Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.07.2018 10:58
  Obávám se, že k praktikám StB máte možná blíže Vy pane "gsm"?

  Read more...

   
 • 19.07.2018 07:31
  Ve vší úctě, pane Šinágle, ten nenávistný Babišův projev ...

  Read more...

   
 • 18.07.2018 14:47
  Rád potvrzuji, že se potomci bývalých obyvatel Českého lesa o ...

  Read more...

   
 • 14.07.2018 16:26
  To je slovíčkaření! Já se v těch papalášských funkcích nevyznám ...

  Read more...

   
 • 10.07.2018 13:17
  Co ten český národ ještě nesvede?!! Ve světě nevídané. To už ...

  Read more...

   
 • 10.07.2018 11:56
  Zdravím p. Šinágl, máte naprostou pravdu ohledně kampaně proti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Altner Spidla US CR 2000Dne 29.11.2017 vyšel v Lidových novinách článek označený jako „ČSSD hraje o dalších 17 miliónů“, který byl dle mého názoru napsán čistě na zakázku ČSSD či JUDr. Halbicha, s cílem poškodit jak dobré jméno mého otce JUDr. Zdeňka Altnera, tak i právního nástupce mého otce ve sporu o úschovu ve výši 32 mil. Kč.

V tomto článku byl novinářem Janem Horákem citován JUDr. Halbich, který o práci mého otce ve sporu o Lidový dům pro ČSSD uvedl Altner vzal jenom tužtičku, podepsal smlouvu a nesáhl na to ani prstem. Je překvapivé a zároveň smutné, jak dokáže dříve schopný notář s vidinou zisku několika miliónů takto bezostyšně lhát a takto špinit památku mého otce. Je smutné, že novinář, který tento článek sepisoval nepožádal pana JUDr.Halbicha o předložení důkazů, že v této věci, jak pan JUDr. Halbich tvrdí, udělal tuto práci za mého otce. Rovněž je smutné, že si předmětný novinář ani nezajistil důkazy, které byly provedeny před Obvodním soudem pro Prahu 1, ve věci žaloby JUDr.Halbicha na vydání úschovy proti právnímu nástupci společnosti Alba a.s. V tomto řízení totiž žalobce pan JUDr. Halbich předložil jen takové důkazy, které jasně prokazovaly, že činnost JUDr. Halbicha a JUDr. Hájka byla skutečně jen konzultační a poradenská. K tomuto jasně vypovídala i druhé strana této smlouvy a tedy Ing. Miloš Zeman, který si při své svědecké výpovědi na osobu pana JUDr. Halbicha vůbec nepamatoval a na otázku soudu kdo plnil povinnosti z mandátní smlouvy sdělil, že povinnosti z předmětné mandátní smlouvy splnil a plnil výslovně můj otec. Pokud se přímo při jednání dotazoval prezidenta Ing. Miloše Zemana pan JUDr. Halbich na svůj podíl na práci pro ČSSD, byl ze strany pana prezidenta JUDr. Halbich dotázán „A Vy jste pane kdo?“. Nejabsurdnější na tomto celém majetkovém snažení pana JUDr. Halbicha je, že to byl on sám, kdo výslech pana prezidenta Ing. Miloše Zemana v tomto řízení na podporu svého nároku navrhl.

Jako další důkazy k vyvrácení tohoto lživého tvrzení pana JUDr. Halbicha bych mohl použít články médií z roku 2000, tedy z doby, kdy rozhodl Ústavní soud ČR o nároku ČSSD na Lidový dům a další majetek, který jim můj otec po třech letech právního zastupování bez jediné koruny zálohy vymohl. U Ústavního soudu, totiž na místě stěžovatelů seděl můj otec a pan Špidla, tehdejší místopředseda a od roku 2001 i předseda ČSSD. Samotné svědectví pana Špidly v předmětné věci jen podtrhuje morálku ČSSD a i jeho jako osoby, když k dotazům ze strany soudu jen odpovídal, že si na nic nepamatuje. Je překvapivé, že si pan Špidla jako místopředseda a později předseda ČSSD nepamatuje událost, která zachránila ČSSD od jistého krachu a soudní jednání u Ústavního soudu a následné rozhodnutí, které udělalo zásluhou mého otce z ČSSD nejbohatší politickou stranou, když před tímto rozsudkem Ústavního soudu ČR, dle vyjádření jejího tehdejšího předsedy Ing. Miloše Zemana, nebyly v ČSSD peníze ani na toaletní papír.

Asi je nutné se v této souvislosti i zeptat, kde byl JUDr. Halbich a JUDr. Hájek, když můj otec bojoval za nároky ČSSD u Ústavního soudu? Tito se neúčastnili tohoto jednání a ani nechtěli, protože jak tehdy zdůrazňovali mému otci, jejich úloha je jen konzultační a nechtějí si v případě neúspěchu v této věci udělat ostudu a zejména se nechtěli podílet na nákladech za toto zastupování, které za více než tři roky zastupování, bez koruny zálohy, činilo částku přes deset miliónů korun a toto financoval můj otec z vlastních finančních prostředků.

Já sám jsem se zúčastnil i jedné takovéto schůzky mého otce s JUDr. Halbichem a JUDr. Hájkem (a nebylo jich dle vyjádření tehdejší asistentky mého otce mnoho) a její průběh tak jak si jej pamatuji byl jasný. Můj otec přichystal vyjádření či přípis ve věci a tento zaslal s předstihem JUDr. Halbichovi a JUDr. Hájkovi a pak všichni tři tento přípis konzultovali.

Když poté můj otec uspěl u Ústavního soudu v nárokem ČSSD ve věci mandátní smlouvy vyfakturoval svou odměnu ČSSD následně vyzval JUDr. Hájka i JUDr. Halbicha, aby mu vyfakturovali své odměny z titulu poskytnutí jejich konzultační činnosti v této věci. Oba, do té doby bývalí kolegové a kamarádi, mu pak odmítli vystavit faktury s tím, že již dříve faktury zaslali přímo ČSSD a sdělili mu dopisem ze dne 18.7.2000, že odmítají jeho žádost o vystavení faktur, když fakturovali přímo ČSSD. Důvod proč tak učinili je jednoznačný, protože oba se zejména nechtěli podílet na nákladech mého otce, který za více než tříletý spor o nárok ČSSD do této věci svého klienta investoval více než 10 miliónů a dále, jak tuto situaci vcelku přesně vystihl prezident Ing. Miloš Zeman, že se proti mému otci s ČSSD „spikli“.

Po více než 17-ti letech soudních sporů je nyní překvapivé jakési schizma JUDr. Halbicha a dědiců JUDr. Hájka, kteří v řízení o úschovu o které bude rozhodovat Městský soud v Praze dne 6.12.2017 tvrdí, že jak JUDr. Halbich, tak JUDr. Hájek měli nárok vůči ČSSD a své údajně poskytnuté právní služby ČSSD řádně vyúčtovali a v dědickém řízení po mém otci přihlásili svou pohledávku, každý ve výši 1/3 a v rozporu s předchozí argumentací naopak tvrdí, že mají nárok na zaplacení 1/3 odměny vůči mému otci, když tento nárok již dopisem ze dne 18.7.2000 zcela a prokazatelně jak JUDr. Halbich tak JUDr. Hájek odmítli. Tento dopis jako celá komunikace mezi mým otcem a JUDr. Halbichem a Hájkem je součástí vedené věci a já jsem připraven ji k prokázání tohoto tvrzení poskytnout.

K tomuto musím jen závěrem uvést, že když dne 31.3.2016 rozhodl Městský soud v Praze o nároku mého otce a přiznal mu částku ve výši 337 mil. Kč s příslušenstvím, uvedli v médiích představitelé ČSSD, Mgr. Sobotka a místopředseda Mgr. Chovanec, že budou respektovat rozsudek Městského soudu v Praze. Měl jsem z tohoto prohlášení ČSSD konečně pocit, že se v chování této strany po letech něco skutečně změnilo a že ji v tu dobu vedou představitelé, kteří snad budou respektovat zákony této země, stejně jako je musí respektovat každý občan, bez ohledu, zda se mu rozsudek nezávislého soudu líbí nebo ne. Bohužel jsem se opětovně zklamal v naději že politici, kteří léta řídili tuto zemi a podíleli se na tvorbě jejich zákonů budou tyto respektovat.

I tak jsem vděčný za odvahu soudců Městského soudu, kteří se nebáli rozhodnout proti tehdy silné politické straně, která dle mého otce používala mafiánské praktiky a dali mému otci na konci jeho života alespoň naději na jakousi spravedlnost a jsem rovněž vděčný občanům této země, kteří ve volbách rozhodli o tom, že nechtějí mít ve vládě politiky, kteří dle svého mínění, a za přispění Nejvyššího soudu ČR, který odložil vykonatelnost rozsudku MS v Praze, stojí nad zákonem.

 

Patrik Altner, 4.12.2017

 

Příloha:

ČSSD hraje o dalších 17 miliónů – LN 29.11.2017 – I.část

ČSSD hraje o dalších 17 miliónů – LN 29.11.2017II.část

 * * *

P.S.

Článek obdržely i LN. Věřím, že v rámci tiskového zákona a práva druhé strany na vyjádření, bude v nejbližších dnech v LN zveřejněn. Zítra se koná u MS Praha ve Spálené ulici soudní jednání ve věci žaloby JUDr. Václava Halbicha na ČSSD od 10:30 hod.

 

Jan Šinágl, 5.12.2017

* * *

Polička, 18.listopadu 2016: Poslední rozloučení s JUDr. Zdeňkem Altnerem

* * *

Aktualizováno 6.12.2017

Dnešní soud byl o ničem. Halbich se omluvil ze zdravotních důvodů. Soudní senát svoji kvalitou zklamal. Nic neřešil ačkoliv mohl a odložil jednání na neurčito. Redaktor LN Jan Horák o soudu věděl, nedostavil se. ČT byla v budově, zájem neměla. Natáčela pouze TV PRIMA. Přítomné byly dvě redaktorky ČRo. J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share
Přidat komentář