Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 17:51
  Jak je to u nás když někdo mluví, má své názory,a zveřejňuje ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

JAB clanekMotto: „Ani ty nejabsurdnější události lidského života se nedějí bez souvislostí…“

Jan Antonín Baťa (7. 3. 1898, Uherské Hradiště – 23. 8. 1965, Sao Paulo, Brazílie) rozvíjel a obohacoval myšlenky a náměty svého nevlastního staršího bratra Tomáše Bati sn. (3. 4. 1876 –12. 7. 1932), který ho ve své závěti učinil právoplatným nástupcem a se kterým žil vždy ve shodě a ve vzájemném respektu.

Životem i prací ho provázela zvláštní smůla, jejímž hlavním motivem bylo celoživotní nezaviněné odtržení od rodné země, zapomenutí, nemožnost dokončení tvůrčích myšlenek a projektů. To vše bylo spojeno s jistou politickou neobratností doby, ve které se pokoušel své projekty realizovat, zejména ve vlasti. I za těchto podmínek vzniklo projektů mnoho (jinému by postačily na slavný a nezapomenutelný život), ne vždy za podpory oficiálních míst a dokonce i některých členů rodiny.

Většina projektů žije dodnes a inspiruje jiné odvahou svého tvůrce: Společenský dům ve Zlíně a Otrokovicích, Administrativní budova 21, Základní školy ve Zlíně a Otrokovicích, Památník Tomáše Bati, dobudování Otrokovic, včetně přemístění řady provozů, Filmové ateliéry Kudlov, Studiní ústavy, společnost Kotva pro zahraniční obchod, dobudování letiště v Otrokovicích, kde bylo k dispozici cca 50 letadel pro různé, zejména obchodní lety a těsně před odchodem ze země úspěšně začíná s budováním obchodního loďstva.

Je nezbytně nutné zhodnotit a zařadit do historického kontextu  život a dílo Jana Antonína Bati. Oprostit výsledky jeho práci a úsilí od nánosu nepravd a domněnek, které se přes dlouhou dobu nakupily a v neodmyslitelné balanci dobra a zla stále ztěžují pochopení jeho osobnosti, zejména v rodné zemi a nejvíce v regionu, který tolik miloval.

JAB Letadlem a lodi svetem 1932 1937Je smutné, že ani úplná rehabilitace a vymazání jeho jména z černé listiny nepostačily k zastavení neutuchajícího šíření a opakování animozit z minulosti. Podobné postoje jsou jen skluzavkou do nové totality.

Od roku 1932, kdy zahynul při letecké katastrofě jeho nevlastní bratr Tomáš Baťa, sn. zakladatel koncernu, je rozmach města Zlína a koncernu Baťa doma i v zahraničí spojen se jménem Jan Antonín Baťa, a to přinejmenším  do roku 1939, pokud nechceme minout působení Tomáše Bati jn., který byl v okamžiku smrti svého otce ještě chlapec a na své budoucí působení se teprve připravoval.

Od intelektuála po dělníka - od dělníka po intelektuála - vytvářel Jan A. Baťa promyšlený systém spolupráce, pocit úcty k práci druhého, úcty k hodnotám duchovním i materiálním, vychovával ke zdravé ctižádosti každého, kdo způsob života a systém práce přijal, neboť Jan Antonín Baťa rozvinul další působení koncernu po celém světě,  zachoval aktivity firem a ještě je rozšířil.

V Brazilii, která se stala jeho novým domovem, vybudoval města, dodnes funkční a ukázal  velkolepý příklad podnikání i v agrární oblasti. O mnoho roků předběhl svou dobu, když vytvořil kolonizační projekty ve státech Sao Paulo a Mato Grosso do Sul. Bez použití veřejných peněz dokázal domestikovat a usadit ve zbudovaných městech brazilské občany, povětšině indiánského původu.

JAB Karlik VzpominkyV roce 1957 byl navržen na Nobelovu cenu míru. Návrh vzešel od paní Eleonory Rooseveltové, vdovy po americkém prezidentu, a od generálního tajemníka OSN, Daga Hammarskjölda. Kandidatury se Jan A. Baťa vzdal ve prospěch generála Mariana Cándida Rondona. Jeho ušlechtilé gesto nebránilo dalším projektům a řešení otázek uprchlíků, slumů a jiných bolestí civilizace, s nimiž se v Brazílii setkal a které jsou aktuální stále.

Jeho vnučka Dolores Bata Arambasic nám v jednom z dopisů napsala:

„Děda nám zanechal nejkrásnější a nejvzácnější dědictví: lásku k rodné zemi, k vlastnímu lidu, také ke spolupracovníkům – v jeho době bylo v Baťově koncernu zaměstnáno 116 tisíc dělníků z celého světa. Jan A. Baťa zachránil 300 rodin svých židovských spolupracovníků před nacismem, když založil ve Zlíně firmu „KOTVA pro import a export“ a poslal je do zahraničních filiálek (Brazílie, Jižní Afrika, Jižní Amerika, USA a další) – do života bez války a bez smrti. Ještě dnes žijí v Brazílii potomci. Najdeme je zejména v Židovském klubu v Sao Paulu.“

Píše dále společně s dalším vnukem Jana A. Bati, Johnem Nashem:

„Než vypukla druhá světová válka, Baťovi se podařilo dosáhnout svého cíle. Společnost rozšířil z lokálního českého podniku o sedmnácti tisících  zaměstnancích na celosvětový koncern s více než sto tisíci zaměstnanci. S velkou pracovitostí Jan A. Baťa a jeho spolupracovníci Češi a Brazilci postavili v brazilské džungli  čtyři města: Bataguassu, Bataypora, Mariapolis a Batatuba, kde dodnes žije 35 165 obyvatel.“

Souhlasíme s výroky novinářů Petra Štěpánka a Jana Šinágla, kteří napsali:

„Podnikatelský věhlas Tomášů seniora ani juniora nebude o nic menší, dojde-li spravedlivého ocenění také jejich bratr a strýc Jan Antonín Baťa. Byl to totiž on, kdo navázal svým vizionářstvím na podnikatelského ducha bratra Tomáše a rozvinul ho do světově nevídaných rozměrů.“ (Petr Štěpánek)

„Je nejvyšší čas, aby zamlčování života a práce pro vlast tohoto výjimečného muže a vlastence ustalo. Jinak potvrdíme, že stále nejsme jeho odkazu hodni a zůstáváme stále malými. Národ neuznávající skutečné hrdiny nakonec žádné nebude mít a skončí v područí jiných.“ (Jan Šinágl)

Jsme vděčni za to, že nám byly nabídnuty hodnotné materiály – deníky a poznámky těch, kteří s Janem A. Baťou prožili část svého aktivního pracovního života a byli osobními svědky zrodu jeho myšlenek, plánů, ať realizovaných, či jen naznačených, a to nejen zde v České republice, ale také v Brazílii.

Čtenáři mají možnost číst vzpomínky v knihách, které již byly na základě autentických vzpomínek a deníků v nakladatelství vydány. Další chystáme, neboť teprve od roku 1989 se mozaika dokumentů začíná skládat. Nejvíce příležitostí budou mít mladí historikové, kteří mohou v blízké budoucnosti číst a zpracovávat archivní dokumenty Jana A. Bati. Pečují o ně jeho vnuci v Brazílii a v USA.

 

Irena Voštová Miloš Bařinka

ATELIER IM, nakladatelství

13.3.2017

* * *

S Janem A. Baťou letadlem kolem světa

Nevšední osudy Baťova exportéra

* * *

P.S.

Chystá se další kniha (za dost náročných podmínek) o podílu J. A. Bati na záchraně židovských spoluobčanů v jeho koncernu.

 

Jan Šinágl, 13.3.2017

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář