Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 23.05.2018 09:32
  devoted to her principles, civic responsibilitie s and to her ...

  Read more...

   
 • 22.05.2018 17:48
  Právě jsem prohrál po více než šesti létech soudní spor s ...

  Read more...

   
 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:04
  Za více než 40 let práce v oblasti rodinné politiky v ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 19:03
  Samozřejmě i Rudá armáda byla již 17.dubna 1945 v Brně. Na ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

„Co tím myslíte? Doktore, co přesně bylo v té injekci, co jste mu píchli?“ „Nidžate, věříte v něco?“ „Věřím, a vy?“ „To byl antikoagulant, Nidžate. A možná, že půjdeme všichni do pekla.“

Prosím podepište PETICI!

Vyjadřujeme znepokojenínad následujícím:

1/ Informace o původu těl na výstavě „Body“ se různí. Na internetových stránkách propagujících výstavu se uvádí, že těla pocházejí od dobrovolných dárců, ale není zmíněno, jak byl získán jejich souhlas k vystavení těl, ani zda byli dárci zpraveni o jejich komerčním využití. Není etické obohacovat se finančně na mrtvolách, zvláště pokud dárci nebyli s tímto faktem obeznámeni. Doteď nebyly předloženy dokumenty dokládající souhlas dárců, ani zda byli zpraveni o komerčním využití svého daru.

Pořadatelé výstavy nezmiňují společnost, která je majitelem výstavy. Vyzdvihují pouze to, že výstava byla dovezena do ČR z Las Vegas. Na základě dostupných informací lze zjistit, že v daném městě plastinovaná těla vystavuje společnost Premier Exhibitions, Inc., se sídlem v Atlantě. Ta na internetových stránkách (www.premierexhibitions.com) uvádí, že vystavovaná těla pocházejí z Číny a byla použita poté, co se k mrtvým tělům nikdo nepřihlásil. Nejednalo by se tedy o dárce, což vyvrací tvrzení o dobrovolných dárcích.

Na základě početných zpráv o případech porušování lidských práv v ČLR existuje důvodné podezření, že těla nebyla získána legálními prostředky. Rezoluce Evropského parlamentu (PE581.440v01-00) z roku 2016 uvádí, že se soustavně objevují důvěryhodné zprávy o systematickém odběru orgánů z vězňů svědomí bez jejich souhlasu, a to z následovníků Falun Gongu, Ujgurů, Tibeťanů a křesťanů. Těla vězňů, kteří byli předmětem těchto odběrů, mohla být následně prodána ke zpracování pro výstavy těl.

2/ Vláda ČR schválila novelu zákona o pohřebnictví, která vstoupí v platnost 1. 7. 2017: „Je zakázáno ukládat a vystavovat nakonzervovaná nebo nabalzamovaná lidská těla zejména za komerčním účelem (výstavy „Bodies“), pokud s tím zemřelý za svého života nesouhlasil.“ (sněmovní tisk 954, zvláštní část) Výstava končí pár dní před platností zákona, ale bylo by etické souhlasy doložit, pokud existují.

3/ Plastinovaná mrtvá těla, včetně orgánů, jsou vystavována za komerčním účelem. Česká republika je účastna Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Jestliže se tvůrci výstavy obohacují na vystavování odejmutých orgánů, Česká republika by neměla kulturně podobné aktivity podporovat.


Cítíme se morálně pohoršeni, že:

4/ Výstava na internetových stránkách uvádí spolupráci se studenty medicíny, čímž vytváří zdání, že výstava je oblasti medicíny prospěšná. Zhlédnutí tohoto typu využití těl za účelem zisku však může ohrozit zájem návštěvníků své tělo případně darovat pro účely řádného lékařského výzkumu. Samotná Česká anatomická společnost se staví k výstavě negativně a ve svém prohlášení uvádí: „Není přípustné provádět pitvu a preparaci orgánů a jejich následné vystavování za komerčním účelem.“

Věříme, že výstava nesplňuje etické ani morální požadavky, aby byla součástí kultury České republiky.

Vyzývámepořadatele výstavy Body The Exhibition:

I. aby doložili dokumenty obsahující informované souhlasy dárců těl k ověření existence těchto souhlasů a faktu, že byli dárci informováni o využití svého těla za komerčním účelem a o podmínkách, v nichž bude vystavováno;

II. aby byl přesně zjištěn původ orgánů a těl a prokázáno, že nepocházejí z čínských vězňů svědomí.

15. 2. 2016

Lidská práva bez hranic, z. s.

Pavel Porubiak, Lidská práva bez hranic, z. s.  

https://www.petice24.com/vyzva_poadatelm_vystavy_body_the_exhibition

* * *

JATKA

… Nidžat mu nic nepíchal, to lékař. Rozhovor však sledoval ředitel a nějací další soudní úředníci, a tak Nidžat zalhal: „To abys necítil bolest, až tě zastřelí.“ Mladík se vlažně zasmál a Nidžat, který věděl, že na ten pohled hned tak nezapomene, si počkal na konec popravy, aby se ředitele zdravotního stře­diska zeptal: „Proč jste mu tu injekci dával?“

„Nidžate, jestli se můžete nechat převelet k jinému oddělení, běžte co nejdřív.“

„Co tím myslíte? Doktore, co přesně bylo v té injekci, co jste mu píchli?“ „Nidžate, věříte v něco?“

„Věřím, a vy?“

„To byl antikoagulant, Nidžate. A možná, že půjdeme všichni do pekla.“

P.S.

Je doloženo, že těla mladých, zdravých lidí byla plastinována hned po popravě v budově vedle věznice, kterou postavil zakladatel výstav Human body. Je morální zvrhlostí pořádat a navštěvovat takové výstavy!

 

Jan Šinágl, 17.2.2017

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share
Přidat komentář