Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.06.2019 07:36
  Sudetští Němci už dávno nehajluji. Komunisté nevěří a nenávidí.

  Read more...

   
 • 18.06.2019 07:33
  Zatvrzelost, umanutost, strach, obava, autokritika, nikoho ...

  Read more...

   
 • 17.06.2019 08:29
  Tibet je zásobárnou vody pro Čínu, která má obavu, aby ji ...

  Read more...

   
 • 17.06.2019 08:23
  Cena vody bude raketově stoupat, pokud s ní hospodaříme ...

  Read more...

   
 • 16.06.2019 21:42
  Asi by bylo lépe napsat. "Paní Věro pochopte nás". Ty hlasy ...

  Read more...

   
 • 14.06.2019 10:57
  Některé východní národy zatloukají, zatloukají a zapírají ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vážení členové vlády České republiky.

V pondělí dne 15. dubna 2019 má vláda projednat bod: „292/19 Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Chotilsko a katastrálním území Prostřední Lhota do příslušnosti hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství“. Je to uvedeno na webu vlády https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-04-15 (292/19 Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Chotilsko a katastrálním území Prostřední Lhota do příslušnosti hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství).

Bývalí političtí vězni vás - všechny členy vlády zdvořile žádají, aby jste tento bod programu neschválili. Neboť se jedná o nám odcizený majetek.

Našich 50.000 členů strávilo v součtu tisíce let v žalářích totalitního režimu za politické postoje. Někteří za odvážnou odbojovou činnost položili životy. Součástí společenské satisfakce bylo, že tito zničení, chudí a nemocní občané získali ke svým zdravotním a sociálním potřebám po roce 1989 tento rekreační areál Smilovice-Chotilsko, kde měli každý rok se svými blízkými možnost čerpaní rekondičních pobytů.

Nyní jsme o areál pokoutně přišli a nemáme už nic. Jen pronajaté kanceláře plné archívů a spisů o prožitých hrůzách v komunistických lágrech a o našich popravách.

Konfederace politických vězňů ČR nemá už 3,5 roku platné vedení. Pouze vedení okresních poboček jsou platná. KPV je už rok zcela bezohledně a podle nás i nezákonně a s pomocí trestných činů likvidována dvěma civilními zaměstnanci, p.Martinkem a pí.Matějíčkovou dcerou komunistického soudce z hrůzných padesátých let. Ti k tomu přiměli dva poslední a přestárlé místopředsedy p.Žídka a p.Šedivého, kteří již mají snížené rozpoznávací schopnosti a neuvědomují si, co podepisují. Vše podle nás nasvědčuje tomu, že byl použit model známý z médií jako metoda tzv. šmejdů vůči starým lidem, kteří vůbec nepochopí, že se stávají oběťmi sofistikovaného podvodu.

Tato čtveřice podle nás hrubě zneužívá členské schůze i stanovy za účelem totálního zničení naší organizace. Vedle formálních kroků k likvidaci spolku provedli tajně dne 17.7.2018 i majetkovou likvidaci. A to tak, že všechen náš nemovitý majetek tedy rekondiční areál Smilovice – Chotilsko (6 velkých chat s pozemky u Vltavy v hodnotě cca 30 mil. Kč) tajně a protiprávně vyvedli – odklonili z KPV. Tím nás podle policejního názvosloví tzv. vytunelovali. A i majetkově ožebračili na úplnou nulu. Majetek za 30 mil Kč převedli přes své známé zcela zdarma Generálnímu finančnímu ředitelství. Zjevně, aby tím usnadnili budoucímu likvidátorovi rychlou likvidaci KPV. Ta se však nekonala, členská schůze delegátů jí dne 26.9.2018 zakázala.

Stanovy spolku umožňovaly předsednictvu transakce pouze do 100 tisíc Kč. Přesto je poslední dva místopředsedové ignorovali a převod podepsali. Navíc nebyli ve svých funkcích legálně a soud je už roku 2016 označil za neplatně zvolené (dle § 171 o.s.ř. je usnesení vykonatelné). O likvidaci majetku však měla rozhodnout celostátní členská schůze. Všem členům KPV byl tento převod zatajen!

Následně jsme vyzvali GFŘ i MF ČR k vrácení daru nabytého zjevně v rozporu s dobrými mravy. Paní ministryně financí přislíbila jednání. Nakonec se ho nezúčastnila a přítomni byli její zástupci a vedení GFŘ. Majetek vrátit odmítli s odkazem na nabytí v dobré víře. Náš argument, že se jedná o ukradený majetek (podobně jako nepohodlné občany okradla vláda už v 50. letech), nevzali v úvahu. Údajně nelze majetek nabytý státem a to třeba i v rozporu s dobrými mravy již vrátit zpět. O tom máme velké pochybnosti. Je-li to tak, je náš právní řád nemravně zdeformovaný. A nespravedlivý. Od zjištění utajovaného faktu v říjnu 2018, že nám byl už v červenci 2018 odcizen všechen rekondiční majetek, se cítíme poškozeni naprosto bezprecedentním způsobem. Jsme šokováni, co všechno je ještě možné a prochází to. Od podzimu celou kauzu sledují i média, která jsou také překvapená, jak je o možné.

Vážení členové vlády. Nyní víte vše podstatné. Prosíme vás proto o neschválení tohoto převodu a o přijetí usnesení, že vláda vrací majetek, který byl nám politickým vězňům a obětem komunistické diktatury sofistikovaným trikem ukraden. Podle našeho názoru by jste dokončením převodu zlegalizovali největší tzv. tunel v České republice vůči občanskému sdružení, dnes vůči zapsanému spolku. Nikdy jsme si nepomysleli, že se nám stejné bezpráví stane dvakrát za náš život. Dnes však doufáme v naději, protože na rozdíl od prvního případu máme nyní demokratický systém, demokratický parlament, demokratickou a funkční vládu.

Máme za to, že naše země potřebuje dlouhodobou morální rehabilitaci a že zde má velký význam tak důležitá organizace jako jsou poslední přímí svědci zločinů komunistického režimu, kteří jsou sdružení v KPV. Naše účast na historických akcích státu, obcí, škol, historiků a institucí totiž přispívá k tomu, že se diktatura pod jiným názvem nebude opakovat znovu.

Utajenou darovací smlouvu zveřejnil web MV ČR zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6495899

Řízení o žalobě na neplatnost darovací smlouvy vedenou u Okresního soudu v Příbrami zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti ČR zde :

http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=KSSTCAB&org=OSSTCPB&cisloSenatu=14&druhVec=C&bcVec=266&rocnik=2018&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Policejní šetření tohoto nezákonného převodu je od loňska vedeno u krajské Služby kriminální policie a vyšetřování tedy SKPV, krajské ředitelství PČR, Praha 5 Smíchov, pod č.j. KRPA-433112-11/Tč-2018-001291 .

 

V Praze dne 12. dubna 2019.

* * *

S pozdravem člen (nebo zástupce) pobočky KPV…….jméno……telefon…

zástupci některých poboček Konfederace politických vězňů České Republiky, z.s.

(KPV ČR)

dříve Škrétova 6 Praha 2, nyní Revoluční 28 Praha 2, IČ: 417581

 

adresáti

všem členům vlády ČR

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1


https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady

emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne 12.4.2019

(prosím úřad o rozeslání členům vlády)

 

KPV Domažlice

12.4.2019

* * *

Dcera komunistického soudce z 50.let JUDr. Karla Kavalíra a MUDr. Naděždy Kavalírové Matějíčková jako civilní zaměstnanec KPV ČR, společně s advokátem Martínkem, vytunelovali KPV ČR a ještě ji poslali k soudu před týdnem do likvidace.. Takže KPV ČR končí?!

Pokud by se měl tento scénář naplnit, tak „pravda a láska“ dává této zemi konečné sbohem! Doufejme, že Vládu ČR zdravý rozum a dobré mravy neopustily a rozhodne ve prospěch zbylých obětí zločinného komunistického režimu!

 

Jan Šinágl, 15.4.2019   

* * *

Dne 1.4.2019 zemřela Anna Honová, statečná žena, politická vězeňkyně

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)