Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.10.2020 16:44
  To už přece není normální. Žádná chemikálie se tam v takovém ...

  Read more...

   
 • 15.10.2020 17:21
  Bez komunistické strany. Komunisté se stydět nemusí.

  Read more...

   
 • 13.10.2020 17:25
  Sebeprznění a obnovitelnost. Devastaci přírody lidským faktorem ...

  Read more...

   
 • 03.10.2020 16:51
  Trvalá připomínka Oběti českých občanů z roku 1969 budou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Klausov_Livie… Omlouvám se pane Šinágle, že oslovení je na jiného adresáta. Václav Klaus odmítá jakoukoliv komunikaci,  ignoruje slušné lidi. Proto jsem se obrátil na Livii Klausovou, která si obsahem odpovědi udělala ze mě kašpárka. Jediný, kterého znám jste Vy, který dovede pochopit oběti totality. Můj prostřední syn je nejmladším politickým vězněm, moje rodina nese následky do dnešních dnů. ÚDV vyhlásilo celostátní pátrání, podpořili ho soudci Okresního soudu v Ostravě. Po 22 letech jsem stále na bodu léta 1981. …

 

Vážený pane Horáku,

 

děkuji Vám za důvěru, se kterou se na mne obracíte Vaším dopisem ze dne 7. září 2012 a píšete o křivdě, která se stala Vašemu synovi před mnoha lety a on musel v nedospělém věku strávit 34 dnů mezi dospělými vězni. Do dnešního dne jste se Vy, otec pro svého syna nedomohl odškodnění a to ani morálního. prostřednictvím svého sekretariátu jsem v archivu Kanceláře prezidenta republiky zjistila, že již od roku 1996 pravidelně píšete. Vaše korespondence je četná a na  mnoho dopisů, které jste zaslal, jste obdržel odpovědi.

Vážený pane Horáku, je mi líto, že svůj zralý věk a svoje zkušenosti používáte na korespondenci veřejným institucím a na stížnosti na situaci v naší zemi. Věřte, že i v našem věku je mnoho hezkých věcí, na které můžete svoji pozornost obracet a jim věnovat.

Přeji Vám, vážený pane Horáku, dobré zdraví, dobrou mysl a žít život takový, jaký je i s dobrými nebo většími křivdami, které život přináší.

 

S přáním všeho dobrého

Livia Klausová v.r.

* * *

Přeji hezký den paní Klausová. Na každého jednou dojde s tím, že já mohu klidně spát, mám čisté svědomí. Kam mířím, si sama domyslíte. Klidné stáří, spokojený život jste mě přála. Já jsem byl a jsem spojen s minulým režimem, který nás perzekuoval a bez změn to pokračuje dál. Politika, ze které je slušnému občanovi nepříjemně. Každý si jednou musí sáhnout na dno, aby se přesvědčil, jak chutná život. Nikomu jsme neublížili a přesto se na nás hází špína, kterou bych rád ze sebe a rodiny sejmul. Ovšem v toto státě se pravdy a spravedlnosti nedočkám. Stačilo jen málo, aby každý po roce 1989 odpovídal za to, k čemu byl vyslán a plně odpověden. Samé půtky, rozvody, roztrhaná manželství která mají vliv na rodiny. Takový je život politiků. S manželkou jsme i přes hrůzy, které nás potkali více od StB-VKR, jak padesát let. Takovým lidem říkají moudří - výjimeční jedinci. Přeberte si to, jak chcete pí Klausová. Tato cesta vede do pekel. Lži a manipulace, podvodná jednání, takový je stav mocných.

* * *

Omlouvám se pane Šinágle, že oslovení je na jiného adresáta. Václav Klaus odmítá jakoukoliv komunikaci,  ignoruje slušné lidi. Proto jsem se obrátil na Livii Klausovou, která si obsahem odpovědi udělala ze mě kašpárka. Jediný, kterého znám jste Vy, který dovede pochopit oběti totality. Můj prostřední syn je nejmladším politickým vězněm, moje rodina nese následky do dnešních dnů. ÚDV vyhlásilo celostátní pátrání, podpořili ho soudci Okresního soudu v Ostravě. Po 22 letech jsem stále na bodu léta 1981.

Jen doušek pravdy do případu. Synovi bylo 16 let, byl zadržen WOP Wojskova ochrana Polski v místech, kde se scházeli disidenti Havel a Walesa na kopci Králického Sněžníku dne 24.6.1981. Na druhý den byl syn předán OOSH VB Králíky, kteří mezi tím vyrozuměli StB-VKR Hradec Králové, kteří si také syna převzali do "socialistické péče". 5 dnů jsme o jeho pobytu nevěděli, ani nebyli vyrozuměni o jeho zadržení. Že nám někdo něco řekl a uvědomil je jen pouhá lež a manipulace. Až dne 17.října 2007 mě byla předána špatná fotokopie Rozsudku jménem republiky OS Ostrava, soudní spis byl skartován. VOP dr. Motejl mě uvedl, že soudní spis neměl být skartován. Vyšetřovací spis StB-VKR je na svém místě v bezpečnostním archivu MV Brno Kanice, stejnopis krajské prokuratury Ostrava je uložen v Zemském archivu Opava. Oba spisové materiály nám byly předloženy, samozřejmě s potížemi, ale přeci jen. Ostravská justice staví na počtu 56 bývalých soudců, členů KSČ, kteří soudili před listopadem 1989 a soudí dál. Na uvedené kauze stále ještě pracuje 11 z nich. Takže dosáhnout spravedlnosti nelze. Nejmladší politický vězeň strávil mezi dospělými vězni ve dvou věznicích celkem 34 dnů protiprávně do odeznění barev na těle. Připouštím, že snad Ostrava synovi nabídla spoluvězně Jaroslava Šavrdu - znáte - mluvil jsem s jeho manželkou Dolores (vloni zemřela), která se divila nad faktem, že tak mladý musel být v kriminále prakticky za nic. Sama se podílela v občanských komisích na prověrkách, ovšem to nevěděla, co před tím se dělo s osobními spisy příslušníků StB. Seznam propuštěných rozkazem ministra vnitra Sachra činí číslo 497. Potvrdil mě to ředitel ÚDV plk. Bret, že syn byl a je nevinen, jakož i já s mojí rodinou. Jiného názoru je Václav Klaus, poslanci, senátoři, soudci a prokurátoři. Zájem na nápravě křivdy neexistuje. Ženeme se do pekel. Děkuji za ochotu přijmout tento můj druhý email. Mějte se dobře.

* * *

Dobrý navečer. Děkuji za pomoc a omlouvám se, že jsem nestačil zvládnout zprávu. Asi mě vyřadili na nějakou dobu operátoři, protože jsem se nemohl napojit. Už to jde tak Vám rád sděluji, že dopis byl adresován na KPR Livia Klausová s datem 20. září 2012 s mým jménem Horák František, bytem Staňkova 223/25, Ostrava Výškovice 700 30. Oba manželé Klausovi jsou příznivci všeho pozitivního co jim přinesl život v Prognostickém ústavu. Jde mráz po zádech se začíst do jejich životopisů. Chtěl jsem jen po nich, aby mě byla navrácena čest, dobré jméno a postavení ve společnosti.  On totiž Václav je stejný ročník jako já, moje manželka má stejný ročník s jeho manželkou. Takto bych se k nim já osobně nezachoval, abych do někoho kopal. Tak si přes nepřízeň národa předali s Gašparovičem vyznamenání. My jsme si s mým spolupracovníkem na začátku let sedmdesátých, také navzájem předali "Diplom" z recese na jedné schůzi. Protože jsme byli známí svými kanadskými žerty, nikoho nenapadlo, že si děláme žert a prošlo nám to. Dne 5.3. mě volal onen kamarád a s hurónským smíchem že po 40 letech dva uplakaní a ukřivdění si navzájem předají státní vyznamenání. Jak jim to udělalo dobře jsme s manželkou viděli na obrazovkách. Chudí duchem. Snad jsem Vám poskytl co jste potřeboval a proto Vám přeji dobré nervy, hodně zdraví a pohodu.

František Horák, 6.3.2013

* * *

Obsah a styl dopisu odpovídá první dámě a jejím veřejným výrokům.

 

Jan Šinágl, 6.3.2013

* * *

Hezké ráno přeji pane Šinágle.

Načetl jsem si předání mých slov na adresy, které Vám něco říkají. Z těch znám Amnesty International snažil jsem se jim sdělit, že lidská práva nejsou jen v Tibetu, ale z pozůstatky z doby totalitní za bolševika bychom se měli napřed vyřídit doma, ne však, se slovy - je nám líto, a pod. Pokud jsou uznávána pravidla pro celostátní pátrání po oběti komunismu, že mě přišel zatýkat "někdo" z Inspekce MV se "slušným chováním", že se nejen nepředstavil, nepředložil služební průkaz, ale neustále opakoval, že mohu dostat blokovou pokutu, až 50.000.-Kč. Sídlo tento úřad má na ul. Sabinova v Ostravě Svinově. Jak se zachovalo MV je zbytečné psát. Že stále slouží bývalí StB, že dokonce už na postech s tituly a hodnostmi sedí vnuci, snacha např. bývalého Náčelníka Lidových milicí n.p. VŽKG Ostrava 3, je v souladu se zák.čís. 451/91 Sb. Na nedodržování lhůt - marně zatěžuji doručovatele, moje stížnosti jdou mimo dění v tomto státě. Poslední projev Přemysla Sobotky bývalého předsedy Senátu na Festivalu Mene Tekel jen opisuje. Jeho hrdinové nepochází z oněch 262.000 obětí www.ustr.cz. Vladimír Menšík končil vystoupení se slovy : "na závěr žranice". :Lidská práva a svobody, jen pro některé. Promiňte.

Děkuje František Horák, 7.3.2013

* * *

Ještě připojím další z odpovědí, které jsem získal po mnoha letech.

Parlament České republiky pí Miroslava Němcová - předsedkyně sněmovny v Praze dne 9. listopadu 2010 Č.j.: 9066/10

 

Vážený pane Horáku,

po přečtení Vašeho dopisu ve mně zůstal pocit smutku a hořkosti. Vynesením rozsudku nad mladým chlapcem, který se pokusil realizovat své sny o svobodě, byla Vaše rodina po dlohá léta vystavena pronásledování komunistickým režimem. Morální satisfakce se Vám dostalo teprve v loňském roce, ale bohužel ti, kteří se na perzekuci Vaší rodiny podíleli, zůstali nepotrestáni. Věřím však, že svou houževnatostí nápravy docílíte, i když jste byl donucen hledat ochranu svých práv až u mezinárodního soudu.

Přesto, že Vám jako předsedkyně zákonodárného orgánu České republiky nemohu být ve Vašem úsilí nikterak nápomocna, přeji Vám úspěch.

S pozdravem  Miroslava Němcová

 

Co k tomu dodat, kdy zákonodárce neví základní a podstatnou věc, že moje stížnosti, žaloby musí projít od základního článku Ústavy až po Ústavní soud. Pak můj požadavek na projednání stížnosti u mezinárodního soudu lze akceptovat. Jak mohu něco poslat, když okresní soud v Ostravě nemá zájem na projednání, kdy předseda senátu Igor Krajdl (dnes již u Krajského soudu s kariérním postupem) opsal do odůvodnění usnesení "Zápis o výpovědi" s mladistvým, který byl pořízen OOSH VB Králíky npor. Minařík a por. Richtrem. Igor Krajdl nemá, ani páru o tom, co se dělo v kancelářích StB, jakým byl postup k obětem, mrazí mě, jako otce, že syn byl na cele s dospělými. Jak s ním bylo zacházeno to soudce Krajdla, Mandákovou, Královou, Pechu, Hrdinovou, nezajímá. O té době nic neví a přesto soudí dál dle scénáře minulého režimu. Spolu se zápisem byl předán vyšetřovatelům StB-VKR, kde se pokračovalo v práci. Igor Krajdl, který nemaje soudní spis, který byl skartován opsal prakticky slova mladistvého. Ne (!) přímé důkazy a fakta, ale "něco" čím si pomohli dospělí, aby syna umístili do kriminálů. Tímž vytvořil plagiát v rozporu s Listinou základních práv a svobod, úmluvou, zák.čís. 198/1993 Sb.

Zbylá část mojí rodiny je prakticky perzekuována do dnešních dnů. Jediná pravda je, že ti, co to způsobili zůstali nepotrestáni. Poštou jsem přidal stížnost pro ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, protože není zájem mě odepsat. Miroslava Němcová místo toho, aby přes kancelář pověřila příslušnou tajemnici, aby moji stížnost zařadila do kanceláře MS, vrátila s tím, že si tuto stížnost mám poslat sám. Lubomír Zaorálek je na tom líp. Ten nereaguje na žádný můj podnět. Petr Pithart, Jiří Liška,  Přemysl Sobotka, Adam Rykala, expředseda KS Ostrava Jiří Doležílek a další. Vždyť na synovi "pracovalo“ celkem 19 dospělých. Kteří zůstali po listopadu 1989 se posunuli, režim jim přidal titul Mgr. a tito škodí dál.

Děkuje František Horák, 7.3.2013

* * *

Pošmourné a smogové ráno v Ostravě. Tak, ať je v Praze líp. Jste moc hodný za přeposlání mých zpráv. Není to všechno, ale nemíním Vás zatěžovat věcí, která je 22 let stará. Konkrétně od 19. 9. 1990 adresováno Krajský soud v Ostravě - rehabilitační komise. To má daleko větší pozadí, protože v té rozkmotřené době se shromažďovaly žádosti u KNV Ostrava, kde to "třídili" a pak to šlo k soudu. Mezi soudci byl i soudce Klár, který soudil politické a když nastaly rehabilitace, tak byl čelním představitelem jedné z komisí. Zvedla se vlna odporu mezi politickými, ale Klár kolem sebe kopal a co mohl, to uklidil. Už není mezi živými, ale škody, které napáchal, již nikdo nezahladil a neomluvil se. Já jsem se připomenul místopředsedovi KS Čestmíru Dudovi, další který soudil za minulého režimu a soudí dál. Společně s expředsedou Doležílkem se prolhali k manipulacím a sami se usvědčili, že soudní spis byl - prý u jiného soudu. Přitom spis byl ve sklepních prostorách budovy soudu. Lži a zase jen lži. Děkuji za spolupráci.

František Horák, 8.3.2013

* * *

Livia Klausová nemá dost odvahy na přiznání se ke zločinně minulosti svého otce

Diskutujte: Otevřený dopis první dámě České republiky Ing. Livii Klausové, CSc, rozené Mištinové - dosud bez odpovědi

Mrzílek — 2013-03-06 22:06

Ty největší zločiny, které Češi na svém národu po válce udělali jsou tři. Postoupení čtvrtiny státu totalitnímu režimu a tím poslání veškeré rusínské inteligence do gulagu. Vyhnání českých Němců způsobem, kdy jsme se chovali jako oni. /Belgičani, Holanďani, Maďaři a další své občany mluvící jiným jazykem nevyhnali/. A za třetí české vojáky hrdiny s mnoha vyznamenáními, bojující v zahraničí za československou svobodu jsme po jejich návratu degradovali, zostuzovali a ponižovali před národem. Nemáme oběti, nemáme hrdiny, máme nehynoucí ostudu, protože jsme se za tyto činy dodnes nedokázali omlouvat, zato to neustále požadujeme na druhých. Pohrobci těch co to zavinili jsme přijali do demokratického parlamentu ačkoliv jsou členy světového komunistického hnutí, kde je také komunistická Čína a Severní Korea o kterých se veřejně mluví a píše, že vlastní občany mučí v koncentračních táborech.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #2 Hubert 2013-11-17 12:06
Hezke pocteni, ale nejak jsem nepochopil o co tu vlastne jde, nebo co by melo byt na vystupu ci na konci.

Pro mladistveho to urcite byl urcite desivy zazitek, ale prezil ho.

Nebyla tu obcanska valka, tak nemohlo dojit k uplnemu vycisteni, v kazde rodine v minulosti byl nejaky ten aparatcnik i disident, ale byli obcas i vyjimky.

Kdyby clovek trosku studoval historii, zjistil by, ze za poslednich cca 200 let se toho moc v chovani lidi ci politiku nezmenilo, tj asi by clovek nemel byt idealista.

Na druhou stranu je to urcite spatna zkusenost, ale venovat ji tolik energie je mozna opravdu asi mrhani zivotem.

Pri poslednich volbach se me ptaly koho budu volit.. ja jsem se trosku zdrahal a dotycny kamarad mi rekl .. ja vim ze budem volit komunisty, ale z ktere strany ? ... jestli toto ma byt na vystupu ... tak to vam nikdo verejne nerekne.
+7 #1 Vitezslav Haramule 2013-03-06 19:16
Konecna rada na zaver dopisu pani Livie panu Horakovi me pripomina reakci Marie Antonietty ktera se divila tomu ze luza nema chleba a ze ma hlad.A tak jim ta prvni dama poradila, at se tedy najedi kolaci.Lidie pochazi z rodiny, ktera lidi posilala do kriminalu a tak nemohla mit ani sajna aby pochopila o co ji pan Horak prosil.Posledni dny tzv.
prvni damy ji pripomenou moudrost ceskeho prislovi,Kazdy chvilku taha pilku. Zalm 37: Nevzrusuj se kvuli zlovolnikum,nez avid tem kteri jednaji podle.Uvadaji rychle jako trava,jak zelene byli zvadnou .....

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)