Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:04
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Haag_logoTěm, kteří byli poškození bývalou Československou republikou na svých lidských právech a základních svobodách, osobně, nebo jako dědicové a příbuzní oněch poškozených osob a mají právní zájem na spravedlivém odškodnění poškozených. ICC Informace ke stíhání zločinů proti lidskosti páchaných na území České republiky – dopis Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu, ze dne 2.1.2013. Zpráva pro tisk ze dne 15.1.2013. Průvodní dopis ze dne 29.1.2013 – anglická verze. ICC Formulář v CZ/E/D. Z INFORMACE ke stíhání zločinů proti lidskosti páchaných na území České republiky:

 

77. Lze proto přijmout závěr, že s ohledem na skutečnost, že Čl. 1 odst. 2 Ústavy má charakter speciální normy vůči všem ostatním ustanovením Ústavy, tedy i ve vztahu k článkům Ústavy, které zajišťují imunity pro ústavní činitelé České republiky, Ústava žádnou ochranu před aplikací Římského statutu na osoby, které spáchaly zločiny proti lidskosti neposkytuje a mohou být souzeny Mezinárodním trestním tribunálem.

92. Dne 23.10.2010 obdržel advokát Mgr. Čapek odpověď JUDr. Víta A. Schorma, ze které je zřejmé, že vláda nemíní názory Výboru respektovat a přitom se odvolal na letité usnesení vlády České republiky ze dne 22.5.2002 č. 527. Česká republika tedy není subjektem mezinárodního práva, který by poctivě dodržoval své závazky.

104. JUDr. Pavel Rychetský, současný předseda Ústavního soudu České republiky se svou rolí , kterou při poškozování základních lidských práv a psychické mučení stovek a tisíců osob zastával, nijak netajil a chlubil se jí i v médiích. (viz příloha č. 14)

106. Jde v prvé řadě o soudce Ústavního soudu, kteří společně s JUDr. Rychetským prosadili, (přes upozornění jejich kolegů - JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Miloslava Výborného na charakter přijímaného stanoviska Ústavního soudu, sp.zn. Pl.ÚS –st.21/05, jako na opatření protiústavní a vyvlastňující majetek bez náhrady, zcela mimo rámec právního řádu České republiky), přijetí vpředu označeného stanoviska. (viz příloha č. 13)

107. Své postavení soudců Ústavního soudu zneužili, při útoku na základní lidská práva postižených stanoviskem Ústavního soudu sp.zn. Pl.ÚS –st.21/05, tito soudci :

JUDr. Stanislav Balík

JUDr. František Duchoň

JUDr. Vlasta Formánková

JUDr. Vojen Güttler

JUDr. Pavol Holländer

JUDr. Dagmar Lastovecká

JUDr. Jiří Mucha

JUDr. Jan Musil

JUDr. Jiří Nykodým

JUDr. Michaela Židlická

126. Signatáři této informace sdělují Prokurátorce Mezinárodního trestního tribunálu, že na jednání , které považují ze strany osob označených v bodě 119. za zločin proti lidskosti, se podílela a podílí také Česká republika.

127. Podíl České republiky je spatřován v tom, že je to právě tento subjekt mezinárodního práva, který stále zadržuje, nyní již více jak dvacet let po pádu komunistického režimu, značnou část majetkových hodnot, ke kterým se hlásí oběti v předu popsaného zločinu proti lidskosti, z titulu vlastnického, či dědického práva.

128. S majetkem obětí hospodaří , generuje z něho pro sebe zisky a tento majetek dokonce i postupně rozprodává třetím subjektům.

131. Česká republika tak selhala v realizaci jejího závazku respektovat a zajistit respekt i k mezinárodním lidským právům , majícím svůj základ v mezinárodních smlouvách, ve kterých je smluvní stranou, v mezinárodním zvykovém právu, přesto, že se jej v Čl. 1 její Ústavy dovolává a konečně v jejím vlastním zákonodárství.

137. My, signatáři této informace, jsme názoru, že předložená iniciační a rámcová informace, předložená Prokurátorce Mezinárodního trestního soudu, poskytuje obstojný základ pro rozhodnutí o přistoupení k důkladnému prošetření případu.

http://www.akcapek.cz/?ICC_The_Hague_%2F_ICC_Den_Haag

* * *

Jan Šinágl, 15.2.2013

 

P.S.

Po zadání ICC dopisu do google, dosud odkaz jen na webové stránky JUDr. Jaroslava Čapka a tento web, přitom autor dopisu ho donesl osobně do kanceláře ČTK dne 15.2.2013.

J.Š. 18.2.2013

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

+3 #3 Fr.Zákostelský 2013-02-19 10:50
(#1 Jaroslav D. 2013-02-17 17:23)Chtěl jste napsat pravděpodobně -Pro drtivou většinu soudruhů,že?
+5 #2 Jan Šinagl 2013-02-17 18:49
Od kdy potřebují pan Čapek a pan Giormani svého mluvčího, který navíc nemá ani tolik slušnosti, aby uvedl své celé jméno? Je snad důležitější kdo šíří než co se šíří? Nevšiml jsem si, že by se veřejnoprávní média o této výzvě zmínila, ani se nešířila z adresy Jaroslav D. ( , IP: 77.242.90.143 )? Překvapuje mne, že na webu www.vladimirhucin.cz není o ICC ani zmínky, přitom je pan Hučín velmi zavázán panu Giormanimu jako finančnímu sponzorovi a letitému podporovateli? Stejně tak mne překvapuje, že na webu pana Hučína není možné vkládat komentáře, resp. ani možné se přihlásit? Není ani sledovatelná návštěvnost? Jeho obsahem jsou stále stejné, opakující se téma a komentáře, bohužel nedoprovázeny výraznější aktivní činností? Zítra půjde tato výzva do celého světa na desetitisíce adres i v anglické verzi - i když si to viditelně „mluvčí“ Jaroslav D. nepřeje. Obávám se, že by pánové Čapek a Giormani měli tak neschopného a viditelně hloupého „mluvčího“ na místě zbavit „funkce“, byť se obávám, že bude stále funkční, včetně jeho hlouposti a podlosti. J.Š.

-------- Původní zpráva --------
Předmět: Podání k ICC
Datum: Fri, 15 Feb 2013 12:12:14 +0100
Od: Jana Hanzlickova
Komu:

Vážený pane Šinágle,

dovolte, abych Vás upozornila na podání k ICC do Haagu, které bylo učiněno dne 15.1.2013 osobně dr. Čapkem. Celé jeho znění a vysvětlení věci naleznete na www.akcapek.cz.

S přátelským pozdravem

Jana Hanzlíčková
tým dr. Čapka
-4 #1 Jaroslav D. 2013-02-17 16:23
Pane Šinágl,
pan Mgr.J.Čapek je velice rozladěn tím, že se na Vašich stránkách publikuje jeho zpráva. Stejně negativně reagoval i pan Giormani, který je dlouholetým přítelem pana Mgr.Čapka. Berte prosím na vědomí, že pro drtivou většinu občanů nejste vítán. Zkuste se nad tím zamyslet.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)