Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.10.2023 21:43
  Gut, dass Sie das Buch von Dr. Schwipper vorstellen! Es ...

  Read more...

   
 • 01.10.2023 14:05
  Ringier in Offensive www.bernerzeitung.ch/.../ ...

  Read more...

   
 • 01.10.2023 13:44
  I don't know the answer. But, if we follow upcoming news ...

  Read more...

   
 • 30.09.2023 12:10
  Potvrzují se domněnky (nemám možnost je ověřit a zdůkaznit) ...

  Read more...

   
 • 25.09.2023 08:49
  Je to nehoráznost. Prý „Nové znalecké posudky presentují spíše ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Neas_a_korupce

… Amnestie vzbudila velký zájem a rozhořčení po celé zemi. Není už žádný důvod odmítat odpovědi na níže položené otázky z důvodů utajení v tak veřejné věci. Veřejnost jistě uvítá a ocení Vaše odpovědi, které vnesou jasno do celé věci, zamezí podezírání a spekulacím. Je to od Vás veřejností právem očekáváno z titulu Vaší funkce i jako od věřícího a praktikujícího křesťana. Hlavním problémem naší země je korupce na kterou přímo navazují další problémy naší země. Nikdo soudný nepochybuje, že zejména čl. II amnestie, boj proti korupci silně oslabil a korupci posílil. Pokud má člověk čisté svědomí, není jistě žádný důvod tyto odpovědi odmítnout v zájmu demokracie, spravedlnosti  a dobrých mravů. Občané mají plné právo znát Vaše odpovědi na těchto 20. otázek. Věřím, že tuto možnost uvítáte. …

 

Odesílatel:

SODALES SOLONIS o.s.

předseda

Jan Šinágl

Nejedlých 335

267 53 Žebrák

 

Příjemce:

Předseda vlády ČR

RNDr. Petr Nečas

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

 

datová schránka ID:  trfaa33Věc: Žádost o poskytnutí informací

 

V Žebráku dne 20. března 2012

 

Vážený pane předsedo vlády,

 

podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 17 Listiny práv a svobod si Vás dovoluji požádat o informace ve věci Vašeho souhlasu s vyhlášením amnestie prezidentem Václav Klausem dne 1.1.2013. Amnestie vzbudila velký zájem a rozhořčení po celé zemi. Není už žádný důvod odmítat odpovědi na níže položené otázky z důvodů utajení v tak veřejné věci. Veřejnost jistě uvítá a ocení Vaše odpovědi, které vnesou jasno do celé věci, zamezí podezírání a spekulacím. Je to od Vás veřejností právem očekáváno z titulu Vaší funkce i jako od věřícího a praktikujícího křesťana. Hlavním problémem naší země je korupce na kterou přímo navazují další problémy naší země. Nikdo soudný nepochybuje, že zejména čl. II amnestie, boj proti korupci silně oslabil a korupci posílil. Pokud má člověk čisté svědomí, není jistě žádný důvod tyto odpovědi odmítnout v zájmu demokracie, spravedlnosti  a dobrých mravů. Občané mají plné právo znát Vaše odpovědi na těchto 20. otázek. Věřím, že tuto možnost uvítáte.

 

1) Byl jste přesvědčen, že rozsah amnestie včetně Čl.II neodporuje zákonům ČR, mezinárodním závazkům ČR, veřejnému zájmu a je v souladu s dobrými mravy?

2) Znal jste včas plný text amnestie, když jste uváděl, že jste byl o její přípravě informován s předstihem?

3) Dokážete podrobně popsat, kdy a jak proběhl akt kontrasignace rozhodnutí o amnestii?

4) Nechal jste si zpracovat analýzu dopadů rozhodnutí o amnestii s ohledem na znění Čl.II amnestie?

5) Jakou roli v procesu kontrasignace amnestie hrály osoby z Vašeho nejbližšího okolí (např. ředitelka Vašeho sekretariátu pani Nagyová), kdo z nich se na tomto procesu podílel?

6) Byl jste si vědom závažnosti podpisu pod rozhodnutí o amnestii s ohledem na Čl.II?

7) Byl jste si vědom plné odpovědnosti celé vlády?

8) Zabýval jste se případnými majetkovými dopady tohoto rozhodnutí pro poškozené v trestním řízení a pro stát?

9) Zabýval jste se dodržením mezinárodních závazků ČR s ohledem na Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu z roku 1995, v níž se ČR zavázala k trestnímu postihu vyjmenovaných zločinů a k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti?

10) Zabýval jste se dodržením závazků ČR v souvislosti s Úmluvou Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidskými bytostmi z r. 2008, a to v souvislosti s amnestií pro konkrétní kuplířský gang?

11) S kým dalším jste své rozhodnutí kontrasignovat amnestii konzultoval?

12) Kdy a jak jste informoval členy vlády o tomto rozhodnutí a kteří členové vlády se na tomto vašem rozhodnutí spolupodíleli?

13) Konzultoval jste své rozhodnutí o amnestii, zejména Čl.II s prezidentem či s dalšími osobami z okolí prezidenta, včetně jeho externích právních poradců (např. s JUDr. Muzikářem)?

14) Jsou Vám známa jména osob, které se v jakékoli fázi na přípravě rozhodnutí o amnestii podílely?

15) Vzhledem ke všem známým okolnostem nelze vyloučit, že jste se mohl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle paragrafu 329 tr. zák. nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle paragrafu 330 tr. zák.. A to navíc se způsobenou škodou značného rozsahu, neboť vzhledem k množství zastavených kauz s miliardovými škodami by se mohlo jednat o uplatnění náhrady škody poškozenými vůči státu, a to ve značné výši. Uvědomujete si to?

16) Jste si vědom, že rozsah abolice (Čl. II rozhodnutí o amnestii z 1.1.2013) nemá v civilizovaných zemích obdoby?

17) Uvědomujete si, že Vaše rozhodnutí otřáslo důvěrou lidí v právo a spravedlnost, že je aktem selektivního práva a nepřímou výzvou k právnímu nihilismu?

18) Kdy jste amnestii spolupodepsal?

19) Kdy jste se o záměru udělení amnestie poprvé dozvěděl?

20) Vyvodíte ze svého postupu osobní odpovědnost pokud se prokáže Vaše pochybení?

 

Děkuji Vám předem za zaslání odpovědí na výše položené otázky. S Vašimi odpověďmi seznámím, jako s touto žádostí, veřejnost a média, jak v České republice, tak i v zahraničí.

 

V úctě k Vaší vysoké, neodejmutelné odpovědnosti

Jan Šinágl v.r.

9.12.1952

předseda SODALES SOLONIS o.s.

* * *

Vláda ohledně amnestie couvá. Asi odtajní Nečasův podíl – obsah mé ZOI může každý občan použít jako předlohu pro svoji žádost k rukám premiéra Petra Nečase. Čím více jich bude, tím větší tlak se vytvoří. J.Š.

* * *

Petr Nečas si s námi hraje na slepou bábu

… Amnestie se nakonec dotkla 50.184 amnestovaných. Bylo zastaveno celkem 3.120 otevřených trestních kauz. V nejzávažnějších kauzách, na které se vztahoval Čl. II rozhodnutí o amnestii, se způsobené škody pohybují v miliardách Kč a s tisíce poškozenými. Způsob kontrasignace, který premiér zvolil je nejen nestandardní, ale pravděpodobně i nezákonný. Dosavadní reakce pana Nečase jenom podtrhují různé indicie, jež se v této souvislosti objevují. Nuže, pane Nečasi, je nejvyšší čas, abyste si s daňovými poplatníky přestal hrát na slepou bábu a vyložil karty na stůl. Jste pouze dočasným správcem našich daní. Bylo by dobré si to uvědomit. …

Nečasův útěk před amnestií

… Takhle nejednají nejvyšší představitelé státu, ale nevyzpytatelní intrikáni. Premiér opakuje, že nebude k amnestii cokoliv říkat, neboť je její příprava v režimu tajné. Příprava je jedna věc. Ale co tajného může být na amnestii po jejím veřejném vyhlášení, kdy zahýbala celým Českem? Od tajemného okamžiku, kdy připojil svůj podpis, se choval Nečas divně. Na obvinění Václava Klause z velezrady reagoval hystericky. Zároveň se ale od Nového roku exprezidentovi vyhýbal jako čert kříži. Nedorazil na tradiční novoroční oběd do Lán, ani na jeho „farewell party“. A nezdá se, že by se oklepal po Klausově odchodu. Na trestní oznámení reagoval zmateným připomínáním, že Janečkův spolupracovník Karel Randák je trestně stíhán kvůli zveřejnění výše odměn šéfky Nečasova kabinetu Jany Nagyové. Což by jako ten, kdo tu výši stanovil, radši připomínat neměl. Nakonec by tedy asi nebylo od věci, kdyby byl úporně mlčící Nečas předvolán na policii k vysvětlení svého postupu při amnestii. Možná by se, kdyby musel promluvit, nakonec ulevilo i jemu samotnému. …

Chybí nám důkladný audit uplynulých dvou dekád

… Mít peníze, pak znamenalo mít vliv a moc. Podnikatelské rychlokvašky si uměly pohlídat své zájmy. Chceš politika? Máš ho mít. Chceš zákon? Prosím. Chceš soudce? Není problém. Chceš úředníka? Maličkost. Chceš novináře? Jasná zpráva. Chceš policajta? Ok. Chceš politickou stranu? Kterou? Chceš dotaci? Domluveno. Chceš veřejnou zakázku či post ve státní firmě? Probere se to na golfu v Dubaji. …

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

0 #3 Jiří Komárek 2013-03-21 18:37
Též jsem zaznamenal nefunčnost webu.
Největší radost z toho měl asi přítel všech nepohodlných novinářů Milouš Zeman.
0 #2 Jiří Krraus 2013-03-20 12:39
Včera se mě na vašich stránkách vždy po uplynutí několika vteřin zobrazily nějaké stránky na hazardní hru. Domníval jsem se, že je chyba u mne a marně jsem hledal. Jsem rád, že se tovysvětlilo.
0 #1 Jaroslav 2013-03-20 12:39
Tak bych si dovolil tipovat reakci premiéra:
žádná, stejně jako u starostky Frenštátu pod Radhoštěm, kanceláře presidenta republiky a jim podobných. Tito chlapci a děvčata nejsou schopni na konkrétní dotazy přinášet konkrétní a hlavně pravdivé odpovědi. Bohužel pro ně i pro nás.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)