Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:48
  Vláda ve středu opět vydala z minuty na minutu (pardon ze dne ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:23
  Kristine verlor ein Jahr ihres Lebens in der Hoffnung, in der ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine a perdu un an de sa vie dans l'espoir de travailler ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine lost a year of her life hoping to work at the embassy ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vážení přátelé,

posílám Vám 2 upozornění, které se týkají  provokace StB  proti soukromým zemědělcům na Mladoboleslavsku z roku 1952 – 1953 – tzv. Akce Kluky (akce byla nazvána podle obce Kluky). Obě jsou spojena s osobou pana Adolfa Rázka (bývalý politický vězeň a vyšetřovatel a dokumentarista Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu). Ten na základě mého podnětu zpracoval dostupné archivní materiály, navštívil svědky a napsal v tomto roce zajímavou studii odhalující praktiky komunistického režimu proti poctivým a  statečným lidem na venkově, kteří se nechtěli podřídit  diktátu, s nímž nesouhlasili. Podnět jsem mu dal z úcty k lidem, kteří byli nespravedlivě pronásledováni, jeden z nich ve vězení umlácen. Postiženy  byly i rodiny násilnou deportací. Doplatili na to všichni občané z obcí, kde tito lidé žili, působili a pracovali. Byly totiž narušeny přirozené lidské vztahy. S touto ranou jsme se dosud v plnosti nevypořádali. Přestože inspekce ministerstva vnitra ČSSR už v roce 1956 zjistila, že šlo od samého začátku o provokaci liberecké StB a všichni byli odsouzeni nevinně, nikdo nebyl propuštěn. Dodnes se nikdo postiženým , z nichž mnozí riskovali své životy v protinacistickém odboji za 2. světové války, ani jejich rodinným příslušníkům, za spáchaná bezpráví neomluvil.

Mezi postiženými byli i členové sboru Českobratrské církve evangelické na Kovánci, kde působím jako farář, postiženi byli i lidé římskokatolického vyznání. Nešlo zde však o postih lidí věřících jako v případě Babic na Moravskobudějovicku, kde šlo o jeden z klíčových motivů,  ale o bestiální tažení proti těm, kteří nechtěli vstoupit do jednotných zemědělských družstev a nebáli se veřejně vyslovit svůj názor. V akci Kluky šlo v mnohých případech o prvorepublikové členy agrární strany, kteří po 2. světové válce vstoupili do strany národně socialistické.

Akci Kluky lze v přeneseném slova smyslu a rozhodně ne náhodou nazvat českými Babicemi. Region Mladoboleslavska je většinou vnímán jako oblast výroby aut Škoda, vedle toho však patřil a patří k velmi významným zemědělským oblastem s nejvyšší bonitou půdy v rámci celé České republiky.

Touto formou Vám sděluji:

1. Studie pana Adolfa Rázka o Akci Kluky je ke stažení na hyperlinku na webu Policie ČR v sekci věnované Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu: http://www.policie.cz/clanek/akce-kluky-537783.aspx

2. Tento čtvrtek – tedy 9. září 2010  - bude s panem Adolfem Rázkem na téma kolektivizace zemědělství v Československu v souvislosti s Akcí Kluky mluvit    od 19,30 hod. redaktorka Ivana Denčevová ´na vlnách Českého rozhlasu 6.

 

Michal Šimek,  farář sboru Českobratrské církve evangelické v Kováni, 8.9.2010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)