Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.01.2021 12:17
  Marek Wollner: „Včera sledovalo Reportéry ČT téměř milion ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 17:05
  Otec zakladatele Muzea českého a slovenského exilu XX. století ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:48
  Muzeum paměti 20. století chystá letos výstavy či publikace Pražským ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:41
  Dobrota a zrada. Dva dědové. Pozor, neplést si dědu Klauze s ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:37
  Lokajové ruské moci. Nenechme se unášet různými „pravdami“. Jakékoliv ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 10:30
  Hezký den, Neomlouvejte se. Přibývá lidí, kteří tvrdí, že ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

SamkovaV nadcházejících dnech má být rozhodnuto o zákonu o církevních restitucích. Protože jsem se jako poslankyně Federálního shromáždění podílela na přípravě zákona o mimosoudních rehabilitacích, tedy restitucích a byla jsem tomuto zákonu zpravodajkou za Sněmovnu národů FS, jsem přesvědčena o tom, že jsem oprávněna se k situaci ohledně církevních restitucí vyjádřit. Církevní restituce jsou protěžovány vládou pod heslem, že „co je ukradeno, má být vráceno“. Toto v zásadě správné heslo je však protěžováno ryze selektivním způsobem, pouze ve prospěch církví. Ostatní oprávněné vlastníky, restituenty i ty, kterým byly restituce původního majetku odepřeny na základě politického rozhodnutí předešlých vlád, postoj současné vlády diskriminuje. Nelze zapomenout na majetky, které nebyly vydány právnickým osobám pod záminkou údajné nedohledatelnosti právních nástupců původních vlastníků a nevydání majetků těm bývalým občanům Československa, kteří uprchli ze země a právní řád země, do které se uchýlili, jim nedovolil podržet s nově nabývaným občanstvím i občanství československé. Za tyto ukradené majetky žádná z vlád nevyplatila ani korunu náhrad, takže všechny předchozí vlády se svými činy ztotožnily se zločinným komunistickým režimem.

Stejně tak i tato vláda nezabránila dalším nespravedlnostem v souvislosti s restituovanými majetky. Jsou to zejména:

A) nevydání movitého majetku a jeho náhrad oprávněným osobám vůči zemědělským družstvům, které v nejednom případě došly zániku dříve, než byly majetky vypořádány, takže v tisících případů nebylo splněno ani to, zákonem přislíbily polistopadové vlády.

B) doposud trvá naprostá regulace nájmů zemědělských pozemků, čímž jsou porušována ústavně zaručená vlastnická práva vlastníků zemědělské půdy.

C) Ačkoliv existuje minimálně 55 nálezů Ústavního soudu, které od roku 2000 potvrdily, že regulace nájemného k bytům je protiústavní, žádná z předchozích vlád neprojevila vůli se protiústavním stavem zabývat. Protiústavnost regulace nájemného přetrvává i doposud ve formě nevypověditelnosti nájmu majitelem nemovitosti nájemníkovi, který má z komunistických dob uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.

Jestliže za těchto okolností se vláda domáhá církevních restitucí pod heslem „má být vráceno co bylo ukradeno“, je to nejen politický výsměch všem těm, jejichž práva byla i touto vládou pošlapána, ale je to protiprávní a systémové nastolování nerovnosti občanů.

Pod záminkou naplňování práva dochází k flagrantnímu porušování Ústavy.

Na problematiku církevních restitucí jsem upozornila již ve svém právním rozboru.

Za této situace

1) vyzývám vládu, aby stáhla zákon o církevních restitucích z projednávání v Poslanecké sněmovně a znovu jej přepracovala tak, aby tento zákon nezvýhodňoval církve před všemi ostatními subjekty – občany ČR i právnickými osobami.

2) žádám vládu, aby dle svého proklamovaného hesla „má být vráceno co bylo ukradeno“ se vláda začala neprodleně zabývat situací ohledně nezrealizovaných příslibů restitucí a majetkových vyrovnání, a to zejména k vlastníkům zemědělské půdy, bývalým zemědělcům, jejichž majetek byl násilně združstevněn a kteří se nedočkali náhrady a též majitelům domů, které v jejich vlastnických právech omezuje doposud.

3) zamezila a zdržela se dalšího účelového zneužívání práva, kdy pod záminkou dodržování zákonů flagrantním způsobem narušuje ústavní pořádek České republiky.

 

3. září 2012                                                                                         JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

 

* * *

Kradou nám, co jsme ještě nestačili rozkrást

… A Klausova záruka k roku 1948? Rok 1948 byl rokem vyvrcholení vlastizrady KSČ na českém národě. Umožnil pod taktovkou ruských protektorů státem organizovaným násilím oloupit nikoliv jen církve, ale všechny - nejen o majetek, ale i o svobodu a lidskou důstojnost. Dovolávat se roku národní hanby a ponížení, do které KSČ český národ v r. 1948 dostala, je projevem pohrdání důstojností národa. O to víc, dovolává-li se kdokoliv roku 1948 proti oloupenému.

 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

-1 #6 prumerny.spotrebitel 2012-09-05 13:45
nemam co zrat, sem hroznej chudak, nechtel byste me nekdo podporit? :D :D
-1 #5 prumerny.spotrebitel 2012-09-05 13:42
uz se to zase blizi, vzdycky kdyz se ma neco semlit, stahuje se majetek pod cirkve, aby se jim po akci zase sebral
+3 #4 Pavel Šenkyřík 2012-09-05 12:01
Vracet to co se ukradlo je věc v civilizovaném světě zcela samozřejmé. U nás buď za nedobytné náhrady,jen někomu nebo vůbec. Narovnání, náhrada,kamuflo vání,okrádání,n edělání dalších křivd - klišé a oblbování podepsané a stvrzené drtivou většinou našich mocipánů.V NDR vraceli právníci nomenklaturních kádrů ukradený majetek mj. i americkým židům a napravovali křivdy. Totéž bylo v Maďarsku,Polsku .Info o navrácení majetku v socialistickém táboře utichly,zatajil y se,nepublikují. Jsme v tomto směru zlodějské zrůdy,kryté zlodějskýma strukturama. Tváříme se přitom jako páni světa - ubohost.....
0 #3 Jan Herna,Th.Dipl., 2012-09-04 14:28
Ve věci vrácení majetku církvím se nám stále objevuje staré jednání.Když zbožný Žid se modlí v synagoze, říká Hospodine, soused má krásnou krávu. Hospodin mu odpoví, já ti dám také takovou.Žid odpoví: Ne, Hospodine, ať mu chcípne!
A tak je to i s vrácením majetku církvím. Komukoliv je možné vrátit majetek, jen ne církvím!Sociáln í demokraté dostali zpátly Lidový dům, i když otázka jeho skutečného vlastníka, ach jo. Paní autorka tuto složitou záležitost ještě více zamlžuje. ale nemá pravdu. Ty, co uvádí, šichni měli možnost požádat o vrácení majetku. Zamlžovat tímto vrácení majetku církvím, je chucpe! Církev z jejich majetku nic neměla, z tohoto majetku zisk od roku 1950 čerpal stát. Užívala jej armáda, Státní bezpečnost a jiné státní organizace. Oprávnění majitelé tohto majetku byli v noci vyhnání z klášterů a odvezeni do koncentračních táborů! jejich majetek jim byl ukraden i s doklady k tomuto majetku. Místo úcty k těmto osobám, z nichž mnozí v koncentračních táborech zahynuli se tady zamlžuje otázka vrácení tohoto majetku. A majetek místo, aby sloužil, pustne, protože jeho současný uživatel s ním nemůže volně disponovat a církev, která jej vedla k prospěchu - vždyť tento majetek sloužil jednak jejich obživě, jednak vytvářel prostředky pro údržbu budov, ale hlavně z něj bylo hrazeno školství, sociální péče, péče o děti s postižením atd.
Podívejte se v jakém stavu se tento majetek nachází (ostatně o tom by mohli vypovídat i někteří restituenti, kterým bylmajetek vrácen - např. rodina Vadasů, pam ministr zahraničí atd.)Na rozdíl od většiny těch, co jsou účastni na této diskuzi, já jsem měl možnost vidět, jakým způsobem stát a další uživatelé tohoto majetku s ním hospodařili. hanba povídat.
Proto vrátit tento majetek co nejdčíve, mimo jiné i proto, že pak nebude stát platit ani congruu a tím ušetří. Styďte se.
0 #2 Karel Adler 2012-09-04 13:50
Evangelický farář se pravděpodobně osype z představy, že by se vracel majetek hlavně Církvi Obecné, Katolické. Z toho hlediska lze tedy jeho výroky nazírat jako závist vůči bohatším "konkurentům".

Cituji Miloslava Chalupová:
zpravy.ihned.cz/politika/c1-57312560-na-...elicky-farar-rejchrt
-3 #1 Miloslava Chalupová 2012-09-04 13:06
zpravy.ihned.cz /politika/c1-57 312560-na-...el icky-farar-rejc hrt

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)