Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.04.2018 18:37
  Neúčast milovaného našeho presidenta na pohřbu kardinála a ...

  Read more...

   
 • 23.04.2018 18:07
  I já právě hledám, kdy mne kardinál Josef Beran biřmoval.

  Read more...

   
 • 23.04.2018 08:22
  Heslo pana Macrona je velmi výstižné, protože alespo%n v Česku ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 17:52
  Za tímto účelom sme zriadili komisiu: Komise položila otázku ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 14:08
  Nešlo by o chybu prezidenta, že se neúčastnil mše svaté v ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 11:28
  Vážený pane Musile, vždy si budu vážit a podporovat věříci ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

… Historicky první prezidentská volba byla pro mě, občanku tohoto státu, navýsost vzácná událost. Sledovala jsem všechny předvolební debaty a nakonec jsem se rozhodla, že budu volit pana Karla Schwarzenberga. V pátek ráno jsem si však zakoupila deník Blesk, kde jsem si přečetla inzerát s novými informacemi o něm - podotýkám, že tak velice závažnými, které v konečném důsledku zvrátily moji volbu. Ovlivnilo mě to do té míry, že jsem se rozhodla volit druhého kandidáta - pana Miloše Zemana. Následně po mé volbě jsem se však dozvěděla, že tato fakta byla nepravdivá a že volební tým pana Karla Schwarzenberga podává na tento text trestní oznámení. … www.neninamjedno.cz

Nejvyšší správní soud

Moravské náměstí 6

657 40 Brno

 

V Praze, 30.1.2013

 

Vážený Nejvyšší správní soude:

 

podávám tímto návrh (podnět) na zpochybnění prezidentské volby, která se konala ve dnech 25.1. - 26.1. 2013

Odůvodnění:

Historicky první prezidentská volba byla pro mě, občanku tohoto státu, navýsost vzácná událost. Sledovala jsem všechny předvolební debaty a nakonec jsem se rozhodla, že budu volit pana Karla Schwarzenberga. V pátek ráno jsem si však zakoupila deník Blesk, kde jsem si přečetla inzerát s novými informacemi o něm - podotýkám, že tak velice závažnými, které v konečném důsledku zvrátily moji volbu. Ovlivnilo mě to do té míry, že jsem se rozhodla volit druhého kandidáta - pana Miloše Zemana. Následně po mé volbě jsem se však dozvěděla, že tato fakta byla nepravdivá a že volební tým pana Karla Schwarzenberga podává na tento text trestní oznámení.

Vážený Nejvyšší správní soude:

v důsledku těchto zavádějících a lživých informací proto podávám návrh na zpochybnění této prezidentské volby. Cítím se jako svobodná občanka této země hrubě podvedena a zklamána těmito nepravdivými informacemi a mám důvodně zato, že můj původní kandidát na prezidenta ČR, pan Karel Schwarzenberg, byl těmito informacemi poškozen až tak, že o pouhých pár procent - v tomto nečestně vedeném duelu - prohrál. Vezmu-li v potaz, že takhle mohlo být oklamáno dokonce několik stovek tisíc občanů této země, žádám Vás proto o přezkoumání, zvážení a rozhodnutí, zdali tato volba nebyla vedena v rozporu se zákonem.

Prosím o podání zprávy, jak bylo s mým podnětem naloženo.

 

Děkuji.

 

S pozdravem:

Mgr. EMR

Praha 5 - Hlubočepy

152 00

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry