Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 16 @08:00 -
MS Praha - Slezská: Žaloba členů KPV na vedení KPV ČR
út říj 16 @18:00 -
Praha: katedrála sv. Víta: Jan Pavel II.
čt říj 25 @17:30 - 07:30PM
Praha Americké centrum: O přímé demokracii

Nejnovější komentáře

 • 14.10.2018 15:44
  Poslední komentář na těchto webových stránkách je ze dne ...

  Read more...

   
 • 13.09.2018 23:18
  Situace v Diplomatickém servisu byla zhodnocena komplexním ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 12:01
  Tento případ boje politických stran proti nepohodlnému vysokému ...

  Read more...

   
 • 24.08.2018 11:58
  Ke článku KDYŽ SE V PRAZE NĚKDO PŘÍLIŠ DOTKNE REŽIMU BENEŠ ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:31
  Pane Mikolášku, bohužel odkaz není funkční? Prosím o zaslání ...

  Read more...

   
 • 18.08.2018 07:16
  Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Yustitia… Nyní je můj spis 24T158/2007 od 3.11.2017 na Vrchním státním zastupitelství v Praze, kde jej pod sp.zn.:  VZZ 6009/2017, na podnět Nejvyššího státního zastupitelství - Senat Bajcar odpoved 041217přímo na podnět pana JUDr. Pavla Zemana, prověřuje státní zástupce JUDr. Ladislav Letko. Má prověřit především zákonitost jmenování soudkyně Postulkové, která zastávala post předsedkyně senátu v předmětném trestním řízení, kdy já, ale především i několik fundovaných právních zástupců, jsme přesvědčeni o tom, že došlo k fatálnímu a vědomému pochybení, a to soudce Podlešáka, při jejím jmenování, které bylo v rozporu se zákonem o soudech a soudcích. Bohužel, nemohu se ubránit dojmu, že justiční mafie funguje opravdu dokonale a za všech okolností, a to proto, když se o osobě tohoto spis prověřujícího státní zástupce JUDr. Ladislava Letka z VSZ v Praze dočtu, že byl namočen v obří korupční kauze s Grigárkem a Rampulou viz. článek "Státní zástupce „Terminátor“ Letko prý zametal kauzy pod koberec" ... 

 

* * *

Dobrý večer, vážený pane Šinágle,

 

přikládám písemnost "Bajcár stížnost obnova". Je zde popsáno naprosto vše, jak jednoduše umí justiční mafie připravit člověka o svobodu, zdraví, rodinu i majetek. Konkrétně v mém případě jsem o své nevině marně předkládal množství důkazů, úředně ověřených listin, navrhoval svědky, předkládal soudně vypracované znalecké posudky hovořící v můj prospěch, které potvrzují pravost podpisu rádoby poškozené, který ona neuznává, a dokonce je v soudní protokolaci zaznamenáno zásadní a mnohonásobné křivé svědectví této rádoby poškozené, ale proti této justiční svoloči jsem neměl sebemenší šanci, protože tato mafie se navzájem kryje, podporuje a mstí. Nikdy z kolegiality tato mafie nedopustí, aby jeden soudce či státní zástupce, poskvrnil druhého kolegu za jeho nekompetentně odvedenou práci, to raději připraví někoho o svobodu, zdraví, rodinu i majetek, někdy i o život. Vždy vše dokonale „okecají“, a je naprosto jedno, že takto činí v rozporu se zákony, právem i ústavou, ani lží se při tom neštítí. Oni totiž mají to správné kulaté razítko, přes které vlak nejede. No a my obyčejní občané, kteří mají tu smůlu, a jsou bohužel postaveni před takovéto justiční gaunery, jako jejich hračky a ovce, můžeme jen bezmocně, zbaveni všech svých práv a svobody, čučet v kriminální cele do stropu a poslouchat blbé kecy bachařů, spoluvězňů vrahů a psychopatů, a snažit se to nějak přežít a přečkat.

Nyní je můj spis 24T158/2007 od 3.11.2017 na Vrchním státním zastupitelství v Praze, kde jej pod sp.zn.:  VZZ 6009/2017, na podnět Nejvyššího státního zastupitelství - přímo na podnět pana JUDr. Pavla Zemana, prověřuje státní zástupce JUDr. Ladislav Letko. Má prověřit především zákonitost jmenování soudkyně Postulkové, která zastávala post předsedkyně senátu v předmětném trestním řízení, kdy já, ale především i několik fundovaných právních zástupců, jsme přesvědčeni o tom, že došlo k fatálnímu a vědomému pochybení, a to soudce Podlešáka, při jejím jmenování, které bylo v rozporu se zákonem o soudech a soudcích.

Bohužel, nemohu se ubránit dojmu, že justiční mafie funguje opravdu dokonale a za všech okolností, a to proto, když se o osobě tohoto spis prověřujícího státní zástupce JUDr. Ladislava Letka z VSZ v Praze dočtu, že byl namočen v obří korupční kauze s Grigárkem a Rampulou viz. článek "Státní zástupce „Terminátor“ Letko prý zametal kauzy pod koberec".

Moje důvěra v jeho nedůvěryhodnou osobu je na bodě 0, kdy naprosto důvodně pochybuji o jeho nepodjatosti a nemám důvěru v jeho nestranné rozhodnutí. Momentálně připravujeme žádost na odejmutí posouzení mého spisu JUDr. Letkovi, kdy takto se budeme dožadovat u NSZ v Brně, ale i VSZ v Praze. Též bude velmi zajímavé zjistit, za jakých okolností můj spis k tomuto státnímu zástupci doputoval.

===================================================================

Níže přikládám část zákona o soudech a soudcích, ze kterých je jasně patrno, že jen a pouze předseda příslušného soudu stanovuje, určuje a přikazuje, jak dojde k přerozdělení spisů – věcí, a též jen předseda soudu přikáže, kdo má vyhotovit rozsudek za odchodivšího soudce, který jej nevypracoval. Jen tyto dva strohé paragrafy, jsou v rozporu s tím, co mi účelově lživě sděluje Mgr. Podlešák, když to byl on, kdo prokazatelně a fatálně porušil zákon, viz. jeho přípisy ze dne 2.10.2015 č.j. 11 Si 182/2015 a ze dne 6.1.2017 č.j. 11 Si 4/2017, prokazující, že jsem byl odsouzen nastrčeným nezákonným soudcem. Jak je též patrno z přípisu ze 7.2.2017 č.j. Si 136/2017 od někdejšího předsedy OS P7 JUDr. Hejtmánka, nebyl Podlešák k přerozdělování spisů pověřen viz. str. 2, kdy k tomuto nebyl ani kompetentní, jak místopředseda soudu. Podle toho taky celý proces vypadal, kdy nepochybuji o tom, že se jednalo o mstu a úmysl mě poškodit – odsoudit a poslat do vězení. Podlešák se též dopustil dalšího závažného pochybení, a to, když nechal vypracovat rozsudek po odchodivším soudci, který jej nevypracoval, tak jeho příkazem on určil soudkyni JUDr. Fialovou, byť tento úkon může provést jen a pouze předseda soudu. Toto sdělil mému někdejšímu právnímu zástupci viz. příloha přípis ze dne 8.3.2017 č.j. 2 St5/2017.

Zákon č. 6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

§ 44

(1) Nemůže-li věc v určeném soudním oddělení projednat a rozhodnout soudce nebo senát stanovený rozvrhem práce [§ 42 odst. 1 písm. a) a d)], předseda soudu stanoví, který jiný soudce nebo senát věc projedná a rozhodne.

(2) Brání-li náhlá překážka nebo překážka krátkodobé povahy soudci, vyššímu soudnímu úředníku, soudnímu tajemníku, soudnímu vykonavateli nebo justičnímu čekateli provést ve věci jednotlivé úkony, určí předseda soudu, kdo místo něj potřebné úkony provede.

§ 129

Vyhotovení rozsudku

(4) Nemůže-li předseda senátu ani jiný jeho člen vyhlášený rozsudek písemně vyhotovit pro překážku delšího trvání, vyhotoví jej na příkaz předsedy soudu jiný soudce. Jde-li o samosoudce, vyhotoví rozsudek soudce určený předsedou soudu.

Zde je odkaz na jeden z posledních nálezů Ústavního soudu ČR, I.ÚS 2769/15 ze dne 15. 6. 2016, kde je vše podrobně rozepsáno.

 

S pozdravem

Milan Bajcár

7.11.2017

* * *

J.Š.10.11.2017

* * *

Ministr Pelikán toleruje masivní manipulace a podvody při rozdělování soudních spisů

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)