Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:04
  Za více než 40 let práce v oblasti rodinné politiky v ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 19:03
  Samozřejmě i Rudá armáda byla již 17.dubna 1945 v Brně. Na ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 18:55
  Dodá KOSMAS.cz Velkoobchod s knihami. tel. 226 519 800 ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 16:04
  Prosím o sdělení, kde je možné zakoupit knihu Práce je čest aneb ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 08:31
  Pane Horský, jakmile výměna názorů spadá do osobní roviny ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Banská Bystrica 6. 2. 2018: V únoru 1949 byl tehdy třiadvacetiletý Dezider Matta z Košic odsouzen – podle tehdy platného vojenského trestního zákona císaře Františka Josefa I. z roku 1855 – k osmi měsícům zostřeného žaláře za to, že kvůli svému náboženskému přesvědčení svědka Jehovova „odoprel prevziať pušku“. Soud to právně kvalifikoval jako zločin „porušení subordinace“.

V roce 1991 požádal Matta o soudní rehabilitaci. Předseda senátu Vojenského obvodového soudu v Banské Bystrici mu však sdělil, že navzdory veškerému úsilí se spis z roku 1949 nepodařilo najít, a tak jeho žádost nelze projednat. Matta tedy vzal návrh zpět. V roce 2015 Matta zemřel.

V roce 2016 se však spis našel ve vojenském archivu, a tak pozůstalý syn požádal o obnovu rehabilitačního řízení.

Okresní soud v Banské Bystrici dne 12. 5. 2017 návrh odmítl s tím, že nevznikla žádná nová skutečnost, která by obnovu řízení ospravedlňovala, a navíc v rehabilitačním řízení stejně nelze obnovu povolit.

Proti tomu podal Dezider Matta ml. stížnost, na jejímž podkladě Krajský soud v Trenčíně dne 19. 9. 2017 napadené rozhodnutí zrušil, neboť původní navrhovatel vzal rehabilitační návrh zpět jen proto, že byl mylně informován o nedohledatelnosti spisu. Když se spis objevil, je to důvod k obnově řízení a k tomu, aby byl návrh z roku 1991 řádně projednán.

Po 27 letech se tedy dnes muselo opakovat rehabilitační řízení ve vztahu k rozsudku, který byl vynesen před 69 lety podle zákona, od jehož vydání uplynulo 163 let.

Senát pod vedením JUDr. Štefana Nováka rozsudek z roku 1949 zrušil, neboť jím bylo porušeno Mattovo právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání.

Prokurátor Mgr. Ondrej Tomko uvedl, že „s ohledem na názor krajského soudu“ s rozhodnutím souhlasí, a vzdal se práva stížnosti.

V čem je Mattův případ poučný?

 1. I když je nějaký spis dlouhou dobu pokládán za ztracený, může se časem někde objevit.
 2. I když byl nějaký nespravedlivý rozsudek vynesen před mnoha desetiletími, je možné ho i nyní zrušit.
 3. I když nějaké rehabilitační řízení bylo počátkem 90. let zmařeno, může to být dnes napraveno.
 4. I když nespravedlivě odsouzený zemřel, mohou pozůstalí dosáhnout jeho očištění.
 5. I když existovala povinná vojenská služba, občan měl – s ohledem na vyšší právní normy – právo vojenskou službu odepřít, když mu v jejím výkonu bránilo  svědomí či náboženské vyznání. (Někteří například uváděli, že když mají jako křesťané „milovat svého bližního“, nebudou po něm střílet a nebudou se to ani „učit“. – Matouš 22. kapitola, 39. verš; Izajáš 2. kapitola 4. verš.)

 

6. 2. 2018 zapsal: L. Müller

P.S.

Nezodpovězenou otázkou zůstává: „Čí a jaká justice zvítězila, či prohrála?“

J.Š.7.2.2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář