Vytisknout
Kategorie: Z naší korespondence

Druh_kcen_060413Rozhodnutí MěÚ Žebrák o prvním kácení v březnu a dubnu 2012 vyvolalo hněv mezi obyvateli Žebráku, kteří se pustili do kritiky místního úřadu.  Nesouhlas vyjádřil i nadřízený orgán CHKO rozhodnutím o nicotnosti a zrušením druhého kácení v tomto roce. Tím ovšem jeho účast ve věci končí. Proč došlo k tak rozsáhlé likvidaci flóry? K likvidaci přirozených hnízdišť ptáků? Příčin tragédie je vždy několik. Můžeme zde uvést hned čtyři.

 

Za prvé zde uvádíme nesmyslné zasypávání inundačního (zátopového) území v nepříliš vzdálené historii. Koryto potoka se tak zúžilo a voda se již neměla kde rozlít. Později se na břehy potoka přisypávaly různé další černé skládky a odpadky. Druhou a související příčinou je fakt, že se nikdo ze strany správy povodí nestaral o pravidelné čištění koryta potoka. Pokud by společně s údržbou správa nad tokem prováděla dohled, mohlo se zavážení průtočného profilu koryta zamezit. Třetí příčinou je drahý, k životnímu prostředí nešetrný projekt PPO (protipovodňových opatření). Tento projekt jen řetězí předchozí chyby. Nepočítá s rozšířením průtočného profilu potoka, o vytvoření inundačních území ani nemluvě, ale naopak se zúžením! Tato skutečnost pak vyvolává nutnost komplikované a drahé stavby protipovodňových zdí. Zdi jsou pak v kolizi se zbytečně vykácenými stromy. Po vykácení 200 stromů a po řádném zaměření stavby projektant upravuje trasu opěrných zdí nebo v některých úsecích upouští od jejich návrhu! V nejbližších dnech se naše sdružení stane účastníkem správního řízení a seznámí vás s rozsahem změn v projektu. Obáváme se, že zdi budou chybět právě v místech, kde došlo k protiprávnímu pokácení lípy a nebo ke skácení jiných krásných stromů. A čtvrtou příčinou je, že starosta Žebráku vůbec vydal ke kácení povolení v rozporu se zákonem. Asi kácí rád, aby zajistil bezpečnost občanům.

 

Martin Donda

člen výboru

STROUPINSKÁ LÍPA

17.4.2013

Článek je zveřejněn na stránkách STROUPINSKÉ LÍPY na adrese:

https://sites.google.com/site/stroupinskalipa/aktuality/retezeni-chyb

* * *

Kauza Stroupinského potoka v Žebráku budí vášněO zločin spáchaný na Stroupinském potoce v Žebráku se začíná zajímat MŽP

Starosta Žebráku Mgr. Daniel Havlík je osobně zodpovědný za spáchání zločinu na přírodě

Skandální dění na MÚ Žebrák a na MÚ Beroun!

Kolizní kácení stromů podél Stroupinského potoka

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1