Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt říj 01 @08:30 -
OS Ostrava. ing. Marek Gába
čt říj 01 @15:00 -
Brno: Rytíři nebes 311.čs. peruť

Nejnovější komentáře

 • 18.09.2020 14:45
  Uživatel Andrej Babiš retweetnul Tweet uživatele Blesk Zprávy ...

  Read more...

   
 • 18.09.2020 09:10
  Poslouchá-li v totalitě většina, může být černé bílým a ...

  Read more...

   
 • 18.09.2020 09:01
  „V Česku přibylo přes 3000 nakažených. Za den tolik, co za ...

  Read more...

   
 • 17.09.2020 12:23
  Pan Vrbík měl rakovinu jazyka. V Liběchově měli podobný případ ...

  Read more...

   
 • 17.09.2020 10:28
  Maročané tvoří spolu s Pákistánci polovinu ilegálních migrantů ...

  Read more...

   
 • 14.09.2020 13:25
  Těžko se nepřipouští myšlenka, že současné dění ve světě může ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

ubrt...Mluvčí Bezpečnostní informační služby Jan Šubert se obvykle omezuje na Langjednu větu typu - odmítám cokoli komentovat. Tentokrát však byl o něco sdílnější. Slíbil, že služba věc prošetří... To už se nedá ani komentovat!

 

Práce BIS: nátlak a nezdaněné peníze

Vyvíjeli nátlak na soukromou firmu, nabízeli jí nezdaněné peníze – a nechali se přitom lidmi z této firmy opakovaně nahrát.

P.S.

"...Mluvčí Bezpečnostní informační služby Jan Šubert se obvykle omezuje na jednu větu typu - odmítám cokoli komentovat. Tentokrát však byl o něco sdílnější. Slíbil, že služba věc prošetří..." To už se nedá ani komentovat!

P.Zverina, 13.9.2010

- - - - - -

Z USNESENÍ Ústavního soudu  IV.ÚS 553/02 ze dne 12.06.2003

Odepření rozkazu příslušníkem BIS

…Pro úplnost považuje Ústavní soud za potřebné nad rámec věci poznamenat, že pokud stěžovatel své jednání odůvodňoval vyšším principem mravním, je třeba v tomto směru uvést, že takový postoj, je-li předsevzat a skutečně podložen opodstatněnými souvislostmi známými pouze stěžovateli a jím pro povahu věci a jeho náhled na ni blíže nerozvedený, je hodný úcty, nicméně nemůže být důvodem zakládajícím bez dalšího (§ 48 odst. 2 a 3 zákona o BIS) možnost odmítnout příslušné údaje týkající se identifikace osob jednajících ve prospěch BIS služebně nadřízenému příslušníkovi sdělit. Zákonem vymezený rámec činnosti příslušníků BIS stěžovatelem za daných podmínek uskutečněné jednání nepředvídá a jako výjimku z pravidla důsledného plnění úkolů uložených rozkazy nadřízených je neaprobuje, přičemž nutno brát zřetel k tomu, že zvláště při činnosti zpravodajské služby, jejíž struktura je ex definitione zcela oprávněně založena na přísných služebních vztazích nadřízenosti a podřízenosti, je třeba důsledně dbát - co do její institucionální organizace a činnosti - jednotnosti, konzistentnosti a funkčnosti takové instituce, mající oprávnění za předepsaných podmínek zasahovat do ústavně zaručených práv a svobod občanů. Proto nelze přirozeně připustit existenci takového stavu, kdy by v jejím rámci v podstatě "de facto" měla existovat dílčí část mající již téměř v určitých aspektech prvky samostatné zpravodajské služby reprezentované jejím příslušníkem, jenž by autonomně a bez zákonného podkladu určoval oblasti zdrojů, které služebně nadřízeným příslušníkům, ve shodě s jejich oprávněními vyžádaných, odmítá sdělit [§ 47, § 48 odst. 1 písm. a) a § 50 písm. a) zákona o BIS]. Tato představa nemající oporu v zákoně je pro uvedené okolnosti nepřijatelná, a vedlo-li stěžovatele jeho tvrzené mravní přesvědčení k její realizaci, nezbývá, než aby pro ně strpěl i právní následky s ní, resp. s odmítnutím splnit předmětný rozkaz posléze spojené.

 P.S.

Soudce zpravodaj byla JUDr. Eva Zarembová, JUDr. Pavel Varvařovský, právě zvolený ombudsman, byl předsedou senátu.

 http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-553-02

 

- - - - - -

Zdůvodnění Ústavního soudu ČR

Ve zdůvodnění ÚS ČR je pikantní zejména závěr, tedy ono "strpění právních následků!", které Vladimír Hučín musí snést!  Ústavní soud vůbec nebere v potaz, že Vladimír Hučín kryl své zdroje i proto, aby je náhodou někde nepřejelo auto?! To je zajímavé. Jsem přesvědčen, že jeho nadřízený ing. Částečka, taktéž propuštěný z BIS a  likvidovaný, věděl o těchto zdrojích. Také je zajímavé, že ÚS nebere v potaz vnitřní situaci a poměry v BIS,  v oněch letech tam panující. Byly vytvořené tehdy vládnoucí stranou ČSSD, personálně obsazené lidmi z minulého režimu a jeho bezpečnostních a tajných služeb. Podezření z práce pro politické strany, tedy "skupinkaření" ve prospěch toho či onoho a pod. je velmi pravděpodobné, ne-li jisté !!!.

J.Lamr, 14.9.2010

- - - - - -

Pavel Varvařovský složil slib a ujal se funkce ombudsmana

Nově zvolený ombudsman Pavel Varvařovský v pondělí slavnostně složil slib do rukou předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové (ODS) a ujal se úřadu. V práci by chtěl navázat na svého předchůdce Otakara Motejla. Pavel Varvařovský byl zvolen minulý týden v úterý, kdy pro něho hlasovalo 98 poslanců. Veřejně mu deklarovaly podpor strany vládní koalice: ODS, TOP 09 a VV. "Dobře jsem znal doktora Motejla a vím, že úřad vybudoval z ničeho a postavil ho na mladých lidech, a já si budu považovat za čest, když to po něm nezkazím," řekl po složení slibu Pavel Varvařovský. Uvedl, že nemá žádné revoluční plány v duchu pořekadla "nové koště dobře mete". "Samozřejmě je možné, že se objeví něco, kde řeknu tohle bychom mohli změnit, ale lidé tam pracující se nemusí obávat," dodal nový ombudsman. Pavla Varvařovského levice kritizovala, že je příliš pravicovým kandidátem a nebude dostatečně hájit zájmy některých skupin lidí. Šéf komunistů Vojtěch Filip vyjádřil obavu, že ombudsman nebude dostatečně bránit například ty, kteří vlivem krize přijdou o práci či bydlení.

ČRo 14.9.2010

- - - - - -

Výzva pobočkám KPV ČR

To nejsou pobočky KPV ČR schopny se ozvat, těmto darebákům ve vedení KPV ČR se postavil, zarazit jejich rozkrádání, ničení odkazu skutečných politických vězňů a volat je k odpovědnosti?! Plk. Josef Hejtmánek, předseda pobočky KPV ČR Česká Lípa, už jeden soud vyhrál. Nyní je na vedení KPV návrh na exekuci pro neplnění rozsudku. Předseda pobočky KPV ČR Přerov František Přeslička žaluje KPV ČR – přijďte ho na soudní jednání podpořit. Oba vaši členové a další, by Vaši pomoc uvítali. Vedení KPV ČR se vám v podstatě vysmívá a dělá z vás hlupáky! J.Šinágl, 13.9.2010

- - - - - -

Tak jsem v červnu žádal o chatku ve Smilovicích.

Bylo mi  Neradem sděleno, že 5 chatek ve Smilovicích jsou až do konce září plně obsazené. Dnes jsme s rodinou jeli ze Sedlčan do Prahy a cestou se zastavili  na chatkách. Pouze jedna chatka  byla obsazena. Ostatní  prázdné! Pro velký nezájem budou do dvou roků  z rozhodnutí Naděždy Kavalírové chatky ve Smilovicích  zrušeny. Uměle nevytížené chatky jsou důkazem obrovského nezájmu  býv. politických vězňů. Jak se dál bude s chatky kšeftovat ví jen sám bůh. Dál tam hospodaří bolševik ing. Brichta. Říkal mi vrátný: "Je logické, že v létě není pro Vás na chatkách  místo. Byla tu vnučka se svou  rodinou jednoho politického vězně. Ten  její děda je už dávno mrtev, správně by neměla na rekreaci na chatce právo - a měla s sebou členskou průkazku svého  dědečka, který prý  je nemocen a proto se  nemůže  dostavit na převzetí chatky. Je logické, že  pro nás  žijící politické vězně není na chatkách místo.

J.Wolf, Praha, 12.9.2010

- - - - - -

Také jsem žádal o chatku...

Sděluji Vám následující. Pobočky KPV-ČR nejsou opravdu schopny řešit tuto kauzu, protože jsou pod nátlakem paní MUDr.Kavalírové a dalších jejich oblíbenců. Já jsem se rovněž letos do Smilovic nedostal, přestože jsem tam už několikrát byl. Po podání žádosti na rokondiční bobyt ve Milovicích, bylo mi panem bratrem Neradem sděleno, že všechny chatky jsou obsazené. Toto ale nebyla pravda, jak jsem si zjistil přes pana bratra Nerada. Žádanku na rekondiční pobyt jsem podal v měsíci dubnu letošního roku. Po mé urgenci bylo mé osobě sděleno, že už nejsem členem KPV a to po telefonu a tudíž nemám žádný nárok na Smilovice. Pan Nerad jednou mluví tak a podruhé jinak. Mám za to, že naše ročníky nemají nárok vůbec na nic. Co se týče předsedů poboček, to nemá cenu komentovat. Nemyslím všechny. Co se ale týká pobočky 67 Vsetín, kde já bydlím tak takového vedoucího, který je jen sám pro sebe neuznávám. Napsal bych toho daleko více a vše by bylo podloženo fakty. Nechci Vám, ale zatěžovat hlavu. Svých starostí máte určitě až nad hlavu.

L.Dorazýn, 14.9.2010, Val. Meziříčí

- - - - - -

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)