Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Fortyn KarelAktualizováno 7.6.201: Navrhl jsem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu možnost, jak ušetřit miliardy a zachránit tisíce životů

Kdy zaplní Václavské náměstí postižení rakovinou a budou společně se svými rodinami nemanipulovatelně, protestovat za skutečně smyslplné věci a požadovat povolení osvědčené metody MUDr. Karla Fortýna? Zajistí jim bezpečně a LEVNĚ návrat plného zdraví, ušetří zbytečně vyhozené miliardy na výzkum nových metod léčby a samotnou léčbu. Farmaprůmysl může své miliardy vydělávat jinak - vyléčit, ne léčit a co nejvíce vydělávat! Prospěch bude mít celá společnost! J.Š.    

Dlouho přehlížený biologický princip v oboru molekulární imunologie o který se opírá metoda Dr. Karla Fortýna, známá veřejnosti jako „devitalizace“, zůstává promarněnou příležitostí pro založení nové disciplíny v léčbě rakoviny.

Mnoho odborníků s kterými jsem se setkal v zahraničí projevili údiv a nepochopení nad rozporem, že metoda s vyjímečným potenciálem pro léčbu rakoviny, který byl zcela evidentně prokázán v klinické praxi a kdy jeji bezpečnost byla také prokazatelně ověřena v laboratořích AVČR, nenašla žádnou oporu v českých lékařských kruzích, kterými byla dokonce zcela zavržena. Zde je jeden z hlavních důvodů proč nyní, kdy biologický základ dané léčby byl nedávno znovu  popsán v odborných lékařských žurnálech (Medical Hypotheses, 2016,  Molecular and Clinical Oncology, 2016 ), žádná lékařská instituce nejeví  zájem se znovu zabývat léčebnými možnostmi jednoduché chirurgické metody z obavy paradoxně ztratit vědeckou reputaci, zvláště, když byla taková léčba jednou diskreditována a zavržena oficiálními institucemi jako neúčinná. Zejména dnes, kdy jsou vynakládány miliardové částky na zdánlivě zajímavější výzkum sofistikovaných postupů, kde se očekávají  zázračné výsledky, a které, jak víme z praxe se nedostavují.    

V důsledku dané situace mnozí pacienti zbytečně umírají, třebaže existuje bezpečná a snadno přístupná metoda, která by se mohla aplikovat prakticky okamžitě bez použití nebezpečných léků a to na podkladě přísně dodržovaných a kontrolovaných klinických protokolů.  

Celá problematika metody Dr Karla Fortýna, v které je zahrnuta historie, podstata kancerogenese a příčina imunitní tolerance rakoviny, teoretický základ, ověřování biologické bezpečnosti, chirurgické postupy, klinické zkušennosti, léčebný potenciál, vývojové možnosti, nevýhody stávajících  i vyvíjených nových metod ve srovnání se zavrhovaným postupem, a  možnost souběžné aplikace bezpečných synergických metod v případě velmi zhoubných rychle rostoucích nádorů, je také popsána v mé knize The Conquest of Cancer a Long-Ignored Breakthrough – Autologous Tissue Anti-Cancer Immunization Therapy.  

Kniha je především  určena pro odborníky, ale některé části týkající se podmínek aplikace metody  mohou zajímat i širší veřejnost. Jednotllivé kapitoly popisují problematiku rakoviny z jiného pohledu, než ten, který určuje současná věda. Ta je nyní výhradně zaměřena na specificky cílené postupy opírající se většinou pouze o jeden imunogenní faktor daného nádoru a které proto nemohou vyvolat trvalejší generalizovanou systémovou imunitní odpověď. Nově zkoušené a vyvíjené postupy vyvolávají sice mocný počátěční léčebný efekt, ale ten většinou rychle odeznívá a je nakonec potlačen vlastním imunitním systémem při opakované aplikaci cíleného léku. Při neúplné eliminaci nádorových ložisek hned v první fázi léčby nástává recidiva a léčba se stává neúčinnou. Odborníci stále opomíjejí vyjímečnost skutečnosti, že metoda doktora Fortýna se opírá o generalizovanou imunitní odpoveď, která je mobilizována celou komplexní množinou imunogennich faktorů, jež nádor obnáší a proto je mnohem účinnější než cílené postupy, zejména pokud je metoda správně aplikována podle nejnovějších poznatků. Proto jedním z hlavních cílů mé knihy je upozornit odborníky na tuto klíčovou okolnost, která je dána podmínkou komplexní mnohosložkové systémové aktivace imunitních funkcí proti všem zhoubným buňkám v organismu.  Nádorové buňky tak nemohou vzdorovat selektivní adaptací vytvořením resistence proti imunitní odpovědi, protože imunogenních faktorů, na které systém při dané léčbě reaguje, je příliš mnoho.   

Můžeme jen doufat, že se najdou odborníci, kteří opustí svou dosavadní skepsi a budou mít zájem okolnosti uvedené v mé knize vědecky ověřit na podkladě  nejnovějších poznatků v oboru molekulární biologie a imunoterapie.  Je také důležité, aby lékaři a onkologové si uvědomili, že účinnost metody doktora Fortýna je podmíněna způsobem, jakým je aplikována s ohledem na klinický statut pacienta. Tato okolnost byla naneštěstí opomíjena při klinických zkouškách v roce 2001 a interpretace výsledků odborníky byla proto nesprávná a zavádějící.

Současnou výzvou je proto otázka vědeckého a klinického přehodnocení zavržené terapeutické metody, která nabízí převratný přístup k léčbě rakoviny ve všech jejích formách. Můžeme se obávat, že se časem ujme tohoto úkolu některá zahraniční instituce ke škodě na prestiži české lékařské vědy. Ta zatím přehlíží velkou příležitost pro prvenství v tak důležitém oboru, přičemž, nic nebrání tomu, aby metoda Dr Karla Fortýna byla aplikována v klinické praxi téměř okamžitě v zájmu pacientů s pozdně diagnostikovaným onemocněním a prakticky odkázaným jen na paliativní léčbu.

 

Dr. Ing. Vladimir Kalina

vědecký poradce, biotechnologie

21.5.2019

* * *

P.S.

Proč se neprovedlo klinické testování je vysvětleno v Kalinově knize. Těch důvodů je několik, ale můžeme se domnívat, že ten hlavní je vliv farmaceutů, kterým by se omezil jejich byznys. Proto jediná cesta vede přes ministra, aby diplomaticky přiznali chybu a přestali se bát hněvu veřejnosti. Není to snadné i proto, jak by najednou vypadali čeští vědci, kdy metodu dr. Fortýna odmítají a brání jejímu nezávislému ověření, resp. zavedení ověřené efektivní a levné metody do praxe. Bylo by smutné, kdyby českou metodu dr. Fortýna "objevil" svět. Zdravotnictví je stale méně ufinancovatelné. Nepochybuji, že levné a účinné metody se budou stale vice prosazovat a s nimi i doufejme dobré mravy ve zdravotnictví. Má především co nejrychleji a nejefektivněji vyléčit a ne co nejvíce léčit a vydělávat na zdraví zbytečným prodlužováním doby léčení! J.Š.

* * *

MUDr. Karel Fortýn, autor objevu století v boji proti rakovině, řekl Právu: „Vytýkali mně, že mi lidi neumírají.“

Rakovina: Za stovky miliard „objevujeme“ co už bylo objeveno před 60 roky! Na efektivním, rychlém a levném vyléčení by „vydělal“ jen pacient

Praha se v dubnu stala na čtyři dny světovým hlavním městem imunoterapie, ale mediálně utajeným...?!

* * *

Just published a book on the successful cancer treatment Metod by Dr.Karel Fortýn!

Autologous tumor immunizing devascularization of an invasive colorectal cancer: A case report and literature review

 

J.Š. 24.5.2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.46 (56 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)