Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá srp 26 @15:00 -
Lošany: Otevření Památníku rodiny Mašínů

Nejnovější komentáře

 • 09.08.2022 12:44
  Díky, díky, díky. Když mi bylo 17 až 19 let, tak můj parťák byl ...

  Read more...

   
 • 06.08.2022 14:37
  Jak jste se právě od sudetoněmeckého pisálka dozvěděli, vzal ...

  Read more...

   
 • 05.08.2022 13:06
  Na Ukrajině padla plukovnice, která se chlubila zabíjením.

  Read more...

   
 • 05.08.2022 11:12
  Exekutor zabavil dům investora Krúpy. Ve prospěch firmy, s ...

  Read more...

   
 • 04.08.2022 13:45
  Rusko nyní spaluje zemní plyn tak intenzivně, že je plamen ...

  Read more...

   
 • 03.08.2022 18:59
  Díky za zprávu. Stručné, silné, výstižné. Ari Lieberman

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Paroubek v CineDopis předsedovi vlády a TZ k masovému výskytu štěnic v Praze!

… Princip podvodu při privatizaci pražské vodovodní infrastruktury byl jednoduchý. Nejprve nechal v červnu  2002  finanční náměstek pražského primátora ing. Jiří Paroubek ocenit prodej 34% akcií PVK na období 1998 – 2013, to je přesně podle privatizačního projektu na období 15 let. Následně, v srpnu 2002, se dohodl se zástupcem zahraniční vodárenské společnosti na prodloužení smlouvy na období 2013 – 2028 ZADARMO. … Jedná se tedy o ztrátu pro hlavní město Prahu ve výši 13.500.000.000 Kč to je 13.5 miliardy Kč, na každého občana Prahy včetně kojenců a seniorů je to ztráta více jak 10.000 Kč. …

Žádost o kontrolu realizace privatizace Pražských vodovodů a kanalizací /PVK/. Rozhodnutí ministerstva financí ze dne 7.11.1997 čj. 41/70659/97.

Pondělí, 09 Září 2013 08:34 

Vážený pane předsedo vlády,

dovolujeme se na Vás obrátit v závažné záležitosti. Dne 12. srpna 2013 jsme  písemně požádali  orgány hl.m. Prahy – primátora, radu i zastupitelstvo hl.m. Prahy o vypovězení smlouvy s Veolií na provozování pražské vodovodní infrastruktury na období 2013 – 2028. V tomto dopise jsou uvedeny všechny relevantní argumenty – viz Příloha A, včetně příloh 1- 12.

Princip podvodu při privatizaci pražské vodovodní infrastruktury byl jednoduchý. Nejprve nechal v červnu  2002  finanční náměstek pražského primátora ing. Jiří Paroubek ocenit prodej 34% akcií PVK na období 1998 – 2013, to je přesně podle privatizačního projektu na období 15 let. Následně, v srpnu 2002, se dohodl se zástupcem zahraniční vodárenské společnosti na prodloužení smlouvy na období 2013 – 2028 ZADARMO.

Vzhledem k tomu, že PVK vykazuje zisk 500 milionů Kč ročně, jedná se o ztrátu na období 2013 – 2028 v částce 7,5 miliardy Kč. K tomu přistupuje ztráta  finančních prostředků od EU na Ústřední čistírnu odpadních vod ve výši 6 miliard Kč. Evropská unie již před rokem 2002 upozornila Českou republiku, že dává finanční prostředky do vodárenství pouze na období 15 let, jinak by se z toho stala veřejná podpora soukromému provozovateli vodovodní infrastruktury.

Jedná se tedy o ztrátu pro hlavní město Prahu ve výši 13.500.000.000 Kč to je 13.5 miliardy Kč, na každého občana Prahy včetně kojenců a seniorů je to ztráta více jak 10.000 Kč.

Protože  firma Veolia neuhradila na období 2013 – 2028 za prodej 34% akcií PVK hlavnímu městu Praha ani korunu, pamatuje na tento případ Obchodní zákoník: § 265 Rozpor se  zásadami poctivého obchodního styku. Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.

V komentáři je jasně stanoveno: „Obchodník nesmí překročit meze, které vyplývají ze zásad poctivého obchodního styku při prosazování svých zájmů, nesmí zneužít práv, která mu podle zákona, resp. na základě zákona, vznikla. Ujednání, ze kterého mu vzešla práva, jejichž uplatnění by bylo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, není neplatné, ale tato práva nebudou vymahatelná – soud v takovém případě uplatněný nárok v rozsahu,  v jakém je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepřizná.“

V této souvislosti bych si Vás ještě dovolil požádat o právní pomoc. Ing. Květoslava Kořínková (ČSSD mě totiž,  jako předsedkyně Dozorčí rady firmy Veolia  zaslala prostřednictvím svého podřízeného managementu vydírací a výhružný dopis (Příloha č. 8). V něm mě mimo jiné sděluje, že francouzská skupina VEOLIA VODA v České republice, ve které je ing. Květoslava Kořínková předsedkyní  Dozorčí rady,  využije všech právních prostředků v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní k ochraně dobrého jména i pověsti, zřejmě i ing. Kořínkové, pokud se budu ke kauze privatizace 34% pražské vody vyjadřovat ve sdělovacích prostředcích.

Jak se mohu právně bránit jako soukromá osoba  z platu důchodce, když obrat VEOLIA VODA za rok 2012 činil 15.000.000.000 Kč – 15 miliard Kč. Samozřejmě mě mohou jako osobu soukromou prostřednictvím draze zaplacených právníků, za peníze občanů České republiky, naprosto zničit.

Vážený pane předsedo vlády,

Česká republika musí mít nástroje, jak vypovědět tuto smlouvu, která je smlouvou koloniálního typu 18. století. Ve čtvrtek dne 19. září 2013 se koná zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy od 9 hod. na Mariánském nám. 2, Praha 1. Naše sdružení navrhlo na pořad jednání Zrušení smlouvy s Veolií na období 2013 – 2028. Prosíme, abyste zvážil možnosti, jak přimět pražské zastupitelstvo k dodržování zákonů, zejména § 35 a § 36 zákona o hlavním městě Praze, týkající se ochrany majetku hl.m.Prahy.

 

S úctou

Ing. Karel Berka

Předseda

 

-------- Původní zpráva --------

Předmět:

Fw: TOP 09 na pražském zastupitelstvu nechce, aby Karel Schwarzenberg vyhrál v Praze volby

Datum:

Tue, 10 Sep 2013 08:03:07 +0200

Od:

Občané Praha

Komu:

Veselovský Martin Rozhlas, "rozhlas Regina", Procházka Vladimír PRIMA, Varvařovský Pavel ombudsman

 

                                                                      TISKOVÁ ZPRÁVA

TOP 09 na pražském zastupitelstvu v čele s primátorem Hudečkem a radním Vašíčkem (předtím  radní za ODS v Praze 11) nechtějí, aby Karel Schwarzenberg vyhrál v Praze volby. Na příkladu jejich naprosté arogance vůči nájemníkům, postižených již skoro rok invazí štěnic ve dvacetipodlažním domě v Praze - Jižním městě, Hlavatého 662/17 je vidět, že lídr TOP 09 je v Praze nevolitelný.

Pokud zanesou tzv. nepřizpůsobiví nájemníci (termín radního Vašíčka) štěnice do okolních hospod, jak bude primátor TOP 09 a spol řešit rozmnožení štěnic  na Jižním městě, které má cca 100.000 obyvatel? Podle radního Vašíčka  a Hygienické stanice hl.m. Prahy mají nepřizpůsobiví nájemníci přednost při stanovení termínu dezinfekce. Pokud nepřizpůsobiví nájemníci odmítnou, tak se dezinfekce nekoná. Přitom podle zákona o zdraví lidu č. 258/2000 Sb. jim to může nařídit Hygienická stanice i primátor hl.m. Prahy!!!

Přikládáme poslední zoufalý dopis důchodkyně paní Hiršlové, o naprosté neschopnosti TOP 09 řešit problém se štěnicemi. Pozvali jsme primátora Hudečka, aby osobně navštívil postižený dům a jeho obyvatele. Primátor Hudeček nám ve své naprosté aroganci ani neodpověděl.´Přitom jenom za vypovězení Smlouvy s vodárenkou společností Veolia podle §§35 a 36 zákona o hlavním městě Praze získá Praha 13.500.000.000 Kč to je 13,5 miliardy Kč, takže finančních prostředků na  vyhubení štěnic má Praha dostatek.

                                                                        ZÁVĚR

Sebevětší cenzura v médiích je v případě šíření štěnic v Praze na Jižním městě kontraproduktivní. Čím větší cenzura, tím více se primátorovi Hudečkovi TOP 09 v Praze na Jižním městě štěnice množí. Štěnice je totiž ohromně demokratický tvor. Napadá nejen chudé důchodce, jako paní Hiršlovou, ale v nejbližší době může napadnout i primátora hl.m. Prahy Hudečka , ale i Vás, mediální odborníky, jejichž prvořadou povinností je o šíření štěnic informovat veřejnost. Ani za tři týdny jste nebyli schopni v mainstreamu uveřejnit jediný článek.A štěnice se množí a množí...

        

Pražané za svá práva¨

politické hnutí občanských iniciativ

www.prazanezasvaprava.cz

 

Ing. Aleš Moravec                                                                      Ing. Karel Berka¨

místopředseda                                                                             předseda


HIRŠLOVÁ NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ ing_ Karel Berka.eml

Předmět:

ing. Karel Berka

Od:

Hiršlová Alena

Datum:

9.9.2013 5:55

 

Komu:

Občané Praha 

 

Dobrý den. Děkuji vám moc a moc za podporu kterou od vás mám. Já jsem na pokraji nervového zhroucení,stále vyhazuji další věci, dnes v noci jsme s manželem opět zabývali ničením štěnic a to už bude 3 týdny po deratizaci, jsme celí doštípaní  a psychicky na dně!!!! Chci vám jenom sdělit, že toho 19.9. se určitě dostavím, doufám,že se tam spolu setkáme. Mám možnost přinést štěnice ve skleničce a předat je panu Hudečkovi - jinak už nevím, co pro to já jako soukromá osoba mám udělat. Jenom bych od vás potřebovala vytisknout a přinést mi veškerou korespondenci ohledně tohoto problému, abych ji tam měla u sebe. Také mi prosím napište, kdy a kde se tam sejdeme, aby jste mi poradil s tím přihlášením se, abych něco nepokazila. Zatím moc děkuji a jsem s pozdravem  Hiršlová A.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 Miloslava Chalupová 2013-09-11 13:05
Hrozí nám nemoci z průvanu, když v jednací síni přečkáme dobrovolně či povinně bez pokrývky hlavy? Asi jak kdo. Já bez šátku do metra vůbec nevlezu. V jednací síni, kde se projednává kauza „ k r á l í c i v k r a b i c i “ je vzduchotechnika velmi chladivá. Nejprve jsem vymýšlela způsob příchodu do soudní místnosti tak, aby ČT mi ignorovala. Nejvhodnější se mi zdálo neplazit se, ale hodit na sebe vlajku. Hned jak jsem se posadila, pochopila jsem zpětně tento nápad jako nápovědu. Přítomní seděli ve svetrech a kabátcích. Hodinu jsem poslouchala. Kde se vzali, tu se vzali, den poté u soudu lidé -Paroubková a Paroubek. A další jednání poté bylo odročeno, ač i další dny snad probíhat mělo. Proč asi? Že by to mohlo ohrozit volby? Nebo jen ČSSD? Nebo nějakého významného LVA? Nebo všechny politické strany, které měly své zástupce ve funkcích umožňujících odklon prostředků (moci) ?
Pozdravuji pana Ing. Karla Berku!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)