Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 25.05.2018 12:47
  Děkuji za bleskové hodnocení pane Šinágl.

  Read more...

   
 • 25.05.2018 12:44
  Vždycky jsem fandil Polákům, nejen za Solidarnošč, ale i ...

  Read more...

   
 • 25.05.2018 12:14
  Po vraždě Politkovské vítali Němci Putina při návštěve s ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 07:49
  Na tvrdo bych dal CSSD do exekuce a obestavil jim celý majetek.

  Read more...

   
 • 24.05.2018 06:55
  Už dlouho přemýšlím o věcech obecných, i o politice. Například ...

  Read more...

   
 • 24.05.2018 02:29
  Excellent article ⲟnce аgain. Tһanks a lot=)

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Yustitia

AKTUALIZOVÁNO O 18 PŘÍLOH: OTŘESNÉ DOKUMENTY O „ZLOČINCÍCH V TALÁRU“ ČESKÉ JUSTICE A NEODVAZE ODPOVĚDNÝCH TENTO STAV ŘEŠIT. Doporučuji zejména přílohy  č.1 a č.15 – DĚS!!!

Dnešního dne byl článek odeslán k rukám předsedy ÚS ČR P. Rychetského, předsedy vlády B.Sobotky, ministra spravedlnosti R.Pelikána, předsedy Senátu M.Štěcha, předsedy Sněmovny J.Hamáčka, předsedovi NS Z.Šámalovi, předsedovi NSS J.Baxovi, NSZ P.Zemanovi, VSZ Praha L.Bradáčové, VOP Anně Šabatové a gen. řed. ČT Petru Dvořákovi. Všechna hlavní média, stovky novinářů a tisíce občanů jsou mnou informováni. J.Š. 9.11.2017

… Moje doložitelné domněnky (viz. přiložené přípisy), hraničící s jistotou, jsou takové, že jen na tomto soudu bylo znemožněno objektivně rozhodnout ve stovkách kauz, a to minimálně ve více jak 117 případech jednotlivých spisů po odejitém Mgr. Tomáši Hájkovi viz. příloha Usnesení NSS o ukončení kárného řízení s tímto mafiánským sluhou. Tento člověk do roku 2009, zastával post místopředsedy tohoto soudu, kdy u sebe v kanceláři držel stovky spisů, a nečinil úmyslně ničeho, aby tyto byly postupně promlčovány. Jen zde se jedná o možnou škodu v řádech desítek miliard. Jedná se především o kauzy z dob Klausovi velké a malé privatizace. Shoda příjmení Klausova sluhy z hradu Hájka s příjmením exsoudce Hájka, není náhodná, a jedná se o přímé příbuzné. …

* * *

Vážený pane Šinágle,

 

Byť jsem svojí kauzou, o které jsem přesvědčen, že by mohla mít velký dopad do řad politiky a zástupců justice, nechtěl prozatím nikoho obtěžovat, u Vás činím výjimku.

Jak sám víte, i proto, že jste se osobně účastnil několika soudních jednání, v roce 2012 jsem byl vzat do „útěkové“ vazby, a to za skandálních a podivných okolností, ve které jsem byl protiprávně držen o 157 dní déle vinou soudkyně (pochybení bylo expost potvrzeno př. soudu i MSp). Předmětná pseudokauza se PČR prověřovala již od roku 2007 a nikam jsem neutíkal ani se nevyhýbal, protože nebyl důvod, ale přesto jsem byl, nezákonným soudcem, umístěn po pěti letech do "útěkové" vazby.

V následném opakovaném a vykonstruovaném soudním procesu, jsem byl odsouzen a nucen vykonat 34 měsíců ve výkonu trestu odnětí svobody z celkových 60ti, a to ve věznici s ostrahou, jako prvotrestaný, mezi vrahy, psychopaty a mezi jinak postiženými spoluvězni, například s AIDS i TBC (viz. příloha z hyg. stanice o mém umístění do roční karantény). Podmínečně jsem byl z VTOS propuštěn dne 13.07.2015.

Nemá cenu se o tomto sáhodlouze rozepisovat, protože toto dá na román – kdo nezažil, tak stejně nepochopí a neuvěří.

Píši Vám především proto, že jsem přesvědčen a schopen doložit, že sídlo justiční mafie, která posluhovala a stále posluhovat může komukoliv, tak je v budově obvodního soudu pro Prahu 7. Nejsou to moje dohady, ale toto Vám jednoduše doložím viz. přípisy z nedávné doby od některých zástupců justice, kde je doloženo fatální korupční jednání, které prokazuje to, že na tomto soudě se spisy přidělují vybraným soudcům, a jak je potřeba v jednotlivých kauzách rozhodnout, a to dle politické či kmotrovsky - podnikatelské zakázky.

Skandální na celé věci je to, že tato zvěrstva jsou činěna pod dohledem ministerstva spravedlnosti, kdy samotný ministr Pelikán, kterého jsem opakovaně oslovil, a na vážnost situace jeho upozornil, tak nečiní ničeho, a věc bagatelně přehlíží a podivně mlčí.

Moje doložitelné domněnky (viz. přiložené přípisy), hraničící s jistotou, jsou takové, že jen na tomto soudu bylo znemožněno objektivně rozhodnout ve stovkách kauz, a to minimálně ve více jak 117 případech jednotlivých spisů po odejitém Mgr. Tomáši Hájkovi viz. příloha Usnesení NSS o ukončení kárného řízení s tímto mafiánským sluhou. Tento člověk do roku 2009, zastával post místopředsedy tohoto soudu, kdy u sebe v kanceláři držel stovky spisů, a nečinil úmyslně ničeho, aby tyto byly postupně promlčovány. Jen zde se jedná o možnou škodu v řádech desítek miliard. Jedná se především o kauzy z dob Klausovi velké a malé privatizace. Shoda příjmení Klausova sluhy z hradu Hájka s příjmením exsoudce Hájka, není náhodná, a jedná se o přímé příbuzné.

Co nestačil „ututlat“ exsoudce Hájek, tak za něho dokončil, a podle mého silného dojmu v tomto i pokračuje, nynější, bohužel již předseda tohoto soudu, a to pan Mgr. Roman Podlešák, který si s libovůlí jemu vlastní, a v rozporu se zákony, přidělil dle vlastního uvážení, a nikoliv prostřednictvím rozvrhu práce, množství spisů po odejitém Hájkovi viz. jeho přiložené přípisy, kde mi toto potvrzuje. Mohu se pouze silně domnívat, že takto pan Podlešák učinil snad asi proto, aby tyto jednotlivé kauzy byly rozhodnuty dle zadání mocných, ale určitě k tomuto přerozdělování spisového materiálu došlo v rozporu se zákonem o soudech a soudcích.

Že došlo k fatálnímu porušení zákona o soudech a soudcích, tak dokladuje, s ohledem na obsahy přiložených přípisů pánů Podlešáka a Hejtmánka, především jeden z posledních nálezů Ústavního soudu ČR číslo: I.ÚS 2769/15 ze dne 15. 6. 2016. Je nevyvratitelné, že přerozdělování spisové agendy, zajišťuje vždy a pouze předseda, nikoliv místopředseda příslušného soudu.

Tvrzení pana soudce Mgr. Romana Podlešáka v jeho přípisech mě adresovaných, jsou úmyslně a účelově mylná, aby se pokusil zmást jeho vědomé pochybení. To, že pan předseda Podlešák jednal v rozporu s právem a pouze o vlastní vůli, tak potvrzuje přiložený přípis od JUDr. Ladislava Hejtmánka (někdejší nadřízený a předseda OS P7) č.j. Si 136/2017 ze dne 7.2.2017, kde mimo jiné mi sděluje, cituji: „ … spisy po soudci Mgr. Hájkovi rozděloval tehdejší místopředseda soudu Mgr. Roman Podlešák, a to z titulu své funkce, ne na základě písemného pověření“. Že došlo k fatálnímu, a zřejmě i úmyslnému pochybení, je též jednoznačně patrné z přípisu Mgr. Podlešáka č.j. 2 St 5/2017 ze dne 8.3.2017, který tento adresoval mému někdejšímu právnímu zástupci JUDr. Klofáčovi, cituji: „V rámci rovnoměrného zatížení soudců jsem neskončené věci napadlé Mgr. Hájkovi rozdělil opatřením podle § 44 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, jenž bylo součástí Spr. 888/2009, mezi ostatní tehdejší soudce zdejšího soudu“.

Ústavní soud a zákon o soudech a soudcích hovoří jednoznačně, že je nepřípustné přerozdělování spisového materiálu a jmenování nových předsedajících soudních senátů pomocí takzvaného opatření, jak učinil Mgr. Podlešák, který nepostupoval dle zákona prostřednictvím rozvrhu práce. Tento jeho protiprávní postup bude muset být anulovaný – všechny rozsudky budou muset být zrušeny, a ve všech takto neplatně přidělených věcech, bude muset být znovu příslušným a zákonným soudem rozhodnuto.

Vím, že jste určitě sám ve své praxi zavadil o kauzy ČKA i IPB, kde tyto byly podivně „cinknuty“, a některé jejich odnože promlčeny nebo podivně rozhodnuty právě u tohoto soudu. Jedenu z mnoha „lukrativních – třaskavých“ kauz, které si z vlastní vůle přidělil pan předseda Mgr. Podlešák, tak je řešení korupčního jednání Radky Kafkové, někdejší manažerky ČKA, kde této za velmi podivných okolností udělil pouze podmíněný trest. Toto jeho nelogické rozhodnutí velmi znepokojilo celou společnost napříč spektrem od prostého lidu, až po vrcholná patra nejvyšší politiky.

Propojenost jmen s touto kauzou, jako jsou pánové František Savov – přítel Václava Klause st., a podivně nečinný někdejší místopředseda tohoto soudu Mgr. Tomáš Hájek, je více než zřetelná, že zde tento sluha mafií (Hájek), pracoval na jejich objednávku. Na toto jeho nestandardní chování jsem přišel – jeho podivnou nečinnost, a to již v roce 2007, věc jsem začal medializovat, a to včetně trestního podání na někdejšího ministra Jiřího Pospíšila viz. článek zde: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Milan-Bajcar-Ministr-Pospisil-zneuzil-pravomoci-uredni-osoby-210176 .

Jediné, čeho jsem docílil, bylo to, že tento gauner Mgr. Hájek, který byl předsedou trestního senátu v mojí vykonstruované pseudokauze, mě narychlo v roce 2008 odsoudil k nepodmíněnému trestu, a následně utekl z taláru, aby nebyl kárně řešen. Pochopitelně se o něho jeho soukmenovci z řad ODS, konkrétně někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, postarali, a to dle nepsaných pravidel této mafie, že každý odhalený zločinec z jejich řad, byl umístěn do jeho doživotní trafiky. Hájkovi byl přidělen post státního zástupce v České Lípě, kde posluhuje dodnes. Tomuto se podivovala i někdejší paní předsedkyně NS v Brně JUDr. Iva Brožová viz. příloha její přípis mě adresovaný.

Pokud Vás toto téma zaujalo, tak si Vás dovoluji odkázat na přílohu viz. podrobný popis této závažné kauzy pod názvem „Bajcár stížnost obnova“. Je to sice dlouhé čtení, ale vše je zde podrobně popsáno a vše lze věrohodně dokladovat, především to, jak tato mafie nepostižitelně funguje, kdy může postihnout kohokoliv, ať tím, že jej připraví o svobodu či majetek, a je za toto nepostižitelná. Protože jsem ale jen jeden z milionů, tak jsem nikdy proti této „svoloči“ nemohl prorazit. Jeden z hlavních aktérů této skandální kauzy na tomto soudu stále působí. Jak jsem výše uvedl, jedná se o Mgr. Romana Podlešáka, který je bohužel momentálně již ve funkci předsedy tohoto zkorumpovaného soudu.

V březnu tohoto roku bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, které přikládám. Toto bylo PČR odloženo, s tím, že se trestný čin nestal. Toto podání bylo PČR postoupeno k posouzení na Ministerstvo spravedlnosti, které se k tomuto podnětu též vyjádřilo, a to tak, že je vše v pořádku viz. příloha MSP vyrozumění ze dne 13.6.2017. S tímto závěrem se nemohu ztotožnit. Domnívám se, že buď pan ministr Pelikán můj podnět ani nečetl, nebo má osobní zájem, aby se výše uvedená pochybení neprošetřila.

Osobně jsem se snažil ministra Pelikána opakovaně (více jak 4x v období 24 měsíců) upozornit na fatální manipulace při přidělování spisové agendy na OS pro Prahu 7. Vždy jsem se dočkal pouze nelogických a nikterak fundovaných odpovědí jeho podřízených. Bohužel, samotný ministr Pelikán, nikterak nereagoval a je nečinný i po mé písemnosti, kterou jsem mu odeslal do osobní datové schránky. Před pár týdny, jsem požádal o právní zastoupení paní JUDr. Janu Bláhovou z Neratovic, kterou jsem požádal o zastupování v komunikaci s MSp. Bohužel i ona je v rozčarování, když ji 9.10.2017 přišla do datové schránky odpověď z MSp na její písemnost, ze dne 29.9.2017 viz. příloha jejího podání a odpověď z MSp.

Domnívám se, s ohledem k závažnosti tématu, že můžete o tyto moje doložitelné zkušenosti, mít profesní zájem, a případně celou kauzu posunout do jiné dimenze, což pochopitelně je na Vašem uvážení.

 

S pozdravem  

Milan Bajcár

31.10.2017

* * *

P.S.

Obdržel jsem 18 příloh. Budou přiloženy k tomuto článku po elektronickém zpracování. Soudů s panem Milanem  Bajcárem jsem se zúčastnil jako jediný zástupce veřejnosti a médií. Aby se vůbec mohlo pohnout s tímto postkomunistickým justičním a zkorumpovaným kolosem, je třeba silného, rozhodného ministra. Přesto jsem přesvědčen (po návštěvě stovek soudních jednání), že dobrých a nezávislých soudců pomalu, ale jistě přibývá.

 

Jan Šinágl, 7.11.2017

* * *

1-NSS-Rozhodnuti-Valentova-100609

2-NS-Pripis-Brozova_300611

3-Ruzyne-I-TBC-Hygiena-karantena-091012

4-Ruzyne-II-TBC-Hygiena-karantena-b-091012

5-Urad-vlady-CR-Machacka-020414

6-OSP7-Pripis-Podlesak-odpovedi-pridelovani-soudci-021015

7-US-CR-Nalez-Uhlir-2769-15-150616

8-OSP7-Pripis-Podlesak-odpovedi-pridelovani-soudci-060117

9-MS-Praha-Pripis-Hejtmanek-Jarouskova- odpovedi-soudci-070217

10-OSP7-Pripis-Podlesak-obhajci-Klofacovi-080317

11-OSZP7-I-Vavrecka-TO-odlozeno-040413

12-OSZP7-II-Vavrecka-TO-odlozeno-040413

13-MsP-Vyrozumeni-podnet-karne-Hajek-Sobotkova-070417

14-MsPVyrozumeni-podnet-prosetreni-Sobotkova-130617

15-OSP7-MS-Praha-Bajcar-stiznost-obnova-020717

16-Bajcar-sdeleni-Pelikanovi-260917

17-JUDr-Blahova-pripis-na-MSp-290917

18-MsP-pripis-odpoved-Sobotkova-Blahova-051017

 * * *

Doporučuji zejména přílohy č. 1 a č. 15. Obžaloba soudů, soudců a státních zástupců, kteří se prokazatelně chovají jako zločinci. Cituji z přílohy č. 15 DĚS!!!

… Taková praxe, kterou praktikovala soudkyně Mgr. Postulková v součinnosti se státním zástupcem Mgr. Šimonem Vavrečkou, však připomíná neblaze normalizační režim, kdy státní moc zneužívala trestního práva k potírání svých odpůrců, což dokonale odpovídá v předmětné věci mstě a vlivu, za jejího z taláru vysvlečeného někdejšího kolegu a nadřízeného Mgr. Tomáše Hájka – někdejšího místopředsedu Obvodního soudu pro Prahu 7. Tento člověk byl prvotním předsedou senátu v trestním řízení ve věci 24 T 158/2007, a který před svým stíháním a kárnou odpovědností, byl donucen opustit svůj post, za jeho posluhování vládním a politickým kmotrům (mj. byl podivně nečinný, kdy snad i dle médií kryl a nechával promlčet miliardové kauzy ČKA a IPB). Když se kauza za mého přispění provalila a medializovala, tak byl Mgr. Hájek okolnostmi donucen opustit talár, ale ještě před svým odchodem mě stačil narychlo udělit nepodmíněný trest, aniž vyčkal na provedení stěžejního důkazu, který sám navrhl v součinnosti se státním zástupcem Vavrečkou viz. spis samotný (určení pravosti podpisu znalcem na směnce, který svědkyně Štrobichová neuznala – jeho pravost, a tím účelová lež této svědkyně, byla potvrzena až v jiném řízení pře MS v Praze 53 Cm 43/2010). Je velmi s podivem, že státní zástupce p. Vavrečka již takto aktivně nepostupoval při opakování celého řízení v roce 2012. Exsoudce Mgr. Hájek v předmětné věci dokonce zfalšoval písemnou protokolaci z hlavního líčení, kde skandálně a lživě vepsal moje doznání, což jsem napadl, on toto jeho falzum usnesením opravil a v uražené ješitnosti mne v rychlosti odsoudil. Nápravu učinil až dovolací Nejvyšší soud ČR, který věc vrátil k prvoinstančnímu soudu a nařídil nové projednání. Z postupu Mgr. Hájka, byla znepokojena i tehdejší předsedkyně Nejvyššího soudu ČR paní Iva Brožová, která mi zaslala osobní dopis viz. příloha. Mgr. Hájek, jak to v této zemi chodí, byl za své posluhování odměněn „TRAFIKOU“, a to v podobě postu státního zástupce v České Lípě, kde bohužel působí doposud. Jeho jmenování, v rozporu se zákonem, učinil tehdejší ministr Jiří Pospíšil z ODS, byť věděl, že Mgr. Hájek je prošetřován PČR, a byl nucen opustit post soudce. Protože pro tuto politickou stranu ODS Mgr.Hájek ze svého postu posluhoval, tak jeho „TRAFIKA“ byla jistou odměnou – právo šlo stranou

… Ústavní soud považoval za správné, pokud kárný soud uznal stěžovatele vinným kárným proviněním, což odůvodnil mimo jiné tím, že „Takovýto postup kárně obviněného soudce nemůže omluvit jeho rozdílný právní názor na věc oproti závaznému právnímu názoru vyššího soudu v konkrétní věci. To bylo nepřípustné jednání kárně obviněného soudce a toto jeho jednání bylo schopno narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Jestliže v daném případě nižší soud nerespektuje funkčně vyšší soud v konkrétní věci, může to vyvolat pochybnosti o správném fungování soudnictví jak uvnitř soudů, tak především navenek“.

… Nyní krátce odcituji z článku pana ministra Zaorálka z 18.5.2017 z ČtK:

Tolerance k porušování lidských práv usnadnilo nástup nacismu, řekl Zaorálek. "Není to snad zase tak velké zjednodušení, když řekneme, že tolerance k porušování lidských práv v Evropě a to, že se to přehlíželo, usnadňovalo nástup nacismu a myšlenek, které úplně otřesným způsobem pošlapaly elementární důstojnost člověka," uvedl Zaorálek.

… Na stejné téma odcituji z článku slovenského prezidenta Kisky z 9.5.2017 v časopisu Týden:

Fašisté i dnes využívají strach a předsudky

Podobně jako kdysi se pasují i dnešní fašisté, ačkoliv sami tento název odmítají, na jediné pravé ochránce naší kultury, našeho národa a naší víry. Tak jako v minulosti i dnes využívají strach a předsudky jako cestu k moci a chtějí použít demokratickou společnost, aby ji zničili. Tak jako tehdy i dnes zlobu ukrývají za pluralitu názorů, ačkoliv sami hodnotami svobody, tolerance a respektu k jiným pohrdají,"

"Ideologie nenávisti byla 8. května 1945 poražena vojensky. Vytlačili jsme ji na okraj, donutili jsme ji zalézt do temných koutů našich společností. Ale nepodařilo se nám ji zcela zničit. Toto zlo, bohužel, přežilo v hlavách těch, pro které je pohrdaní lidskou důstojností a povzbuzování nenávisti vůči lidem jiné barvy pleti nebo jiného náboženství opět jednou politickým programem. Toto zlo nabírá na drzosti a sebevědomí, přestává se ukrývat," uvedl Kiska.

Slovenský prezident dodal, že demokratická společnost nesmí zmiňované projevy přehlížet nebo být lhostejná, ale musí zakročit. Odpovědí na očekávání nebo otevřené otázky obyvatel podle něj není podpora fašistických sil.

… Cituji z článku: „Hajlující státní zástupce odhalen“

Zdroj: http://jankopal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=35391

13. 05. 2008 10:20:29

„Jak je vidět, když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. Pan státní zástupce, který u soudu hajloval po bolševicku a zdravil komunistickým pozdravem, vyvázl jen s domluvou. Alespoň byla odhalena jeho identita a nebude se nadále skrývat za anonymitu své funkce.“.

… Toliko jsem byl povinován osvětlit k osobě tohoto naprosto nekompetentního člověka Mgr.Šimona Vavrečky, pro kterého zákony ČR asi neplatí, a je potencionálním velkým nebezpečím pro celou naší společnost. Jsem jako laik přesvědčen, a to porovnáním platných zákonů s jeho rozporuplným sdělením v předmětném řízení, že mne úmyslně svojí nečinností a jeho vědomou nepravdou a nekompetentností poškodil, a to v součinnosti se soudkyní Mgr.Postulkovou, kdy nejprve cituji z jeho absurdního sdělení ze dne 04.04.2013 č.j.: ZN 807/2013-5 viz. příloha:

„Důkazy provedené v předchozím líčení jsou procesně nepoužitelné a nemůže k nim být přihlíženo. Z hlediska trestního řízení je použitelná pouze výpověď svědkyně (Štobichové) ze dne 19.12.2012. …s ohledem na procesní nepoužitelnost původní výpovědi (z 16.06.2008) nemohla být svědkyně vyzvána k odstranění případných rozporů ve své výpovědi, což by byla podstatná okolnost pro posouzení, zda odchylka ve výpovědi je způsobena omylem nebo zda se jedná o úmyslnou nepravdu“.

… Toto jeho absurdní sdělení, odporuje nejenom zdravému rozumu, logice, ale i právu spravedlivého procesu a „rovnosti zbraní“. Když osoba vypovídá opakovaně před soudem v hlavním líčení pod přísahou, ale odlišně, tak lže a dopouští se křivého svědectví a musí být za toto postižena. Buď si věci pamatuje a musí tyto popsat shodně, nebo si tyto nepamatuje a uvede, že si nevzpomíná, ale pokud stejnou událost popíše jiným způsobem, tak jak toto učinila paní rádoby poškozená svědkyně Štrobichová před OS P7 ve věci 24 T 158/2007 (její mnohé a zásadní rozpory ve výpovědích ze dne 16.6.2008 a 19.12.2012 označuji níže pod bodem IV.), tak prokazatelně lže. Proti tomuto protiprávnímu sdělení Mgr. Vavrečky ze dne 04.04.2013 č.j.: ZN 807/2013-5, je i mnoho nálezů a judikátů Ústavního soudu ČR, ale i Nejvyššího soudu ČR, kdy například cituji z Usnesení NS ČR ze dne 25.4.2012 č.j.: 8 Tdo 446/2012, kterým byl vysloven jasný právní názor na podmínky dokazování v hl. líčení, cituji: „Okolnosti, že státní zástupce či obviněný nedali souhlas s přečtením podstatného obsahu protokolu o hlavním líčení, včetně provedených důkazů, neznamená to, že za důkaz nemůže sloužit výpověď obviněného či svědka, kterou učinil v předchozím hlavním líčení a soud k ní musí přihlížet“.

… Tímto jejich protiprávním postupem dochází k totálnímu „masakru práva“. Toto jejich počínání, jako zástupců justice a moci výkonné, je velmi nebezpečné pro celou společnost, protože jak je patrno, jsou schopni jako dobře fungující mafie, se navzájem při soudním řízení „přikrýt“, čímž se nikdo proti jejich nezákonným praktikám nemá sebemenší šanci ubránit. Všichni lidé jsme tvory mýlícími se, ale pokud omylů je několik v uceleném řetězci za sebou jdoucích, tak se již nejedná o omyl a náhodu, ale o úmysl. Odvolací soudy jsou již jen formalitou k potvrzení jejich rozsudků, když prvoinstanční rozsudky jsou obsahově pro tyto odvolací řízení považovány za svaté a nezpochybnitelně pravdivé, tak je člověk vydán na pospas těmto některým nečestným zástupcům justice u prvoinstančních řízení.

… Pět let od začátku pseudokauzy v únoru 2007, jsem byl 5.9.2012 umístěn do útěkové vazby, a to přímo ze soudní síně, kam jsem se dostavil dobrovolně k nařízenému veřejnému jednání, které si podivně a účelově soudkyně Mgr.Postulková sice naplánovala na tři dny jako výslechy svědků a provedené dokazování, ale toto podivně neprovedla a učinila jen jednání o mém umístění do vazby. Velmi podivně s obřím prodlením jednoho měsíce ona rozhodovala o mých námitkách o uvalení vazby, byť takto měla učinit bezodkladně. V této vazbě jsem byl, prý „pochybením“ této soudkyně, držen o 157 dní déle, kdy toto bylo soudkyni písemně vytknuto předsedou soudu přípisem 0 Spr 349/2014 ze dne 26.5.2014, jak mi sdělil JUDr. Hejtmánek. Věc byla šetřena i Ministerstvem spravedlnosti pod č.j. MSP-1180/2014-OD-DOH/6, které mi ale v rozporu s JUDr. Hejtmánkem sděluje, že Mgr.Postulkové nebyla udělena žádná výtka. Asi i zde někdo zanedbal své povinnosti, jinak si neumím rozporuplnost vysvětlit.

Když jsem na toto protiprávní jednání, na nečinnost její i přítomného státního zástupce Mgr.Vavrečky upozorňoval, byl jsem dne 19.12.2012 touto totalitně smýšlející soudkyní nelogicky umlčen nejvyšší možnou pořádkovou pokutou 50.000,-Kč viz. protokol z tohoto hlavního líčení, jak konkrétně prokáži níže odkazy na pasáže protokolací a odůvodnění rozsudku pod bodem V..

… Podle mého laického názoru a znalosti zákona o soudech a soudcích, se mohu oprávněně domnívat, že při rozdělování agendy po Mgr.Hájkovi, došlo k úmyslnému pletichaření a cílenému přidělení konkrétních spisů těm správným soudcům. Některé spisy-kauzy, byly pro tehdejší vládní a podnikatelské mafiánské kmotry, především z řad ODS, velmi zásadní, aby byly vyřešeny tím správným rozhodnutím, anebo, rovnou promlčeny, kdy se jednalo o kauzy z velké a malé privatizace, napojené na Českou konsolidační agenturu, nebo na IPB Banku – tedy záležitosti ve stovkách miliard – černé díry, kteréžto některé kauzy nesou znaky obřích zločineckých spolčení některých zúčastněných, a to podle mého dojmu i včetně zástupců justice působících na Obvodním soudu pro Prahu 7.

… Podivná podjatost celého Obvodního soudu pro Prahu 7 vůči mojí osobě, jednoznačně sálá i z civilního řízení na návrh Štrobichové vedeného tímto soudem pod sp. zn. 10 C 264/07, kde bylo až na druhou žádost rádoby poškozené Štrobichové, a to nejspíš po něčí intervenci, vydáno skandální předběžné opatření, které neobsahovalo žádné - žádné odůvodnění. Toto usnesení bylo vydáno v rozporu se zákonem, když byla žadatelka za velmi podivných okolností osvobozena od povinnosti hradit soudní poplatek 50.000,-Kč, byť je ve spise samém dokladován její měsíční příjem 22.000,-Kč!!

… Protože písemné přepisy z hlavních líčení neodpovídají faktům a přesným citacím, jak bylo uváděno při hlavních líčeních, a v těchto protokolacích byly uváděny prokazatelné nepravdy, byla opakovaně písemně, ale i při jednáních do protokolu, předsedkyně senátu Mgr. Postulková, vyzývána k nápravě. Bohužel ani jednou nedošlo k nápravě a její lži a neúplné protokolace zůstávají bez zásahu nezměněny, byť doložitelně neodpovídají pravdě a zvukovému záznamu z hlavních líčení v předmětném řízení, jak bylo fakticky svědky uváděno. Samotný předchůdce Mgr.Postulkové, exsoudce Mgr.Hájek, byl alespoň natolik soudný, že svoje účelové mě poškozující lži, opravil usnesením viz. spis samotný.

… Sice jedna soudkyně v sobě nalezla trošku odvahy, ale z důvodu kolegiality si nedovolila paskvil svojí nekompetentní kolegyně Mgr.Postulkové smést ze stolu a degradovat její protiprávnosti a zničit ji kariéru, a to na úkor mého uvěznění. Bohužel její odvahu ve svém usnesení neprojevila naplno a profesionálně, a z kolegiality potvrdila rozsudek soudkyně Mgr.Postulkové. Jedná se o soudkyni JUDr. 12

… Jarmilou Löffelmannovou, soudkyni Městského soudu v Praze, která poukázala a označila, že na celé věci je něco velmi „nekalého“, a v příkrém rozporu s právem, a hodno Vaší osobní pozornosti a zásahu, čemuž nezpochybnitelně naznačuje i přiložené usnesení č.j. 61 To 490/2015 ze dne 29.12.2015. Tato soudkyně ve svém usnesení uvádí na první str. na desátém řádku odspoda, cituji: „není pravda tvrzení soudu (Obvodního pro Prahu 7), že by předchozí výpověď svědkyně Štrobichové před jiným soudním senátem byla procesně nepoužitelná – je použitelná jako každá jinak procesně provedená výpověď např. z přípravného řízení, natož z řízení před soudem“.

… Usnesením soudkyně JUDr. Löffelmannové č.j. 61 To 490/2015 ze dne 29.12.2015 je jasně dáno a potvrzeno, což tvrdím od prvopočátku, že i jako laik mám pravdu v tom, že jsem byl odsouzen a připraven o svobodu na podkladě vědomého a křivého svědectví rádoby poškozené svědkyně Štrobichové, které bylo úmyslně připuštěno a přehlíženo zástupci justice, a to jejich součinností, což zapříčinila předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 7, Mgr. Iveta Postulková, tak přítomný nečinný státní zástupce Mgr. Šimon Vavrečka a jeho zástupkyně Mgr. Jana Behenská, a to proto, abych byl poškozen, byť jsem se ničeho protiprávního nedopustil, o čemž svědčí i skutečnost, že proti mě nebyl, ale ani nemohl být, nikdy a nikým předložen jediný usvědčující důkaz, podporující účelově lživou žalobu a křivá svědectví Štrobichové, byť jsem se prokazatelně ničeho protiprávního nedopustil, ale i přes to jsem přišel o 34 měsíců svobody ve věznici s ostrahou!!, přišel jsem o rodinu, zdraví a majetek

… Nedokáži si vysvětlit, proč policejní komisař Dohelský, státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 Mgr. Vavrečka, ale ani předsedkyně senátu Mgr. Postulková, nepožadovali po Štrobichové odpověď na to, proč opakovaně křivě vypovídá, ale též, proč prokazatelně lživě tvrdila, že jsem nemohl znát její příjmení před tím, než byla dne 09.02.2007 podepsána dohoda včetně směnky a peněžního dokladu? Toto ona účelově lživě tvrdila jak u Městského soudu při jednání 53 CM 43/2010, tak i u OS pro Prahu 7 pod č.j.: 24 T 158/2007. Přitom jsem do předmětných spisů zakládal několik listin s datem před podpisem dohody dne 09.02.2007 (např. sdělení BD Letohradská 36 ze dne 28.01.2007, které mi osobně předala a toto potvrdila před soudem), včetně množství SMS zpráv, které vlastním a měl jsem k dispozici od Štrobichové, a to před podpisem samotné dohody, tedy před datem 09.02.2007, kde je vždy správně psané její jméno i příjmení a ona mi tyto listiny i SMS osobně předala a zaslala, což sama před soudem opakovaně potvrdila. Cituji například jednu z mnoha zásadních SMS, které mi Štrobichová zaslala, viz. příloha fotokopie SMS ze dne 02.02.2007 – tedy týden před podpisem naší dohody, směnky a stvrzenky dne 09.02.2007. Tato její SMS byla reakcí na mojí prvotní nabídku, že od ní členská práva koupím za 500 000,-Kč, cituji: „Nevím, proč se vám nemohu dovolat. Ptala jsem se na hodnotu bytu a cena 500 set tisíc je nízká. Ozvěte se mi prosím. Štrobichová.“ Následnou licitací byla dohodnuta cena za postoupení práv za cenu 2 300 000,-Kč, které jsem Štrobichové dne 09.02.2007 vyplatil oproti úředně ověřenému podpisu na dohodě, podpisu výdajového pokladního dokladu a podpisu směnky. Štrobichová tuto SMS před Obvodním soudem pro Prahu 7, též ve věci 24 T 158/2007 dne 19.12.2012 zcela nelogicky, bez vysvětlení, popsala naprosto opačně, než je její znění a význam, když uvedla, viz. protokol str. 9 na pátém řádku odspoda, cituji: „Ano rozumím tomu obsahu, že částka za ten byt je daleko vyšší“. Další otázky na ni, aby vysvětlila zásadní a diametrální rozpory vyšší-nižší, ohledně této SMS, tak tyto mi nelogicky soudkyní Postulkovou nebyly připuštěny, a když jsem se o toto pokoušel opakovaně, tak jsem byl soudkyní umlčen – pokutován, maximální možnou pořádkovou pokutou 50 000,-Kč viz. protokol z hlavního líčení ze dne 19.12.2012 str. 10 nahoře. Soudkyně, ale i státní zástupce se této důležité otázce, nalezení pravdy, podivně vyhnuly. Proč i toto zásadní křivé svědectví Štrobichové k obsahu zásadní SMS zprávy nebylo prověřeno a zůstalo bez povšimnutí PČR a zástupců justice nevím?

… Další písemnost, kde dokonce sama sebe opětovně Štrobichová usvědčuje z účelové lži, bez povšimnutí zástupců justice, tak odkazuji na její výpověď před Obvodním soudem pro Prahu 7 ve věci 24 T 158/2007, kde dne 19.12.2012 do protokolu na str. 10 na dvanáctém řádku odshora vypověděla, cituji: „Nechtěla jsem, aby se dávala dohoda na bytové družstvo, aby nevěděli, že jsem si půjčila peníze a ručím bytem.“

… Další nezpochybnitelný důkaz o tom, že Štrobichová si byla moc dobře vědoma toho, co dne 09.02.2007 činí a podepisuje, a za co ode mne přijala celkovou sumu 2 300 000,-Kč. Přitom „gro“ celé obžaloby, bylo postaveno právě na tom, že prý nevědomky – v omylu podepsala onu dohodu, kdy se prý domnívala, že podepisuje smlouvu o půjčce. Ale i přes toto její sebeusvědčení, jsem byl odsouzen, což je skandální a neomluvitelný justiční omyl. Korunu tomuto protiřečení a všem prokazatelným do očí bijícím lžím – fabulacím Štrobichové, ale především totální degradaci obžaloby a práva spravedlivého procesu, tak nasadil odvolací Městský soud v Praze, který ve složení senátu JUDr. Jarmila Löffelmannová, Alena Makovcová a Václav Kašík, tak doznání ke křivému svědectví – obvinění a úmyslu podvodu Štrobichové, dokonce podrobně vepsal do svého absurdního a nelogického odůvodnění rozsudku, kterým potvrdil moje odsouzení. Z tohoto pravomocného rozsudku - pamfletu Městského soudu v Praze č.j.: 61 To 62/2013 ze dne 04.06.2013, tak ze str. 18 z devátého řádku odshora, cituji: „…ač jej poškozená měla opakovaně přemlouvat, aby dohodu nedával na bytové družstvo, přesto to učinil…“.

… S odkazem k výše uvedenému, pro úplnost a osvícení věci, krátce cituji z absurdní a nelogické obžaloby Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 č.j.: 2 ZT 76/2007, pro kterou jsem byl postaven před soud a odsouzen, byť jsem se prokazatelně ničeho nedopustil: „dne 09.02.2007 v Praze 7, v informačním centru Úřadu Městské části Praha 7, předložil poškozené Štrobichové smlouvu o půjčce na částku 200 000,-Kč, za kterou měla ručit svým družstevním bytem, kterou v průběhu čekání na ověření podpisů na smlouvě zaměnil za dohodu o převodu členských práv a povinností k družstvu, čehož si poškozená nepovšimla…“. Co je to za nelogickou absurditu, když sama rádoby poškozená opakovaně uvedla, že dobře věděla, jakou listinu dne 9.2.2007 podepsala, což opakovaně vypověděla a též vepsala do návrhu k soudu, ale toto zástupci justice úmyslně pomíjí a odsuzují mě za to, že prý Štrobichová nevěděla, co učinila?

…Vrcholem podjatosti, nekompetentnosti, arogance zneužití moci je výroková odsozující věta z rozsudku soudkyně Mgr. Postulkové ze dne 20.12.2012, která v tomto rozsudku na str. 1 v posledním odst. nelogicky uvedla, cituji: „účelově vyměnil dokumenty a na místě jí k podpisu pro ověření podstrčil jiný dokument, ….této záměny si při podpisu dokumentů poškozená nepovšimla a podepsala obžalovaným předložený dokument“. Proč se soudkyně Postulková doposavad nevypořádala s množstvím zásadních rozdílností ve výpovědích Štrobichové ?

… Jakožto novou a velmi závažnou skutečnost, kterou jsem dokázal porovnat až po mém propuštění dne 13.07.2015 z VTOS, tak k výdajovému dokladu – stvrzence na částku 500.000,-Kč, poukazuji na dvě velmi zásadní listiny, které jsou součástí spisu 24 T 158/2007, a které soudkyně Postulková též podivně pomíjí, byť tyto jsou v příkrém rozporu s obžalobou a provedeným dokazováním, protože by jinak musela jisto jistě dojít k logickému závěru nevinen, kdy Štrobichová se v nich prokazatelně usvědčuje 18

z křivého svědectví a dopouští se i množství jiných lží v porovnání jejich výpovědí, které učinila před OS P7 ve věci 24T158/2007 ve dnech 16.06.2008 a 19.12.2012:

a) odkazuji na „Trestní oznámení“ ze dne 23.02.2009, které podala Štrobichová na mojí osobu a osobně jej doručila na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7.

b) odkazuji na „Úřední záznam“ PČR č.j: ORI-464/400K-7-2007 ze dne 26.02.2007, pořízený PČR SKPV OŘ Praha I., Pelléova 21, kde vypovídala Štrobichová.

Vypovídala vždy po poučení o následcích, dopustí–li se křivé výpovědi. Je více než prokazatelné, že v obou těchto svých podáních Štrobichová účelově a vědomě lhala, aby mne poškodila. Níže zmiňuji jen jednu z množství jejich zásadních lží, kterou uvedla v omyl příslušné orgány, ale která měla zásadní vliv na rozhodování soudu a moje odsouzení. V obou těchto podáních uvedla naprosto shodně a prokazatelně lživě, cituji: „Doklad na převzatou částku jsem neobdržela“.

Byť tato její podání byla učiněna v několika málo dnech po 09.02.2007, tedy po dni podpisu dohody o převodu členských práv v BD, směnky a stvrzenky, oproti čemuž v tento den ode mne v hotovosti převzala částku 2.300.000,-Kč, lze předpokládat, pokud takto v krátkém časovém odstupu osoba vypoví, že nebude ve svých podáních lhát. Toto se však prokazatelně v případě Štrobichové nestalo, viz. její výpověď před soudem P7 ve věci 24 T 158/2007 dne 16.06.2008, kde asi omylem ona vypověděla pravdu, protože si už nepamatovala, že lhala ve svém trestním oznámení ze dne 23.02.2007 a též shodně lhala v úředním protokole ze dne 26.02.2007. Pro dokreslení její proradnosti, cituji opakovaně z toho, co vypověděla do protokolu pod přísahou před OS P7 ve věci 24T158/2007 dne 16.06.2008, viz. str. 4 druhý odstavec cituji: „jenom jeden papírek, nic dalšího jsem nepodepisovala, nepodepisovala jsem ani na úřadě, ani potom, celkem jsem udělala pět podpisů“ (5 podpisů = 4 paré dohoda + stvrzenka – podpis směnky stále popírá). Otázka soudce: „ta listina byla jaké velikosti A4“? Odpověď: „něco jako ta občanka, myslím, že byla zelené barvy“. Otázka: „říkala jste, že byla nevyplněná, vzpomenete si, jak se listina jmenovala“? Odpověď: „vzpomínám si, bylo tam napsáno něco jako stvrzenka na peníze“. Otázka soudce: „Podepisovala jste tedy čtyři paré a jeden doklad, odpověď – ano“. Toto je tedy zásadní rozpor s tím, co uvedla ve svém trestním oznámen ze dne 23.02.2007, ale i s tím, co vypověděla do úředního záznamu na PČR dne 26.02.2007, kdy na tomto byla postavena celá obžaloba, kde rozdílně s výše uvedeným vypověděla, cituji „Doklad na převzatou částku jsem neobdržela“.

Proč i toto zásadní křivé svědectví Štrobichové k peněžní stvrzence zůstalo bez povšimnutí PČR komisaře Dohelského, státního zástupce OSZ Praha 7 Mgr.Vavrečky i předsedkyně senátu Mgr. Postulkové? Proč se soudkyně Mgr.Postulková doposavad nevypořádala se zásadní rozdílností ve výpovědích Štrobichové?

… Jako příklad osobní nevraživosti, nečinnosti a podjatosti Obvodního soudu pro Prahu 7 vůči mojí osobě, tak nelze nezmínit, že od 02.09.2013 mám u tohoto soudu podánu proti žalované Štrobichové absurdní žalobu – návrh na vydání platebního rozkazu, který je zde veden pod sp.zn: 14 C 113/2013. Více jak tři roky, nebylo v této věci učiněno ničeho – ničeho – ani jeden jediný úkon. Byť jsem si jako žalobce opakovaně stěžoval k předsedovi tohoto soudu JUDr.Hejtmánkovi, tak tento pouze nečině přihlížel a posílal mi do vězení nic neřešící přípisy. Byl jsem dokonce donucen se již v roce 2015 obrátit pro vzniklé průtahy na Ministerstvo spravedlnosti, které mi ve svém Stanovisku č.j.: MSP-1063/2015-ODSK-ODSK/7 dne 22.05.2015 sdělilo, že ve věci mého návrhu 14 C 113/2013 dochází k průtahům. Soudním oddělením 14 C, bylo prokazatelně rozhodnuto ve stovkách jiných kauz, které napadly shodně jako můj návrh v roce 2013, ale stovky těchto řízení byly již pravomocně ukončeny. Můj návrh zůstával stále nepovšimnut, což je nepochopitelný a nepřípustný zásah do mých práv.

… Dále musím upozornit a apelovat na to, že jsem opakovaně upozorňoval orgány činné v trestním řízení i zástupce justice, že postup Štrobichové je v rozporu se zákony a právem ČR, kdy směřuje k mému poškození. Bohužel nikdy jsem nebyl vyslyšen. Jsem přesvědčen o tom, že k mému poškození došlo nečinnosti zástupců PČR a justice, kteří byť byli věrohodně a prokazatelně opakovaně informováni o opakovaném fabulování rádoby poškozené Štrobichové, tak naprosto nelogicky neučinili ničeho. Nyní jsem ve velmi složité situaci, kdy si budu muset uplatňovat svá práva a svůj majetek žalobou proti české republice. Odkazuji na moje marné poukazováni na křivá svědectví v řízeni 24 T 158/2007 před OS P7, za což jsem byl dne 19.12.2012 předsedkyní senátu Mgr.Postulkovou umlčen maximální pořádkovou pokutou 50.000,-Kč. Upozorňuji na nečinnost a úmyslné průtahy OS P7 ve věci 14 C 113/2013 potvrzené Ministerstvem spravedlnosti pod č.j.: MSP-1063/2015-ODSK-ODSK/7. Též upozorňuji a domnívám se, že došlo k nepřiměřeným průtahům ve věci 53 Cm 43/2010, kdy žalobu jsem podával již před 7 lety. Upozorňuji na to, že kdyby bylo v řízeních soudů jednáno a rozhodnuto ve standardních lhůtách, dle litery zákona, ústavy, listiny, práva spravedlivého procesu a bez průtahů, kdy tomuto nasvědčují připuštěná křivá svědectví rádoby poškozené svědkyně Štrobichové, tak by zcela jistě muselo být rozhodnuto o mojí nevině a v můj prospěch v těchto řízeních, o čemž jsem přesvědčen. Rozhodně bych se nemusel dostat do této dehonestující situace, kdy jsem byl připraven o svobodu a donucen vykonat 34 měsícu odnětí svobody ve věznici s ostraho, a nyní poníženě nucen přihlížet tomu, jak mi žalovaná utíká nenávratně s majetkem pod dohledem a ochranou státu, který podle mého přesvědčení obrovsky selhal a nezpochybnitelně přispěl k mému poškození svoji podivnou nečinností.

… Musím také upozornit na to, že v řízeni 53 CM 43/2010, jsem opakovaně žádal soud, aby bylo vydáno předběžné opatřeni, aby bylo zabráněno Štrobichové v nakládaní s bytem-právy, aby tento nemohla „zašantročit“, jak jsem byl v době svých podání o předběžné opatření přesvědčen, že bude chtít Štrobichová učinit, což se i stalo – byt prodala. Nyní mám, díky nečinnosti justice a PČR, jak jsem výše podrobně uvedl, jen oči pro pláč. Nyní je přede mnou další několikaleté martyrium po českých soudech, abych uplatnil svá práva, abych získal zpět svůj majetek a odškodné za prokazatelné množství závažných pochybení justice a PČR, kdy tímto jsem již prokazatelně a nenávratně přišel o zdraví a 34 měsíců svobody a rodinu, což již nelze nikterak vrátit, byť je prokazatelné, že jsem se ničeho protiprávního nedopustil.

… Odkazuji například na Usnesení NS ČR ze dne 25.4.2012 č.j.: 8 Tdo 446/2012, kterým byl vysloven jasný právní názor na podmínky dokazování v hl. líčení, viz. citace:

„Okolnosti, že státní zástupce či obviněný nedali souhlas s přečtením podstatného obsahu protokolu o hlavním líčení, včetně provedených důkazů, neznamená to, že za důkaz nemůže sloužit výpověď obviněného či svědka, kterou učinil v předchozím hlavním líčení a soud k ní musí přihlížet“.

Proč se takto nestalo, byť jsem učinil opakovaně podnět k prověření na PČR, ale opakovaně i přímo v soudní síni, před nečinným státním zástupcem do protokolu, bohužel nevím?

… Závěrem, ale velmi zásadně, musím upozornit na odůvodnění rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ve věci č.j.: 24 T 158/2007 ze dne 20.12.2012, kde předsedkyně senátu Mgr. Postulková, prokazatelně použila obří a zásadní, mne poškozující skutečnosti. Takto učinila podle mého přesvědčení záměrně, aby moje osoba a postavení pro následující soudní instance, byla co nejnevěrohodnější, a aby její odsuzující rozsudek byl potvrzen, tak si dopomáhala lží, což je skandální, trestuhodné a velmi nebezpečné s ohledem k jejímu postavení a obří moci, kterou tímto zneužívá, jako soudce.

Jedná se o velmi závažnou větu, kterou velmi podle soudkyně „vpašovala“ do odůvodnění rozsudku, kdy tuto jsem prokazatelně nikdy neřekl ani nikdy nikam nenapsal. Její lživou větu z odůvodnění rozsudku 24 T 158/2007 ze dne 20.12.2012 ze str. 14, pátý řádek odspoda, cituji: „pokud obžalovaný uvádí, že je na směnce uvedeno, že předáním bytu se směnka zničí, tak nic takového z ní nevyplývá“.

Jsem skálopevně přesvědčen o tom, že tato prokazatelná lež předsedkyně senátu měla degradovat mojí možnost uplatnění směnky u Městského soudu v Praze v řízení 53 Cm 43/2010, kdy v následující větě, na této straně 14 si soudkyně dokonce dovolí, při její nezpochybnitelné znalosti rozporuplných výpovědí rádoby poškozené Štrobichové, tuto mojí směnku nelogicky hodnotit jako „účelovou“, aby mi co nejvíce bylo znemožněno si uplatnit právo v řízení před Městským soudem v Praze, kde bylo jednáno o mém návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu ve věci č.j.: 53 Cm 43/2010. Touto úmyslnou lží a neprofesionalitou předsedkyně senátu Mgr.Postulkové, a její nezpochybnitelnou podjatostí, se cítím být obrovsky poškozen.

Je mi velmi dobře známo, že volné hodnocení důkazů je výsostným právem soudů, ale nemohou být nečinností a lží zástupců justice – orgánů činných v trestním řízení, pošlapávána práva třetích osob, což se prokazatelně a doložitelně v tomto mém případě stalo, kdy jsem byl dokonce na 34 měsíců připraven o svobodu, byť jsem se ničeho protiprávního nedopustil.

Kde je hledání objektivní pravdy? Kde je zásada „in dubio pro reo“? (v pochybnostech ve prospěch obviněného), což je právní zásada, která stanovuje povinnost soudu vždy rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. Vyšetřující orgány musí prokázat veškeré skutečnosti tak, aby o vině neexistovaly důvodné pochybnosti, což se v mém případě, ve věci 24 T 158/2007 před Obvodním soudem pro Prahu 7, prokazatelně nestalo, když jsem byl účelově odsouzen na podkladě prokazatelně křivého svědectví rádoby poškozené Štrobichové.

… I po tom, co jsem zažil, především ve vězení mezi psychopaty, vícetrestanými a vrahy, se kterými jsem byl nucen sdílet společnou celu, tak stále věřím v demokratickou společnost, respektující náš ústavní pořádek, včetně Listiny základních práv a svobod. Mám za to, že především instituce veřejné moci jsou povinny ústavní základy státu respektovat, ctít a svým rozhodováním prosazovat. Soudkyně Mgr. Iveta Postulková však takto evidentně nečinila a dle mého pevného laického přesvědčení se svým konáním zpronevěřila poslání soudkyně. Mám za to, že jmenovaná soudkyně svým naprosto nekompetentním a nelogickým postupem v předmětném řízení, svou několikanásobnou úmyslnou lží, svými zásahy do jiných řízení a svými neodůvodněnými tvrzeními, porušila ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění, jmenovitě § 80 odst. 1 („vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů“), § 80 odst. 2 písm. b) („chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví“) a § 80 odst. 3 písm. b) („dbá o to, aby jeho rozhodnutí bylo srozumitelně a pečlivě odůvodněno“). Vyzývám vás proto, a zdvořile žádám, aby byla zjednána náprava, aby z moci a zodpovědnosti dané vám zákonem, byly bezodkladně učiněny kroky k podnětu k prošetření orgánům činným v trestním řízení.

Žádám touto mojí stížností, aby této bylo vyhověno, a aby bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 24 T 158/2007 – 2048 zrušeno.

Dovoluji si vás též uctivě požádat o vyrozumění o dalším postupu v této věci do mojí datové schránky.

Milan Bajcár, v.r.

Příloha viz. datová schránka

2.7.2017

* * *

MEMENTO

Po volbách si mnozí Češi mohou recitovat s Karlem Krylem:

Paměť je v bankrotu a z domu nevychází.

Čest stojí u plotu a kamením se hází.

Cit s hlavou hovězí vybírá popelnice

a pravda vítězí?

Slepá jak řeholnice oděna v cáry. . .

K.Mrzílek, 9.11.2017

* * *

Justiční zločin páchaný na Milanu Bajcárovi na pokračování…?!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.56 (16 Votes)
Share
Přidat komentář