Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

   
 • 13.06.2018 00:09
  Jendo, máš to dobrý! Vždy se poučím a najdu něco nového.

  Read more...

   
 • 11.06.2018 17:14
  lokaj šinágl cpe práskače babyše všude - to je na ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 17:11
  Pane Šinágl, jako zámečník asi nejste schopen pochopit ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 13:04
  Kde jsou všichni ti demokraté? Proč se tu tak masivně, bez ...

  Read more...

   
 • 10.06.2018 12:48
  Chováš se jako spící agent, ktetý dostal po 30 letech příkaz ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

OLAF se ve své zprávě rolí ROP Střední Čechy nezabýval – zkoumal především počínání žadatele, tedy firmy Čapí hnízdo. Proč nejsou také vyšetřování tehdy odpovědní z ROP Střední Čechy?! Kdo je či jsou podepsáni konkrétně pod schválením dotace?! J.Š.  

Právník Agrofertu Knotek (LN 5.1.2018 – Zpráva OLAF jen našlapuje): „Pokud závěry OLAF jsou takové jaké naznačujete ve své otázce, pak s nimi samozřejmě nemůžeme souhlasit. Farma Čapí hnízdo se skupinou Agrofert propojena nebyla. Skutečnost zda určitý subjekt splňuje podmínky dotace je povinen zkoumat orgán, který je přiděluje, a to ještě před jejím přidělením. V tomto případě ROP Střední Čechy dotaci nejen udělil, ale i při opakovaných kontrolách potvrdil, že podmínky dotace byly splněny.“ – „Anonymní struktura nebyla v době dotace ničím nelegálním. Nikdo ji nezamlčoval a ani nemohl, neboť je to povinně zapisovaný údaj v obchodním rejstříku, tudíž informace veřejně dostupná. ROP Střední Čechy mohl kdykoliv žadatele vyzvat k vysvětlení, což ale nikdy nenastalo.“– Dotaci tehdy schválili a podepsali mj. tehdejší hejtman a dnešní poslanec za ODS Petr Bendl, tehdejší zastupitelka Středočeského kraje a dnešní poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová. Kdy požádá PČR i o jejich vydání? Proč nejsou také obžalováni a vyšetřováni společně s ostatními, kteří dotaci schválili?!

 

Andrej Babiš provází Čapím hnízdem

Úvod

Jsme ještě stále navyklí na socialistický způsob myšlení. Proto nám někdy socialistická závist brání pochopit jednání bohatých lidí, není-li v souladu s dávnou socialistickou zvyklostí pronásledovat majitele podniků a boháče vůbec. A znárodňovat, co si lidé vytvořili.

To, když si boháč (tytyty!) zamane věnovat zlomeček svého majetku svým dětem, ať se učí podnikat – „Tu vám věnuji malou provozovničku a vy z ní uděláte velké výletní a kongresové centrum. Pomohu Vám sehnat peníze a Vy se snažte!“ – je podezřelý, že ty peníze pro děti nějak zmanipuloval.

Zaručil se jim za úvěr, a poradil evropskou dotaci pro malé firmy. Ale měl smůlu, že po pěti letech se vecpal do politiky s odhodláním zavést v zemi pořádek, aby se tu dobře žilo hlavně našim dětem: abychom vybudovali ze své země tak trochu ráj na zemi, bez klientelismu, korupce, s fungující policií a soudnictvím, parlamentem, ministerstvy, atd. Na něco takového lidé čekají a mnozí v onom miliardáři uviděli – konečně – nezkorumpovaného politika, schopného splnit, co slíbil.

A to se odrazilo ve volbách, začalo to být nepříjemné těm, co tu dosud vládli, jelikož ty nepořádky byly jejich živlem. Vyhlásili poplach a nechali si poradit od zkušených manipulátorů, snad zahraničních.

A jedou podle rady: Něco na něj v historii najděte, nedělejte si starosti, že on se u soudů obhájí. Zatím, než se to stane, budete ho dva roky vyslýchat, potom sedm let soudit, jak to vy velice dobře umíte. A co se stane? Budete mít nějakých sedm let od něj pokoj! Veřejné mínění? Musíte co nejvíc vystupňovat honičku na něj jako na podvodníka, který nemůže přece vládnout! I stalo se.

Historie Čapího hnízda (podle Lidových novin z 5.ledna 2018)

16.2.2006 - Firma IMOBA z Agrofertu kupuje areál u Olbramovic.  

30.11.2007 - Firma AGRO Pelhřimov se mění ze s.r.o. na ZZN a.s. s anonymními akciemi, a                                       vyčleňuje se z Agrofertu. Později prodává a.s. ZZN Pelhřimov akcie Martinu Herodesovi (bratr paní Babišové) a dvěma potomkům A. B. z 1. manželství. Od té chvíle je ZZN a. s. jejich. ZZN Pelhřimov se stává majetkem těchto potomků, a bratra paní Babišové.

17.1.2008 - Přejmenování a.s. ZZN Pelhřimov na farmu Čapí Hnízdo.

25.1.2008 - Agrofert uzavírá a Čapím hnízdem dohodu o strategickém partnerství. IMOBA pronajímá farmě pozemek u Olbramovic do 31.12.2030.

29.2.2008 - Farma žádá o dotaci na rozvoj turistiky od ROP Střední Čechy. Poradil A.B.

25.6.2008 - Agrofert se zaručuje za úvěr 350 mil. Kč pro farmu u banky HSBC.

20.8.2008 - ROP Střední Čechy schvaluje farmě 50 milionovou dotaci z Evr. Fondů.

2008 – 2013 - Opakované kontroly z ministerstva financí.

Únor 2011 - ROP Stř. Čechy odhalil proplacení nezpůsobilého výdaje farmy. Pokutu 6 mil. Kč snížil ROP na 37.000 Kč.

* * *

Konec roku 2013 - farma téměř krachuje, nasekala dluhy za stovky milionů Kč. Musí je zachránit otec a ručitel za splacení úvěru. Experiment s dětmi se nezdařil. Agrofert přebírá Čapí Hnízdo „pod svá křídla“. Rozhodnutí otce a majitele Agrofertu, ručitele za úvěr, který musí za své děti splatit.

* * *

11/2015 - Anonym podává trestní oznámení na spáchání podvodu.

12/2015 - Oznámením už se zabývá policie.

* * *

1/2016 - Farmu Čapí hnízdo začíná zkoumat OLAF.

* * *

10.8.2017 - Policie žádá sněmovnu o vydání Babiše a Faltýnka.

6.9.2017 - Sněmovna oba vydává.

9.10.2017 - Babiš a Faltýnek přebírají usnesení o zahájení trestního stíhání.

21.11.2017 - Po nových volbách policie znovu žádá o vydání Babiše a Faltýnka.

12/2017 - OLAF zasílá ministerstvu financí „výstupy“ ze svého šetření.

* * *

Auditoři, OLAF, Policie i část veřejnosti zřejmě považují rodinné vazby mezi majitelem Agrofertu a jeho potomky (a švagrem) za důkaz PROPOJENÍ Čapího Hnízda s Agrofertem. Propojení je ovšem rodinné a není to důkaz pro vyšetřování a stíhání. Nebylo, až do převzetí Čapího hnízda majitelem Agrofertu žádné jiné, než rodinné propojení, nebyl tedy porušen zákon. Důkaz propojení by byl důležitý proto, že se vyčerpala dotace EU ve výši 50 mil. Kč, na niž Agrofert neměl nárok. Ale dotaci vyčerpalo Čapí hnízdo v době jeho samostatnosti. A prohospodařilo ji. Ale vybudovali udivující farmu Čapí hnízdo.

Auditoři MF ve zprávě pro OLAF (objednáno) uvádějí, že „existují indicie“ o propojení farmy s holdingem AGROFERT. Zdůvodnění:

1. Babiš sám řekl, že vlastníky byly jeho děti.

2. Švagr Herodes prohlásil, že v době čerpání dotace byl on vlastníkem 60% anonymních akcií Čapího hnízda.

3. Domněnka kontrolorů MF, že nedoložení dokumentů o jednání valných hromad IMOBY zvyšuje riziko, že Čapí Hnízdo bylo jednou entitou se společností Agrofert. (To platilo ovšem až poté, co Agrofert, z titulu svého vlastníka, jako ručitele za nesplácený úvěr převzal – možno říci nepřátelsky – krachující Čapí hnízdo zpět do svého Agrofertu a splatil jeho dluhy.)

4. Další indicie: Čapí hnízdo získalo úvěr od HSBC za výhodných podmínek, jaké se nedávají nezkušeným podnikatelům (úrok 1,25%). Proč by banka nedala výhodu nezkušené firmě, když ručitelem úvěru byl Andrej Babiš?

Další indicie k propojení Čapího hnízda s Agrofertem: Farma si pronajímala (ne půjčovala) auto Agrofertu. (Když pronajímám, dostanu zaplaceno, neutrpím škodu; a co chcete víc?)                    

A konečně za důkaz propojenosti Agrofertu a Čapího hnízda slouží fakt, že obě entity pracovaly na „propojeném“ trhu. No Nazdar! Porušili středověké mílové právo?

Podle Lidových Novin ze 4.1.2018 sestavil:

 

6.1.2018 Vrbík, Zlín

P.S.

Podstatné je, zda zpráva OLAF uvádí, zda akcie byly na jméno či na majitele? Je možné, že dotace nebyla zcela v pořádku z české tak i ze strany EU, jako nepochybně mnoho dalších, kde ovšem nefiguruje aktivní politik, navíc premiér. Jde evidentně o politický boj. O Čapím hnízdě by se vůbec nehovořilo, kdyby Babiš nevstoupil do politiky. O skutečných podvodech s dotacemi v mnohem větších částkách se nemluví ani nepíše. Nutí to k logickému závěru, že proti Babišovi mobilizují zástupci ohrožených korupčních struktur. Babiš byl obviněn až v říjnu 2017, v Právu 6.1.2018 řekl, že „hlavní kmotr“ tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky už v roce 2016 měl prohlásit, že „Babiš bude obviněn“? Nemohl myslet nikoho jiného než právníka Radka Pokorného. Tehdy měla ČSSD policii i soudy plně pod kontrolou, včetně médií! Připomeňme si i kauzu JUDr. Zdeňka Altnera a zkusme se na kauzu dívat nejen čistě právně, ale i politicky. Budeme mít mnohem více jasno.

Stálo by za to prověřit, kolik projektů podpořených penězi EU v ČR skutečně slouží veřejnosti a kolik dle občanů jen částečně, pokud vůbec a zda byly také tak důkladně všechny kontrolovány ROPem a OLAFem? Kéž by všechny realizované projekty sloužily veřejnosti tak skvěle, jako Čapí hnízdo!

 

Jan Šinágl, 7.1.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.82 (11 Votes)
Share
Přidat komentář