Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Eisen_IIDopis jsem osobně, dne 14.6.2012, předal v Praze do rukou pana velvyslance. Ke zveřejnění všech závažných dokumentů v českém a anglickém jazyce jsem od panaMcCrae_media_191011 McCraye obdržel plnou moc. Text tohoto dopisu už obdrželo jak ministerstvo zahraničí USA, tak americký kongres, včetně kopií všech dopisů a dokumentů, které dosud pan Mc Cray z českých věznic zaslal. Odpovědné americké úřady jsou informovány a situaci sledují. Právo na spravedlivý proces, zaručené Ústavou ČR, bylo v tomto případě zřejmě prokazatelně, flagrantně porušeno. Česká justice a policie by měly tak závažná podezření a obvinění přivítat, vyšetřit, vyvrátit, nebo potrestat viníky. Rozhodně nebyla vražda prokázána žádnými přímými důkazy.

Valdice 7.6.2012

 

Vážený pane velvyslanče,

Jmenuji se Gilbert McCrae, v součastnosti ve Valdicích s rozsudkem 16 let za vraždu, kterou jsem nespáchal. Je mnoho detailů, týkajících se mého případu, které se do tohoto dopisu nevejdou. Uvedu jen několik nejpodstatnějších. Další můžete získat od pana Jana Šinágla, který můj případ sleduje, další od pana konsula Davida Beama.

Jsem pronásledován od samého začátku českým právním systémem, který porušuje základní právní, ústavní a lidská práva naprosto neuvěřitelným způsobem. Čelil jsem urážce lidské důstojnosti a sexuálnímu ponížení způsobeném "kongresovou" policii na Praze 4. Že se jednalo o úmyslný instituční kriminální akt vůči americkému/britskému občanu, je v mém případě bez pochyb.

Klíč k mému případu leží v balistice. Má zbraň, které byla protiprávně zabavena u mne doma prošla negativně balistickou zkouškou: zkouška odpalovacího zařízení, extraktoru, vyhazovače náboje a úderníku ukázala 10% shodu poškrábání (na náboji), ale celkově byla z 90% negativní. Všechny zbraně tohoto modelu zaznamenávají podobnou shodu (v poškrábání) stejného typu. Všechny součástky odpalovacího zařízení jsou vyráběny identicky, jak ve velikosti tak specificky, proto jsou též všeobecně vyměnitelné. Byla mně jen jednou ukázána strana balistické zprávy c. 13 KUP 3178, poté byla ze zprávy vyjmuta. Potom mně dali kopii a ta už obsahovala změněné údaji, aby se zakryla skutečnost, že moje zbraň k tomuto zločinu nebyla použita. Tato stránka (původní), též ukazovala, že projektil nalezený na místě činu policií KUP/CSI (zkratka Crime Scene Investigation), že obal byl oddělen od olověného jádra a na nábojnici byly zřetelné několikeré škrábance, způsobené zastrkováním do zásobníky zbraně. Projektil a nábojnice byly presentovány v první den soudu, dne 14.9.2012 ing. Davidem Ryšavým z KUP, což je balisticky expert, jakožto zaevidované. Presentovaný projektil, měl ale obal vcelku a nábojnice neměla na sobě žádné viditelné škrábance. Že policie vyměnila tuto dokumentaci, je zcela zřejmé a to se souhlasem a uznáním soudu, kterému předsedal JUDr. Jan Kadlec se svým tribunálem, za přítomnosti státního zástupce. Balistické zprávy KUP-3178/čj-2011-9-KDO-1BAL a KUP-1713/čj-2011-9KDO-1BAL, je nutno znova přezkoumat, taktéž projektil a nábojnice ve zprávě KUP-3178  je nutno porovnat s projektilem a nábojnicí presentovanou u soudu a předloženou jako zdokumentovanou. Dále chyběly fotografie z místa činu v tramvaji č. 22, pořízené fotografem KUP za přítomnosti vedení vedoucího vyšetřovatele kpt. Karla Lockera, chybějí fotografie projektilu a nábojnice (odstraněny k zakrytí záměny v evidenci).

Žádal jsem, aby byli předvoláni k soudu jak kpt. Locker, tak fotograf, k výslechu. Moje žádost byla soudcem Kadlecem zamítnuta. Taktéž odmítl prošetřit zacházení se mnou, krátce po zatčení „kongresovou“ policií. Britská ambasáda se o toto začala též zajímat a může Vám to potvrdit. Předala to pak českému ministerstvu zahraničí, které to poté dále předalo Vnitřnímu oddělení vyšetřování „kongresové“ policie. Dále se moje stížnost týká i celé zprávy vyhotovené policií, která je zfalšovaná. Tato zpráva nebyla nikdy z faktického hlediska přezkoumána. V ni se uvádí, že jsem byl vyslýchán u Okresního soudu v Praze 2 hned po mém zatčení, za přítomnosti jak právníka, tak tlumočníka. Toto se nikdy nestalo. Který soudce? Který právník? Který tlumočník? Můj původní právník dosvědčil u soudu, že prvních 10 hodin po mém zatčení jsem byl bez právního zastoupeni a to i přes to, že jsem neustale o právníka žádal.

Pane velvyslanče, toto je jen část podvodu, který zde, popisuji. Mohl bych takto pokračovat celý den. Všechny tyto podklady je nutné přezkoumat ohledne uváděných faktů. Jakožto obviněný jsem nebyl nikdy vyslechnut ohledně sexuálního napadení, když jsem byl filmován na video nahý, kdy mne byly nadzvedávány varlata. Proč? K čemu? Ve zdejším vyšetřování se policie vůbec nějakými stížnostmi nezabývá.

Pane velvyslanče, co píši v tomto dopise je jen malá část velice vážného protiprávního jednání. Je to zločin, spáchaný na základních lidských právech, kterému jsem byl vystaven minulý rok. Český právní systém je špinavá stoka korupce, zločinu a potupy! Pane velvyslanče, pokud byste si mohl najít během Vaší činnosti čas k mé návštěvě, byl bych Vám za to velmi vděčen.


S úctou Gilbert Mc Crae v.r.

Originál dopisu v anglickém jazyce

 

P.S.

Vše nasvědčuje tomu, že celý rozsudek soudce MS Praha Kadlece je zmanipulovaný, protiřečí si, jsou v něm uvedeny věci které se vůbec neudály.  Porovnám-li svoji dokumentaci a své zkušenosti s jednáním odvolacího VS Praha a soudce JUDr. Lněničky (kdysi jsem na něho podal stížnost), lze jeho rozhodnutí hodnotit z velké části jako nesmyslné v rozporu se zákonem, zdravým rozumem, dobrými mravy, tedy nespravedlivé! Bylo by jistě zajímavé přečíst si dokument obhájce JUDr. Martina Radvana z 1.8.2011, který měl být soudcem Kadlecem zcela ignorován, dále stížnost Radvana ze dne 29.9.2011, týkající se vazby McCraye, která měla být „zašantročena“ Mgr. Michalem Moravským. Dále balistická zprávu KUP-7113 a KUP 3178, konkrétně porovnání týkající se projektilu a nábojnice, či fotografické evidence, která má údajně svědčit o zakrývání či falšování důkazů policií, včetně svědka z baru, což mělo být údajně na příkaz plukovníka Josefa  Mareše a který má být zapleten do kriminálního vydírání až 120.000.000,-Kč…? O něm se zmiňuje Petr Hruška ve svém dopise z Mírova ze dne 9.10.2011 (mj. i zajímavé informace o pozadí kauzy ČEPRO!), odsouzený za vraždu a který údajně ví i kdo v roce 2008 zavraždil podnikatele Jana Matějovského, v souvislosti s kauzou Gottland…? Petra Hrušku už plk. Josef Mareš na Mírově údajně navštívil…? Pro vznesená, velmi závažná podezření, by jistě měly být prověřeny i majetkové poměry plk. Mareše za poslední roky. Jako občan splním prosbu pana McCraye, ale i svoji zákonnou povinnost. Předám všechny závažné dokumenty a svědectví jak ministru spravedlnosti, tak protikorupční policii, tak i BIS a velvyslanectví USA a Velké Británie v České republice. Údajně se uvažuje o deportaci pana McCraye z České republiky – viz poučení z MV u dopisu panu velvyslanci Eisenovi…?

Na základě mých dosavadních zkušeností a vědomostí jsem přesvědčen, že se pan McCrae stal justiční obětí, podobně jako David Vaculík v kauze „Natálka“, který byl také odsouzen, ačkoliv závěrečná řeč jeho obhájce JUDr. Petra Kousty, mimo jakoukoliv pochybnost, prokázala jeho nevinu. Obě kauzy tak důvodně zavání politickou objednávkou. J.Š.


Jan Šinágl, 24.6.2012

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)