Vytisknout
Kategorie: Z naší korespondence

Klaus_a_evcikDopis rektorovi VŠE prof. Ing. Richardu Hindlsovi, CSc., dr. h. c. ze dne 19.4.2013

… Pro přehlednost uvádíme všechny podstatné události chronologicky. Po volbách děkana NF v dubnu 2012 došlo za nejasných okolností k odchodu několika vyučujících z fakulty. Na to reagovaly tři studentky NF 18. ledna 2013 vyvěšením plakátů v prostorách školní budovy. Ostraha se je pokusila zadržet a hrozila jim použitím obušku. Následně byly dívky 22. ledna 2013 předvolány na schůzku s vedením fakulty. Několik hodin trvající jednání se neobešlo bez křiku a výhrůžek, že dívky nedokončí studium a neseženou zaměstnání. Podobná situace se opakovala 4. února 2013, kdy dívky nesly děkanovi vyjádření k prohlášení vedení fakulty o zmíněném incidentu. Tentokrát bylo se studentkami nevhodně jednáno přibližně devadesát minut, během nichž jim bylo vyhrožováno žalobou. …

 

Vážení kolegové,


před pár dny se na Inventuru demokracie jako studentskou iniciativu obrátili studenti VŠE, zda bychom jim nepomohli s jejich nelehkou situací. Jak někteří z Vás asi již zaznamenali, děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík se rozhodl vyhodit značnou část mladých kvalifikovaných lidí ze značně nejasných důvodů, média o tom se střídající intenzitou informují už půl roku. To ale není předmětem našeho zájmu. Spíše nás vyděsilo, jakými skutečně hnusnými, estébáckými metodami děkan Ševčík zacházel a zachází se studentkami a studenty, kteří po něm požadovali vysvětlení. Právě na jejich obranu jsme sepsali dopis, který budeme zítra večer odesílat rektorovi VŠE, aby se do celé věci vložil a ukončil tak dlouhodobou atmosféru zastrašování (až teroru), která pod Ševčíkovým vedením v současnosti na "jeho" fakultě panuje.

Píšu Vám to proto, že bych Vás tímto chtěl požádat o Vaši podporu celé této věci. Čím více organizací bude pod tímto dopisem stát, tím větší váhu bude mít při rozhodování o dalším řešení toho, co se po právu nazývá krizí. Také doufáme, že to podpoří ty studenty, kteří jsou po několik měsíců obětí hnusného zacházení ze strany vedení fakulty a dodá odvahy těm, kteří nyní vyjadřují svou solidaritu jen skrytě, protože se bojí represích i vůči své vlastní osobě.

Přečtěte si proto prosím následující dopis. Situace je skutečně alarmující. Kdybyste se rozhodli připojit, dejte mi to prosím do čtvrteční půlnoci vědět, abychom mohli přidat i Váš podpis.

Děkuji a přeji hezký zbytek prvního jarního týdne


S pozdravy

Tomáš Kopečný, ID

17.4.2013

* * *

 

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

 

V Praze dne 19. dubna 2013

 

Věc: Reakce na události na Národohospodářské fakultě

 

 

Vážený pane rektore,

 

před časem jsme se dozvěděli o událostech na Národohospodářské fakultě, které nás hluboce znepokojily a přivedly k tomu, abychom Vás oslovili.

Informace, které máme od studentů samotných, z dokumentů fakulty a z médií, nasvědčují tomu, že došlo nejen k porušení akademických svobod, ale i základních práv.

Pro přehlednost uvádíme všechny podstatné události chronologicky. Po volbách děkana NF v dubnu 2012 došlo za nejasných okolností k odchodu několika vyučujících z fakulty. Na to reagovaly tři studentky NF 18. ledna 2013 vyvěšením plakátů v prostorách školní budovy. Ostraha se je pokusila zadržet a hrozila jim použitím obušku. Následně byly dívky 22. ledna 2013 předvolány na schůzku s vedením fakulty. Několik hodin trvající jednání se neobešlo bez křiku a výhrůžek, že dívky nedokončí studium a neseženou zaměstnání. Podobná situace se opakovala 4. února 2013, kdy dívky nesly děkanovi vyjádření k prohlášení vedení fakulty o zmíněném incidentu. Tentokrát bylo se studentkami nevhodně jednáno přibližně devadesát minut, během nichž jim bylo vyhrožováno žalobou. Jedna ze studentek byla děkanem nařčena z toho, že se před ním svléká. Proděkan pro studium v důsledku neschopnosti vedení fakulty celou záležitost rozumně vyřešit rezignoval na svou funkci. V den zasedání vědecké rady NF (20. února 2013) uspořádali studenti protestní setkání před zasedací místností. Protest zachytila v živém vstupu i ČT 24. Vedení fakulty zastoupilo prostor před kamerou tak, aby nebylo studenty téměř vidět. Člen akademického senátu vyzval 3. března 2013 děkana k odstoupení. Jak zasedání akademického senátu VŠE 25. března 2013, tak zasedání akademického senátu NF 3. dubna 2013 nevedly k řešení, naopak ještě více posílily atmosféru nedůvěry a strachu.

Domníváme se, že vysoké školy vždy byly a měly by i nadále být svobodnými institucemi, inspirativními místy, na nichž dochází ke střetu mnoha zajímavých poznatků, názorů a postojů. Studenti mají stejně jako každý v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod právo svobody projevu. Meze tohoto práva mohou být podle čl. 4 odst. 2 Listiny stanoveny pouze zákonem. Zadržení dívek ostrahou bylo v rozporu s čl. 8 odst. 3 Listiny, který zadržení podmiňuje obviněním nebo alespoň podezřením ze spáchání trestného činu. Jednání dívek nebylo ani přestupkem, porušen mohl být jedině vnitřní předpis fakulty o vyvěšování plakátů. Výhrůžky vedení fakulty by mohly dokonce naplňovat skutkovou podstatu trestného činu vydírání podle § 175 trestního zákoníku.

Jsme nezávislé iniciativy, které se vyznačují naprostou neutralitou a korektností. Svým vyjádřením nekritizujeme nikterak konkrétní osoby podílející se na vedení fakulty, ale jejich chování. To, co se stalo, je naprosto nemyslitelné a netolerovatelné ve svobodné společnosti.

22. dubna 2013 proběhne zasedání akademického senátu. Apelujeme na Vás jako na člověka zodpovědného za celou vysokou školu, abyste se jednání zúčastnil, přispěl k vyřešení situace a pokud možno zabránil jejímu opakování.

 

S pozdravem

Tomáš Kopečný (Inventura demokracie)

* * *

P.S.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, děkan fakulty, je osobním přítelem Václava Klause, který je také pravidelným hostem na Memoriálu Josefa Odložila. Opakované až nenávistné útoky děkana Ševčíka a jeho příbuzenstva v různých formách (média, tisk, knihy) na paní Věru Čáslavskou, ve věci zavinění předčasné smrti Josefa  Odložila jejím synem Martinem, jsou jen nemravnou snahou uchovat dobré jméno a pověst Josefa Odložila a tím i výnosné pořádání memoriálu. Sportovní výkony Josefa Odložila zaslouží i dnes úcty, ale jeho soukromý život rozhodně nebyl tak příkladný a byl spolu s nešťastnými okolnostmi i hlavní příčinou jeho nešťastné smrti.

 

Jan Šinágl, 19.4.2013

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1