Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út úno 25 @15:00 -
Václavské náměstí: Jan Zajíc
čt úno 27 @14:30 -
Náměstí Borise Němcova. Podpora ceremoniálu.

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

HarmkovVeřejnoprávní média k tomuto skandálu stále mlčí...?!

... Smutné, nepochopitelné a hlavně alarmující je to, že jmenovanému JUDr. Vávrovi byla prokázána trestná činnost : podvody, falšování úředních listin, nezákonné obohacování, kterou páchal od 1.7.2002 do 11.8.2005 a po celou dobu, až do konce roku 2010 byl zvoleným přísedícím soudcem u Obvodního soudu pro Prahu 1 a ještě dne 15.srpna 2011 ,vykonával funkci zvoleného přísedícího u Městského soudu v Praze. Pro obě funkce bylo nezbytné předložit spolu se žádostí o zvolení    č i s t ý   t r e s t n í    r e j s t ř í k ...

 

 

Obvodní soud pro Prahu 2

Francouzská 19

120 00 Praha 2

 

Praha, 27.ledna 2012

 

K č.j. : 2 T 185/2007

 

Věc : Doplnění trestných činů JUDr. Ivana Archibalda Vávry a upozornění, na to, že mohou existovat další, které mohl jmenovaný konat jako tzv. konzultant či tajemník fiktivního občanského sdružení s názvem Anglo-americký klub České republiky.

 

Dne 12.dubna 2011, jsem byla na Obvodním ředitelství policie Prahy 1 v Bartolomějské 14 v Praze 1, seznámena s rozsudkem soudu, který byl vydán dne 5.4.2011. /2 T 185/2007/. Stalo se to v souvislosti s vyšetřováním údajné krádeže obrazů, která byla zinscenována JUDr. Ivanem Archibaldem Vávrou, aby se mi pomstil, tedy jeho dalším trestným činem navíc spáchaným, kdy byl pachatel v podmínce. Jmenovaný tím mimo další trestnou činnost za kterou nebyl ještě odsouzen

podvedl

stejným způsobem Obvodní soud pro Prahu 1, když si vyžádal vyplacení náhrady mzdy za dobu uvolnění svědka viz kopie usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 27 C 90/2001 z 2.června 2004 a kopie usnesení téhož soudu ve stejné věci z 13.10.2004. Předsedou senátu byl v té době Mgr. Michal Výtisk. Kopie obou usnesení přikládám a originály mohu kdykoliv předložit.

Domnívám se, že v příslušném spisu u OS pro Prahu 1 již nebude možné tato usnesení dohledat, protože JUDr. Ivan Archibald Vávra je mohl ze spisu zcizit, tak jako častokrát učinil i v jiných případech, neboť mu toto jednání bylo Obvodním soudem pro Prahu 1 umožňováno minimálně do 30.5.2011.

Dále je nutno soudem přijmout za skutečnost, že v době, kdy byl JUDr. Ivan Archibald Vávra souzen a cituji : „...usnesením ze dne 31.10.2007, bylo trestní stíhání obžalovaného podmíněně zastaveno a stanovena zkušební doba v trvání 2 let. …Usnesením ze dne 23.11.2010 soud rozhodl o neosvědčení se obžalovaného ve zkušební době a pokračování v projednávání jeho věci. Usnesení nabylo právní moci dne 31.1.2011…“

Tamní soud nezkoumal a zkoumat mohl a měl, že JUDr. Ivan Archibald Vávra ve zkušební době svého podmíněného odsouzení spáchal další trestný čin, pro který je souzen u Obvodního soudu pro Prahu 4, sp.zn. 52 T 103/2011. Vždyť právě k vyšetřování podezření z dalšího trestného činu spáchaného JUDr. Vávrou byl tamním soudem odeslán rozsudek obžalovaného JUDr. Ivana Archibalda Vávry z 5.4.2011 a odeslán Policii ČR v Bartolomějské 11. dubna 2011.

Smutné, nepochopitelné a hlavně alarmující je to, že jmenovanému JUDr. Vávrovi byla prokázána trestná činnost : podvody, falšování úředních listin, nezákonné obohacování, kterou páchal od 1.7.2002 do 11.8.2005 a po celou dobu, až do konce roku 2010 byl zvoleným přísedícím soudcem u Obvodního soudu pro Prahu 1 a ještě dne 15.srpna 2011 vykonával funkci zvoleného přísedícího u Městského soudu v Praze. Pro obě funkce bylo nezbytné předložit spolu se žádostí o zvolení č i s t ý t r e s t n í r e j s t ř í k .

Žádám tedy, aby tamní soud zjistil zdali oba soudy : Obvodní soud pro Prahu 1 a Městský soud v Praze, opis z evidence rejstříku trestů od JUDr. Vávry pro výkon funkce nepožadovaly, nebo, jako další trestný čin byl soudům předložen tento doklad zfalšovaný.

V každém případě bylo umožněno, aby JUDr. Ivan Archibald Vávra, jako nebezpečný podvodník, defraudant opakovaně falšující úřední listiny s o u d i l l i d i ! Právní vzdělání JUDr. Vávry je pro jeho trestnou činnost velmi přitěžující okolností.

Sama jsem jednáním JUDr. Ivana Archibalda Vávry cíleně poškozována již 18 let, neboť mě zastupoval, jako obecný zmocněnec v několika mých kauzách. Ovšem po šokujícím zjištění s nechutnou intrikou, kdy mi opakovaně nabízel obrazy z jeho kanceláře a když mi je vnutil, tak oznámil vedení Unitarie, že je někdo ukradl jsem ho zplnomocnění k zastupování zbavila dne 26.2.2010, které až do 30.5.2011 nerespektoval, ale Obvodním soudem pro Prahu 1 mu to bylo umožněno a ještě dne 1.6.2011 Obvodní soud Prahy 1, senát JUDr. Novotné, přijal návrh JUDr. Ivana Archibalda Vávry do jednání ve věci č.j. 23 C 45/2006, viz kopie v příloze. Právě v této kauze mu bylo zplnomocnění k zastupování v této věci vypovězeno, jak již výše uvedeno dne 26.2.2010 a osobně doručeno soudu – viz kopie v příloze. Kde bere JUDr.Ivan Archibald Vávra jistotu, že takhle může beztrestně jednat se přímo nabízí odpověď a je přesně definována v trestním oznámení, které bylo mnou osobně podáno na Policii ČR v Bartolomějské dne 18.8.2010 a Městskému stát. zastupitelství v Praze na vědomí, dne 19.8.2010 – viz kopie podání v příloze. /Bylo odloženo ?!/

Doplnění šokujících zjištění jsem byla nucena zažít 12.dubna 2011, kdy mi na PČR v Bartolomějské v souvislosti s vyšetřováním tzv.“krádeže obrazů“ byl předložen rozsudek z 5.4.2011 svědčící o tom, že jsem byla zastupována podvodníkem. Toto zjištění se přímo týká mého doplnění souvisejících trestných činů s rozsudkem vyneseným nad JUDr.Ivanem Archibaldem Vávrou v kauze č.j. 2 T 185/2007 a bylo podnětem k tomuto podání.

--------------

Zatím ještě probíhají další kauzy ve kterých figuruje JUDr. Ivan Archibald Vávra a ve kterých jsem byla jím zastupována a ve kterých, jak se domnívám byl pověřen mi škodit .

Jedná se o kauzu čj. 23 C 45/2006 u Obvodního soudu pro Prahu 1, kde jak výše popisuji jsou intriky JUDr. Ivana Archibalda Vávry, více než průkazné a dále kauza č.j. 42 C 314/2010, kde jsem žalována JUDr. Vávrou o údajný dluh 30.000,-Kč a kde zřejmě zfalšoval dlužní úpis - k soudu se již dvakrát nedostavil - a jedná se ze strany JUDr. Vávry o zneužívání soudu a odvedení pozornosti od kauzy „údajné krádeže obrazů“, kterou sám zinscenoval, a ta se obrátila proti němu. Záležitostí - tedy obžalobou -  údajné krádeže obrazů souzené u Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 52 T 103/2011, jak již výše uvedeno, lze demonstrovat propojení JUDr. Vávry na vyšší mocenské sféry a sahá až do let 1993 – 1994.

Na základě výše uváděných skutečností jsem dne 18.8.2010 podala osobně trestní oznámení na JUDr. Ivana Archibalda Vávru na Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha 1, Bartolomějská 14, s podezřením na propojení jeho trestného jednání s justicí a některými soudci Městského soudu v Praze a dne 19.8.2010 podala kopii tohoto TO Městskému zastupitelství v Praze a Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1. Viz kopie v příloze.

Vzhledem k tomu, že toto trestní oznámení bylo Policií ČR odloženo, posílám kopie dalším institucím na vědomí, neboť jsem přesvědčena, že v šetření by mělo být pokračováno.

 

---------

 

Další šokující zjištění o intrikách JUDr. Ivana Archibalda Vávry, se potvrdilo s vyšetřováním kauzy 23 C 45/2006, kde já jsem žalobcem a žalovaná je Městská část Praha 1, kterou žaluji o neplatnost výpovědi, která mi byla neoprávněně dána v roce 2006.

Právě v souvislosti s touto kauzou byly objeveny listiny, kde JUDr. Ivan Archibald Vávra požaduje svědečné za ušlou mzdu, kterou požaduje zaměstnavatel Anglo-americký klub.

Za pomoci advokáta Mgr. Šlechty a jeho asistenta studenta práv Adama Buchty, bylo vymoženo vrácení mé zdravotní dokumentace, která byla 5 let deponována – uzamčena ve stole – bývalého ředitele Nemocnice Na Františku MUDr. Jokla. Zdravotní dokumentace nám byla vydána dne 25.srpna 2011. Ve složce spisů se prolínaly dvě kauzy : 27 C 27/2003 i 23 C 45/2006. Významný je dopis JUDr. Ivana Archibalda Vávry, kterým doporučuje protistraně, abych byla vyšetřena psychiatrem poté, co dopis obdobného rázu poslal soudu. Tím mimo jiné ve stejnou dobu, v rozmezí dvou měsíců vyšlo najevo, jak tento pán mi cíleně škodí, nejméně 15 let.

Tento objev existence složky listinných důkazních materiálů mění snahy mých odpůrců a není divu, že byla po celých 5 let deponována nejen mimo můj dosah a dosah mých obhájců, ale obsahuje dopisy bývalého tajemníka ÚMČ Prahy 1, RNDr. Jana Uxy, vedoucí ÚMČ Prahy 1 personalistky Ing. Jany Novotné, advokáta JUDr. Romana Buzka a dalších… z kterých vyplývá, že se jedná o komplot namířený nejen proti mojí osobě. Nyní se ukazuje, že důkazy byly zachráněny i před samotným JUDr. Ivanem Archibaldem Vávrou a tedy před jejich likvidací a skartováním.

Na výše uváděných důkazech lze jednoznačně demonstrovat, že korupce stále kvetoucí na území Prahy 1, na kterou jsem poukazovala již v roce 1994 – důkazy jsou obecně známé - a propojenost s částí justice Městského soudu v Praze a Obvodního soudu v Praze, lze pomocí zmiňovaných průkazních materiálů postupně likvidovat.

Navíc každý komu jsou tyto informace známy má občanskou povinnost seznámit s nimi veřejnost a orgány činné v trestním řízení. Což tímto opět činím.

 

Božena Harmáčková

 

Adresa pro doručení : Anenská 5, Praha 1

Mobil : 774 906 673

Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na vědomí : Obvodní soud pro Prahu 1 ke sp.zn. 23 C 45/2006

Obvodní soud pro Prahu 1 ke sp.zn. 42 C 314/2010

Obvodní soud pro Prahu 4 ke sp.zn. 52 T 103/2011

Angažovaný občan, nezávislý publicista, Jan Šinágl

 

P.S.

Jednání ve věci zinscenovaného údajného dluhu 30.000,-Kč JUDr.Vávrou, se bude konat v pátek 3.února 2012, u Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh, v 10:00 hod., č. 25, přízemí. Jedná se již o třetí nařízené jednání, kdy JUDr. Vávra, ač sám žalobcem, se ještě nikdy nedostavil a zřejmě opět nedostaví...?! J.Š.Z mé korespondence s JUDr. Ivanem Archibaldem Vávrou

 

Dne 29.1.2012 17:49, Vávra napsal(a):

 

Pane Šinágle,

sděluji Vám, že v dohledné době na Vás podám trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy, kterého se opakovaně dopouštíte ve Vašem internetovém bulletinu. Nikdy jsem nebyl pravomocně odsouzen, nikdy mi pravomocně nebyl soudem uložen žádný trest. Pokud se do konce ledna 2012 za své nehorázné lží neomluvîte a omluvu nezveřejníte na svých webových stránkách a ve svém bulletinu trestní oznámení opravdu podám. Můžete mi, prosím, sdélit, který soud a za co mě pravomocně odsoudil a uložil mi nějaký trest dle trestního zákona? Můj trestní rejstřík je odjakživa bez záznamu, Vy prolhaná kreaturo!

 

jUDr. Ivan A. Vávra

Rodopská 10 143 00  Praha 4 - Modřany

 

Dobrý den pane Vávro, podejte. Jen doufám, že se konečně také jednou dostavíte na soudní jednání a nebudete opakovaně ve dny termínů soudních jednání nemocen či nepřítomen z jiných důvodů? Paní Harmáčková má pro Vás připraveno spousty otázek. Ráda by na ně znala Vaše odpovědi. Rozsudek si můžete najít na mém webu. Soudce konstatuje, že jste se porušení dobrých mravů dopustil, ale kupodivu Vás za to nepotrestal a odpustil, zatímco jiným nikoliv? Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk by jste měl být schopen vyjadřovat se poněkud kultivovaněji, nemyslíte. Jistě nebudete mít nic proti tomu, že tuto naši výměnu názorů zveřejním. Jinak Vám přeji plné zdraví abychom se mohli konečně setkat i u soudního jednání - 3.února 2012 od 10:00 hod. na Ovocném trhu.

Včasné a dokonalé uzdravení Vám přeje

Jan Šinágl, 31.1.20121


SODALES SOLONIS o.s.

www.sinagl.cz

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

-2 #2 Milan 2012-02-01 23:22
Já si zase myslím, že revoluce se dělají nějak jako v Lybii apod., tedy se samopaly v rukou a nikoli tak, jak jsem to předvedli my v r. 89.
-1 #1 Jerry 2012-02-01 08:23
Myslím,že zde tak všichni, tedy my normální občánkové házíme jen hrách na zeď. Aby došlo k nápravě, tak by zde musel být především právní stát. A ten zde není. Pane Šinágl, třeste se, třeba ten JuDr. dokonce vystudoval v Plzni.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)