Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 26.04.2018 20:26
  Pane Vlčku alespoň trochu úspěchu a držím pěsti. Před pár ...

  Read more...

   
 • 26.04.2018 13:26
  Drzim palce .. nam vsem, aby se na chyby v justicnich poukazovalo ...

  Read more...

   
 • 26.04.2018 11:01
  Bohužel pravdivé, ale tato situace je úmyslně vytvořená ...

  Read more...

   
 • 25.04.2018 07:06
  Naprostý souhlas nejsme právní stát a naše justice a policie ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:41
  Nejde jen o sedmdesátiletou bábu, která zpívá jak se namane.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 18:31
  Sv. Anežka Česká zmizela. Proč ? Byla to příkladná žena. Měli ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Haag_logoTěm, kteří byli poškození bývalou Československou republikou na svých lidských právech a základních svobodách, osobně, nebo jako dědicové a příbuzní oněch poškozených osob a mají právní zájem na spravedlivém odškodnění poškozených. ICC Informace ke stíhání zločinů proti lidskosti páchaných na území České republiky – dopis Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu, ze dne 2.1.2013. Zpráva pro tisk ze dne 15.1.2013. Průvodní dopis ze dne 29.1.2013 – anglická verze. ICC Formulář v CZ/E/D. Z INFORMACE ke stíhání zločinů proti lidskosti páchaných na území České republiky:

 

77. Lze proto přijmout závěr, že s ohledem na skutečnost, že Čl. 1 odst. 2 Ústavy má charakter speciální normy vůči všem ostatním ustanovením Ústavy, tedy i ve vztahu k článkům Ústavy, které zajišťují imunity pro ústavní činitelé České republiky, Ústava žádnou ochranu před aplikací Římského statutu na osoby, které spáchaly zločiny proti lidskosti neposkytuje a mohou být souzeny Mezinárodním trestním tribunálem.

92. Dne 23.10.2010 obdržel advokát Mgr. Čapek odpověď JUDr. Víta A. Schorma, ze které je zřejmé, že vláda nemíní názory Výboru respektovat a přitom se odvolal na letité usnesení vlády České republiky ze dne 22.5.2002 č. 527. Česká republika tedy není subjektem mezinárodního práva, který by poctivě dodržoval své závazky.

104. JUDr. Pavel Rychetský, současný předseda Ústavního soudu České republiky se svou rolí , kterou při poškozování základních lidských práv a psychické mučení stovek a tisíců osob zastával, nijak netajil a chlubil se jí i v médiích. (viz příloha č. 14)

106. Jde v prvé řadě o soudce Ústavního soudu, kteří společně s JUDr. Rychetským prosadili, (přes upozornění jejich kolegů - JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Miloslava Výborného na charakter přijímaného stanoviska Ústavního soudu, sp.zn. Pl.ÚS –st.21/05, jako na opatření protiústavní a vyvlastňující majetek bez náhrady, zcela mimo rámec právního řádu České republiky), přijetí vpředu označeného stanoviska. (viz příloha č. 13)

107. Své postavení soudců Ústavního soudu zneužili, při útoku na základní lidská práva postižených stanoviskem Ústavního soudu sp.zn. Pl.ÚS –st.21/05, tito soudci :

JUDr. Stanislav Balík

JUDr. František Duchoň

JUDr. Vlasta Formánková

JUDr. Vojen Güttler

JUDr. Pavol Holländer

JUDr. Dagmar Lastovecká

JUDr. Jiří Mucha

JUDr. Jan Musil

JUDr. Jiří Nykodým

JUDr. Michaela Židlická

126. Signatáři této informace sdělují Prokurátorce Mezinárodního trestního tribunálu, že na jednání , které považují ze strany osob označených v bodě 119. za zločin proti lidskosti, se podílela a podílí také Česká republika.

127. Podíl České republiky je spatřován v tom, že je to právě tento subjekt mezinárodního práva, který stále zadržuje, nyní již více jak dvacet let po pádu komunistického režimu, značnou část majetkových hodnot, ke kterým se hlásí oběti v předu popsaného zločinu proti lidskosti, z titulu vlastnického, či dědického práva.

128. S majetkem obětí hospodaří , generuje z něho pro sebe zisky a tento majetek dokonce i postupně rozprodává třetím subjektům.

131. Česká republika tak selhala v realizaci jejího závazku respektovat a zajistit respekt i k mezinárodním lidským právům , majícím svůj základ v mezinárodních smlouvách, ve kterých je smluvní stranou, v mezinárodním zvykovém právu, přesto, že se jej v Čl. 1 její Ústavy dovolává a konečně v jejím vlastním zákonodárství.

137. My, signatáři této informace, jsme názoru, že předložená iniciační a rámcová informace, předložená Prokurátorce Mezinárodního trestního soudu, poskytuje obstojný základ pro rozhodnutí o přistoupení k důkladnému prošetření případu.

http://www.akcapek.cz/?ICC_The_Hague_%2F_ICC_Den_Haag

* * *

Jan Šinágl, 15.2.2013

 

P.S.

Po zadání ICC dopisu do google, dosud odkaz jen na webové stránky JUDr. Jaroslava Čapka a tento web, přitom autor dopisu ho donesl osobně do kanceláře ČTK dne 15.2.2013.

J.Š. 18.2.2013

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry