Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:04
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sroub Katastr 140404Všem těm, kteří nesouhlasí s metodami komunistického systému, hluboce zakořeněného v České republice.

Příloha je dopis Ing. Vladimíra Hůlky (14.4.2004. J.Š.) iniciovaný panem JUDr. Vítem Schormem a nazvaný panem Inženýrem Hůlkou “Ohlášení k provedení změn…”, nařizující Katastrálnímu úřadu v Příbrami převod majetku Václava Šrouba do majetku státu na základě komunistického rozsudku ze dne 30. dubna 1982. Katastrální úřad bez vědomí Václava Šrouba tento převod provedl. (Kliknutím na přílohu si text zvětšíte).

Vážené redakce, šéfredaktoři a členové redakčních rad doma i v zahraničí. Rád bych požádal o zveřejnění následující události, která nemá obdoby v žádné slušné demokratické zemi.

Případ nabádá krajany v zahraničí, aby si uvědomili, že naše "vlast" se nedívá příliš pozitivně na lidi, kteří měli odvahu opustit náš komunistický systém doma, jít se prát se životem do svobodného světa a dnes se z těch či oněch důvodů vracet do Česka zpátky. Vztahy naší “vlasti” k nám nejsou tak srdečné, jak se nám snaží její představitelé namluvit, a neměli bychom si tuto skutečnost nostalgicky zakrývat. Lumpárny s převody nemovitostí, dědické podvody a okrádání vlastními sourozenci a členy rodiny žijícími doma, protože ..my jsme si žili a oni trpěli, my máme a oni ne.. jsou na bílédni. Rád bych požádal zastupitelské úřady České republiky, aby uvědomily příslušná místa, vládní poslance a státní instituce o tomto a podobných případech, které jsou černou skvrnou na reputaci České Republiky ve svobodném světě. Česká Republika tím dostává punc načichlosti komunistickou mentalitou, a nebude v zahraničí považována za demokratickou dokud justiční přehmaty či švindle tohoto druhu zůstanou nepotrestány.

BUĎME NA STRÁŽI, NEB VŠECHNO JE MOŽNÉ V ČESKÉ REPUBLICE.

Václav Šroub, kanadský občan žijící v BC, si v roce 1960 zakoupil pozemky v Příbrami a s manželkou Cecílií a dětmi tam postavili dům a dílnu, v níž zaměstnávali dělníky, pracující na opravách kostelů. Cecílie, Slovenka, dcera nevinně komunisty popraveného Simona Kupčího za Slovenského Národního Povstání a matka dvou dětí Václava Šrouba, zemřela v roce 1978 na rakovinu plic. Příbram byla a dodnes pravděpodobně i je, zamořena radioaktivním prachem z uranové rudy, směřující do Ruska. Měření radioaktivity tam bylo zakázané. Něco jako u nás po Černobylu. Václav Šroub byl stále více vystavován šikanám proti jeho soukromému podnikání a jeho rodině, a když mu byly nakonec zakázány i renovace kostelů, vzal rodinu a proraziv autobusem závoru na hranicích, emigroval v roce 1981 i s dětmi na Západ. Byl za to 30. dubna 1982 v nepřítomnosti odsouzen komunisty k vězení a ztrátě veškerého majetku, včetně majetku Cecílie, která nikdy neemigrovala. Do majetku se nastěhovala Státní Traktorová Stanice (STS). Dílna byla bez demoličního povolení zbořena a dům, do něhož se nastěhoval komunista náměstek STS, byl přestavěn.

Po sametu byl rozsudek z r.1982 proti V. Šroubovi anulován a Okresní úřad, coby správce uloupeného majetku, vydal podle dohody ze dne 11.12.1992 celý majetek zpět panu Šroubovi. Kupní smlouva a Notářský zápis z roku 1960 byly ratifikovány coby platné a Katastrální úřad dne 16.12.1992 to potvrdil vydáním Listu vlastnictví LV 3823. Protesty STS a dva další pokusy o zvrácení situace v 1993 a 1995, byly odmítnuty Krajským soudem a celý majetek byl s konečnou platností potvrzen coby majetek Václava Šrouba. Ten pak po dalších 13 let platil za pozemky státem vyměřené daně. Po čase však vyšlo najevo, že vedoucí stavebního úřadu ONV. Ing. Melmuk se podílel na nezákonné kolaudaci a na vystavení podvodného stavebního povolení pro náměstka STS. Když pan Šroub žádal, aby mu tato nyní nelegální stavba byla připsána do vlastnictví coby vlastníkovi pozemků na němž stavba stojí, samosoudkyně JUDr. Melmuková, snacha Ing. Melmuka žádost odmítla s přihlédnutím na dokumenty z doby totality a na vlastnictví komunistickým státem v důsledku odsouzení za opuštění republiky.

Spor se dostal k soudu ve Štrasburku, kde JUDr. Vít Schorm, zastupující Českou republiku argumentoval, že soudní řízení, iniciované panem Šroubem, nemá právní podstatu, protože žalobce není zaregistrován coby vlastník nemovitostí, o nichž má soud jednat. Majetek byl totiž bez vědomí pana Šrouba, na pokyn JUDr. Schorma dopisem Ing. Hůlky z Úřadu pro Zastupování Státu ve Věcech Majetkových (viz přiloženy dopis) přepsán zpět do vlastnictví českého státu na základě komunistického rozsudku ze dne 30. dubna 1982. Soudkyně JUDr. Melmuková, Ing. Hůlka, JUDr. Schorm a celý státní aparát úmyslně ignorují fakt, že tento rozsudek byl prohlášen za neplatný podle zákona 119/90 účinkem ex-tunc, což právně znamená, že nebyl nikdy vysloven. Nabízí se myšlenka, zda by české soudnictví ještě dnes neposlalo vrátivší se bratry Mašíny na šibenici. Zajímavé je také to, že rozsudek proti Šroubovi byl použit jen částečně, pan Šroub měl přece také jít do vězení. Měl tedy štěstí, že k němu paní soudkyně byla tak schovívavá, anebo se bála, aby se věci příliš nerozmazávaly.

Jelikož v tomto složitém, zlodějinou, korupcí a očividnými svinstvy zapáchajícím případě byl namočen i úřad presidenta Havla, Václava Klause, katastrální a státní instituce, soudci a reprezentanti České republiky JUDr. Schorm, Ing. Vlad. Hůlka a jiní, je naprosto nutné tento případ zveřejnit a pranýřovat. Soudkyně Melmuková je očividně příkladem komunistického soudnictví v Česku, přežívajícího díky neschopné politice Václava Havla.

Je absurdní a politováníhodné, že soudci tohoto druhu stále v Česku existují, soudí a diskreditují český justiční aparát. Češi v zahraničí mají právo vědět, jak neoblíbeni doma jsou, a co se jim může v naší "vlasti" přihodit. Je třeba do budoucna zabránit podobným "přehmatům" českého soudnictví a vedení českého státu. Z celého případu neblaze zavánějí metody totalitního komunistického systému, identické s fašistickým systémem Adolfa Hitlera, které v Cesku očividně v zákulisí stále bují a úspěšně prosperují.

 

Ing. Jan Chlumsky, Montreal.

http://czhappening.blogspot.com/2009/09/kauza-sroub-jak-to-vlastne-bylo.html

***

Senát 26.2.2019: zapomenuté komunistické zločiny z let 1968, 1969 a 1989

J.Š.3.3.2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)