Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.04.2018 18:37
  Neúčast milovaného našeho presidenta na pohřbu kardinála a ...

  Read more...

   
 • 23.04.2018 18:07
  I já právě hledám, kdy mne kardinál Josef Beran biřmoval.

  Read more...

   
 • 23.04.2018 08:22
  Heslo pana Macrona je velmi výstižné, protože alespo%n v Česku ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 17:52
  Za tímto účelom sme zriadili komisiu: Komise položila otázku ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 14:08
  Nešlo by o chybu prezidenta, že se neúčastnil mše svaté v ...

  Read more...

   
 • 22.04.2018 11:28
  Vážený pane Musile, vždy si budu vážit a podporovat věříci ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Cholensk_RobertPo více než třech a půl letech od zahájení trestního stíhání se v úterý 19. února 2013 začne Okresní soud Brno venkov zabývat obžalobou na celkem osmnáct osob, viněných z toho, že v letech 2008–9 zorganisovali serii koncertů tzv. pravicově extremistické hudby. Obhájcem tří obžalovaných je brněnský advokát Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.

Ten už dříve vinu svých klientů odmítl a poukázal na to, že policie byla všem koncertům přítomna a výslovně ústy svých mluvčích uvedla, že na nich k žádnému porušení zákona nedošlo. Obvinění je proto podle Cholenského účelové a bylo motivováno snahou vyjít vstříc tehdy probíhající protiextremistické kampani premiera Jana Fischera. Tomu nasvědčuje i neobvyklá délka vyšetřování a také to, jaké důkazy byly soudu předloženy. Klíčovým důkazem o vině obžalovaných má být znalecký posudek zpracovaný pro karlovarskou soukromou vysokou školu bývalým soudním znalcem Mgr. Michalem Mazlem. Tento posudek však, jak tvrdí Cholenský, byl evidentně několikanásobně předražen a nemůže být proto v řízení použit.

„Posudek znalce Mazla má sice přes 500 stran,“ říká advokát, „ale vesměs jsou to obrázky přebalů hudebních nosičů nebo zkopírované texty skladeb, které znalci dodala policie; vlastního znaleckého textu je v něm minimum. Pan Mazel si za něj přitom policii řekl o více než 300 tisíc korun a nikomu nepřišlo divné, že podle účtovaného počtu hodin by na něm musel strávit každý pracovní den přes čtrnáct hodin, nebo, pokud by pracoval nonstop i o víkendech, musel by práci na něm věnovat skoro jedenáct hodin denně, a to současně se svými dalšími povinnostmi, např. i s výkonem advokacie. Tomu nikdo, kdo ví, jak náročná je skutečná odborná práce, nemůže uvěřit. A co je překvapivé, policie mu tuto přemrštěnou cenu bez námitek zaplatila. Můžeme na znalce, kterému policisté dovolují – na účet státního rozpočtu – přijít si takto jednoduše k ohromným penězům, pohlížet jako na nestranného a nezaujatého? Skutečně nebude mít takto motivovaný znalec tendenci napsat do posudku na oplátku přesně to, co si tam policisté přejí mít?“ ptá se advokát.

Poté, co se informace o předražování posudků dostaly na veřejnost, znalec Mazel na počátku loňského roku resignoval, což odůvodnil obavami o svou bezpečnost. R.Cholenský však tomuto odůvodnění nevěří a poznamenává: „Že pan Mazel za této situace pociťoval obavy, pokládám za velice pravděpodobné, ale jejich příčinu bych hledal docela jinde.“

Velký proces s osmnácti obžalovanými byl přidělen soudkyni Okresního soudu Brnovenkov Mgr. Lence Nekudové. Ta nejprve došla k závěru, že její soud není k projednání obžaloby příslušný, a požádala proto Nejvyšší soud, aby věc přidělil do Prahy, kde většina obžalovaných žije a kde se také konal největší počet koncertů. Nejvyšší soud však tomuto návrhu nevyhověl a rozhodl, že věc bude projednána v Brně.

Všechna hlavní líčení se budou konat v budově Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, v jednací síni č. 362, a to ve dnech 19. až 21. února 2013, vždy od 8.30 hod.

 

V Brně dne 16. února 2013

Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.

 

Originál Tiskové zprávy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry