Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

eovskVy se najednou domáháte ochrany cti. Ale když nás vyháněli na okraj společnosti, ničili naše rodiny, zabírali nám náš majetek, vyhrožovali mučením a zabíjením, pročpak jste se neozval? No prostě proto, že Listina základních práv a svobod se stala pro komunisty tou největší výhrou, kterou se nyní a stále ohánějí.. Sám jste také prohlásil, že vystupujete z KSČ, ale hned jak vás Havel vyhodil, bylo to tak jak jsme říkali – legitimaci jste měl jen v šuplíku a ejhle – stal jste se za tuto stranu poslancem. Tak kde je pravda a kde lež.

K POŘADU Kdyby mě zabili…..

Přestože považuji pana generála Vacka za inteligentního a vzdělaného člověka, mám dojem, že špatně slyší nebo si špatně vykládá věci, které mu byly  předestřeny. V pořadu k němuž se vyjádřil, jsem nikde neřekl, že rozkaz k přeletu nadzvukových letadel nad Letenskou plání v době masového shromáždění Pražanů, vydal on. Tento nápad však vznikl na tehdejším Generálním štábu československé lidové armády a náčelníkem tohoto štábu byl on. Je zajímavé, že jsme toto tvrzení publikovali již dříve, nikdo se k němu až dosud nevyjádřil a nikdo ho také nehledal a nezkoumal. A nebo nechtěl, aby se vědělo, kdo s takovým morbidním nápadem přišel.

Pan generál Vacek mě nenávidí a ví dobře proč. Byl jsem totiž iniciátorem jeho odvolání, což pan Havel učinil nerad, ale na druhé straně jeho poradce pan Křižan před námi na Hradě, když se projednával rozkaz k akci „ZÁSAH“ prohlásil, že pan Havel měl stejně v plánu pana ministra Vacka odvolat a jeho nástupce si už  vybral. A pak jsme se dozvěděli, když generála Vacka 17.října 1990 odvolal, že jeho nástupcem bude pan Dobrovský. A abych byl konkrétní, dodám, že celou záležitost popsal Jan Bauer v knížce Aféry jak pro koho  -  Generálské tajnosti (Nakladatelství Betty, 1991).

Pan generál napsal a vydal dvě knížky. V té prvé, nazvané  Proč bych měl mlčet ( Nakladatelství NADAS, Praha 1991)  na stránkách 88 o mně a generálu Procházkovi napsal vyslovené lži, ale aby se vyhnul eventuelním problémům se svými tvrzeními, pojmenoval mně Čechovský  a generála Procházku Špacírkou. Ani ve druhé knížce,  kterou nazval  Na rovinu,  opět nemluvil pravdu (viz strana 172). A tak bychom si mohli položit otázku, kdo je pan exministr Vacek a kdo jsem já.

Já jsem nepodepsal žádné prohlášení, že souhlasím s okupací Československa, což bylo nazváno jako bratrská pomoc. Proto jsem byl z armády vyhozen, později bez soudního rozhodnutí degradován a dvakrát odsouzen. V rámci akce Stb  ASANACE jsem byl s celou rodinou,, ne sám a dobrovolně, vystěhován z tehdejší  ČSSR. O tom všem existují důkazy, které, pokud o ně stojíte, mohu doložit. Neznám Váš příběh 13.komnaty a nedělám si o něm iluzi, ale mohu doložit 5.díl pořadu Železná opona. Také Vaše tvrzení o mé činnosti v Rádiu Svobodná Evropa je jen sprostá lež a budu stejně, jako úsměvné vysvětlení exprezidenta Havla požadovat vysvětlení i od pana Pecháčka, abychom se dopátrali pravdu.

Zatímco Vy jste se stal nomenklaturním generálem a Vaše jmenování ministrem obrany zapadá do koncepce KGB, je  podivuhodné, když jsme spolu v roce 1990 na Ministerstvu obrany hovořili, že budu v rámci mimosoudní rehabilitace přijat znovu do armády, když se vzdám německého státního občanství. Předsedou rehabilitačním komise jste jmenoval agenta StB generála Frýborta a mně jste nechal jako frašku na dovršení této nechutné hry prověřit vašimi kolegy a přáteli, Vojenskou kontrarozvědkou, která se předtím přičinila o moje dvojnásobné uvěznění.

Vy jste se neocitl na seznamu  AKCE NORBERT, ale jsem přesvědčen o tom, že vaše jméno figuruje na jiných seznamech agentů, např. VKR. A tak se podivuji, že když 31.5.2007 vyšel v Mladé fronte Dnes  článek Přepyšný generál Vacek účelově mlží, že jste ne neohradil ani nevyzval  autora, Karla Pacnera, k televizní debatě o vašem agentství ve VKR.

Vy se najednou domáháte ochrany cti. Ale když nás vyháněli na okraj společnosti, ničili naše rodiny, zabírali nám náš majetek, vyhrožovali mučením a zabíjením, pročpak jste se neozval? No prostě proto, že Listina základních práv a svobod se stala pro komunisty tou největší výhrou, kterou se nyní a stále ohánějí.. Sám jste také prohlásil, že vystupujete z KSČ, ale hned jak vás Havel vyhodil, bylo to tak jak jsme říkali – legitimaci jste měl jen v šuplíku a ejhle – stal jste se za tuto stranu poslancem. Tak kde je pravda a kde lež.

A ještě něco dodám pane Vacku. Po skončení války odsoudil norimberský tribunál k trestu smrti maršála Keitla a jeho náčelníka generálního štábu Jodla. Ani jeden z nich nikoho nezastřelil, nezavraždil, ale byli odsouzeni pro zločinnou přípravu a vedení války. Když zanikla NDR, převzal Bundeswehr do svých řad jen důstojníky v hodnosti kapitána. Ale my bohužel nežijeme ve státě zvaný Spolková republika Německo. Ale abych doplnil ten zbytek dokumentu, kvůli kterému můžete být nazván zločincem, podívejte se na pořad televize NOVA o vašem působení ve funkci náčelníka Generálního štábu, který v souladu s Varšavskou smlouvou, ne na obranu  státu před agresí, ale v rámci světovlády bývalého SSSR, rozpracoval operační směrnici pro úder na Západ za použití více jak 500 atomových pum. To je také pravda o vaši činnosti, o které byste neměl mlčet. Všichni ti zločinci, kteří nám zničili velkou část našeho života dokázali úspěšně zahladit své stopy. Žijí v bohatě dotovaných penzích s obrovskými, nakradenými majetky a často v domech, které získali po emigrantech. A budoucnost teprve ukáže, jak velká to byla a je tragedie, že takoví lidé se dostali na tak vysoké posty s velkou mocí po roce 1989.

A protože mne pan Vacek veřejně pomlouval a rozšiřoval o mně tiskem lži, nechci se s ním již nikdy setkat a také s ním hovořit.


Ing. Zbyněk Čeřovský, 26.3.2011

- - - - - -


Dodatek k odpovědi pro pana Martina Červenku z ČT

 

Plk.let.v.v.

Ing.Zbyněk Čeřovský


Česká televize,

P r a h a


1) Sdružení rehabilitovaných vojáků vydalo dvoudílnou publikaci

VOJÁCI, KTEŘÍ NEZTRATILI  SVOU ČEST – vydalo Ministerstvo obrany – 2004,  II.díl, str. 24 – plk.let.Ing.Zbyněk Čeřovský – stručný osou. V těchto dvou knížkách jsou shrnuty osudy několika desítek postižených vojáků  po roce 1968. O panu generálu Vackovi tam nemůže být ani slovo, on nebyl postižen, on byl vykonavatelem vůle. Koho, to si každý může domyslet.

2) Üřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vydal SEŠIT 14 pod názvem Československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa . „OBJEKT Alfa“, autor Dr.Prokop Tomek.

Pan Vacek v dopisu České televizi také napsal o mém (ne)působení v RFE.  Pokud jsem tam nikdy nepracoval, jak je možné, že moje činnost, o kterou se zajímala nejen StB ale i KGB je v tomto materiálu (kromě mé manželky) popsána na stranách 162, 176. Ke své činnosti se hrdě hlásím. Byl jsem obviněn a rozpracován pro podezření ze špionáže podle par.105 Trestního zákona- viz zpráva StB a soudní proces s náčelníky Krajských správ StB před Obvodním soudem pro Praha svodky StB a KGB.

Kdo lže, mlží a nemluví pravdu si může každý domyslet. A ještě se poptám pana exprezidenta Havla, kterému jsme ve spolupráci Dr.Jarošem a mojí ženou zachránili život, jak to s tím úsměvem o mně hovořil. Asi tak, že když jsem mu ve vězení prorokoval, že bude prezidentem, slíbil mně funkci ministra obrany, ale pak zřejmě musel na nátlak KGB svůj úmysl změnit a o naší činnosti v tomto smyslu lhal. O tom  jsem také hovořil a tento dokument byl publikován, ale nikdy se k němu nikdo nevyjádřil – zachování status quo v armádě a v Bezpečnosti.

 

S pozdravem,

Zbyněk Čeřovský, 28.3.2011

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře

0 #2 Guest 2011-04-19 16:55
Existuje kniha "Poslední hurá!", která je přepisem (steno)záznamů z jednání ÚV KSČ v době těch událostí z konce roku 1989. Tam lze nalézt, zdali soudruh Vacek, jako člen tohoto orgánu, navrhoval nebo nenavrhoval přelet forsážovaných bitevníků v malé výšce nad demonstranty. Pokud si vzpomínám, tak navrhoval.
+1 #1 Guest 2011-03-31 13:37
Poprvé se setkal Havel s Vackem 5.12.1989, kdy ve snaze získat si jej na svoji stranu/před vobou presidenta/ měl prohlásit: "Pane ministře,,my o vás máme informace,že jste dobrý odborník,máte autoritu u příslušníků armády a zatím jednáte čestně...tak bych vám chtěl sdělit,že nemáme výhrady proti tomu,abyste byl i nadále ministrem obrany a budeme vás na tuto funkci prosazovat." Pokud jsou tato slova pravdivá, je přinejmenším pozoruhodné, že zní právě z úst "antikomunisty" Havla.Jsou rovněž důkazem, jak se "vařila" revoluce, či spíše "porevoluční" guláš! Nepochybuji, že kdyby gen.Vacek četl slova plk.Čeřovského, mude mít "hubu jak po klíhu."

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)