Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá čvc 29 @18:00 - 10:00PM
Praha Velvyslanectví Švýcarska: Oslava státního svátku

Nejnovější komentáře

 • 06.07.2022 13:24
  Česká televize, je jediná televizní stanice u nás, která ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 11:04
  Předseda vlády Petr Fiala po půl roce oslovil projevem ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 10:58
  Byť je Hybášková prozatím řízením odboru pověřena jen dočasně ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 10:53
  Opoziční smlouva 2.0 Ministr Blažek staví s pomocí Hradu v ...

  Read more...

   
 • 04.07.2022 18:04
  Z Ukrajiny odvlekli rusáci 300 000 dětí. Tolik dětí se u nás ...

  Read more...

   
 • 04.07.2022 17:29
  Vážený pane JUDr. Petře Zemánku, jménem Žateckého vlastivědného ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Valkova Helena Média přinesla dne 7. 1. 2021 zprávu, že vládní zmocněnkyně pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (dále jen zmocněnkyně), končí ve své funkci k 31. 1. 2022. Své působení zhodnotila slovy:

„Jsem na svoji práci hrdá, myslím, že se toho podařilo hodně udělat.“ (1)

Všechno se ale nepodařilo. Viz pár příkladů:

Odškodnění za ochranný dohled

6 mužů, kteří byli za minulého režimu nezákonně odsouzeni k ochrannému dohledu, se 11. 1. 2020 na zmocněnkyni obrátili, aby podnikla kroky k přiměřenému odškodnění za tuto protiprávní šikanu. (2)

Zmocněnkyně se k návrhu postavila vstřícně a dne 26. 3. 2020 pro Deník N uvedla: „Je to náš dluh. ... Jsem ráda, že se tento dluh splatí, aspoň v to doufám. A jistě o tom přesvědčím kolegy ve Sněmovně.“ (3)

Když ale o tom Poslanecká sněmovna 30. 7. 2021 na návrh poslance JUDr. Jakuba Michálka hlasovala, tak návrh neprošel. Ze 123 přítomných poslanců hlasovalo pro odškodnění 47. (K přijetí návrhu bylo třeba 62 hlasů.)

I když proti byl jen zanedbatelný počet, klíčové bylo, že z přítomných poslanců se převážná většina, včetně zmocněnkyně, zdržela hlasování. (O nějakém ,přesvědčování kolegů ve Sněmovně‘ nejsou žádné záznamy dohledatelné.) (4)

Důchod pro středoškoláky a učně vyloučené ze škol a učebních oborů

Dne 4. 2. 2020 se na zmocněnkyni obrátili 2 rehabilitovaní středoškoláci a 1 učeň, kteří byli za minulého režimu nezákonně vyloučeni ze školy, resp. z učebního poměru. (5)

Poukázali na to, že vysokoškolákům v obdobném právním postavení se do důchodu započítává dvojnásobná délka studia, ale rehabilitovaní středoškoláci a učni na nic takového nárok nemají, ačkoli vyloučení pro ně bylo ještě těžším zásahem než u vysokoškoláků; ti už měli alespoň maturitu. (6)

Zmocněnkyně se k věci nevyjádřila, nicméně i tento návrh (stejného poslance jako v případě ochranného dohledu) se 30. 7. 2021 projednával v Poslanecké sněmovně. Ani v tomto případě nebyl téměř nikdo proti (pro bylo 48), nicméně návrh neprošel, protože se převážná většina poslanců, včetně zmocněnkyně, zdržela hlasování. (7)

Jednorázové odškodnění vyloučených studentů

Dne 4. 2. 2020 se na zmocněnkyni obrátili bývalí studenti ohledně diskriminace, kterou obsahuje nařízení vlády č. 122/2009 Sb. o jednorázovém odškodnění studentů, neoprávněně vyloučených ze školy.

Nařízení bylo vydáno podle zákona č. 198/1993 Sb., který zahrnuje celé období komunistického režimu. (1948-1989) Vláda však přiznala odškodnění jen vysokoškolákům vyloučeným do 31. 12. 1956. A na vyloučené středoškoláky a učně nařízení nepamatuje vůbec. (5)

Vyřízení věci bylo u zmocněnkyně urgováno 27. 3. 2021, ale bez odezvy.

Právnická škola pracujících

Právnická škola pracujících byla zřízena 1. 12. 1948, aby se dělnické, politicky spolehlivé kádry mohly do roka vyškolit na soudce a prokurátory a rozhodovat o trestech (včetně hrdelních) pro ty, kdo se jevili jako nepřátelé státu.

Dne 30. 1. 2020 byla zmocněnkyně upozorněna, že takoví prokurátoři a soudci neměli potřebné vzdělání, které vyžadovaly tehdejší předpisy. Přesto jsou některé jejich rozsudky dosud pravomocné. Už takovým obsazením soudu bylo porušeno právo obžalovaných na zákonného soudce. (8)

Žádost o podniknutí kroků k nápravě zůstala bez odezvy, a to navzdory 6 urgencím, které poškození v této věci zmocněnkyni zaslali. (9)

Odškodnění pro rehabilitované osoby

Dne 22. 5. 2020 byla zmocněnkyně upozorněna na to, že osobám nezákonně vězněným a později rehabilitovaným se v současné době vyplácí náhrada ušlého výdělku ve výši 83,33 Kč za den věznění (2.500 Kč za měsíc). Ačkoli zákon vládu opravňuje provést valorizaci, žádná vláda to dosud neučinila. Mnozí rehabilitovaní tak pokládají přiznané odškodnění spíše za výsměch. (10)

Zmocněnkyně na to zatím nereagovala.

Vyšetřování smrti Pavla Wonky

Dne 30. 1. 2020 upozornil Jiří Wonka (nar. 1950) zmocněnkyni, že dočasná komise předsednictva České národní rady ve své zprávě z 15. 5. 1992 nedošla k jednoznačným závěrům o příčině smrti jeho bratra Pavla (1953-1988) v královéhradecké věznici. Komise doporučila opětovné komise v novém volebním období. K tomu ovšem dosud nedošlo.

Zmocněnkyně 14. 2. 2020 odpověděla, že to „vyžaduje projednání na širší politické úrovni“.

Jiří Wonka nato 7. 3. 2020 sdělil, že od zmocněnkyně nežádá žádná složitá politická jednání, jednoduše jen to, aby se zasadila, že doporučení z 15. 5. 1992 poslanci řádně, oficiálně projednají a buď komisi ustaví, nebo to odmítnou. (11)

Na to už zmocněnkyně neodpověděla.

--

Ti, kterých se to týká, dne 7. 1. 2022 zmocněnkyni požádali, aby se ještě před odchodem z funkce vynasnažila o nápravu ve výše uvedených věcech. Když se jí to podaří, bude moci být na svoji práci hrdá ještě více.

---

(1) Viz například

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-valkova-konci-jako-vladni-zmocnenkyne-pro-lidska-prava-185109

https://www.forum24.cz/zmocnenkyni-pro-lidska-prava-valkovou-dohnal-justicni-vrah-urvalek/

(2) Bývalí disidenti Petr Cibulka (1950), Jiří Gruntorád (1952) a Jiří Wonka (1950) a svědkové Jehovovi Jan Friedl (1951), Vlastimil Izák (1943) a Miloslav Hrubý (1929).

(3) Na tom nic nemění, že kvůli rozdílným názorům na ochranný dohled zmocněnkyně v televizní debatě vyčinila řediteli Libri Prohibiti Jiřímu Gruntorádovi a podala trestní oznámení na historika PhDr. Petra Blažka a novináře Michala Půra. Viz blíže v reportáži „Ve stínu prokurátora“; dostupné na

https://www.facebook.com/watch/?v=1086824651826259

K tomuto sporu lze dodat, že zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 1. 1974 a ještě téhož roku v srpnu odsoudil Okresní soud v Komárně k tříletému ochrannému dohledu svědky Jehovovy Josefa Bezděka (nar. 1936), Jozefa Csalavu (nar. 1934), Jozefa Chudíka (nar. 1930) a Mateje Benčíka (nar. 1932). Zmocněnkyně spolu s JUDr. Josefem Urválkem napsala svoji vědeckou studii o ochranném dohledu v roce 1979.

(4) Viz

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=77053

(5) Karel Brabec (nar. 1937) a Michal Mišove (nar. 1941) byli koncem 50. let vyloučeni ze střední školy, protože neměli „správný poměr k lidově demokratickému zřízení“. (Hlásili se totiž k učení svědků Jehovových.) Štefan Žibrún (1969) byl v roce 1985 obdobně vyloučen z hornického učiliště, protože odmítl uctít památku „zesnulého tajemníka KSSS s. Černěnka“.

(6) Viz § 24 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., v platném znění.

(7) Viz

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=77055

(8) Týká se to například popravených Jana Křižana (1915-1951) či Josefa Ptáka (1908-1958) nebo vězněné, dnes již zemřelé Marie Rechcíglové (nar. 1905), manželky prvorepublikového poslance Miloslava Rechcígla.

(9) Urgence byly zaslány 7. 3. 2020, 16. 10. 2020, 24. 2. 2021, 27. 3. 2021, 20. 6. 2021 a 9. 10. 2021.

(10) Viz ustanovení § 23 odst. 1 písm. a), odst. 6 písm. a) zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění. Náhradu nemateriální újmy zákon neposkytuje vůbec.

(11) Závěrečnou zprávu podepsali dne 15. 5. 1992 členové komise Vladimír Cvetler, Josef Domas, Josef Kredba, Michal Maršálek, Hana Marvanová, Libor Novák, Oto Novotný, Ivo Palkoska, Martin Syka, Michal Sedláček, František Stárek, Jaromír Stibic a Libuše Šilhánová. (Členkou komise byla původně i zmocněnkyně, ale ta své působení v komisi na vlastní žádost ukončila.)

---

 1. 1. 2022 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)