Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Dopis 1 Sedlak Pelikanovi 310717… Vážený pane ministře, dovoluji si Vám sdělit následující, pokud je pravdivé tvrzení oddělení justičního dohledu, že role Ministerstva spravedlnosti v oblasti přidělováníDopis 2 Sedlak Pelikanovi 310717 soudců jednotlivými soudy k doručeným návrhům je evidenční a metodická, pak se autorovi dopisu spolu s ostatními členy Občanského sdružení „Oběti konkurzního podvodu“ nabízí dotaz, kdo provádí dohled na základním článkem č.38 odst.1 zákona č.2/1993 sb. a komu tento stav, nedodržování základních práv a svobod vyhovuje. Členům sdružení a slušným občanům rozhodně ne, neboť ve své podstatě vylučuje spravedlivý proces a ohrožuje právní stát. …

Vážený pane Šinágl,

pozorně čtu Vaše internetové články a prožívám je. Nemusím se všemi názory souhlasit, ale s tím, co se v naší společnosti děje po tak zvané sametové revoluci, bezvýhradně souhlasím. V minulosti jsem Vás oslovil se svou kauzou STEKO, můj text jste uveřejnil. S té kauzy jen připomenu bolševickou rodinu Komárků z Hodonína. Doba po pojmenované revoluci má své vítěze a poražený. Bohužel před revolucí i po revoluci stále mezi poraženými. Inkviziční procesy, nikým nekontrolované, porazí na přání kohokoliv a zvláště, když mezi prodejnými soudci jsou nadále pamětníci honu na třídní nepřátelé.

V roce 2010 jsem se připojil K Občanskému sdružení "Oběti konkurzních podvodů" IČ: 270 33 651 a snažíme se zaměnit výše uvedené inkviziční procesy za spravedlivé procesy. Jsme potížisté a s těmi je u živých soudů jako takovými příkladně nakládáno. Mám zato, že přiložený dokument, dopis ministrovi spravedlnosti vypoví o naší snaze více.

Do Praskoles jsem jezdíval  v 50-letech na prázdniny do blízkého Mlýna k příbuzným, poblíž obce Kotopeky. V té době se ještě v jedné z budov Mlýna vyráběly malé harmoniky.

Vyjádříte-li se k připojenému dokumentu, potěšíte nás členy sdružení. Oslovíte-li nás, budeme si toho vážit.

S přáním hezkého dne

Ing. Václav Sedlák, Hudčice 4, 262 72  Březnice, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., MT: 603827602

Stále ještě jednatel úpadce STEKO, spol. s r.o., IČ: 489 50122ˇ

Od roku 1992 člen Klubu Milady Horákové a člen nadepsaného OS.

4.9.2017

* * *

PROHLÁŠENÍ obětí konkursních podvodů v ČR

1. Vyzýváme naléhavě státní orgány ČR, především vládu a parlament, aby zajistily okamžité vyšetření závažných případů podvodů a manipulací, ke kterým již řadu let dochází při uplatňování úpadkového práva v ČR.

V rámci konkurzů a insolvenčních řízení jsou páchány vážné zločiny, firmám a občanům z ČR i zahraničním investorům jsou upírána základní lidská i další práva, jsou ožebračováni a ve stávajícím právním prostředí země není možno zjednat nápravu, potrestat viníky a zajistit spravedlivý průchod práva.

Konkrétně žádáme o nezávislé a objektivní přešetření případů křiklavých konkursních kauz, které reprezentují signatáři tohoto prohlášení. Řešením přitom není alibistický odkaz na cestu trestních podání, soudních přezkumných či podobných řízení. Rozsah konkursních podvodů a důkazy o podílu představitelů justice, policie a dalších exponentů státu na nich jsou takové, že vylučují, aby při stávajícím stavu české justice a "práva" bylo nalezeno spravedlivé řešení. Tím je pouze mimořádná, exemplární a objektivní kontrola kauz konkursních podvodů, jejich rychlé vyřešení a spravedlivé odškodnění obětí. Bez toho jsou věčné novely úpadkového práva zbytečné a mířící účelově k zakrytí zločinů, jejichž pachatelé ve své činnosti pokračují dál, přičemž tak dokonce činí "jménem státu", a oběti jsou stavěny do čím dál zoufalejší situace.

2. Žádáme státní orgány ČR, aby zajistily důkladné a objektivní vyšetření aféry kolem podvodů na Fakultě právnické ZČU v Plzni. Máme důvodné podezření, že tato škola, někteří její učitelé a "absolventi" byli a jsou účastníky rozsáhlých konkursních podvodů. Považujeme za prokázané, že k tomu docházelo nejméně v souvislosti s kauzou ústeckého soudky J. Berky; máme ovšem indicie o dalších případech. Vyzýváme FPR ZČU, aby bezodkladně zveřejnila kompletní seznam všech studentů a doktorantů a všechny jejich závěrečné práce. Stávající "vyšetřování" a "reformy" na škole považujeme za zcela nedostatečné a směřující spíše k zakrytí skutečného rozsahu této mafiánské kauzy a jejího napojení na konkursní podvody.

3. Vyzýváme ústavní orgány ČR, aby zajistily takovou finální podobu účasti ČR na Lisabonské smlouvě a reformním procesu EU, aby byla českým občanům garantována mimo jakoukoli pochybnost všechna jejich práva dle Listiny práv EU a to v rozsahu, jako mají obyvatelé ostatních zemí. Zvláště trváme důrazně na zajištění možnosti domáhat se těchto práv před orgány evropského práva. Bez takových garancí pro nás postrádá členství ČR v unii smysl a budeme vězni zdiskreditovaného, nefunkčního a zkorumpovaného právního systému ČR.

4. Vyjadřujeme svou podporu studentským a dalším občanským akcím odporu proti současným poměrům v ČR u příležitosti nadcházejícího 20. výročí "sametové revoluce". Na našich tragických případech lze zdokumentovat promarnění listopadových ideálů stejně jako morální, politickou, právní a společenskou devastaci poměrů ve státu v posledních letech.

V Praze dne 2. listopadu 2009

Prohlašuji, že souhlasím s textem Prohlášení obětí konkursních podvodů ze dne 2. listopadu 2009:

STEKO, spol. s r.o.                                                                           

7.11.2009

kauza:  40K 15/2006

Hudčice 4

Ing. Václav Sedlák

262 72 Březnice

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (4 Votes)
Share
Přidat komentář