Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 02.06.2020 07:57
  I tato kauza o trestání nevinných lidí jde na hlavu komunistů.

  Read more...

   
 • 02.06.2020 07:56
  Jestli se této ženě podaří s ostatními nejen zatočit, ale ...

  Read more...

   
 • 01.06.2020 17:58
  Komunistům hanba nevadí a nám zřejmě také ne. K.Mrzílek

  Read more...

   
 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vážený pane řediteli.

 

V pondělí 29. 4. 2019  od 20h vysílala ČTV dokumentární pořad „Vlak smrti“. Dokument hrůz při odvážení židů do „zotavoven“, kde se dočkali násilné smrti. Filmových i hraných dokumentů o nacismu ČTV uvádí, zvláště na druhém programu, opravdu bohatě po celé roky.

Nebylo by na škodu také připomenout „Vlaky smrti“, dvoudílný dokument vyvážení „nepřátel lidu“,  za Džugašviliho-stalina na Sibiř? Za hrozných mrazů v narvaných dobytčácích žízniví vězni po  slanečcích, jediné sporadické potravě lízali zmrzlou moč u okraje otvoru pro fekálie. Mrtvé vyhazovali na trať. Ty dva díly vysílala ČTV těsně po převratu. Od té doby se hodně změnilo. Množství dokumentárních filmů z doby komunistického násilí se už objevují velmi málo. Vtipy na komunisty se přestaly zveřejňovat. Hovoří-li se o komunistickém násilí vynechává se slovo komunistický, mluví se pouze o minulém režimu.  Naopak nacistické dokumenty převládají na obrazovkách dnes a denně s patřičnými výrazy.

Myslím si, že vaše videotéka doposud tyto materiály vlastní. Máme-li objektivně ukázat na mentalitu lidí, kteří tu strastiplnou dobu plnou násilí vytvořili, ve které jsme i my 42 let žili, měli bychom ukázat odkud se tyto povahové rysy braly a dodnes berou. O tom by měly být programy v rámci objektivity. Období komunismu na planetě ještě neskončilo, jenom nacistické.

 Hovořit, psát a vysvětlovat jak východní Slované žili v době, než první státotvorní Rurikovci byli ještě „za horami“. Dávno před tím vznikaly první usedlosti lidí, kteří objevili trávy dávající jedlé zrno, které po rozdrcení s vodou se dalo péci na placky a pojídat. Bylo však nutno čekat na příští úrodu. Proto se tito lidé stávali usedlými. Na nedohledných stepích od pradávna tam žili také lidé na malých rychlých koních s ještě rychlejšími šípy. První zemědělci, vlastně  ještě sběrači se stávali častou kořistí těchto divokých nomádů, kteří v nekonečných stepích žili již dávno před Kristem.  První usedlíky, závislé na úrodě si brali  jako vítanou kořist. Jejich vůdci Chánové vládli absolutní mocí. Dívky, chlapce odváželi prodat do otroctví v Byzanci v Malé Asii, kde ještě nebyli Osmani. Byla to  staletí násilí, válek, stavění obranných palisád, což se nutně  obtisklo do povahových rysů těch, kteří po odchodu nomádů, rozpadu Zlaté hordy po smrti Džingischána přetrvali a dali vzniknout Kyjevské Rusi, později Rusi Moskevské. Té Rusi, která  později uplatňovala  zásady zakotvené po staletí trudným soužitím s vládci nekonečných stepí. Zničila a vypálila vzkvétající Velký Novgorod se Pskovem,  dvě města, která byla konečnou obchodní společnosti Hanzy, což bylo prosperující obchodní spojení se západní civilizací. Vedoucí měšťany vyvraždila ostatní odsunula na Sibiř. Zbyli lehko ovladatelní plebejci. Podobně za Džugašviliho se o klid  na Sibiři mezi kmeny starali Kozáci, ale hlavně členové KGB. Zatýkali náčelníky vesnice, popy a šamany, tak jako tehdy v Novgorodu a mnohde jinde. Zůstala snadno ovladatelná masa lidí, z nichž mnozí neuměli ani psát natož mluvit rusky. Množství historiků západních i východních o tom píší velmi podrobně. S mnoha dokumentů i český profesor Dr. M. Putna v knize „Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity.“ Vyčítat Rusům, že jejich mentalita násilím rozšiřovat svoje území a říkat  tomu  „sjednocování“, pochází ze staletého vlivu Nomádů, kteří hranice neznali a tam kam dorazili považovali nové území za své se vším všudy.

 Zcela jiný přístup zažili Indové během dvě stě padesátiletého anglického kolonializmu, kterým ovládli celý indický subkontinent. Vlivem drobného právníka Gandhího, který po návratu z jihoafrické unie  putoval Indií a kázal neposlušnost vůči Britům, celá země pozvolna získávala dojem, že by si chtěla vládnout sama. Nutno pochválit Brity, že ho pouze pětkrát zavřeli a že ve vymyšleném soudním procesu neskončil na šibenici. Po složitých jednáních a mnoha peripetiích Briti skutečně odešli. Po jejich odchodu si Indové ponechali systém vládnutí, který Britové zanechali. Vládu demokracie. Ta už po staletí v Britanii byla.  Britská šlechta už ve 13 stol. donutila krále Bezzemka podepsat Magnu chartu libertatum – Velkou listinu práv a svobod, která oslabovala královu absolutní moc a to zvláště v oblasti práva. Král musel od té doby právo uznávat a ctít. Dříve právo uznávalo krále, protože se věřilo, že král je „od Boha“. Od 14 stol. v Evropě po mnoha napínavých a drsných peripetiích, odporech, silných zvratech králové naslouchají předsedovi vlády na čem se vláda usnesla. Z králů se stali panovníci, jakýmsi tmelem mezi politickými stranami, nositeli důstojnosti a jsou chováni v úctě.

Absolutní moc náčelníků nomádů Chánů, později Mongolů bohužel přecházela v nezměněném stavu  na první cary, kteří ještě když se jim bouřilo některé z desítek knížectví, povolávali Mongoly, ke zjednání pořádku. Absolutní moc tak zůstala, od carů přešla na vítěze říjnové revoluce, na předsedy ústředního výboru Komunistické strany Sovětského Svazu, posléze i na současného presidenta.

To je rozdíl mezi Evropou a Ruskem. Rozpínavost Rusů, která u Evropanů vzbuzuje odpor je jejich přirozenou vlastností. Nelze jim ji vyčítat. Příboj také nežádáme, aby nám nenarušoval pobřeží nebo přístavy. Naučili jsme se s ním žít, stavíme obranné valy. Jde o fyzickou obranu. Proti občanům, kteří se naopak chovají jinak nežli my Evropané, mají  jiné vlastnosti,  jinou mentalitu, řídí se jinými zákony, je  povinností nás Evropanů, aby mezi západní Evropou a Ruskem,  mezi demokracií a absolutní mocí jednoho vládce měli pevné vědomí o potřebě obrany.  Jako proti příboji. Vzpomínám. Týden po ruské okupaci Československa 28. srpna 1968  Leonid Brežněv poskytl britským Timesúm interview. Mimo jiné sdělil: „Slyším-li slovo demokracie, vlezu do tanku a jedu“. Mám to v rámečku. Není to evropské je to ruské. Není to demokratické, je to mocenské. Přepadl Afganistan a po deset let kosil tamější občany. Podobně je znám výrok Džugašviliho stalina o věrnosti: „Věrnost? To je vlastnost psů“.  Nebo Putina o Čečencích: „Utopíme je v hajzlu“. To nejsou výroky Evropanů. Možnost vyjednávat s protivníkem, být tolerantní, empatický k názoru druhého, považují Rusové za  ponížení a slabost. Ruská „jednota“ spočívá, když ne na bodácích tak na donucování což narušuje samovolně vznikající lidskou náklonnost, dobrovolnost a důvěrnost. Proto ruská armáda prohrála v Zimní válce s malými Finy, kteří ač měli sice jedinou zbrojovku,  byli jednotní a nadšení pro věc postavit se nepříteli.

Mějme tedy na paměti, že Rusové jsou JINÍ. Mnozí říkají že jsou špatní. To slovo zavání emocí. Jsou pouze odlišní. Nerozlišují mezi válkou, mírem a krizí.  Rozlišují pouze prostředky jakými pokračovat v rozpínavosti. Ptáme se proč to a k čemu je to zapotřebí? Po vítězství ruské revoluce Lenin vyhlásil revoluci světovou. Dnes je to vizitka pro ty, kteří tomu věří. Lenin je nazýval užitečnými idioty.

Bývalý člen české komunistické  státní bezpečnosti, Ladislav Bittman, odborník přes dezinformace,  emigroval a přednášel o dezinformacích na bostonské univerzitě. Napsal řadu knih, vyšly také v češtině, ale nejsou v prodeji. Do důchodu odešel jako emeritní profesor.  O komunizmu se vyjádřil:              

„Komunismus je krvavá cesta k neexitujícímu cíli.“

Pane řediteli přeji Vám, abyste českým divákům rozšířil obzor informací,  které se týkají našeho společného života s evropskými národy. Evropská Unie nesmí zaniknout musí sílit, protože je jedinou hrází proti ruskému příboji.

 

K.Mrzílek

 

---------- Původní e-mail ----------

Od: karel deu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komu: Petr Dvořák Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datum: 2. 5. 2019 0:31:37

Předmět: Nejsou jen slapové jevy.

* * *

Vážený pane Mrzílku,

z pověření generálního ředitele ČT reaguji na Váš podnět i historický exkurz ke kořenům ruského imperialismu. Jistě máte pravdu, že nacismus a zvláště pak 2. světová válka je zejména v rámci programu ČT2 probírán velmi zevrubně a dlouhodobě. Jednou z příčin nepochybně je atraktivita pro světové televize a dokumentaristy, kteří disponují značným množstvím archivních materiálů i finančních prostředků – samozřejmě vedle dramaturgického záměru a nutnosti podrobné analýzy této katastrofální etapy lidských dějin. Nedostatek obého a neochota ruské strany je pak zase významným faktorem při tvorbě a bádání o Rusku a Sovětském svazu. Dramaturgický záměr a nutnost podrobné analýzy zde nechybí, neboť tato etapa lidských dějin byla neméně katastrofální. V souvislosti s Vaším dotazem jsem požádal o stanovisko paní Janu Kopeckou, vedoucí plánování a skladby ČT2 a ČT art:

„V archivu jsme nenašli nic, co by se jmenovalo Vlaky smrti, a co by se vysílalo po roce 1989. Vzdáleně mi to připomíná cyklus Zapomenuté transporty 1-4, který jsme vysílali v letech 2010 a 2012 - líčil otřesné podmínky menších a přehlížených lágrů v Lotyšsku, Estonsku, Bělorusku a Polsku, ale šlo o holocaust. K ruské tematice jsme odvysílali a budeme znovu vysílat podrobný portrét diktátora s unikátními obarvenými archivní záběry ve francouzské 3dílné minisérii Apokalypsa Stalin 1-3 (vysíláno 2016, 2017). Do vysílání se chystá další  francouzský dokument Diktátor Stalin, v jednání je třídílná série Gulag 1-3 a také dokument "Gulag, a Life under the Soviet System". Z původní tvorby jsme měli k tématu jeden výrazný cyklus o málo známých případech Čechoslováků zavlečených do sovětských gulagů - Čechoslováci v gulagu 1 - 3, vysílali jsme v roce 2017. Šlo o zmapování téměř neznámé historie vězněných občanů Československa v sovětském systému Gulag. Od 20. do 50. let 20. století bylo v SSSR vězněno cca 30 tisíc čs. občanů, řada z nich tam zemřela. Dokument přibližuje jednotlivé fáze této historie za využití výpovědí pamětníků, kteří Gulag přežili, odborných komentářů, archivních materiálů a především pobytu v autentických lokalitách bývalých táborů Gulag (natáčení na vzdálených místech dnešního Ruska, kde byli čs. občané vězněni - stavby, na nichž se podíleli, místní archivy, svědci.)“

V archivu ČT a samozřejmě na jejích obrazovkách je nemalé množství pořadů na téma „Rusko“, které jsou průběžně vysílány. Výrazně se této problematice věnuje i publicistický debatní cyklus Historie.cs. K tomu vedoucí dramaturg T. Brzobohatý: “Invazi vojsk do Českolsovenska jsme se věnovali velmi podrobně v loňském dílu „Operace okupace“. V roce 2015 jsme dělali dva díly o Rusech  „Pravda a lži o srpnu 1968.“ A speciální díl s A. Kelinem, gen.Šedivým „21.srpen v 21.století“. Českému historickému zalíbení v Rusku byl v roce 2014 věnován díl „Snění o Rusku“. V roce 2016 například i jeden díl „Přísně tajné pravdy“ o objevech v ruských archivech. V roce 2017 díl „Co dovede lež“, kde bylo množství informací o ruské a sovětské propagandě, či jeden díl o VŘSR. V roce 2013 jsme měli například celý díl o naší smlouvě se SSSR v 1943. V roce 2011 „Jiní Rusové“ o emigraci bílých Rusů k nám za 1. republiky. Před několika lety i jeden díl o malých státech ve střední Evropě mezi totalitními velmocemi „Český lev a ruský medvěd“. V rámci Historie.eu pak díl „Rusko a Evropa“.

Vedení České televize si uvědomuje, že jedině rozšiřováním vědomostí a hledáním historických souvislostí a donedávna zamlčovaných faktů může přispět k žádoucímu společenskému vývoji. A samozřejmě vždy s potěšením přivítá podněty a impulsy z řad kompetentních diváků.

 

S úctou

Čestmír Franěk

Ombudsman ČT

 

---------- Původní e-mail ----------

Od: Ombudsman.CT Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datum: 9. 5. 2019 16:45:42

Předmět: RE: Ombudsman, čj: 86/2019 - FW: Nejsou jen slapové jevy.

* * *

Odpověď nelze vůbec považovat za dostatečnou. Více méně „hlazení kočky po srsti“. Co bychom chtěli více. O vysílacích časech a četnosti opakování ani slovo. Nacistické zločiny takřka denně v hlavních vysílacích časech, komunistické občas, většinou pozdě večer, po půlnoci či k ránu pro vrátné a hlídače… Hlavně když se pravidelně vysílají pořady z archivu v hlavních vysílacích časech jak "pěkně" se žilo v totalitě! Nedivme se potom, že zahraniční turisté marně hledají památník obětem okupace z roku 1968. Památníků z doby nacistické okupace je mnohem více, přitom počet obětí komunistů byl mnohem vyšší… Nacistické koncentrační tábory můžete navštívit i dnes. Kolik komunistických koncentráků můžete dnes navštívit?!

Cituji z Jednacího řádů Rady ČT – Úvodní ustanovení bod. 1.: Rada České televize (dále jen „rada“) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize (dále jen „ČT“).

Podivné, že Rada ČT uplatňuje „právo veřejnosti na kontrolu“ (je volena politiky, ne občany, proto hájí zájmy politických stran), ale o vystoupení veřejnosti na jejím zasedání dává hlasovat a určuje předem limit max. 3 minuty?! Dokonce i při účasti z řad veřejnosti jedné osoby často hlasuje proti jejímu vystoupení. Veřejnoprávní ČT je silný nástroj, proto si ho politici a jiné zájmové skupiny hlídají, aby jim neubližoval a sloužil. Zemi a občanům ČT neslouží jak má. Ti musí jen platit měsíční poplatky, aby se nic podstatného a důležitého o skutečném dění v zemi a ve světě nedozvěděli. Jak dlouho si to nechají občané ještě líbit?!

 

Jan Šinágl, 23.5.2019  

* * *

Další vystoupení Jana Šinágla na zasedání Rady ČT

Rada ČT 15.11.2017: Otázky Jana Šinágla, které si radní nepřáli slyšet?! ...

Bez cenzury o Radě ČT: Karel Mrzílek a Jan Šinágl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #2 Jan Šinagl 2019-05-26 08:32
ČT dává špionážní seriál "Půlnoční slunce" od 00:25 hod., kde na začátku nezapomene upozornit, že seriál není vhodný pro děti a mladistvé?! Vskutku veřejnoprávní služba!!
-2 #1 Jan Šinagl 2019-05-24 12:35
Dobře placený úklid.
Nejde jen o napsané. V celé Evropě se hovoří o nové válce jak desinformacemi poplést lid, vede se hybridní válka. Jak poznamenal arm. gen. P. Pavel. Rusové nerozlišují mezi válkou, mírem, krizí. Rozlišují pouze prostředky, které v té či oné době použít, přirozeně o rozšíření dalšího svého teritoria. Divák se ptá a točí se na toto téma filmy, když se o nich píše v novinách a mluví v rozhlase? Samozřejmě, právě na toto téma točí francouzská, norská, švédská, německá televize velmi zajímavé filmy, které ukazují a odhalují intriky hybridní války. A proč se u nás nepromítají, abychom viděli počínání rozvědek které usilují jak drobit Evropu. Ale promítají
se. Ale v době kdy nespí snad jenom ostraha, a my se v dobrém vysílacím čase díváme na staré filmy často z padesátých, šedesátých let, samozřejmě okořeněné filmy o nacismus. Těch není nikdy dost. Člověk si řekne proč stále jen nacismus vždyť skončil. Propagandista vám řekne, ale může ožít. Jistě má pravdu. Ale my tu máme v Evropě a hlavně v Asii velmi aktivní, žijící totalitní komunistické režimy, které si s nacismem nemusí co vyčítat ba v množství mrtvých jej zdaleka převyšují. Ty filmy, které ukazují rub a líc hybridní války by měl český divák vídat v dobrém diváckém čase. Jinak jde o dobře uklizený filmový materiál.

K.Mrzílek
23.5.2019

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)