Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sejnost FrantisekPo bezprecedentním brutálním policejním zásahu speciální jednotky dne 30.11.2011 na veřejném místě v Praze 2, v restauraci U Tří bojovníků ve Vyšehradské ulici, při kterém byl zatčen úspěšný pražský advokát i vysokoškolský pedagog Mgr. František Šejnost a umístěn do vyšetřovací vazby Vazební věznice Praha – Pankrác se po téměř 7 letech prokázala jeho nevina. … Obvodní soud pro Prahu 2 zprostil advokáta Mgr. Šejnosta obžaloby v plném rozsahu, a to pro údajné spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění i sexuálního nátlaku mladé vychovatelky slečny Vladimíry Vosmíkové ze základní církevní školy v Praze 2.V průběhu trestního řízení byla prokázána nezákonná manipulace s důkazy, nadržování i sestavování účelové trestní konstrukce s cílem kriminalizovat a odsoudit Mgr. Šejnostu podle blíže nespecifikované společenské objednávky. … Pražský advokát Mgr. Šejnost bude prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat materiální i nemajetkovou náhradu za způsobenou újmu, tj. za nezákonnou vazbu, nezákonné obvinění, likvidaci advokátní praxe i vynaložených nákladů za právní služby na Ministerstvu spravedlnosti ČR ve výši 20 mil. Kč.

* * *

Vážený pane Šinágl,

 

pro doplnění Vámi uveřejněné dokumentace v oblasti dodržování základních lidských práv a svobod ve věznicích v České republice si Vám dovoluji na výslovné přání mého mandanta Mgr. Františka Šejnosta zaslat některé aktuální materiály včetně reakcí odpovědných osob. Pro Vaši informaci dále uvádím, že po 7 letech byl Mgr. František Šejnost s konečnou platností zproštěn obžaloby v plném rozsahu, což vyjadřuje i tisková zpráva, která však dosud nikde nebyla sdělovacími prostředky zveřejněna.

 

S úctou

JUDr. Irena Straková

 

Přílohy:

1) Notářský zápis o přiznání viny církevního hodnostáře z 3.11.2015

2) Dopis ministrovi spravedlnosti ČR z 8.10.2018

3) Dopis poslancům Parlamentu ČR z 10.10.2018

4) Dopis senátorům Senátu ČR z 10.10.2018

5) Dopis managementu Vězeňské služby ČR z 12.10.2018

6) Usnesení Policie ČR z 31.10.2018

7) Stanovisko klubu KSČM v poslanecké sněmovně z 13.11.2018

8) Usnesení Městského soudu v Praze z 13.11.2018

9) Stanovisko ministra spravedlnosti z 26.11.2018

10) Zpráva o šetření veřejného ochránce práv z 17.12.2018

 

Praha 25.9.2018

* * *

 TISKOVÁ  ZPRÁVA

Po bezprecedentním brutálním policejním zásahu speciální jednotky dne 30.11.2011 na veřejném místě v Praze 2, v restauraci U Tří bojovníků ve Vyšehradské ulici, při kterém byl zatčen úspěšný pražský advokát i vysokoškolský pedagog Mgr. František Šejnost a umístěn do vyšetřovací vazby Vazební věznice Praha – Pankrác se po téměř 7 letech prokázala jeho nevina.

Obvodní soud pro Prahu 2 zprostil advokáta Mgr. Šejnosta obžaloby v plném rozsahu, a to pro údajné spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění i sexuálního nátlaku mladé vychovatelky slečny Vladimíry Vosmíkové ze základní církevní školy v Praze 2.

V průběhu trestního řízení byla prokázána nezákonná manipulace s důkazy, nadržování i sestavování účelové trestní konstrukce s cílem kriminalizovat a odsoudit Mgr. Šejnostu podle blíže nespecifikované společenské objednávky.

Brutální zatčení, obvinění i následné umístění do vyšetřovací vazby mělo za následek rozvrat partnerských vztahů (rozvod 2/2012), totální likvidace advokátní kanceláře včetně poboček, vznik značné materiální škody i zneužití dat k další dehonestaci i vykonstruovaných obvinění, což vyústilo ve druhotnou platební neschopnost Mgr. Šejnosta a zahájení insolvenčního řízení.

I přes nepochopitelnou snahu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, které proti zprošťujícímu rozsudku podalo v neprospěch Mgr. Šejnosta odvolání, potvrdil nevinu s konečnou platností v srpnu letošního roku Městský soud v Praze.

Proti oznamovatelce slečně Vosmíkové, která byla v trestním řízení usvědčena ze lži i pomocí pornografické dokumentace s dnes již tragicky zesnulým Milanem Melicharem a testů DNA i proti policejním vyšetřovatelům budou uplatněny instituty trestního a občanského práva se všemi atributy z toho vyplývajícími.

Pražský advokát Mgr. Šejnost bude prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat materiální i nemajetkovou náhradu za způsobenou újmu, tj. za nezákonnou vazbu, nezákonné obvinění, likvidaci advokátní praxe i vynaložených nákladů za právní služby na Ministerstvu spravedlnosti ČR ve výši 20 mil. Kč.

Je nepochybné, že advokát Mgr. Šejnost bude stejně úspěšně usilovat o trestní i profesní rehabilitaci všech nezákonných obvinění, z nichž některé vedly k nezákonnému odsouzení i pokračující veřejné kriminalizaci Mgr. Šejnosta ve výkonu trestu.

 

Mgr, František Šejnost

zastoupen

JUDr. Irenou Strakovou

advokátkou

+420 602 568 465

+420 602 177 125 (sekr.)

***

Je skandální, že MS Praha zamítl svým usnesením ze dne 13.11.2018 návrh na povolení obnovy řízení. soudního procesu, protože „neexistují zákonné důvody“. Jinými slovy zákon je takový, že nové důkazy, prokazující nevinnu odsouzeného, nesmí být použity. To znamená, že všichni ti, kdo nekonali řádně dle zákona, resp. selhali, od vyšetřovatelů, soudních znalců, státních zástupců a soudců, nemohou být volání k odpovědnosti. Jejich selhání, resp. zločinné jednání či trestnou činnost, tak budou muset zaplatit daňový poplatníci. Každý občan, který se do takovéhoto soukolí části české justice a policie dostane, je tak v ohrožení. Je jen na občanech a médiích, zda najdou dost odvahy a začnou tuto zemi, svobodu a demokracii ohrožující situaci, řešit.

 

Jan Šinágl, 13.1.2019

***

Vlivný exprávník čelí žalobě z podvodu přes 100 milionů

Otřesné svědectví nezákonně odsouzeného právníka a vysokoškolského pedagoga o porušování základních lidských práv ve věznicích

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)