Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 03.08.2020 16:18
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 03.08.2020 11:02
  Vážený pane, prosím, přijměte mé upřímné pozdravy. Přišel ...

  Read more...

   
 • 03.08.2020 11:00
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 03.08.2020 09:07
  ... Když tam byl přivezen, nedopravili ho do nemocničního ...

  Read more...

   
 • 03.08.2020 09:06
  Připomínám, že Magnitského zákon schválil i Evropský parlament.

  Read more...

   
 • 03.08.2020 09:03
  JÁ NIC, JÁ PRÁVNÍK. P.W. Zničení Pavla Wonky s následkem smrti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Blanicky a Rychetsky1.4.2016 ČT: Události komentáře od 22:00 hod. měly s objektivním zpravodajstvím málo Altner TK Manes 290116společného, zejména vystoupení JUDr. Pavla Blanického! Přitom ČT byla mnou informována včas telefonicky i e-mailem?! J.Š.

V březnu 2007 slíbil Jiří Paroubek advokátní kanceláři, kterou v té době zmocnil za ČSSD jednat se mnou o smíru, že přijde podepsat příkaz k převodu 176 mil.Kč do advokátní úschovy v Curychu, jako záruky, že mediálně deklarovaná snaha Paroubka jednat se mnou o narovnání není jen jedním z dalších úskoků ČSSD. Namísto podpisu převodního příkazu vystoupil Paroubek na tiskové konferenci s dr.Blanickým, a za asistence dr.Blanického mne označil za podvodníka, který si chce přisvojit zásluhy dr.Blanického o vymožení vlastnického práva ČSSD k Lidovému domu.

Blanicky a PelikanSotva rozhodl Městský soud v Praze dne 31.3.2016 o povinnosti ČSSD zaplatit mi 18 mil.Kč se smluvní pokutou za 16 let, přispěchal dr.Blanický dne 1.4.2016 do pořadu ČT 24 „Události a komentáře“, aby znovu veřejnost mystifikoval svými zásluhami o vymožení vlastnického práva ČSSD k Lidovému domu.

Každý si může vyhledat na webové stránce Ústavního soudu v archivu Nález ze dne 11.1.2000 č.j. III. ÚS 462/1998 ve věci sporu o vlastnické právo ČSSD k Lidovému domu.

Na str.11 Nálezu se může přesvědčit, že v předposledním odstavci Ústavní soud odůvodňuje své rozhodnutí v kauze sporu o Lidový dům, o vlastnické právo Čsl.strany soc. demokratické v zahraničí k akciím společnosti Cíl a.s. Praha.

Dr.Blanický zastupováním Zemanovi ČSSD neměl s Čsl.stranou soc. demokratickou v zahraničí nic společného. Tím méně měl společného s mojí mandátní smlouvou se Zemanem ze dne 2.5.1997 jak dále bude rozvedeno.

Kontinuita vlastnického práva ČSSD k Lidovému domu prostřednictvím akcií společnosti Cíl a.s. Praha nastala podle Nálezu Ústavního soudu až v dubnu 1995 dohodou mezi Zemanovou ČSSD a Čsl.strany soc. demokratické v zahraničí o sloučení.

Blanicky a ValkovaTeprve splynutím obou subjektů přešla vlastnická práva Čsl.strany soc. demokratické v zahraničí k Lidovému domu prostřednictvím akcií společnosti Cíl a.s. Praha na nově splynutím dotvořený subjekt, se kterým jsem v r.1997 uzavřel dne 2.5. mandátní smlouvu na zastupování ČSSD ve sporu o vymožení vlastnického práva ČSSD k Lidovému domu.

Dr.Blanický zastupoval Zemanovu ČSSD ve sporu s Ministerstvem financí o žalobě Kočárníkova ministerstva na určení, že nemovitosti areálu Lidového domu jsou ve vlastnictví státu.

Rozsudkem ze dne 26.10.1994 Městský soud v Praze jako soud odvolací pravomocně potvrdil zamítnutí žaloby Ministerstva financí rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1.

Rozsudek ze dne 26.10.1994 Městský soud v Praze odůvodňuje tak, že Ministerstvo financí nepředložilo soudu důkaz, že by vlastnictví k nemovitostem areálu Lidového domu přešlo na stát.

Odůvodnění rozsudku ze dne 26.10.1994 Městský soud v Praze uzavírá, že se zabývá pouze žalobním návrhem /petitem/, tedy jen tím, co Ministerstvo financí učinilo předmětem sporu, tedy zda vlastníkem je stát, když se soud výslovně odmítl zabývat tím, kdo je vlastníkem.

Pravomocným skončením sporu o vlastnické právo státu rozsudkem ze dne 26.10.1994 skončilo i zastupování Zemanovi ČSSD dr.Blanickým v této věci.

Pokud v březnu 2007 by Jiří Paroubek přišel podepsat příkaz k převodu 176 mil.Kč do advokátní úschovy v Curychu, a splnil tak mojí podmínku k jednání s ČSSD o narovnání, nemusely ČSSD od r.2007 nabíhat smluvní sankce.

 Pokud by ČSSD plnila povinnost řádného hospodáře, prověřila by odpovědnost za nabíhání smluvních sankcí od r.2007 ve vztahu k plnění povinností řádného hospodáře Jiřím Paroubkem za asistence dr.Blanického v březnu 2007, a náležitě by ocenila jejich „zásluhy“.

 

Dne 2.4.2016      Zdeněk Altner

* * *

J.Š.4.4.2016

* * *

3.4 3.2016: JUDr.Zdeněk Altner versus ČSSD: Po 16-ti letech spravedlnost zvítězila

TK JUDr. Zděnka Altnera 29.1.2016 měla být přenášena přímým přenosem!

Je JUDr. Zdeněk Altner „noční můrou“ už i slovenských politiků…?!

Altner

29.3.2016: Tisková zpráva o jednání Městského soudu v Praze o žalobě na ČSSD

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)