Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.02.2019 18:19
  Pane Šinágle, navazuji na Váš článek o sněmu ANO a o projev p.

  Read more...

   
 • 12.02.2019 05:38
  V mém případě, je anonymita nutností a místo extrémního ...

  Read more...

   
 • 12.02.2019 05:26
  Ať mi nikdo nevykládá, že tohle se mi jen zdá, že je to ...

  Read more...

   
 • 04.02.2019 04:37
  To co jste napsal o nemožnosti nás Čechů si řešit problémy ...

  Read more...

   
 • 02.02.2019 15:51
  Z mé zkušenosti na vojně: Náš tankový pluk již v r. 1977 ...

  Read more...

   
 • 02.02.2019 15:48
  "Je v našem evropském zájmu, aby na kontinentu byli američtí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Fortyn Karel… Je s podivem, jak mohou být lékaři zaujatí, když vidí že devitalizace spolehlivě funguje, a oni se chtějí ochránit před veřejnou ostudou. V tom vidím celou  jejich filozofii zakazování devitalizace. A potom:  vždyť farmakologové je tak štědře - a se zdáním legality - odměňují. …

* * *

1. část: II. Sociologická studie o českém zdravotnictví

Popis některých problémů českého zdravotnictví a návrhy k jejich odstranění: DEVITALIZACE                                       

P R E A M B U L E

Pan neurochirurg Vladimír Beneš-otec před časem v televizním hovoru se třemi generacemi neurochirurgů Vladimírů Benešů upozornil na jednu neobvyklou, ale velmi potřebnou zásadu práce každé specializace: „Potřebujeme nejen hodně specialistů, vysokých odborníků a učitelů. Potřebujeme taky odnaučitele, aby nás probudili, když zabředneme hluboko do vědy a ztratíme kontakt s všedním životem“. (Není to přesná citace, píšu, jak jsem pochopil a zapamatoval si.)

Zde je přesně takový případ: Lékaři sice nazabředli do vědy, ale naopak přehlédli podstatu jevu:

Naše zdravotnictví se dělí na oficiální, říkejme mu fakultní, a neoficiální. To druhé „se těší“ různým ústrkům toho prvního. Bývá hodnoceno jako šarlatánství a v lepším případě jako alternativní, to se rozumí jako nepatřičné „do normálu“. Příkladem je metoda tzv. devitalizace nádorů MUDr. Karla Fortýna CSc, jejíž vyznavači bývají vedoucími lékaři kolem ministerstva zdravotnictví nazýváni bandou šarlatánů. Proč? Je to manifestace omylu.

Ti „šarlatáni“ prostě doplatili na chybu a zkostnatělost reprezentantů fakultního zdravotnictví a mylného jejich vlastního výkladu jednoho článku z osnov fakult, jemuž zde budu říkat „fakultní článek“. Tento článek funguje jako brouk v hlavě, svádí lékaře na scestí, a oni věří, že když zůstane po operaci v těle pacienta kousek tkáně, nastane sepse a smrt. To samozřejmě není pravda v případě devitalizace. To platí třeba pro tampóny, ale ne pro vlastní tělové buňky. Je podivné, že vystudovaní a velmi považovaní lékaři se k takovému nesmyslu z raných let na fakultě snižují právě v případě devitalizace, nemajíce podobné vzory odjinud. Oni později studovali Imunitní systém, a vědí, že nastane-li takový případ, imunitní buňky, především T-leukocyty, sepsi udrží pod kontrolou, a přímo metodicky odbourají celý zanícený kus.

Jenomže brouk v hlavě zůstává až do důchodu, a mezitím, to je po celý lékařský život, páni lékaři drží vší silou i celou svou profesní autoritou, neplatný zákaz devitalizace v platnosti. Musejí překonat ještě další překážku: Musejí zaprodat svou profesní čest, aby napomohli porušování článku 32 Helsinské deklarace z roku 1964:                                                                                                                                               

Neexistují-li osvědčené metody, nebo jsou neúčinné, musí mít lékař svobodu, po získání souhlasu pacienta, použít neověřené postupy, pokud dle jeho mínění nabízejí naději na záchranu života, nebo mohou zmírnit utrpení pacienta. (Část článku 32 HD)

Proč, z jakého důvodu vážení a ctění doktoři obětují svou čest, svou pověst, a zapírají článek 32 HD, to vám nepovím, neboť to nechápu. Možná je to rezultát komunistických poměrů, kdy lidské hodnoty, jako sláva, čest, a svědomí byly znehodnoceny ve prospěch KSČ.                                                                                              

Ale jsme už 29 let po Listopadu 1989. Není čas zvednout tyto hodnoty z bláta cest, a očistit a vyleštit je? Ano, je. Ale kdo to má za nás udělat? My sami to musíme udělat!  Lékaři to musejí ve svých řadách udělat sami.                                                                                                                                                                       

Fakultní zdravotnictví se zmocnilo financí ze zdravotního pojištění občanů s úmyslem zacházet s ním jako se svým. Nebo-li je ukradlo. V západních státech je zdravotní péče krytá ve větším záběru metod. I dobré metody Alternativní medicíny mají přirozený nárok na finance ze ZP! Naši lékaři si příliš úzkostlivě chrání svoje „pole“. Ale je opravdu jejich? Je tak trochu jejich – ale je ukradené. Je nejvyšší čas, aby se složky státu o toto pole začaly zajímat.

Třebaže i tak se fakultní zdravotnictví cítí podfinancováno. (Není. Sama nepotřebná chemoterapie spotřebuje 11 miliard.) Podívejte se, jak v kdejaké nemocnici se čachruje s nákupy! I pro chemoterapii.

Na každé operaci devitalizací bude náš národ bohatší tak asi o milión korun. A po každé čtvrté devitalizaci rakoviny bude bohatší o život jednoho člověka.

1. Co vadného se učí studenti ještě dnes na lékařských fakultách

Jediný článek z osnov pro začínající studenty je pro nás dnes zajímavý: Článek, jenž důtklivě upozorňuje studenty, že po chirurgickém zákroku nesmí zůstat v těle nic, co by mohlo vyvolat sepsi. To je prý smrtelná záležitost. S tímto – pro případ devitalizace - neúplným a nepravdivým tvrzením se seznamují studenti dříve, než začali řádně studovat. Takže to přijímají jako axiom. Jako součást svého nad jiné zajímavého a důležitého vzdělání. Nadosmrti jim zůstane v povědomí, jako samostatné, nadvědecké varování, jako 13. komnata, jako brouk v hlavě. Lékař pak se může stát i největším odborníkem, ale vždy, když uslyší o ponechání devitalizovaného nádoru v těle, přímo křičí: „Nic, zakázat, tam hrozí sepse“. A je pyšný, že něčemu zabránil. (Sepse, to je – podle onoho článku - jistá smrt!).

To je ten článek, jejž jsem pojmenoval jako fakultní článek. Ale smrt v případě devitalizace nehrozí! Nádor je vlastní tělo, aspoň podle označení buněk, které čte IS. Takže si ho nevšímá, dokud se na něm neobjeví sepse. Pak jej zlikviduje, sepsí napadenou buňku po buňce. To není vědecký objev. Je to nelékařský technický rozbor jevu devitalizace.

Samozřejmě není pravda, že při devitalizaci hrozí smrt. Proč nehrozí? Tělo má na svou ochranu, i na sepsi, imunitní systém. Tady by zdánlivě byl ten fakultní článek na místě. Proč by mělo něco nepatřičného zůstávat v těle, že ano.                                                                                                                                   

Jenomže se objevila metoda, založená na sepsi, která zničí sepsí napadený nádor tím, že imunitní systém požírá sepsí napadené nádorové buňky. Metoda devitalizace rakovinových nádorů MUDr. Karla Fortýna. Navíc, nač je tento fatální článek? Což nepatří úklid v těle pacienta standardně k ukončení operace?

Logika říká, že po žádné operaci není v těle vše dokonale uklizeno. Nějaké mikroskopické části tam zůstanou. IS je, po napadení sepsí, vždy odstraní. Žádný lékař patrně si dosud tento fakt neuvědomil. Z pouhé skutečnosti, že zásluhou IS se tělo samo „dočistí“ aniž vůbec je něco pozorovatelné, jsou lékaři spokojeni: Dobře jsme v těle uklidili.

Dobře, nastane sepse, ale kde se vzal důvod devitalizaci zakazovat? V tom přece není žádné nebezpečí! Je tu ten IMUNITNÍ SYSTÉM. Ten je tu od stvoření života na planetě Zemi. Je to dílo stvořitele! A je tu od toho, aby sepsi vzal jako vyzvání k souboji, a likviduje každou sepsí napadenou buňku. Všichni lékaři, a zvláště ti nejvyšší, jsou vzdělaní a vědí o IS mnohonásobně víc, než třeba já, nevzdělaný odnaučitel. Tak proč neprohlédnou, aspoň pro případ devitalizace, chybu toho fakultního článku? Tak já teď, vida ten problém zbytečného zakazování všeho, z čeho vzniká sepse, takto vidím své poslání ODNAUČITELE:                                                                                                                            

Varuji všechny odborné lékaře: Nezamítejte devitalizaci proto, že ona na sebe přitáhne sepsi. Je nejméně ve 100 případech potvrzeno, že při devitalizaci sepse ani jednou pacienta nezahubila. Vzpomeňte si i na to, co víte o IS. Ten přece tu sepsi po devitalizaci udrží pod kontrolou. A ta kontrola pak trvá krátce. IS likviduje sepsí stižené buňky už mrtvého nádoru. Těch je konečný počet a nově jich už nepřibývá. Takže po likvidaci poslední buňky je nádor zahojen. Pacient je zdravý, přesněji zhojený.

Odporuje tu něco nějak lékařské vědě? Neodporuje. Lékařská věda se tu poprvé setkala s problémem, kdy ten fakultní článek je překážkou. Překážkou pro lékaře, aby uznali devitalizaci jako metodu k zahojení devitalizovaného nádoru. Takže kdo uhne? Článek, nebo pokrok lékařské vědy? Je to fakultní článek, co se ukázalo jako nedotažené. Ne devitalizace nádorů.

Je s podivem, jak mohou být lékaři zaujatí, když vidí že devitalizace spolehlivě funguje, a oni se chtějí ochránit před veřejnou ostudou. V tom vidím celou  jejich filozofii zakazování devitalizace. A potom:  vždyť farmakologové je tak štědře - a se zdáním legality - odměňují.

                                                                    ---------------------------------------------
Ing. Stanislav Vrbík, Zlín

29.6.2018

* * *

MUDr. Karel Fortýn, autor objevu století v boji proti rakovině, řekl Právu: „Vytýkali mně, že mi lidi neumírají.“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)