Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2022 18:17
  Traduje se, že před odjezdem do Československa si nechal ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 18:10
  Co jsme dlužni nejen Emerichu Rathovi? V roce 2004 prošel ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 18:05
  Fotky: Putin a Zelenskyj mezi zraněnými. Jeden v pohovu, druhý ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 15:18
  Zdravím vás pánové, tak přestože jsem myslel, že rozsudkem ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 10:15
  Lidé už si protokolární dary neprohlédnou. Fiala ukončil ...

  Read more...

   
 • 22.05.2022 11:03
  Bezprostředně před tímto historickým zlomem napsal Havel ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zed srp a kladivoAktualizováno 18.5.2022: Rozsudek nad generálem Syrovým byl zrušen. Komunisté ale okradli i jeho bratra. Po letech to bude řešit soud

***

Dne 12. 4. 2022 byl po 75 letech zrušen rozsudek Národního soudu, jímž byl k trestu dvacetiletého těžkého žaláře odsouzen generál Jan Syrový, bývalý ministerský předseda a ministr obrany. (1)

Jan Syrový byl nejstarším ze 6 sourozenců, kteří se v letech 1888-1902 narodili v Třebíči manželům Janu a Anně Syrovým. (2)

Zatímco Jan se věnoval vojenské kariéře, nejmladší Ladislav se stal uznávaným architektem a stavitelem. Kolem některých jeho staveb dnes Pražané chodí (případně v nich i bydlí), aniž si to uvědomují. (3)

Ladislav Syrový se v druhé polovině 30. let minulého století podílel také na budování opevnění, které mělo chránit Prahu před útokem nacistických vojsk. (4)

Syrového úspěšnou stavební firmu však v červenci 1948 Ministerstvo techniky znárodnilo. (5)

A protože do firmy patřilo i Syrového zahradnictví v Praze-Troji, které „bylo dotováno ze zisku podniku stavebního“, tak bylo v prosinci následujícího roku znárodněno i zahradnictví. (6)

Není divu, že se Ladislav rozhodl opustit Československo. (7)

Spolu s ním odešla i jeho manželka Ivana. (8)

Nato Lidový soud trestní v Praze dne 21. 12. 1953 vyslovil, že veškerý majetek Ladislava a Ivany Syrových „připadá státu“. (9)

Tyto postupy ze strany státu jsou dnes pokládány za nepřijatelné. (10)

Nicméně soudní rozhodnutí je stále pravomocné. Zda se ho po téměř 70 letech podaří zrušit a zda budou manželé Syrových rehabilitováni, se ukáže při veřejném zasedání, které Městský soud v Praze nařídil na úterý 21. 6. 2022 v 10 hodin. (Spálená 2, 2. patro, č. dv. 228) (11)

---

(1) Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 10 To 11/2022; spolu s Janem Syrovým byl v roce 1947 ke stejnému trestu odsouzen i předseda vlády let 1938-1939 Rudolf Beran. I v jeho případě došlo k zrušení rozsudku; viz například https://ekonomickydenik.cz/soud-prepsal-dejiny-zrusil-rozsudek-z-roku-1947-nad-generalem-janem-syrovym-a-rudolfem-beranem/ (zde je dostupné i zmíněné usnesení Vrchního soudu v Praze).

(2) Viz Sčítací operáty, Moravský zemský archiv v Brně (mza.cz), Třebíč, Horka-Domky, snímek 877.

(3) Viz například

4) Viz https://www.prazskacara.cz/stavebni_useky.php?id_linie=1; https://www.ropiksazena.cz/clanky/historie-prazske-cary--1936-1938.html.

(5) Vyhláška ze dne 29. 7. 1948 č. 1669/1948 Ú. l., položka č. 33; podepsán „Ing. Dr. Šlechta, ministr“; jeho život a tragický konec viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_%C5%A0lechta.

(6) Vyhláška ze dne 31. 7. 1949 č.j. 115/575-15/12-VI/9-1949; podepsán „Ministr Prof.Dr.Ing.Šlechta“; k němu viz (5).

(7) Ladislav Syrový se do Československa už nevrátil; zemřel v roce 1980 v USA ve státě Illinois. (Viz https://www.locatefamily.com/S/SYR/SYROVY-D-1.html; položka č. 15)

(8) Ivana Syrová, roz. Kohoutová, nar. 1916 ve Vídni; viz (9).

(9) Usnesení sp. zn. 8/a Nt 1553; podepsán „Stanislav Sokol“.

(10) Viz například čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, kde se zaručuje ochrana osobního vlastnictví.

(11) Manželé Syrových zemřeli bezdětní. Nejbližší žijící příbuzní jsou potomci Ladislavova bratra Bohumila. (1892-1979) Návrhy na soudní očištění perzekuovaných členů rodiny iniciuje Bohumilův pravnuk Jan Syrový (nar. 1990) z Třebíče.

--

 1. 5. 2022 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)