady činí xxxxx až xxxxx Kč měsíčně. Společně s manželkou je vlastníkem panelákového bytu 3 +1 v xxxxx. Dále vlastní pozemky v KÚ xxx, jejichž součástí je i vodní plocha a dále rodinný dům v xxxxx, který je ve společném jmění manželů. Fyzicky je údajně zdráv, psychiatricky léčen nikdy nebyl. V rejstříku trestů má jediný závadový záznam z roku 1978, k němuž soud s ohledem na časový odstup i zákonné překážky nepřihlížel. V současné době proti němu jiné trestní stíhání vedeno není.

Lze tedy konstatovat, že obžalovaný Ing.D. před spácháním této trestné činnosti pravděpodobně vedl řádný život, což je jedna z polehčujících okolností, k níž soud při ukládání trestu přihlížel. Ku prospěchu obžalovaného soud hodnotil i jeho spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a i to, že svým dílčím doznáním přispěl k objasnění trestné činnosti. Na druhou stranu soud musel při ukládání trestu brát v potaz i přitěžující okolnosti, tedy to, že trestnou činnost spáchal s rozmyslem, dopustil se jí ze ziskuchtivosti, dvěma útoky, k trestné činnosti zneužil svého povolání a činem způsobil škodu mnohonásobně převyšující spodní hranici škody velkého rozsahu.

Za přiměřenou výměru trestu odnětí svobody pak soud považoval trest v trvání tří let. Jelikož obžalovaný je osobou doposud bezúhonnou a jednalo se patrně o ojedinělý exces z jeho jinak řádného života a od spáchání činu, tedy po dobu osmi let, se žádné jiné trestné činnosti nedopustil, soud seznal, že výkon tohoto trestu je možné podmíněně odložit. S ohledem na závažnost jednání a benevolenci při výměře trestu, pak soud zvolil nejdelší možnou dobu odkladu trestu, tedy zkušební dobu v trvání peti let.

… Dále soud považoval za nezbytné a hlavně z hlediska preventivního a výchovného účinku na obžalovaného (pro něho možná za zásadní sankci) za mimořádně účelné uložit mu ještě jako vedlejší trest, trest zákazu činnosti, kdy samo ustanovení § 212 tr. zákoníku na tento trest pamatuje. Zákaz činnosti pak spočívá v zákazu výkonu povolání autorizovaného inženýra ve výstavbě. Právě toto povolání, které dle zák.č. 360/1992 Sb. vyžaduje autorizaci udělenou Českou komorou architektů, náležitou odbornou způsobilost v dotčeném oboru i vyšší nároky na profesní etiku, obžalovanému umožnilo trestnou činnost spáchat. Tzv. autorizační razítko bylo dokladem o dostatečné odborné způsobilosti osoby, na základě jehož podkladů podle pravidel zákona o státním rozpočtu byla žádost posuzována a mělo by pochopitelně být zárukou pravdivosti údajů v žádostech a přílohách uvedených. Obžalovaný však tohoto razítka a svého povolání ke spáchání činu naopak zneužil. Za přiměřenou dobu trvání tohoto trestu soud považoval dobu kopírující dobu zkušební, tedy pět let.

… Pokud se jedná o adhézní výroky k odsuzující části rozsudku, soud konstatuje, že vůči všem obžalovaným se řádně a včas k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škodu připojilo za poškozenou Českou republiku Ministerstvo zemědělství ČR, a to u hlavního líčení před zahájením dokazování prostřednictvím svého pověřeného zástupce. Ministerstvo zemědělství uplatnilo nárok na náhradu škody ve výši 32.468.127 Kč, která byla způsobena neoprávněným vylákáním dotace v té části, ve které dosud nebyla odvedena státu. Nutno však předeslat, že po celou dobu trestního řízení Ministerstvo zemědělství zpochybňuje svou legitimitu k vymáhání škody s tím, že částku odpovídající poskytnuté dotaci je od jejího definitivního přiznání oprávněn vymáhat jen příslušný finanční úřad v rámci odvodu za porušení rozpočtové kázně.

… Zároveň se však k trestnímu řízení řádně a včas připojila společnost Orlík nad Vltavou s.r.o., a to vůči všem obžalovaným s celkovou částkou ve výši 55.474.048,90 korun. O nároku vůči obžalovanému Jaroslavu B. ( na němž bylo požadováno 7.766.302,90 Kč spolu se zákonným úrokem z pR.lení ) bylo pojednáno již shora. Pokud se jedná o nárok uplatněný společně a nerozdílně vůči obžalovaným Ing. Jaroslavu D. a Ing. Janu R., tento poškozená odvíjí od skutečnosti, že v důsledku trestního jednání obžalovaných byla uvedené společnosti Finančním úřadem pro hlavní město Prahu uložena odvodová povinnost za porušení rozpočtové kázně (a to platebním výměrem č.6727322/2016 ve výši 15.924.773 Kč a č. 6727144/2016 ve výši 7.929.100Kč), přičemž tyto částky společnost dne 5.10.2016 řádně uhradila. Následně bylo poškozené vyměřeno penále za pR.lení s odvodem za porušení rozpočtové kázně jednak v souvislosti s rybníkem Sobík ve výši 15.924.769 Kč (platební výměr č. 7933442/2016) a jednak v souvislosti s rybníkem Silvestr ve výši 7.929.100 Kč (platební výměr č. 7933363/2016). Společnost tedy požadovala náhradu, jak zaplacené částky na odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 23.853.873 Kč, tak doposud neuhrazené částky za penále v celkkové výši 23.853.873 Kč za vyměřené penále stím, že nebýt jednání obžalovaných, tato sankce by společnosti nevznikla.

A ODSUZUJÍ SE

obžalovaný Ing. Jaroslav D.

podle § 212 odst.6 tr. zákoníku za použití § 58 odst.1,3 tr.zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 3 (t ř í) let. Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku se výkon takto uloženého trestu podmíněně odkládá a podle § 82 odst. 1 tr. zákoníku se stanoví zkušební doba v trvání 5 ( p ě t i ) let. Podle § 67 odst.1 tr.zákoníku za použití § 68 odst.1,2 tr.zákoníku se obžalovanému dále ukládá peněžitý trest v počtu 730 celých denních sazeb o výši 685,-Kč, tj. v celkové výši 500.050 (p ě t i s e t t i s í c p a d e s á t i) Kč. Podle § 69 odst.1 tr. zákoníku se pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanoví náhradní trest odnětí svobody v trvání 6 ( š e s t i ) měsíců. Podle § 73 odst.1,3 tr. zákoníku se obžalovanému dále ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání autorizovaného inženýra ve výstavbě, a to na dobu 5 (p ě ti) let.

obžalovaný Ing. Jan R.

podle § 212 odst.6 tr. zákoníku za použití § 58 odst.1 a odst. 5 tr.zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 2 ( d v o u ) let. Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku se výkon takto uloženého trestu podmíněně odkládá a podle § 82 odst. 1 tr. zákoníku se stanoví zkušební doba v trvání 3 ( t ř í ) let. Podle § 229 odst.1 tr. řádu se poškozené Česká republika, zastoupená Ministerstvem zemědělství ČR a společnost Orlík nad Vltavou s.r.o. odkazují na řízení ve věcech občanskoprávních.

***

Zkuste si zadat do Google kolik článků a od koho se k této kauze objeví a porovnejte zájem tzv. nezávislých médií o tuto kauzu ve srovnání např. s Čapím hnízdem? Jenom ve  Schwarzenbergových rybnících se tak utopilo 56.000.000,-Kč dotací. Kdybych rozkrádal stamiliony korun z dotací, o dům by jsem nepřišel a možná ještě obdržel vyznamenání od prezidenta.  Asi mám smůlu, že nejsem členem žádné party…

 

Jan Šinágl, 16.10.2021

***

Jak Miroslav Kalousek „zasponzoroval“ 100 miliony korun rybníky Karla Schwarzenberga - ze státního rozpočtu!

Kdy bude odsouzen poslanec Kalousek?!

1.11.2021: Projev premiéra České republiky ing. Andreje Babiše na klimatickém summitu v Glasgow

***

Kalousek Schwarzenberg Severa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.67 (21 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #5 Jan Šinagl 2021-11-02 14:07
„Kam se podíváme při rozhodování o penězích, tam se krade. Nesnesitelná svůdnost kradení.“

Oldřich Kužílek
-5 #4 Jan Šinagl 2021-10-23 11:21
Podal jsem za roky desítky podnětů, stížností, trestních oznámení, nikdy se nic nevyřešilo. SZ a PČR vše řeší formálně, nepropojuje souvislosti, nejde do hloubky, řeší jen jedno téma, chybí odvaha. Můj táta říkal v listopadu 89: “Jak to chtějí udělat, když nemají lidi?“ Věřím, že jich přibývá a budou konat jak jim ukládá zákon a složený slib.
-9 #3 Jan Šinagl 2021-10-20 11:16
... Je mi smutno z toho, že pořád dokolečka dokola se honíme neproduktivně jak pes za svým ocasem, opakujeme ty stejné fráze… a pointa úplně uniká. Tak ještě jednou: Energie jsou drahé, protože jsme odstřelili tradiční zdroje a nenahradili je v plné výši zelenými. A ty zelené, které jsme v nedostatečné míře postavili, jednak nestačí, druhak jsou nestabilní a nespolehlivé, závislé na rozmarech počasí, a třeťak jsou drahé.
Takže co se asi stane, když spustíme dotační program ekologické výroby? No samozřejmě zdraží energie a bude jich míň! To je prostě ekonomický zákon. Učí se v druhém semestru na vysoké ekonomické škole – že dotace snižují kvantum a zvyšují cenu. Fyzikální a matematické a ekonomické zákony se nedají podvést a okecat. Ani tím, že jim někdo nerozumí, se z nich fakt nevyvlékneme. Tohle je celé úplně principiálně špatně. My potřebujeme emisní povolenky odmítnout, dotace zrušit, vykašlat se na tlačení se do údajně „ekologických“ energií. ...
-11 #2 Jan Šinagl 2021-10-17 09:26
Fialova (ne)ziskovka, Berreta, Kalouskovy padáky, Izip, IPB,solární baroni, podnikatelská minulost Stanjury, Jurečkovo "rodinné, dotační sedlačení" atd. Tam všude je podpis od těch "lepších demokratů", o tom Kmenta knihu nenapíše...
-11 #1 Jan Šinagl 2021-10-17 09:20
Inu bahno je bahno, nejen v rybníce...
MUDr. Vít Mareček

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)