Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Na vědomí předsedům, ministrům a dalším: Ústavní soud, NS, VS Praha, VS Olomouc, VSZ Praha, VSZ Olomouc, MsP, MV, MF, MMR, Policejní presidium, Vláda ČR, Sněmovna, Senát, Prezident ČR, Ústavně právní výbor Sněmovny, Ústavně právní výbor Senátu, EK, všem poslancům a senátorům Parlamentu České republiky!

Ricar Marek… Vážený pane nejvyšší státní zástupce, Ricar parte

máte nyní možnost, na kauze ing. arch. Marka Řičáře, učinit nemalý krok boje proti obrovité korupční mafii, která ničí tuto zemi a mnoho poctivých občanů a podnikatelů, kteří se jí pokusili postavit. Její transparentní vyřešení by obnovilo potřebnou důvěru v českou justici, policii a nezávislost Vaši a Vašeho úřadu. Nepochybuji, že mezi soudci, státními zástupci, policisty, politiky a státními úředníky je mnoho slušných a schopných lidí. Ti mají oprávněné obavy o svoji existenci, pokud by se začali chovat a pracovat tak, jak by si přáli. Kdo jiný i jim má vyslat potřebný signál než ti, co k tomu mají potřebný mandát, moc a odpovědnost vysokého úřadu a kteří zemi a občanům mají sloužit nezávisle a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí?! Ing. arch. Marek Řičář se svým vědomím a svědomím řídil. Byl za to na výstrahu všem, kteří by se chtěli mravně zachovat jako on, potrestán jako nejtěžší zločinec. Prosím, věnujte se urychleně této mé žádosti. Dle mých posledních informací není zdravotní stav pana Řičáře uspokojivý. …  

 

Odesílatel:

SODALES SOLONIS o.s.,

Předseda

Jan Šinágl

Nejedlých 335

267 53 Žebrák

 

Příjemce:

Nejvyšší státní zástupce

JUDr. Pavel Zeman

Jezuitská 4

660 55 Brno

 

ID datové schránky: 5smaetu

 

Věc: Žádost o prověření spravedlivosti soudního procesu      

 

 

                                                                                                                            V Žebráku dne 5. června 2015

 

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

 

Dle článku níže a zprávy ČRo jste žádosti bývalého prezidenta ČR Václava Klause vyhověl. Věřím proto, že vyhovíte i mé žádosti a prostudujete si soudní spis, kterým vedl k odsouzení ing. arch. Marka Řičáře, dnes Josefa Marka – vězně svědomí, politického vězně. Nejedná se o živou, ale již uzavřenou kauzu, proto věřím, že stejně jako v kauze prezidenta Klause a Kovarčíka, Vám nic nebude bránit prověřit i tento případ v rámci Vašich pravomocí a společenské odpovědnosti.

V době svého odsouzení byl ing. arch. Marek Řičář stále v ochranném programu svědků, či právě skončeném po pěti letech, ale stále v důvěře k PČR, jejímiž pokyny se řídil. To bylo zřejmě důvodem, proč v soudním procesu, který byl veden podezřele rychle a skončil jeho odsouzením na 7 let nepodmíněně (později snížen na 6 let), vůbec neměl možnost vypovídat a hájit se. Byl nucen, po vynesení nespravedlivého rozsudku, s celou svojí rodinou opustit Českou republiku útěkem do Rakouska. Jen díky vážnému onemocnění jeho dcery, která musela být hospitalizována v nemocnici, byl rakouskou policií nalezen. Po dalším nespravedlivém soudu, kdy neměl možnost se vyjádřit ke zčásti nepravdivým argumentům české strany na zdůvodnění vydání mezinárodního zatykače, byl vydán do České republiky – jedním autem se dvěma rakouskými policisty. Na hranicích na něho čekala tři auta PČR, plná těžkooděnců se samopaly, jako těžkého zločince?!

Ricar KarelPřipomínám, že jeho dědeček Karel Říčař, byl poslancem Parlamentu ČSR za první republiky a odseděl si 10 let komunistického kriminálu!

Zde bych doporučil Vaší pozornosti zejména prošetřit činnost státního zástupce JUDr. Borise Havla (nepřekvapuje, že jeho fotografie není na Internetu k nalezení, pokud vůbec?! Podle mých informací absolvuje či už absolvoval stáž na NSZ, kde má i svoji přítelkyni.), který i v jiných kauzách vystupuje v dost podezřelých rolích, hlavně pokud se týkají či jsou v ohrožení politici – viz převzatý a doplněný článek na mém webu: https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/5241-jan-urban-spravedlnost-jako-sluzka-zlocinu.html - z něhož cituji a jež jsem poslal ministru spravedlnosti JUDr. Robertu Pelikánovi dne 3.6.2015, v kopii i Vám a dalším deseti nejvyšším ústavním činitelům země:

… Zaujatý státní zástupce Boris Havel, který od první chvíle zakazoval jakoukoli zmínku o politicích, vystupoval spíše jako advokát holandských „poradců“ a bez důkazů napsal do Bruselu, že odhalil organizované spiknutí nejméně deseti osob, připravujících rozkradení prostředků Evropské unie. Brusel reagoval šetřením, na jehož konci vláda musela vrátit oněch 240 milionů, nicméně Boris Havel bez důkazů prosadil vyšetřovací verzi o spiknutí, které, podle jeho tvrzení, ze zákulisí vedli Petr Forman a jím dosazený likvidátor nadace Radim Špaček. Co na tom, že se s naprostou většinou ostatních obžalovaných vůbec neznali. …

Pražský Vrchní soud, ke kterému se státní zástupce pokaždé odvolal, svědky a důkazy obhajoby poslouchat a posuzovat nechtěl. Po deseti letech a dvou osvobozujících rozsudcích Městského soudu ztratil senát doktora Mazáka na Vrchním soudu v Praze v únoru 2015 trpělivost a pravomocně odsoudil doktora Radima Špačka na čtyři roky vězení. Bez možnosti odvolání. Případ Petra Formana byl potřetí vrácen Městskému soudu v Praze s důrazným doporučením přitvrdit. Osvobození napříště nežádoucí. Zeman ani Bradáčová nic nezachránili. Prý spravedlnost. Ale v tomto případě slepá – vůči korupci a telefonnímu právu. Trestající na požádání politiků ty, kdo se naivně odvážili věřit v zákony. Stačí pár poslušných nebo zkorumpovaných policistů, státních zástupců a soudců.Naděje na zlepšení stavu soustavy státního zastupitelství, spojované se jmény Pavla Zemana a Lenky Bradáčové, byly naivní. I za nimi zůstávají nevinně stíhaní a zničené lidské životy. Nikomu, zdá se, to nevadí. Jenže bez spravedlnosti a rovnosti před zákonem je demokracie jenom služkou zločinu.

Jde nepochybně o závažnou kauzu, kde je zpochybňována i činnost Vaše a JUDr. Lenky Bradáčové. Věřím proto, že moji stížnost z titulu Vaší funkce a odpovědnosti osobně prošetříte - i ve Vašem zájmu a v zájmu nezávislosti a důvěryhodnosti Vašeho úřadu. Není přece možné, aby v zemi, která se považuje za demokratickou, zájmy politických stran byly upřednostňovány, na úkor spravedlnosti a rovnosti všech občanů před zákonem.

Nedávno jsem ing.arch. Marka Řičáře navštívil ve vězení v Českých Budějovicích. Zprvu mi návštěva nebyla povolena. Až po telefonickém rozhovoru, který vedení věznice zaregistrovalo a kde zazněla informace, že si budu stěžovat u vedení GŘ-VS, mi byla návštěva obratem povolena. Strávil jsem s panem Říčařem 3 hodiny. O jeho nevinně nepochybuji. Nepochybně by i Vás informace, které mi sdělil, znepokojily a šokovaly, stejně jako všechny slušné občany. Mně jen utvrdily v tom, že zde byl odsouzen nevinný člověk, který ohrožoval svoji čestností a charakterem korupční zájmy části politické scény a jejích vysokých představitelů, soudce a policisty nevyjímaje.

Doporučil bych proto i Vám osobní setkání s panem Řičářem, pokud by se Vám podařilo získat jeho důvěru. Už jednou ho důvěra ve stát a její instituce zklamala, přivedla do vězení a zničila mu rodinu. Máte nyní možnost toto bezpráví napravit. Jenom prosím po mně nepožadujte důkazy. Ty existují a je Vaší povinností dle zákona si je díky Vašim pravomocem obstarat. Já tu možnost nemám, bohužel, byť jich část již zřejmě byla zničena.

Ve věznici v Českých Budějovicích je ing. arch. Marek Řičář vnímán jako politický vězeň. Vedení má viditelně zřejmé obavy, aby něco „neudělalo špatně“. Neuděluje mu prý dokonce ani vycházky?! V kontextu toho, že soud právě osvobodil úředníky z ROP jihozápad, se jeví potrestání pana Říčaře jako absurdita absurdit a donebevolající nespravedlnost! Kauza bývalého primátora Chomutova a senátora Alexandra Nováka je také výsměchem spravedlnosti. Obdržel úplatek 43.000.000,-Kč, vrátil jen 5.000.000,-Kč, majetek mu zabaven nebyl, po 2 letech byl propuštěn na svobodu na základě zaručení spolku o jehož důvěryhodnosti lze úspěšně pochybovat!

Naproti tomu profesionální projekt BONO PUBLICO ing. arch. Marka Řičáře, který země potřebuje i dnes nebyl realizován, zato mnoho zbytečných za EU miliardy. Jeho autor je vězněn a skuteční pachatelé osvobozováni či propouštěni po pár měsících na svobodu. Či dokonce odškodněni miliony, jako např. současná eurokomisařka paní Věra Jourová?! Oněch 15 milionů, které byly panu Řičářovi kladeny za vinu, nikdo nepostrádá, nikdo se o ně nepřihlásil, nikde nechybí, nikoho to nezajímá?!

Z podnětu ing. arch. Marka Řičáře k podání stížnosti pro porušení zákona

… K porušení práva na spravedlivý proces došlo i tím, že navrhovatel byl uznán vinným, ačkoliv jeho „vina“ či „zavinění“ nebyly prokázány (zásada nullum crimen sine culpa). Stejně tak nebylo prokázáno ani prokazováno, zda nějaká škoda vznikla, a případně ani výše vzniklé škody, neboť účelem dotačního titulu bylo pořízení projektové dokumentace, která vyhotovena a dodána byla. Podle názoru navrhovatele jednak žádná škoda nevznikla, jednak soudem nebyla ani prokázána, soud dokazování ohledně výše škody neprováděl, a bez dalšího učinil kategorický závěr, že byla způsobena škoda ve výši poskytnuté dotace, čímž bylo porušeno právo na spravedlivý proces navrhovatele. Z hlediska zavinění soud 1. stupně zcela ignoruje skutkové okolnosti, kdy Marek Řičář měl současně spolupracovat s Policií ČR (útvar ÚOOZ Jana Kubiceho) ve věci případu kauzy Budišov (Věra Jourová, Zdeněk Doležal, Ladislav Péťa), kdy tento orgán ho opakovaně prověřuje a v jeho prospěch svědčí bývalý ředitel útvaru Jan Kubice a Hynek Vlas a současně měl páchat trestný čin v projednávané věci. Soud ignoruje rovněž účast Marka Řičáře v programu ochrany svědků od října 2006. Případ skupiny kolem Ladislava Péti, Věry Jourové a Zdeňka Doležala (vydírání Marka Řičáře, korupce, podvody), byl účelově rozdroben a Marek Řičář jako svědek v tomto případě z dění kolem Bono publico má vyjít jako jediný pachatel trestného činu, ačkoliv jako jediný poskytl Policii ČR svou spolupráci, svědectví a důkazní materiály ve věci - nyní je za to „spravedlivě trestán“.

… Ačkoliv se rozhodnutí soudů tváří tak, že jsou k obviněnému shovívavé, a že zohledňuje všechna okolnosti případu, ve skutečnosti mu ukládá pozoruhodně přísný trest odnětí svobody v délce šesti let a je samozřejmě přísný i v majetkové rovině. Trest obviněného by se tak pohybuje na stejné úrovni jako trest soudce Berky, který páchal rozsáhlou majetkovou trestnou činnost v oblasti konkurzních řízení v Ústí nad Labem (tento byl v prvním stupni odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce devíti let).…

… Soud nijak nezohlednil především fakt, že obžalovaný Říčař má početnou rodinu: celkem pět dětí ve věku od 10 do 19 let (z toho dvě děti navštěvují základní školu, tři děti navštěvují střední školu). To znamená, že na obžalovaném Říčařovi je v tuto chvíli se svojí obživou závislých šest osob včetně manželky, a je jasné, že obžalovaný Říčař bude muset své děti živit ještě minimálně následujících osm let, pokud bychom uvažovali, že své nejmladší dítě bude živit do jeho 18 let věku. Je ovšem pravděpodobné, že jeho vyživovací povinnost vůči nejmladšímu dítěti neskončí dosažením jeho 18. roku života. Trest odnětí svobody nepodmíněně v délce trvání šesti let znamená, že to bude manželka obžalovaného Říčaře, která bude sama živit pět studujících dětí, které samy mají minimální možnost výdělku. Nehledě na to, že manželka obžalovaného Říčaře je v tuto chvíli nezaměstnaná a vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu je vyloučeno, že by v dohledné době mohla vykonávat jakékoliv zaměstnání, tedy de facto živit svých pět dětí. Dopad na osoby závislé na panu obžalovaném Říčařovi bude v případě výkonu trestu drastický. Osobní poměry a poměry rodinné měl soud zvažovat nejenom při ukládání trestu odnětí svobody, ale taktéž při ukládání trestu zákazu činnosti. Tak jak je zákaz činnosti specifikován – tedy vztahuje se na činnosti související s projektovou činností – je opět zcela nepřiměřenou sankcí. Soud měl zvažovat, že obžalovaný Říčař se projektovou činností zabývá celý svůj profesní život a je to právě a pouze projektová činnost, kterou se obžalovaný, resp. jeho rodina živí. Při uložení tohoto trestu ztrácí obžalovaný Říčař možnost obživy sebe a své rodiny. Nejstarší dcera je nezaměstnaná, z finančních důvodů nenastoupila na vysokou školu, na kterou byla přijata.

… Policisté (policistka Knappová z ÚOKFK) podnět Marka Řičáře odkládají s odkazem na politické rozměry podaného podnětu a předané důkazy (nahrávky) policisté ničí, čímž se velmi pravděpodobně dopouštějí trestného činu. V roce 2011 inspekce PČR konstatuje spáchání trestné činnosti ze strany policie, což je mimo jiné zachyceno i v protokolu Inspekce Ministerstva vnitra. To znamená, že v době, kdy měl MŘ podle SZ Havla páchat trestnou činnost, se tento člověk sám vydává na policii a stává se její obětí!

…. Vrchní státní zástupce JUDr. Boris Havel je od počátku svého angažmá ve vztahu k Bono publico a Markovi Řičářovi, jako klíčovému svědku kauzy Budišov, opakovaně konfrontován s informacemi o trestné činnosti příslušníků ÚOKFK Knappové a spol., kteří přijali podnět Marka Řičáře v roce 2005, a to jak ve spise kauzy Budišov, tak následně v rámci úkonů dalších TŘ nejen že nekoná, jak mu zákon ukládá, ale naopak tento útvar a dokonce i policistku Knappovou dozoruje a řídí v dalších a dalších úkonech trestního řízení proti osobě Marka Řičáře.

… Na počátku roku 2006, poté co se PČR odmítne zabývat podnětem obviněného, se MŘ odhodlává ke spolupráci s investigativním novinářem Jankem Kroupou, který byl o aktivitách Péti a Doležela informován obětí konkursní mafie Alešem Vébrem. Janek Kroupa dává možnost MŘ zdokumentovat dění kolem projektu Bono publico s nadějí, že jednou se věci podaří napravit a zločiny zastavit, to znamená, že v době, kdy měl obviněný podle státního zástupce Havla páchat trestnou činnost, se tento člověk sám dobrovolně rozhoduje s Kroupou dokumentovat veškeré dění kolem Bono publico!?

… Na jaře 2006 Janek Kroupa na základě dosavadního dokumentování dění kolem Bono publico přivádí obviněného k důstojníkům ÚOOZ. Obviněný se setkává s policejním důstojníkem Hynkem Vlasem a jeho kolegy, kteří ho informují, že dění kolem Doležela a Bono publico se jím potkává s dalšími věcmi, na kterých pracují a dotazují se Marka Řičáře, zda s nimi bude spolupracovat. Od této schůzky s ÚOOZ je Marek Řičář několikrát Policií prověřován, dává Policii k dispozici veškeré doklady a podklady k Bono publico a ke své činnosti - to znamená, že v době, kdy měl Marek Řičář podle obžaloby páchat trestnou činnost, se tento člověk sám dobrovolně dává k dispozici ÚOOZ a koná nejen pod dozorem policie ale dokonce podle jejího souhlasu?

Účelové rozdrobení kauzy Budišov státním zastupitelstvím do několika nesouvisejících kauz v kontextu její politizace a jejího zneužití k mocenským cílům

… Marek Řičář je tedy klíčovým svědkem v kauze Budišov. Kauzu Budišov, (tedy vyšetřování podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s korupcí a vydíráním, ohledně podezřelých je Mgr. Věra Jourová, Ing. Zdeněk Doležal a starosta Miroslav Péťa), vyšetřuje v roce 2006 ÚOOZ (Jan Kubice) a dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Ricar a Jourova… Orgány činné v TŘ otáčejí kauzu proti architektu Řičářovi přesně v intencích vyhrůžek Ladislava Péťi a mediálních útoků Věry Jourové. Na jaře 2008 vedení ÚOKFK – útvaru, který v roce 2005 páchal trestnou činnost tím, že se nezabýval podnětem Marka Řičáře, když nevyšetřil jeho podnět a ničil důkazy proti skupině Péti a Doležela, sám rozhoduje o zahájení trestního řízení proti architektu Řičářovi ve věci projektu Bono Publico.

… Výklad zákona Vrchního soudu spíše odpovídá zásadě „co není zákonem zakázáno, je povoleno“, to se však užije výlučně v soukromoprávních vztazích a nikoli při výkonu veřejné moci, notabene v trestním řízení, kde platí zásada přesně opačná.

… Není ale až absurdní, že navrhovatele vyšetřuje stejný policejní útvar, kterému navrhovatel sdělil svá podezření ze spáchání trestného činu, a který byl založen ad acta? Proč měl být Marek Řičář nepohodlný? Protože svědectví Marka Řičáře mířilo proti osobám, které uvedly, že do kauzy byl zatažen i Jiří Paroubek (citace Věry Jourové55), tedy odsouzení aktérů kauzy Budišov by bylo dáno do spojitosti s Jiřím Paroubkem. To, že nejvíce je „exponovaný“ právě Marek Řičář je zřejmé z toho, že jako jedinému mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody.

… Případ Bono Publico značně připomíná případ „skupiny“ Ing. Formana, který byl projednáván před Městským soudem v Praze. Soudce Petr Braun prvoinstančně a zatím nepravomocně osvobodil osm z deseti obžalovaných, ze kterých státní zástupce JUDr. Boris Havel v roce 2005 vyrobil zločinné spolčení, které se podle něj od začátku do konce koordinovaně, podle společného plánu a rukou nerozdílnou spiklo proti vládě a zájmům Evropské unie.

Citace z ústavní stížnosti ing.arch. Marka Řičáře!

… Stěžovatel vyhověl žádostem POLICIE ČR a stal se jejím spolupracovníkem ve věci rozkrádání dotačních financí poskytovaných povětšinou MMR – podezřelý ministr Jiří PAROUBEK, konkretně ve věci „BUDIŠOV“.

... V rámci režimu ochrany osoby měl přísný zákaz podnikat cokoli ve vztahu ke své původní identitě. Přitom obviněn z trestného činu byl jako Marek Řičář – tedy pod svou původní identitou. Policisty mu bylo řečeno, že přestoupení zákazu – tedy jakýkoliv úkon, jakékoliv oslovení kohokoliv, kdo jej zná pod původní identitou je závažným trestným činem. Tento striktní ochranný režim mu byl ukončen den před vynesením ROZSUDKU MS PRAHA, tedy po ukončení dokazování ve věci. Celý režim Ochrany svědků a jiných osob probíhá v režimu utajení, což samo o sobě znemožňuje svobodnou obhajobu. S jakýmkoli dokumentem, listem, stranou papíru, se mohl seznámit pouze jako s utajovanou skutečností a musel jej okamžitě odevzdat Policii. ...

… Stěžovatel měl přísný zákaz podnikat cokoli ve vztahu ke své původní identitě. Jakýkoliv kontakt byl umožněn pouze prostřednictvím policejního komunikačního prostředku. Nemůže se sám o své vůli svobodně stýkat s třetími osobami – to platí později i pro schůzky s advokátem – musí požádat policistu, aby setkání zařídil a zorganizoval. Čekací doba na setkání s obhájcem je v řádech týdnů, podléhá vícestupňovému schválení.

… Stěžovatel, na příkaz Policie ČR, musí okamžitě ukončit veškeré osobní a pracovní aktivity, které se vztahují k jeho bývalému životu. Na příkaz Policie ČR končí činnost ve firmě, svou firmu musí prodat a musí prodat svůj ateliér – ihned v prosinci 2006. K tomu policisté použijí stěžovatelova bratra Václava, který jako jediný smí podepsat plnou moc. Po celé období je stěžovatel důsledně monitorován Policií ČR, kupř. návštěva příbuzných v letech 2006 až 2010 povolena 3x.

… Obvinění vznáší vyšetřovatel ÚOKFK PČR, dozorující státní zástupce MSZ JUDr. Boris Havel. Příslušné státní zastupitelství ve věci je MSZ Praha, přestože údajná trestná činnost ve věci se měla odehrát v Liberci a všichni obvinění bydlí a působí v Liberci!

… Vznesené usnesení o zahájení úkonů trestního stíhání ze dne 15.06.2009 (12 stran) nepřevzal osobně stěžovatel, jako obviněný, převzal jej policejní důstojník dne 26.06.2009, stěžovateli jej pouze přečetl a usnesení uzamkl do policejního trezoru.

… Obdobně obžalobu (115 stran) převzal policejní důstojník a na cca 2-3 hodiny stěžovateli „pouze zapůjčil“, ač obžaloba takto podávaná byla pro stěžovatele nesrozumitelná.

… Obdobným způsobem proběhlo i seznámení stěžovatele s obsahem vyšetřovacího spisu cca několik tisíc stran. Pro seznámení s obsahem vyšetřovacího spisu měl stěžovatel časové období pouze dva dni v době od 10,00h – 12,30h. Spis má cca 2000 stran a obviněný se v něm neorientuje a smyslu nerozumí. Podává návrh na výslech svědků Paroubek, Jourová a spol. Vyšetřovatel návrh sepíše, ale na místě mu oznámí, že návrh na doplnění dokazování bude zamítnut. Advokát Kohler, ani jeho kolega, či koncipient přítomen není – viz příloha.

… V květnu roku 2010, v období bez advokátního zastoupení, je stěžovateli předána obžaloba. Předává ji policejní ochránce, krycí jméno Matěj. Obžaloba má 115 stran a seznámení s obžalobou trvalo cca 2–3 hodiny. Obžaloba byla pro stěžovatele nesrozumitelná a nevěděl, co má dělat. Obžalobu si směl pouze přečíst, podepsat a musel ji vrátit zpět příslušníkovi Policie ČR. Ten ji opět uzamkl do policejního trezoru jako utajovanou skutečnost.

… Proběhlo 11 jednání u MS Praha. Po celou dobu byl stěžovatel v tzv. ochranném režimu. Policisté jej dovedli k soudu a zůstali stát před jednací místností.

… Usnesení o obvinění z trestného činu „dotačního podvodu“ převzal nikoli stěžovatel, ale důstojník Policie ČR. Stěžovatel nebyl konfrontován s orgány činnými v trestním řízení.

… Přístup stěžovatele k obhájci byl ztížen. O každou konzultaci musel žádat svého policejního ochránce a komunikovat policejním telefonem. Po vícestupňovém odsouhlasení schůzky s obhájce byla tato vždy umožněna, ale s několikadenním až několikatýdenním odkladem. Veškeré úkony v trestním řízení pak logicky konal v časové tísni. S obhájcem nemohl komunikovat svobodně. U všech jednání s obhájcem byli na doslech přítomni příslušníci Policie ČR. JUDr. Kohler vypovídá plnou moc – odůvodňuje – v takovém režimu styku nelze řádně provádět obhajobu. Podstatnou část procesu od ukončení přípravného trestního řízení do projednání při hlavním líčení u MS Praha byl stěžovatel bez obhájce, přesto, že ze zákona v této trestní věcí musí mít obhájce po celou dobu trestního stíhání (viz nutná obhajoba § 36 tr.ř.). Neměl žádnou možnost oznámit to přímo orgánům činným v trestním řízení a jakkoli konat, mimo komunikace s příslušníky Ochranné služby PČR, které znal jen pod krycími jmény. Došlo tím k porušení práv dle čl. 6, odst. 3b) ÚMLUVY, kdy má každý právo mít přiměřený čas a možnosti k přípravě obhajoby.

… V rámci režimu ochrany osoby měl přísný zákaz podnikat cokoli ve vztahu ke své původní identitě. Přitom obviněn z trestného činu byl jako Marek Řičář – tedy pod svou původní identitou. Policisty mu bylo řečeno, že přestoupení zákazu – tedy jakýkoliv úkon, jakékoliv oslovení kohokoliv, kdo jej zná pod původní identitou je závažným trestným činem. Tento striktní ochranný režim mu byl ukončen den před vynesením ROZSUDKU MS PRAHA, tedy po ukončení dokazování ve věci. Celý režim Ochrany svědků a jiných osob probíhá v režimu utajení, což samo o sobě znemožňuje svobodnou obhajobu. S jakýmkoli dokumentem, listem, stranou papíru, se mohl seznámit pouze jako s utajovanou skutečností a musel jej okamžitě odevzdat Policii

… Dalším možným porušením ústavního práva stěžovatele je skutečnost, že v řízení před MS PRAHA došlo k 11ti ústním jednáním. Prvních pět jednání mělo jiné složení senátu než šest jednáních následujících. Přitom z řady nálezů ÚS vyplývá, že součástí základního práva na zákonného soudce je i zásada přidělování soudní agendy a určení složení senátů na základě pravidel obsažených v rozvrhu práce soudů. Mezi požadavky, jež vyplývají pro rozvrh práce z čl. 38 odst. 1 Listiny, patří dále předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně zastupování, ve vztahu k účastníkům řízení. Základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce, přísedícího), totiž není vyčerpáno jen zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu. Samozřejmě existují situace (nemoc, dovolená, pracovní cesta apod.), kdy senát nebude moci rozhodovat v původně určeném složení. V jiném než určeném složení však může příslušný senát, stanovený rozvrhem práce, rozhodovat pouze tehdy, jestliže je absence rozvrhem práce soudu určených soudců či přísedících důvodná. V takovém případě se ovšem zastoupení soudců i přísedících, stejně jako složení senátů, musí řídit předem stanovenými pravidly určenými rozvrhem práce.

… Stěžovatel poukazuje především na uložení vedlejšího trestu propadnutí veškerého majetku. Trest propadnutí veškerého majetku je v České republice ukládán zcela výjimečně, a to pro dlouhodobé devastující účinky pro další život odsouzeného a jeho rodiny.

… V dané cause byl stěžovatel obviněn a odsouzen za převod 15,5 milionu korun českých, aniž by došlo k jeho přímému vlastnímu obohacení.

… Z odůvodnění rozsudku MS Praha – viz strana 114, vyplývá, že Česká republika se nepřipojila k trestnímu řízení jako poškozený a nevymáhala náhradu škody. Z toho lze dovodit, že stěžovatel škodu ve výši 15,5 mil.Kč nezpůsobil.

… Nadto v celé řadě trestních případů projednávaných soudem dosahovala škoda řádu miliard, kdy trest propadnutí veškerého majetku uložen nebyl – viz causa H-systém, causa manažerů KB, obv. Chvalovský.

… Stěžovatel nebyl dosud trestán, je po všech stránkách zachovalým a řádně se staral o rodinu s pěti dětmi. Zejména uložený trest propadnutí veškerého majetku, spolu s uloženým vedlejším trestem zákazu činnost architekta – projektanta, se jeví jako výjimečný – nepřiměřeně přísný, likvidační.

* * *

Ing. arch. Mark Řičář:

„Kdo mlčí ke zločinu, stává se jeho spojencem… a kdo se jednou ohne, už zůstane ohnutý do konce života. Moji předkové zločinu neposluhovali, ať už to byl zločin nacistický nebo komunistický, a ani já se neohnu před zločinným SYSTÉMEM, který svou moc staví na zneužívání zákona, justice a policie pro potřeby korupční mafie a na strachu a poslušnosti lidí. Proto budu bojovat až do úplného konce a nemůžu nikdy akceptovat „trest“ za něco, co jsem nespáchal a spáchat nemohl. Nemůžu po 7 letech, které mně a mojí rodině vzal SYSTÉM, přistoupit na falešnou hru na spravedlnost a právo a stát se figurkou ve hře mocných. Před 7 lety jsem byl mafií „pohřben“, nemám nic, nejsem nikdo, na mém „hrobě“ slaví politická prostituce, lidská špína a STRACH… a právě já, který více nejsem, než jsem, Vás volám: nemlčte!, překonejte svůj strach!, nenechte se zneužívat!, neposluhujte!, pomozte!“

* * *

Soudkyně MS Praha Helena Králová shledá, že přepadení Úřadu vlády ozbrojenci PČR bylo v pořádku a nikdo za nic nemůže?! Rozsudek vyhlásila neveřejně, bez zdůvodnění – v rozporu se zákonem! Hlavně, že následně padla vláda…?! Dobré pověsti české justice to nepřidá, jen potvrzuje, že propojení justičních a policejních mafií s politiky stále existuje.

Je smutné, že informace o této otřesné kauze, která by měla být tématem hlavních médií, naleznete pouze na webu www.sinagl.cz Přitom osobně informuji známé novináře, politiky a osobnosti veřejného života, včetně europoslanců západních zemí, jejich velvyslanců a EK. Všichni vyjadřují zděšení – a všichni mlčí…?! Jsme snad stále zemí strachu a obav před mocnými, kteří si mohou dovolit beztrestně takřka vše, pokud mají dostatek nakradených peněz? Odmítám připustit myšlenku, že tomu tak je či bude i nadále.

 

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

máte nyní možnost, na kauze ing. arch. Marka Řičáře, učinit nemalý krok boje proti obrovité korupční mafii, která ničí tuto zemi a mnoho poctivých občanů a podnikatelů, kteří se jí pokusili postavit. Její transparentní vyřešení by obnovilo potřebnou důvěru v českou justici, policii a nezávislost Vaši a Vašeho úřadu. Nepochybuji, že mezi soudci, státními zástupci, policisty, politiky a státními úředníky je mnoho slušných a schopných lidí. Ti mají oprávněné obavy o svoji existenci, pokud by se začali chovat a pracovat tak, jak by si přáli. Kdo jiný i jim má vyslat potřebný signál než ti, co k tomu mají potřebný mandát, moc a odpovědnost vysokého úřadu a kteří zemi a občanům mají sloužit nezávisle a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí?! Ing. arch. Marek Řičář se svým vědomím a svědomím řídil. Byl za to na výstrahu všem, kteří by se chtěli mravně zachovat jako on, potrestán jako nejtěžší zločinec. Prosím, věnujte se urychleně této mé žádosti. Dle mých posledních informací není zdravotní stav pana Řičáře uspokojivý.    

Stížnost pro porušení zákona a práva na spravedlivý proces o 55 stránkách neřešil ministr Jiří Pospíšil, neřešil ministr Pavel Blažek, „řešila“ až asistentka ministryně Marie Benešová (členka ohrožené ČSSD) jednou větou ve smyslu, že „nebyl shledán žádný důvod“?! Asistentka Jiřího Paroubka mi slíbila zařídit schůzku, odmlčela se. Moji žádost o udělení milosti byla ministryní Helenou Válkovou odmítnuta k doporučení prezidentovi Zemanovi?! Nyní má na stole tuto kauzu již pátý ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Bude prvním odvážným, který se zasadí o ústavou ČR zaručené právo každého občana na spravedlivý proces? Věřím, že jeden z vás bude tím prvním odvážným, případně druhým. Připojuji odpověď ve věci NSZ ze dne 25.5.2015 a odpověď   Senátu ze dne 29.5.2015.

Petici na podporu ing.arch. Marka Řičáře – Josefa Marka, podepsalo k dnešnímu dni 702 občanů. Nepochybuji, že by ji podepsaly statisíce lidí, včetně mnoha poškozených poctivých podnikatelů justiční a policejní mafií, kdyby tato česká „WATERGATE“ nebyla utajována veřejnoprávními médii. Zemi, kde justice a policie neplní svoji funkci, nemůže očekávat do budoucna nic dobrého, jen další bezpráví, mravní úpadek a nakonec i hospodářský kolaps. Kdo to uvítá Vám nemusím jistě připomínat.

 

Děkuji Vám předem za vyřízení mé žádosti. Přeji Vám a Vašemu úřadu mnoho zdaru a odvahy ke konání!

 

 

                                                                               V úctě k Vaší neodejmutelné odpovědnosti

                                                                                                       Jan Šinágl

                                                                                                       předseda

                                                                                             SODALES SOLONIS o.s.

 

 

Na vědomí:

Ústavní soud ČR – předseda JUDr. Pavel Rychetský

NS ČR – předseda prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

VS Praha - JUDr. Jaroslav Bureš

VS Olomouc - JUDr. Robert Gryga

VSZ Praha - JUDr. Lenka Bradáčová

VSZ Olomouc – JUDr. Ivo Ištván

Veřejný ochránce práv – Anna Šabatová

Ministr pro lidská práva – JUDr. Jiří Dientsbier

MsP – JUDr. Robert Pelikán

MV – Milan Chovanec

MF – Andrej Babiš

MMR – ministryně Karla Šlechtová

EK – eurokomisařka Věra Jourová

Policejní presidium - brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

Vláda ČR – premiér Bohuslav Sobotka

Sněmovna – předseda Jan Hamáček

Senát – předseda Milan Štěch

Prezident ČR – Miloš Zeman

Ústavně právní výbor Sněmovny – JUDr. Jeroným Tejc

Ústavně právní výbor Senátu – JUDr. Miroslav Antl

Generální ředitel ČT - Petr Dvořák

 

Přílohy:

Žalobce prostuduje Klausovu žádost v kauze údajné korupce

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prostuduje dopis bývalého prezidenta Václava Klause, ve kterém ho exprezident minulý týden požádal o prověření informací o údajné korupci při amnestii z ledna 2013. Média tuto možnost zmiňují v souvislosti s nedávným úmrtím podnikatele Petera Kovarčíka. Šéf státních zástupců současně řekl, že nemůže vstupovat do živých kauz. Policie se údajně začala o Klausova dlouholetého známého Kovarčíka zajímat kvůli kontu se stovkami milionů korun ve Švýcarsku. Nadační fond proti korupci dal peníze do souvislosti s možnou korupcí. Klaus tyto spekulace odmítá. Je podle něj nutné prověřit informace ohledně případné korupce, o které fond spekuluje, ale také možné křivé obvinění a pomluvu. Úvahy o údajné korupci souvisejí s Klausovou amnestií z 1. ledna 2013, která se mimo jiné týkala osvobození obviněných podnikatelů v řadě kauz vlekoucích se několik let. Klaus již dříve podezření na korupční jednání odmítl. ČRo, 8.4.2015

* * *

Podnět ke stížnosti pro porušení zákona ing. arch. Marka Řičáře má 55 stránek, zamítnuto čtyřmi řádky MsP - za 21 měsíců!

Ústavní soud ČR stížnost ing. arch Marka Řičáře odmítl projednávat…?!

MS Praha 20.10.2010: Protokol o hlavním líčení ve věci obžalovaného ing. arch. Marka Řičáře!!!

Jaroslava Marková s dcerou Marií děkují za podporu a pomoc manželovi a tátovi

Dopis ministru spravedlnosti od Anny Eliášové

ČR 2015: Jaroslava Marková s dcerou Marií děkují za podporu a pomoc manželovi a tátovi ing. arch. Marku Řičařovi, dnes Josefu Markovi – vězni svědomí a bezpráví

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (10 Votes)
Share

Komentáře   

-3 #3 JIri Nestler 2015-06-09 11:32
Cituji František Zákostelsk:
Nemohu dokázat,kde je pravda,ale mohu dokázat,že v naší malé zemičce vládnou od roku 1948 intrikáni a rok 1968 nás ještě hlouběji ponořil do moralního marastu.Panům s Kremlu tato česká žumpa hraje do karet a všemožně jí skrytě a přes naše politiky i veřejně podporují.Je to velice smutné ,kdo řídí chod tohoto státu.

od roku 1918 tady vladne Benesova-clicqu e. Uz Edvard Benes za 1.republiky jezdil na kominternu do Ruska. Ty Rabovaci gardy musely byt organisovany uz behem valky nebo jeste drive.
+2 #2 František Zákostelsk 2015-06-09 07:46
Nemohu dokázat,kde je pravda,ale mohu dokázat,že v naší malé zemičce vládnou od roku 1948 intrikáni a rok 1968 nás ještě hlouběji ponořil do moralního marastu.Panům s Kremlu tato česká žumpa hraje do karet a všemožně jí skrytě a přes naše politiky i veřejně podporují.Je to velice smutné ,kdo řídí chod tohoto státu.
+3 #1 Jan Chlumský 2015-06-08 05:46
Sledujeme dění okolo procesu s Ing. Řičářem a nechce se nám věřit, že něco takového je v naší vlasti možné. Neuvěřitelně skandální process, neslušná ukázka politicko mafiánských intrik proti slušnému člověku. Asi jsme již doma ztratili i poslední špetku slušnosti. Svinstva, která nám liknavý Havel v podobě komunistických soudců a politických manýrů naordinoval. Sledujeme tyto nehoráznosti a nestačíme se divit. Je absolutně nutné s takovýmito případy začít již konečně něco dělat. Očistit jméno naší vlasti, na níž se my v cizině stále ještě snažíme být hrdi. Žádám všechny podle Vašich možností a postavení v politice, soudnictví, vládě a médiích, pranýřujte nespravedlnost zasaďte se o proces osvobození slušného člověka, kterým pan Řičář je. V této nanejvýš morální činnosti a v boji proti korupci a mafii v českém soudnictví přejeme mnoho úspěchů a slibujeme, že budeme vývoj situace kolem pana Řičáře i nadále pozorně sledovat. Ing. Jan Chlumský, vedoucí krajanské organizace v Montrealu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)