Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.08.2020 16:59
  Včera v Událostech komentářích na ČT 24 od 22:00 hod. si ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:43
  Předseda senátu, který si notoval s místopředsedou Filipem ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:29
  Life is full of happiness and some times need some people to ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 09:34
  Podkarpatská Rus je hříčkou totalitních států, kterým jsme ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:27
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Klausov_Livia

Padouch, nebo hrdina? Klausovi stále mlčí? V případě hrdiny by k tomu neměli jistě žádný důvod.

... Píši Vám ohledně minulosti Vašeho otce v podstatě z donucení. Vyjma Lidových novin, se obšírně o minulosti Vašeho otce žádná veřejnoprávní média dosud nevyjádřila, včetně Vás, kdy už nemůžete tvrdit, že jste nevěděla a nevíte. Téma holocaust je stále živé. Každé nové informaci věnují veřejnoprávní média na celém světě vždy patřičnou pozornost. V případě Vašeho otce tomu tak kupodivu není, kdy k mlčení Vašemu, Vaší rodiny a veřejnoprávních médií, se kupodivu přidaly i židovské organizace, jinak vždy velmi citlivé na toto téma. ...

 

Odesílatel: SODALES SOLONIS o.s., Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

 

Příjemce:

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
119 08 Praha 1 - Hrad

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Žebráku dne 17.února 2013

 

Vážená paní Klausová,

 

Jelikož se mi nepodařilo získat na Vás přímý kontakt, věřím, že Vám bude tento můj veřejný dopis dán na vědomí Vašimi spolupracovníky.

Píši Vám ohledně minulosti Vašeho otce v podstatě z donucení. Vyjma Lidových novin, se obšírně o minulosti Vašeho otce žádná veřejnoprávní média dosud nevyjádřila, včetně Vás, kdy už nemůžete tvrdit, že jste nevěděla a nevíte. Téma holocaust je stále živé. Každé nové informaci věnují veřejnoprávní média na celém světě vždy patřičnou pozornost. V případě Vašeho otce tomu tak kupodivu není, kdy k mlčení Vašemu, Vaší rodiny a veřejnoprávních médií, se kupodivu přidaly i židovské organizace, jinak vždy velmi citlivé na toto téma.

Nikdo nemůžeme za své rodiče, ale slušný člověk nemůže mít nikdy problém se k závažnému tématu vyjádřit, tím spíše, týká-li se přímo jeho rodiny. Od nacistické minulosti svého otce se distancovala jak manželka Karla Schwarzenberga, tak dcera Karla Vaše od zločinné komunistické minulosti svého otce, či syn Reinharda Heydricha, který se snaží čestně vyrovnat s dědictvím po svém otci. Nechce se mi věřit, že Vašemu dosavadnímu mlčení má veřejnost rozumět tak, že chování Vašeho otce během fašistického Slovenska, kdy aktivně pomáhal při likvidaci slovenských Židů, tolerujete či dokonce schvalujete, či nemáte odvahu k tomu zaujmout postoj, jaký by se očekávalo od první dámy a jaký veřejnost právem očekává. Umím si představit, že to pro Vás není snadná situace, ale Vaše pokračující mlčení se stává pro veřejnost už stále více neúnosným a neudržitelným.

Nebudu zde řešit pověsti o tom, že jste údajně nemanželským dítětem dalšího, pro změnu komunistického zločince, Viliama Šalgoviče, což by Vás jistým způsobem vyviňovalo, ale absence Vašeho jasného vyjádření  v této věci naplňuje veřejnost oprávněnou nejistotou a obavami, resp. nedůvěrou v posuzování Vaší osobnosti a charakteru. Je to i důsledkem toho, že Váš oficiální životopis je velmi stručný, postrádající podrobnosti z celého Vašeho života, jak je standardní a běžné ve vyspělých zemích u osob s vysokým postavením a vysokou společenskou odpovědností. To platí jistě i pro většinu veřejně známých osob České republiky. Kdo má čisté svědomí a odpovědnost vůči veřejnosti, jistě nemá žádný racionální důvod svůj transparentní životopis nezveřejnit.

Zvažujete vyslovení veřejné omluvy za nedůstojná tvrzení na adresu Karla Schwarzenberga, pronesená během volební kampaně, ke které jste se nedůstojně snížila Vy, Váš manžel a Váš syn, případně za celou rodinu, když Váš manžel i Váš syn dosud mlčí, bez slova omluvy a trochu tak zmírnila napáchané škody? Nemluvě o tom, že zapojení do prezidentské kampaně Vaším manželem a rodinou je velmi nedůstojné, vzhledem k nadstranickému institutu jakým je úřad hlavy státu a který je prezidentem všech občanů, tedy i všech voličů.

Veřejnost by jistě uvítala Vaši veřejnou omluvu všem židovským obětem, na jejichž osudu se aktivně podílel i Váš otec Štefan Miština. Uvítala by jistě i morální gesto, podobně jako učinila dcera komunistického zločince Karla Vaše, která hodlá dědictví po svém otci věnovat cha­ritě, třebaže jí byl rok, když skonči­la jeho zločinná kariéra.

Ve Vašem životopise stojí, cituji: V Ekonomickém ústavu ČSAV se zabývala především problematikou mezinárodních financí a mezinárodních měnových institucí. Vedle četné publikační činnosti se od roku 1990 účastnila i řady mezinárodních konferencí věnovaných jak transformaci české ekonomiky tak i konferencí zaměřených na finance a bankovnictví. Po roce 1990 pracovala jako členka dozorčích rad v České spořitelně, a. s.; ČEZ, a. s., a ZVVZ a. s. Milevsko.

Byla jste členkou dozorčí rady České spořitelny, která schvalovala všechny významné operace v letech 1993 – 2000, víme k jakým obrovským finančním ztrátám docházelo. Jste vysoce vzdělanou finanční odbornicí, nepociťujete ani trochu odpovědnosti z titulu Vašeho členství v Dozorčích radách? Nebylo by vhodným gestem věnovat charitám veškeré příjmy z Dozorčích rad, které jste obdržela, bez ohledu na to, jak kvalitně jste pracovala? Nepochybně je i Vaší neodejmutelnou odpovědností, že Dozorčí rady nedokázaly zabránit obrovským ztrátám v řádech stamiliard korun, které budou splácet i budoucí generace.

Dovolím si Vám připomenout, zatímco Váš otec Štefan Miština pomáhal aktivně likvidovat Židy, pomáhal Jan Antonín Baťa zachraňovat jejich životy a přitom platil v naší zemi donedávna za nacistického kolaboranta a zločince.

Ponechám na Vás zhodnocení tohoto článku. Pokračující mlčení Vaše a Vaší rodiny, bude veřejnost nutně a plným právem vnímat jako nedůstojné jejího společenského postavení.

Dovolím si také připomenout skandální postoj Vašeho manžela ve věci sudetských Němců, který vrhá špatné světlo nejen na celou Vaší rodinu, ale i na Českou republiku. V Lidových novinách ze dne 16.února 2013 napsal Luboš Palata mj.: „Vyhnání sudetských Němců bylo největším českým zločinem minulého století.“ Plně s jeho názorem souhlasím. Barbarsky jsme vyhnali 1/3 vlastního obyvatelstva, okradli a připravili o život desetitisíce nevinných lidí, včetně žen, starců, nemocných, dětí a kojenců, kteří u nás žili po generace a jejich předkové po dlouhá staletí. O tom svědčí nesčetné památky a stopy, které zde zanechala až do dnešních dnů jejich poctivá a kvalitní práce, kdy nás mimo jiné naučili i práci, hudbě a řemeslům a kdy konec konců o tom svědčí i mnoho jmen rodilých Čechů, mající německý původ, podobně jako je tomu se jménem Klaus. O tom podává výmluvné svědectví prof. Václav Černý ve svém článku Vyhnání Němců o jehož čestnosti a charakteru nemůže žádný slušný člověk pochybovat.

Nadchází doba, kdy budeme muset i tuto část našich temných dějin přehodnotit. Na lži, neustálém poukazování na zločiny druhých a popírání vlastních, nelze stavět smysluplnou budoucnost a kdo jiný má na to poukázat, než nejvyšší představitelé země.

Vina je vždy konkrétní, ne kolektivní. Jinak bychom museli prohlásit se stejnou logikou všechny členy KSČ za vrahy a přímé viníky všech zločinů, které komunisté napáchali v naší zemi od roku 1948 do roku 1989. Dějiny píší vítězové, ale pravda je vždy konečným vítězem i když to dá někdy „fušku“, jak řekl TGM či Jan Masaryk.

Široká veřejnost by jistě ocenila, Vaše veřejné vyjádření se k obsahu tohoto dopisu, byť je napsán pouhým občanem. Nepochybuji, že se s jeho obsahem se velká většina občanů naší země plně ztotožňuje. Bylo by to vítaným a potřebným gestem dobré vůle a neméně důležitým příspěvkem k posílení dobrých mravů a dobré pověsti České republiky ve světě, která v posledních letech dost utrpěla chováním jejich politiků a nejvyšších představitelů země.

Píši Vám v dobré víře, abych se nemusel stydět sám za sebe, že jsem přecházel tuto nedůstojnou situaci také mlčením a nekonáním. Dosavadní mlčení Vaší rodiny a médií, má nedobrý dopad na naši zemi jak pro občany, tak její pověst v zahraničí. Vaše mravní gesto očekávají i potomci Židů, na jejichž neblahém osudu se prokazatelně  podílel i Váš otec Štefan Miština.

Pravda je vždy jen jedna a měl ji i Jan Antonín Baťa, kdy tento velký syn české země umíral v Brazílii se slovy: „Pravda vyjde najevo jako olej na vodu.“ Trvale nelze žít ve lži a přetvářce, popírali bychom pravý smysl života, jinak by hrozilo, že si stejné chyby i minulost můžeme zopakovat.

Děkuji Vám předem za Vaši odpověď, kterou dám na vědomí široké veřejnosti v České republice i v zahraničí, stejně tak, jako učiním s tímto dopisem. Přeji Vám i Vaší rodině vše dobré i do budoucna.

 

V úctě k Vaší funkci a Vaší neodejmutelné odpovědnosti

 

Jan Šinágl

Předseda SODALES SOLONIS o.s.

www.sinagl.cz

 


-------- Původní zpráva --------

Předmět:

Verejny dopis Livii Klausove

Datum:

Sun, 17 Feb 2013 11:47:23 +0100

Od:

Jan Šinágl <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Komu:

NFK Hochmanová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>, NFK Info

 

Dobrý den,

 

děkuji Vám za předání otevřeného dopisu paní Livii Klausové.

 

S pozdravem

Jan Šinágl

+420 775 239 148

 

------- Původní zpráva --------

Předmět:

Re: Verejny dopis Livii Klausove

Datum:

Mon, 18 Feb 2013 16:54:00 +0100

Od:

Jan Šinágl <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Komu:

"Mgr. Petra Hochmanová" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

 

Dobrý den paní Hochmanová,

 

děkuji Vám a přeji též vše dobré

 

Jan Šinágl

www.sinagl.cz

 

Dne 18.2.2013 14:27, Mgr. Petra Hochmanová napsal(a):

 

Dobrý den pane Šinágle,

 

Váš dopis jsem přeposlala sekretářce paní Klausové.

 

S přáním všeho dobrého

 

Mgr. Petra Šárová (Hochmanová)

Nadační fond manželů

Livie a Václava Klausových

1190 08 Praha 1- Hrad

Tel.: 224 372 193

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.nadacnifondklausovych.cz

* * *

Livia Klausová nemá dost odvahy na přiznání se ke zločinně minulosti svého otce

Livia Klausová, dcera zrádce roku 1968 Šalgoviče a fialové sluníčko

P.S.

Omluvu paní Klausové jsem vyjádřil ihned po prohlášení Václava Klause na jeho webu. Paní Jana Kolářová ví zřejmě více než já? Taktéž o propojení Václava Klause v kauze „Cihelna“, resp. firmou Völkl, jsem napsal několik článků. Reklama na tyto lyže s Václavem Klausem je snad ještě dodnes na Golfovém hřišti v Karlových Varech. Nepřekvapilo by mne proto ani možné napojení Václava Klause na firmu HEAD i jako náruživého sportovce. Škoda, že už web http://www.donkindl.cz/ není funkční. Byla tam k tomuto tématu spousta zajímavých informací, kdy by i paní Kolářová jistě napsala svůj článek poněkud jinak, pokud jí jde o pravdu a ne o šíření dojmů a nepodložených „informací“…? J.Š.

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
Share

Komentáře

-2 #37 Martin Michal 2013-04-08 21:52
Cituji Jan Šinagl:
Zvláštní ta stálá, urputná snaha si neustále zdůrazňovat jak jsme nevinní a pokud ano, tak si to hned zdůvodňujeme, že tamti to dělali také a hlavně oni jsou vinni naší vinou – jenom ne přiznat svoji, konkrétní vinu! Malý národ, malé myšlení, malí lidé. I proto je stále méně koho vyznamenávat na Pražském Hradě - o to více se vyznamenávají kolaboranti a mnoho skutečných hrdinů umírá v bídě a zapomenuto! J.Š.

Manipulace,srač ky,snažit se v druhých vzbudit pocit viny.Trocha stb-kgb metody co jš?
-2 #36 Martin Michal 2013-04-08 21:50
Cituji Milos:
Dobrý den,

nechápu zaco se má paní Klausová omlouvat. Za činy našich rodičů nemůžeme. Každý kdo žil v období totalitních systémů má tak nějak máslo na hlavě.......

JJ i pozitivně lustrovaný pan Š.starší...a synek se nestydí psát takové trapárny.To je horší než Jakeš!
+3 #35 Honza 2013-03-29 13:42
#34 Fr.Zákostelský 2013-03-29 12:23

Pane jo... za ty Vy máte studu a pokory.. :-)
Hezké Velikonoce a držte se chlape.
-4 #34 Fr.Zákostelský 2013-03-29 12:23
(Honza-,Kdo je bez viny, ať hodí kamenem)-tento citát použivají především šmejdi.To jsem vypozoroval za svůj poměrně dlouhý život.Tato země a její občané již nemají tušení co je stud.Diky za lidi jako je pan Šinagl a jemu podobní.
+5 #33 Honza 2013-03-10 09:27
#31 Charles Wiener 2013-03-07 13:36
Tady velmi krátce a stručně ! Dal jsem první odkaz co jsem měl a to jako vodítko…víc jsem nechtěl psát.Je na každém jak to uchopí, Vy jste to uchopil po svém.. Propaganda !!! Fýha…Čeho jako ? Jako J.Ventura propaguje co ? Sebe ? Žije v Mexiku, je to bývalý guvernér (to je ,,šajba‘‘ pane Wiener). Je bývalý voják - Navy Seal, viděl a zažil hodně, je populární dost… spolupracuje s hodně významnými lidmi.. jaká propaganda a čeho ???? Jelikož vím osobně jak a co chodí a proč, tak jsem se na problematiku díval dlouhodobě a jinak..stačí si najít dokumenty kdo zakládal FEMA, kdo byl první ředitel..kdo navrhuje zákony, respektive Executive Orders a proč ? Proč jinak skvělá Ústava USA otců zakladatelů dnes hoří a doutná..? Pane Wiener nacisté než stavěli lágry a otevřeli je, tak taky nejezdili po vesnicích a městech s transparenty, že tam jednou skončí každý nepohodlný..A šli tam první právě ti antifašisté, kteří se systémem nesouhlasili.. Reichstag v roce 1933 neshořel, protože si uklizečka dala práska ve skladě čisticích prostředků a típla vajgla do lihového kahanu..  . Víc snad k tomu řekne dlouholetý senátor a kandidát na prezidenta USA Ron Paul…s českými titulky: Doporučuji všem:

reformy.cz/.../...
+5 #32 Honza 2013-03-10 08:56
#30 Charles Wiener 2013-03-07 13:35
Pane Wiener uvádím slovo elity v tomto případě vždy do uvozovek,čili dávám tím jasně na srozuměnou,že žádné ,,jejich‘‘ a nebo kohokoliv PR pro toto oslovení neberu!Jsou to zločinci a sociopati! Nechme Podkarpatskou Rus tam kde je,hranice a věci tam kde jsou a snažme se navazovat osobní a individuální partnerství ve vzájemném respektu v odlišnostech i ve vzájemné výhodnosti.To mohou jedinci,rodiny, firmy,obce,to je cesta.Teklo mnoho krve,stálo to mnoho utrpení!EU v této podobě je kontraproduktiv ní a chaos vyvolávající seskupení ,,elitářů‘‘ sociopatů.Jsou to figury,které se nikoho na nic neptají a jedou si svoji vizi.,,Jejich‘‘ ústava=Lisabons ká smlouva,regulac e,zákony pro nic a proti přirozenosti a hlavně KORUPCE.Předsta vte si,že ,,jejich‘‘ ideový hybrid pan Veškrna-Havel (člen Římského klubu–v podstatě zakladatelé EU) zašmelil ono mnou tolikrát připomínané české zlato do Německa za EU dluhopisy již koncem 90 let!!To jsme ještě ani v této cvokárně nebyli,ale už jsme měli jejich CETKY!Opět se mi chce zvracet Velebnosti.Kdo vlastně jsou a proč to dělají…??Ha!Z lásky k lidem…!!! Já pitomec,tak dlouho mě to trvalo…
Každá dotace se obrátí proti trhu… zajeďte do Francie a podívejte se kdo dnes kupuje Francouzskou duši – vinařství.Číňan i a platí většinou v hotových tlusťoši..Proč? No protože rozmazlený trh dotacemi již vysychá a kolabuje a čínské přebytky dlouhodobě bezcenných papírků měn (ojró = EUR, greenback=USD)s e teď Číně hodí,aby se rozjeli po supermarkééétu zvaný Svět a rychle to utratili.Zaklep ejte na první Banku u Vás ve ,,Švajcu‘‘ a poptejte se,co si o tom myslí…běžte ale za přepážku…:-)
Žádná společná pracovní morálka neexistuje!!Žád ná společná daňová morálka neexistuje!!To je ďábelská filosofie farizejů,penězo měnců,sionistů, kteří chtějí společného člověko-hybrida na celém světě,žijícího pacienta,daňové ho plátce,dobrého kočího, dobrou služku.Dnes někteří se pyšní vizitkami=Ředit el odboru Human Resources.Hnus.
0 #31 Charles Wiener 2013-03-07 12:36
www.thetruthseeker.co.uk/.../, ktere pan Honza cituje, se zminuje o strukture taboru, ktere jsou prazdne, ale pripravene prijmout vezne v pripade, ze v USA bude vyhlaseno stanne pravo. O zadnych taborech s vezni se nezminuje. Nenasel jsem, kdo je autorem techto webovych stranek (hledac pravdy je stejne identifikovatel ny jako pan Honza) a jaky je jeho zdroj informaci. Chybi vysvetleni, v jakem pripade Executive Orders, ktere cituje, smeji byt implementovany. Michat dobu miru, ve kterem zijeme, a hypoteticky valecny stav ci stav ohrozeni, je vice nez zavadejici. Co zprava naznacuje nebylo implementovano ani v dobe 2.svetove valky.
dotsub.com/.../... se jmenuje Konspirační teorie s Jesse Venturou 2x04 Policejní stát. Teorie. Propaganda.
0 #30 Charles Wiener 2013-03-07 12:35
Pan Honza uziva pro PR vyraz elity, ktere nerikaji nic. Kdo a odkud to jsou? USA, CSR, SSSR? Faktem je ze 12.12.1943 podepsal Benes v Moskve Smlouvu o pratelstvi, vzajemne pomoci a povalecne spolupraci. Ta garantovala obnovu CSR v jeho predvalecnych hranicich. Po valce SSSR nikdy nepredala spravu PR cs.uradum, zorganizovala tam ‘hlasovani’, ktere jim to uzemi prisoudilo.
Existence posloupnosti udalosti neospravedlnuje pouzivani nelegalnich metod. Kolektivni vina neni soucast naseho prava. Pokud nejaky Ceskoslovak nemecke narodnosti se neceho dopustil, mel byt souzen, ne zavrazden. Pokud byl zavrazden, jeho vrah mel byt souzen, ne amnestovan. Zvlaste, kdyz zlociny na ceske strane se dopoustela ceska luza, z nichz mnoha si potrebovala vylepsit kadrovy profil, ne obeti nacistickeho radeni.
Nemci se nesnazi o ekonomickou porobu Evropy, Evropa se snazi udelat z Nemecka svou dojnou kravu. Ze zemedelske politiky EU, ktera zere nejvetsi cast evropskeho rozpoctu, profituje hlavne Francie. Ve vcerejsi francouzske televizi hlasili, ze delnici Renault pracovali 32 hodin tydne a s tezkym srdcem akceptovali jit na 35 hodin. Pokud v Nemecku pracuji vice a maji spolecnou menu, je zjevne, kdo to plati. Je to jako v rodine. Kdyz jeden pracuje jako kun a druhy se flaka, casem ten, ktery se dre, toho ma dost.Pokud existuje spolecna mena, musi existovat spolecne zakony, stejna pracovni a danova moralka
V dobe, kdy SRN vyplacela Wiedergutmachun g, vyplatila kompenzaci cs.zidum, ale penize si nechal stat. Casto se to dozvedeli, kdyz, jednou na Zapade, zadali o kompenzaci Stejne tak stat vybiral dividendy za akcie cs.obcanu. V pripade, ktery znam, se dotycny ozva. Byl pozvan, bylo mu vysvetleno a nakonec je musel prevest na stat a dostal za to Tuzexky, jejichz hodnata nemela nic spolecneho s tim, co stat lety ukradl a si privlastnil. CSR se vzdalo kompenzaci od NDR, nebot jak vsichni vime, naciste byli jenom na Zapade.
+5 #29 Honza 2013-03-07 09:08
#27 Jan Šinagl 2013-03-07 09:13
Malý Český Honza nakonec usekl drakovi jeho palice, osvobodil princeznu a dostal půl království od pantáty Krále.. :-)) To je v pohodě, zůstanu u něj...Švejka si hledejte někde jinde, pana Haška - lidového komisaře v Trockého bolševické Rudé armádě jsme už načrtli minule a tam já nepatřím. :-))
+4 #28 Honza 2013-03-07 08:42
#25 Charles Wiener 2013-03-07 02:36
S,,geografikou‘‘ pane Wiener souhlasím a byl jsem si toho vědom,když jsem odpovídal,ale každý můj bod v odpovědi na pana Mrzílka je uveden jeho větami,proto ta Podkarpatská ,,čtvrtina‘‘.:-)
Pan Mrzílek naopak psal,že to ,,udělali Češi‘‘ ,že se zbavili Podkarpatské Rusi,oponoval jsem,že to udělaly ,,elity‘‘.
Při každém příspěvku píši a zdůrazňuji jedno a to samé.Odsun proběhl,tak jako před tím proběhl Protektorát Čechy a Morava,Heydrich iáda,Lidice,Lež áky, deportace a vůbec oběti na náš malý národ v počtu okolo 350.000 více než velké. Odsuny zdaleka ne všude probíhaly,tak jak se dnes přemílá,objekti vita je nedostatkové zboží v debatě obecně,neboť prim hrají ZÁJMY!A zase ty prachy a majetek a území.Německo přišlo o velká území,chtělo MOC a ztratilo hodně,co s tím zase?Dneska si to elitáři chtějí kompenzovat ekonomickou porobou EU,ale to je jiný soudek.Beneše nehájím za každou cenu,nicméně poválečný stav věcí se prostě nedá obhajovat slovy ,,knížete‘‘, že dnes by Beneš se svoji politikou byl před haagským tribunálem!To je dehonestace všech co v této zemi trpěli.U Havlů v Lucerně a na Barrandovských terasách se asi i v protektorátu řádilo dobře (herci a hééérečky frčeli dál:-)), zatímco jiní lezli přes ploty,aby je v noci někdo neviděl pro kus žvance k sousedům,,vyvek slovat‘‘ na černo pod pohrůžkou těžkých perzekucí.No to je ta jiná strana mince,ta první!
Co nám kdo z poválečných kompenzací zatajil pane Wiener?Doplňte.
Nová Čína je výplodem a důsledkem politiky skrytých zájmů v politice Západu,předevší m sil okolo peněz.Toto je velké téma !
Lágry v USA: No,dám jenom prvotní odkaz, víc nebudu popisovat,chce to trochu vrtat a to chce čas..osobní věci si nechám pro sebe:
Anglicky:
www.thetruthseeker.co.uk/.../
České titulky: Stojí to za to…
dotsub.com/.../...

Mějte fajn den.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)