Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá čvc 29 @18:00 - 10:00PM
Praha Velvyslanectví Švýcarska: Oslava státního svátku

Nejnovější komentáře

 • 02.07.2022 12:37
  Dieses sechsjährige Mädchen wurde von den Russen getötet, als ...

  Read more...

   
 • 02.07.2022 12:33
  Tuto šestiletou holčičku Rusové zabili když spala ve své ...

  Read more...

   
 • 02.07.2022 11:52
  Dnes si připomínáme hned několik výročí vztahujících se k 2.

  Read more...

   
 • 02.07.2022 09:00
  Proč by měl mluvit p. Dunajszky slovensky? Mluvil svým jazykem ...

  Read more...

   
 • 29.06.2022 15:32
  Dobrý den pane Šinágle, je to bída. U desky na památku generála ...

  Read more...

   
 • 28.06.2022 11:54
  Poprava Milady Horákové a 247 mužů. 4495 zemřelých ve vězení.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Kalousek MiroslavJeště se divíte, proč Karolina Peake vydržela ve funkci ministryně obrany celách 8 dní?! Takto reaguje zkorumpované FORUM24 na odstoupení Miroslava Jedna MOKalouska z funkce předsedy TOP09 - Kalousek se zachoval jako chlap. Jako chlap by se zachoval, kdyby se vzdal i mandátu poslance! Hlavně, když řešíme „agenta“ StB Babiše. Kdo je tady asi za pořádného hlupáka a pitomce?!

Tento neveřejný podvodník, zloděj a alkoholik s komunistickou morálkou, myšlením a praktikami, nám takřka denně hlásá morálku na obrazovkách ČT?! Nedivím se mu, každý má své svědomí a nějak to kompenzovat musí, aby vůbec mohl žít a přežít. Spravedlivý účet obdržíme každý, nejpozději v den smrti každého z nás.

Jednalo se o odprodej převážně ze skladů v Příbrami a Josefově. Množství bylo v objemu 873 tun (cca 42 nákladních Tater T-813)! Cena 20.000.000,-Kč mínus 30% sleva, tedy cca 6.000.000,-Kč!

Dne 5.3.1997 - proběhlo u VÚ 8521 – Štefánkova 53 „užší výběrové řízení“ s ukázkou materiálu a odprodejem  1 ks vzorku za dvojnásobek ceny od každého druhu nabízeného materiálu. Dne 22.3.1997 – vyhlašovatel odeslal oznámení o přijetí vybraných návrhů. Současně vyrozuměl se stručným zdůvodněním navrhovatele, kteří v užším výběrovém řízení neuspěli. POZOR! Dne 18.3.1997 – upozorňuje v dopisu tajemník náměstka MO pplk. Josef Musil ministra Miloslava Výborného na skutečnost, že materiál, který má být sepsána prodejní smlouva je potřebným v sociální oblasti (viz dopis MO z 18.3.1997), který prošel poštou pouze na MO! Byl tedy nejpozději 19.3.1997 předán MO.

Dne 17.3.1997 upozornil pplk. Musil (tajemník náměstka MO na odprodej) Ministerstvo práce a sociálních věcí  ing. Pospíšila telefonicky a osobně! Také ředitele odboru Otu Vojnara. Ministr sociálních věcí požádal písemně v Parlamentu ministra Výborného, aby materiál potřebný pro ústavy soc. péče a domovy důchodců nebyl odprodán, ale ministerstvu převeden. Jednalo se o deky, polobotky, košile, ponožky, kapesníky, nátělníky a další materiál. To vše bylo 4 dny před podpisem smlouvy!!!

Povodně v roce 1997

2 Armada doplaci na ministerstvo Jan GazdikPřipravoval se hromadný odprodej v pořadí třetí, tzv. „výstrojního materiálu“. Připravilo se tzv. „výběrové řízení“. Pplk. Musil požádal osobním dopisem ministra obrany JUDr. Výborného, aby se převážná číst materiálu zdarma darovala potřebným lidem na Moravě, kteří přišli o vše při povodních. V dopise byl vyzván, aby část materiálu věnoval skautům, pionýrům a mládežnickým organizacím. Ministr obrany (KDÚ-ČSL) předal dopis svému náměstku (KDÚ-ČSL) Kalouskovi. Jeho podřízený plk. Zdeněk Nechvátal napsal s Kalouskem pplk. Musilovi dopis dne 8.4.1997, kde se dozvěděl, že všechen materiál bude prodán jako celek za 20.000.000,-Kč a bude udělena sleva 6.000.000,-Kč na těchto 960 tun „výstrojového materiálu“.

Na poradě u náměstka MO Kalouska v roce 1995, či 1996 bylo přítomno asi 12 osob, celá generalita – mj. gen. Nekvasil, gen. Grohman, náčelník odboru stavební a ubytovací správy MO.

Nabídka: Česko-Americká společnost Plzeň nabízí za veškerý vojenský majetek v Plni 110.000.000,-Kč. Proti této ceně se všichni ohradili, hlavně zástupce Plzně, gen. Nekvasil a gen. Grohman a další. Rozhodnutí náměstka MO Kalouska, cituji: „Prodejte jim všechno za cenu co nabízejí, ať se toho zbavíme bez ohledu na cenu.“ Jednalo se o řadu kasáren na ohromné zastřešené i nezastřešené ploše. S cizím majetkem se lehce hospodaří a prodává…

Příklady: Ešus stál v obchodě 120,-Kč, armáda ho „prodala“ za 30,-Kč a ještě mínus 30% slevy, tzn. za 20,-Kč 1 ks! Na skladě jich bylo 120.000!!! Pár ponožek za 2,-Kč mínus 30%, tzn. za 1.40,-Kč 1 ks! Na skladě jich bylo   300.000!!!

Tomu se za komunistů říkalo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví – stačí jen slovo „socialistickém“ nahradit „armádním“!!!  

MUDr. Millerová Eva, ředitelka kanceláře,  jezdila cca každých 14 dní do Vyškova na jazykovou přípravu autem AUDI s řidičem vojenské policie na 2 hod. (žena bývalého vládce vysočanských kováků. Za ODS Klausův kamarád.)

Pozn. k článkům z tisku:

1) článek ze 17.7.1997 je v období 17 dní po povodních, které začaly 1.7.1997. Premiér Klaus osobně upozorňuje (nikdo nerespektuje jeho upozornění) v článku MO AČR, že může od kupní smlouvy odstoupit bez následků na základě obchodního zákoníku § 344 a § 355 „Prodávající má právo bez úhrady jakékoliv smluvní pokuty  odstoupit od smlouvy“. (Obchodní zákoník byl zrušen ke dni 1.1.2017)

2) V MFD píše Zuzana Smékalová z Hradce Králové, jak se starostové obcí a kraje na „pomoc“ armády dívají. Jmenovaní plk. ing. Ivan Truhlar, byl členem komise na odprodej tohoto materiálu. Armády propuštěn po zjištění, že jeho kolega vzal úplatek 300.000,-Kč v Praze. Jmenovaná plk. ing. v.v. Jan Bizik – člen komise, bývalý voják z povolání, který musel po vyjití lustračního zákona odejít v Pardubicích z funkce vel. Stavební brigády do zálohy. Komisí byl pověřen kontrolou o způsobilosti firmy pro uložení těchto 870 tun materiálu v Pardubicích.

V článku se píše, že obce mohou získat tento materiál pouze cestou „výběrového řízení“, ale že nemají šanci. Jak to dělal tedy gen. Vacek, když v roce 1990 daroval část podobného materiálu (deky, stanové dílce, ešusy atd.) junákům, skautům a pionýrům? Tenkrát to bylo možné???

Je možné, aby premiér v tisku (17.7.1997) upozornil na to, že lidé za povodní potřebují materiální pomoc a armáda na tuto skutečnost nereagovala – viz článek co skutečně armáda lidem v Olomouci vydala a komu, nebo jenom Olomouci? Jistě o tom existují v archivech MO výdejní doklady.

Ing. Zdeněk Nechvátal, plk. v záloze – předseda komise na odprodej tohoto materiálu (i automobilního, ženijního, tz, „šrotu“, atd.), náměstek MO Miroslav Kalousek jej určil v rozkazu MO předsedou v r. 1994 a od té doby komisi řídil, ale i předtím.

Trochu informací asi jeden měsíc po vzniku povodní 1.8.1997 o stavu materiálu v Josefově:

Pokrývka vlněná: 6754 ks – 1 ks 28,-Kč

Pytel odsunový: 400 ks – 1 ks 56,-Kč

Boty vz. 60: 6.200 – 1 pár 28,-Kč

Boty vz. 60 s nechráněnou podrážkou: 15.000 ks – 1 ks 35,-Kč

Čepice vz. 60: 10.000,-Kč – 1 ks 1,40 Kč

Ceny jsou již po odečtení 30% slevy, kterou by firma EXCALIBUR dostala za odkoupení všeho materiálu. Ve skladu bylo zřejmě vše, co je uvedeno v seznamu JAROMĚŘ č. 8. Existuje výdejka, kdy až byl tento materiál skutečné odebrán z uvedeného skladu i jméno odbírajícího.

SEZNAM K ODPRODEJI 1997

Čtyři „perličky“ na závěr:

Bývalý poslanec za KDU-ČSL Pavel Severa ze Svitav zorganizoval přednášky o protidrogové prevenci na útvarech AČR. Prováděli je 2-3 lidé a za každou inkasovali 40-60.000,-Kč!!! Stranický kolega Miroslav Kalousek jako náměstek ministra obrany nic nenamítal – proti vylepšení stavu stranické kasy KDÚ-ČSL… Zda se přednášky vyplatily není známo, KDÚ-ČSL a jejím korupčníkům zcela určitě!

Kalousek kdysi svolal celoministerskou poradu v měsíci květnu na téma podvojného účetnictví v armádě. Z celého ministerstva, ze všech odborů. Začal se honosit, jak dávají dohromady podvojné účetnictví. Asi po půl hodině přišel ministr Holáň, sedl si a poslouchal a povídá: „Pane náměstku, to snad není pravda.“ Kalousek: „Co není pravda?“ Holáň: „Podvojné účetnictví jede od prvního ledna jak jsem o tom v televizi informoval a Vy tady tvrdíte, že pojede od 1.května?!“ Mirek měl asi zase jednou upito, jinak si to nelze vysvětlit při jeho skvělé paměti…

V roce 1995 zrušil Kalousek síň tradic na MO a udělal si z něho sekretariát za cca 4.000.000,-Kč. Náměstek Payne si pořídil kancelář za cca 1.600.000,-Kč, Šuman za cca 2.000.000,-Kč, Demlová za cca 1.800.000,-Kč, Nečas za 2.200.000,-Kč. Zlí jazykové tvrdí, že ostatní kanceláře byly nově vybaveny proto, aby to nevypadalo tak „blbě“? Každý ministr dostával nové vybavení kanceláře. Dodávala ho speciální firma z Prahy, nejlepší nábytek z Finska a Švédska. Mj. na skladě zůstalo i 60 nových počítačů, neměli je komu dát?! Přesto MO neustále tvrdilo, že nemá peníze…

Pohraničním vojskům velel gen. por. Ing. František Šádek. Kalouskův největší oblíbenec na ekonomickém úseku byl plk. Miloš Šádek, syn gen. Šádka. Je na MO dodnes, stejně jako další synové komunistických generálů. Jeho otec se „proslavil“ rozkazem střílet na autobus plný dětí, který se pokusil projet na Západ… Je dodnes uctíván Klubem českého pohraničí ...

 

Ze zápisků pplk. Josefa Musila

zpracoval

Jan Šinágl, 24.10.2017

* * *

P.S.

Ještě se divíte, proč Karolina Peake vydržela ve funkci ministryně obrany celách 8 dní?! Takto reaguje zkorumpované FORUM24 na odstoupení Miroslava Kalouska z funkce předsedy TOP09 - Kalousek se zachoval jako chlap. Jako chlap by se zachoval, kdyby se vzdal i mandátu poslance! J.Š.

* * *

Kdo jsou ti agenti Kremlu?

24. 10. 2017 - EB

Martin Roman byl velmi bohatým mužem ještě předtím, než se stal generálním ředitelem ČEZu a pustil se s ním do pošetilých balkánských dobrodružství. Jako ředitel a spolumajitel Škody Holding zbohatl na ruských penězích. Nejprve v roce 2003 uzavřel několik obchodů se šéfem ruských železnic Vladimirem Jakuninem, na kterých vydělala společnost, ze které se později stala Škoda Transportation. Jde o toho samého Vladimira Jakunina, který se přátelí s Milošem Zemanem a Vladimirem Putinem a který je proto často používán jako důkaz úzkých vazeb českého prezidenta na Kreml. Roman poté v roce 2004 prodal české jaderné know-how v podobě společnosti Škoda JS firmě, která je členem skupiny Gazprom. Té samé firmě pak prodal společnost, ze které se stala Pilsen Steel. Obchody na takové úrovni poskytly Romanovi zkušenosti a konexe, které jako generální ředitel ČEZu využil v roce 2006, když podepsal smlouvu o dodávkách jaderného paliva s ruskou společností TVEL namísto Westinghousu. Vzpomeňte si na tyto transakce, až budete v „liberálních“ médiích vlastněných nebo financovaných Romanem číst, kdo jsou agenti Kremlu. 

* * *

P.S.

3 Umime chranit utajovane skutecnosti 110199Jen připomínám roli právníka Radka Pokorného z Plzně, kamaráda premiéra Bohuslava Sobotky na doplnění klientelisticko-korupčních vazeb. Hlavně, když řešíme „agenta“ StB Babiše. Kdo je tady asi za pořádného hlupáka a pitomce?!

Problémem naší země vždy byl a stále je charakter, od kterého se odvíjí vše. To je trvalá výzva každému z nás. Bez morálky a morálních zásad se časem zhroutí nejen člověk, ale i společnost, která trvale a bez odporu připouští vládu zla a bezcharakternosti. Doplatíme na to nakonec všichni, pokud budeme nadále občansky pasivní a očekávat, že naše představy se uskuteční jen vhozením volebního lístku do volební urny. Pohřbíváme tak nevědomě, postupně demokracii do té skutečné urny. Do práce občané a hlavně NEBÁT SE A NEKRÁST! J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.22 (9 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #2 Petr Páral 2017-11-07 03:59
Já bych zelené polyesterové ponožky, ešus a boty vzor 60 nechtěl ani zadarmo. Díky.
+5 #1 Petr Baudiš 2017-10-25 16:41
Co na to říci, že je Kalousek starý šejdíř to ví celá republika, bohužel je neodstranitelný , nejvíce ze všech politiků vystupuje v TV, komentuje snad všechno, je mě na zvracení když slyším jeho žoviální přednes s absolutní jistotou, že jen on má patent na rozum.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)