Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá srp 26 @15:00 -
Lošany: Otevření Památníku rodiny Mašínů

Nejnovější komentáře

 • 09.08.2022 12:44
  Díky, díky, díky. Když mi bylo 17 až 19 let, tak můj parťák byl ...

  Read more...

   
 • 06.08.2022 14:37
  Jak jste se právě od sudetoněmeckého pisálka dozvěděli, vzal ...

  Read more...

   
 • 05.08.2022 13:06
  Na Ukrajině padla plukovnice, která se chlubila zabíjením.

  Read more...

   
 • 05.08.2022 11:12
  Exekutor zabavil dům investora Krúpy. Ve prospěch firmy, s ...

  Read more...

   
 • 04.08.2022 13:45
  Rusko nyní spaluje zemní plyn tak intenzivně, že je plamen ...

  Read more...

   
 • 03.08.2022 18:59
  Díky za zprávu. Stručné, silné, výstižné. Ari Lieberman

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Klaus_a_evcikDopis rektorovi VŠE prof. Ing. Richardu Hindlsovi, CSc., dr. h. c. ze dne 19.4.2013

… Pro přehlednost uvádíme všechny podstatné události chronologicky. Po volbách děkana NF v dubnu 2012 došlo za nejasných okolností k odchodu několika vyučujících z fakulty. Na to reagovaly tři studentky NF 18. ledna 2013 vyvěšením plakátů v prostorách školní budovy. Ostraha se je pokusila zadržet a hrozila jim použitím obušku. Následně byly dívky 22. ledna 2013 předvolány na schůzku s vedením fakulty. Několik hodin trvající jednání se neobešlo bez křiku a výhrůžek, že dívky nedokončí studium a neseženou zaměstnání. Podobná situace se opakovala 4. února 2013, kdy dívky nesly děkanovi vyjádření k prohlášení vedení fakulty o zmíněném incidentu. Tentokrát bylo se studentkami nevhodně jednáno přibližně devadesát minut, během nichž jim bylo vyhrožováno žalobou. …

 

Vážení kolegové,


před pár dny se na Inventuru demokracie jako studentskou iniciativu obrátili studenti VŠE, zda bychom jim nepomohli s jejich nelehkou situací. Jak někteří z Vás asi již zaznamenali, děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík se rozhodl vyhodit značnou část mladých kvalifikovaných lidí ze značně nejasných důvodů, média o tom se střídající intenzitou informují už půl roku. To ale není předmětem našeho zájmu. Spíše nás vyděsilo, jakými skutečně hnusnými, estébáckými metodami děkan Ševčík zacházel a zachází se studentkami a studenty, kteří po něm požadovali vysvětlení. Právě na jejich obranu jsme sepsali dopis, který budeme zítra večer odesílat rektorovi VŠE, aby se do celé věci vložil a ukončil tak dlouhodobou atmosféru zastrašování (až teroru), která pod Ševčíkovým vedením v současnosti na "jeho" fakultě panuje.

Píšu Vám to proto, že bych Vás tímto chtěl požádat o Vaši podporu celé této věci. Čím více organizací bude pod tímto dopisem stát, tím větší váhu bude mít při rozhodování o dalším řešení toho, co se po právu nazývá krizí. Také doufáme, že to podpoří ty studenty, kteří jsou po několik měsíců obětí hnusného zacházení ze strany vedení fakulty a dodá odvahy těm, kteří nyní vyjadřují svou solidaritu jen skrytě, protože se bojí represích i vůči své vlastní osobě.

Přečtěte si proto prosím následující dopis. Situace je skutečně alarmující. Kdybyste se rozhodli připojit, dejte mi to prosím do čtvrteční půlnoci vědět, abychom mohli přidat i Váš podpis.

Děkuji a přeji hezký zbytek prvního jarního týdne


S pozdravy

Tomáš Kopečný, ID

17.4.2013

* * *

 

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

 

V Praze dne 19. dubna 2013

 

Věc: Reakce na události na Národohospodářské fakultě

 

 

Vážený pane rektore,

 

před časem jsme se dozvěděli o událostech na Národohospodářské fakultě, které nás hluboce znepokojily a přivedly k tomu, abychom Vás oslovili.

Informace, které máme od studentů samotných, z dokumentů fakulty a z médií, nasvědčují tomu, že došlo nejen k porušení akademických svobod, ale i základních práv.

Pro přehlednost uvádíme všechny podstatné události chronologicky. Po volbách děkana NF v dubnu 2012 došlo za nejasných okolností k odchodu několika vyučujících z fakulty. Na to reagovaly tři studentky NF 18. ledna 2013 vyvěšením plakátů v prostorách školní budovy. Ostraha se je pokusila zadržet a hrozila jim použitím obušku. Následně byly dívky 22. ledna 2013 předvolány na schůzku s vedením fakulty. Několik hodin trvající jednání se neobešlo bez křiku a výhrůžek, že dívky nedokončí studium a neseženou zaměstnání. Podobná situace se opakovala 4. února 2013, kdy dívky nesly děkanovi vyjádření k prohlášení vedení fakulty o zmíněném incidentu. Tentokrát bylo se studentkami nevhodně jednáno přibližně devadesát minut, během nichž jim bylo vyhrožováno žalobou. Jedna ze studentek byla děkanem nařčena z toho, že se před ním svléká. Proděkan pro studium v důsledku neschopnosti vedení fakulty celou záležitost rozumně vyřešit rezignoval na svou funkci. V den zasedání vědecké rady NF (20. února 2013) uspořádali studenti protestní setkání před zasedací místností. Protest zachytila v živém vstupu i ČT 24. Vedení fakulty zastoupilo prostor před kamerou tak, aby nebylo studenty téměř vidět. Člen akademického senátu vyzval 3. března 2013 děkana k odstoupení. Jak zasedání akademického senátu VŠE 25. března 2013, tak zasedání akademického senátu NF 3. dubna 2013 nevedly k řešení, naopak ještě více posílily atmosféru nedůvěry a strachu.

Domníváme se, že vysoké školy vždy byly a měly by i nadále být svobodnými institucemi, inspirativními místy, na nichž dochází ke střetu mnoha zajímavých poznatků, názorů a postojů. Studenti mají stejně jako každý v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod právo svobody projevu. Meze tohoto práva mohou být podle čl. 4 odst. 2 Listiny stanoveny pouze zákonem. Zadržení dívek ostrahou bylo v rozporu s čl. 8 odst. 3 Listiny, který zadržení podmiňuje obviněním nebo alespoň podezřením ze spáchání trestného činu. Jednání dívek nebylo ani přestupkem, porušen mohl být jedině vnitřní předpis fakulty o vyvěšování plakátů. Výhrůžky vedení fakulty by mohly dokonce naplňovat skutkovou podstatu trestného činu vydírání podle § 175 trestního zákoníku.

Jsme nezávislé iniciativy, které se vyznačují naprostou neutralitou a korektností. Svým vyjádřením nekritizujeme nikterak konkrétní osoby podílející se na vedení fakulty, ale jejich chování. To, co se stalo, je naprosto nemyslitelné a netolerovatelné ve svobodné společnosti.

22. dubna 2013 proběhne zasedání akademického senátu. Apelujeme na Vás jako na člověka zodpovědného za celou vysokou školu, abyste se jednání zúčastnil, přispěl k vyřešení situace a pokud možno zabránil jejímu opakování.

 

S pozdravem

Tomáš Kopečný (Inventura demokracie)

* * *

P.S.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, děkan fakulty, je osobním přítelem Václava Klause, který je také pravidelným hostem na Memoriálu Josefa Odložila. Opakované až nenávistné útoky děkana Ševčíka a jeho příbuzenstva v různých formách (média, tisk, knihy) na paní Věru Čáslavskou, ve věci zavinění předčasné smrti Josefa  Odložila jejím synem Martinem, jsou jen nemravnou snahou uchovat dobré jméno a pověst Josefa Odložila a tím i výnosné pořádání memoriálu. Sportovní výkony Josefa Odložila zaslouží i dnes úcty, ale jeho soukromý život rozhodně nebyl tak příkladný a byl spolu s nešťastnými okolnostmi i hlavní příčinou jeho nešťastné smrti.

 

Jan Šinágl, 19.4.2013

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

+4 #4 Fr.Zákostelský 2013-04-22 17:01
Konečně si lidé uvědomují,že kapitalismus budovaný komanči ze všech parlamentních stran nemuže fungovat.
+6 #3 Hana Jonášová 2013-04-20 19:31
Vážený pane redaktore,soudr uha Ševčíka znám ještě z dob,kdy byl zarputilým komunistou a rozséval kolem sebe jen zlo a nenávist.Trpěl totiž jistým komplexem méněcennosti a tak si jej kompenzoval na chytřejších a dobře rostlých spoluobčanech. Svou příslušnost ke KSČ umocnil svou kandidaturou do ÚV KSČ a to ještě v době po 17.listopadu 89.Pak z hodiny na hodinu převlékl kabát a stal se liberálem a založil si Liberální institut.Ani to mu nestačilo,jeho nekritická a chorobná ctižádost ho hnala stále výš,dokonce až do role děkana.Jak je možné,že tak nečestný člověk může zastávat tak čestný post,jakým je děkan VŠE? Chválím studenty a jsem ráda,že se našlo pár lidí,kteří mají všech pět pohromadě a nenechají se řídit takovým zmetkem. Svůj podpis k petici přikládám.S pozdravem Hana Jonášová
+8 #2 Jiří Nejtek 2013-04-20 10:11
Neoliberál nejhrubšího "zrna". Bolševický antikomunista. cs.wikipedia.or g/wiki/Miroslav _Ševčík
Ing. Miroslav Ševčík, CSc., (* 15. června 1958 ve Zlíně) je český ekonom a ... V letech 1985 až 1989 byl členem Komunistické strany Československa. Členem ÚV KSČ v době, kdy byl Karel Urbánek - několik týdnů - generálním tajemníkem KSČ; tehdy si ještě myslel, že udělá přes "reformovanou KSČ kariéru - za měsíc už věděl, že vítr fouká jinam, (měšec.cz).
+5 #1 MP 2013-04-20 07:41
Poslední odstavec příspěvku bude asi také pravdivý. To, že dělá pan Ševčík peklo na zemi Věře Čáslavské jsem slyšela již před 5 lety z úst důvěryhodné osoby.Je smutné, že fakultu vede člověk mstivý.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)