Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út úno 04 @10:00 -
Praha, Obecní dům: TK Institutu Equilibrium, z.ú.

Nejnovější komentáře

 • 21.01.2020 10:14
  Jó paní Mülerová kéž byste měla pravdu. Komunismus je chobotnice.

  Read more...

   
 • 03.01.2020 20:21
  Souhlasím s Vámi, že je u nás přepohádkováno. K tomu by se ...

  Read more...

   
 • 03.01.2020 14:46
  Putin prohlásil: „Rusko musí kromě Avangardu vyvinout ...

  Read more...

   
 • 03.01.2020 12:10
  Právě jsem si přečetl Vaši novou zásilku, ze které je ...

  Read more...

   
 • 28.12.2019 12:55
  Pane Jerry, takhle si to vykládat, to je typický příklad ...

  Read more...

   
 • 27.12.2019 14:21
  Také za totality nebyla nouze o pohádky vznikající z bratrského ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dobrý den pane magistře,

moje přítelkyně dnes poslala ty peníze za stížnost proti stíhání za alimenty. Měl bych ještě jeden dotaz. Jde o nedoplatek, který ex-manželka nezaplatila pojišťovně. Bohužel pojistníkem auta jsem byl já. Jak jsme spolu byli v Říčanech v tom bistru a ukazoval jsem Vám tu exekuci z pojišťovny, tak jsem ji hned poté zaplatil (respektive můj kamarád to za mne zaplatil).  Mělo to být 3303 Kč ale pojišťovna mi řekla, že jim (pojišťovně) musím zaplatit ještě navíc 5600 Kč za exekutora. 5600 Kč se mi zdálo moc, jelikož to exekutor ještě ani nezačal řešil, ale zaplatil jsem to. Tak jsem pojišťovně zaplatil celou částku 8995 Kč a zažádal jsem soud o zastavení exekuce. Soud ale dnes zastavil exekuci jen částečně. nechápu nic. Přitom exekutor mi napsal, že nic nemam platit, já už nic nechápu.

Nevíte co po mne ještě chtějí ??? Z vymáhané částky 1840 Kč jsem už zaplatil 9000 Kč a pořád je to málo???

 

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:

Exekuce na manželkou nezaplacené pojištění auta

Datum:

Thu, 27 Jun 2019 17:07:54 +0200

Od:

Petr Vlcek <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

Komu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

* * *

Psycholožka Procházkova už mluví jinak. Prý jsem jí neříkal pravdu. Ospod ji dal zprávu, že policisté řekli, že jsem s ní byl domluvený, že děti ji přivezu a nepřivezl jsem je... Hovor ze dneška v příloze...

* * *

---------- Forwarded message ---------

Od: Robert Janda <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Date: 27. 6. 2019 v 10:18

Subject: Nezl. děti Jakub, a Vojtěch, V L Č K O V Y

To: <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>,  <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Vážená paní Strašilová,

Obracím se na Vás jako zástupce otce v plné moci ve věci žádosti o sjednání nápravy, kdy jste vy jako opatrovník nezletilých dětí mylně informovali psycholožku Procházkovou a nesprávně interpretovali událost ze dne 9.6.2019. Slepě jste přejali pouhá tvrzení matky o tom, že s otcem nezletilých dětí uzavřela dohodu o předání dětí otcem v neděli v místě bydliště matky. Matka vám nepředložila žádný důkaz o tom, že by taková dohoda byla někdy uzavřena, pouze účelově sdělila, že taková dohoda mezi otcem a matkou vznikla. Otec má důkazy, že s návrhem matky nesouhlasil, souhlasil pouze s tím, že matka nezletilé děti osobně přiveze otci v pátek dne 7.6.2019, což i tak učinila. Celou situaci jsme Vám již popsali v emailech viz. níže, kdy jste je zcela ignorovali a z nepochopitelných důvodů, jdoucí  vážně proti oprávněným zájmům nezletilých dětí, jste psycholožce Procházkové poskytli dezinformace, která je následně přejala. Poskytli jste tedy lživé informace, které se nezakládají na pravdě a situace si vyžaduje sjednání nápravy z Vaší strany a to neprodleně, jelikož tento stav vážně zasahuje do práv dětí a i do práv otce. 

Mimo jiné musím upozornit, že je zde pravomocné usnesení Okresního soudu Praha východ upravující styk nezletilých dětí s rodiči a je nepřípustné, aby z vaší strany a ze strany dalších osob bylo tolerováno nerespektování takových soudních rozhodnutí ze strany matky.

V dosavadním  vývoji případu nelze přehlédnout, že iniciátorem "sporů" je právě matka, která odmítá opakovaně respektovat soudní rozhodnutí, a která si svévolně uzavírá dohody bez projevu vůle druhé strany, kdy tímto jsou nezletilé děti negativně indoktrinované a nepříznivě se tyto stavy promítají do jejich duševního zdraví. Otec vždy respektoval soudní rozhodnutí a pouze reagoval na matky svévolnou úpravu takových vykonatelných rozhodnutí, kdy zcela jistě jedna vždy po právu a s ohledem na nejlepší zájem svých dětí. Z dosavadního průběhu opatrovnického sporu nic nenaznačuje tomu, že by otec vyvolával nějaké konflikty, účelově jednal, manipuloval, takto negativně se prokazatelně chová pouze matka. Je namístě, aby OSPOD řádně poučil matku o právech a povinnostech rodiče, vedl ji k respektování soudních rozhodnutí, pokud již tak neučinil.

Žádáme o založení tohoto emailu do spisu nezletilých.


S očekáváním Vaší brzké reakce


Robert Janda, předseda

* * *

 1. 6. 12:13

Vážená paní Strašilová,


včerejšího dne jsem jako zástupce otce pana Ing. Vlčka řešil s policií ČR konflikt vyvolaný matkou nezletilých dětí  Jakuba Vlčka,  a Vojtěcha Vlčka.

Plnou moc k zastupování přikládám v příloze tohoto emailu a žádám o založení do spisu nezletilých dětí.

Matka nerespektovala vykonatelné soudní rozhodnutí a domáhala se po otci přivezení nezletilých dětí do svého bydliště, zcela v rozporu se soudem vydaným posledním předběžným opatřením, které matce ukládá převzetí si dětí v neděli v 17:00 hodin v bydlišti otce. Matka naplánovala vyšetření dětí u psychologa na  pátek 7.6.2019, tj. na dobu, která zásadně zasahuje do práva otce na styk s dětmi a sama navrhla otci, že po skončení vyšetření otci děti sama přiveze, s čímž otec souhlasil a matce tento návrh emailem potvrdil. Otec však žádným způsobem nepotvrdil matky návrh dohody, kdy by děti přivezl v neděli do bydliště matky - v rozporu s vydaným vykonatelným soudním usnesením. Matka svévolně trvala na svém návrhu, aniž by byl odsouhlasen otcem, tento návrh zaslala též Vám a Vy jste jej akceptovali, aniž byste chtěli znát skutečnost, zda druhá strana dohody - otec souhlasil, věc jste všichni považovali za uzavřenou. Dohoda je vždy projevem vůle dvou stran, kteří na základě vzájemného konsenzu nějak jednají . Ze strany matky - co se týče nedělní úpravy styku a formy předání - došlo však pouze k návrhu, kdy otec nijak nevyslovil souhlas, je tedy nepřípustné jednání matky, aby se na základě návrhu  domáhala nějakého plnění.

Matka záměrně nezvedala otci telefon, kdy ten se marně opakovaně pokoušel s matkou spojit v neděli v 17:00 hodin, v době, kdy si matka měla převzít od otce nezletilé děti. Následně matka vyvolala konfliktní situaci, kdy kontaktovala PČR v Šenově a oznámila, že otec děti matce nevrátil do péče a to zcela v rozporu s vykonatelným soudním usnesením, záměrně tedy fabulovala ve snaze přivodit otci problémy. Následně mne, zástupce otce, kontaktovala policie a situaci jsme si vyjasnili, policii bylo poskytnutu platné vykonatelné soudní rozhodnutí, kdy policie též usoudila, že matka fabuluje a vyvolává konflikt ve snaze poškodit otce, také usoudili, že její chování vyvolává u nezletilých dětí stresovou situaci a zbytečně je zatěžuje. Následně bylo s policií domluveno, že matka si pro nezletilé děti přijede do bydliště otce a ten je matce předá, tak jak ukládá rozhodnutí soudu, a že dojde k poklidnému předání dětí matce i v pozdější dobu - v nočních hodinách, neboť matka na tomto trvala, nejednala v zájmu dětí, kdy mohlo dojít k předání například v pondělí ráno - bez zbytečného zatížení dětí převozem v nočních hodinách.

Matka se dostavila  v 23:20 do bydliště otce a to s policií, kdy naléhala na její přítomnosti a asistenci u předání dětí. Otec vzbudil již spící děti a matce je předal v den, jak stanoví vykonatelné soudí rozhodnutí, ne však v danou hodinu, neboť matka se v tuto dobu pro děti nedostavila.
Upozorňujeme na závadné jednání a chování matky, která vystavuje nezletilé děti vážnému stresu, opakovaně konfliktním situacím a bezdůvodně žádá o přítomnost policie u předávání dětí, kdy v žádném případě, nikdy nedošlo k vyvolání konfliktu ze strany otce, vždy iniciátorem sporů byla matka a další přítomné osoby doprovázející matku, viz. záznamy kamerového systému (nezpochybnitelné). Chování matky je pro děti nadále ohrožující, vyvolávající zhoršení psychického stavu dětí, matka se snaží tyto následky neustále přenášet právě na otce, využívá náklonnost orgánů, včetně Vašeho OSPOD, kdy k tomuto využívá irelevantních odůvodnění - strach z otce, obav o násilné chování, nezakládající se na pravdě, avšak se jedná pouze o její alibismus, kterým omlouvá své excesivní chování.

Je na místě, aby OSPOD řádně poučil matku o jejích právech a povinnostech a zejména s důrazem poukázal na její závadné výchovné působení na své syny, které je vážně poškozuje a traumatizuje. Dosavadní činnost současného kolizního opatrovníka vykazuje vážné vady, kdy nejedná v zájmu nezletilých dětí, nehájí jejich práva. Alarmující je situace, kdy doposud OSPOD nevypracoval IPOD nezletilým synům a na základě tohoto opatření nechránil zájmy dětí, otec s IPOD nebyl doposud nijak seznámen..

Dle sdělení policie sama sociální pracovnice Strašilová navrhovala řešení za asistence policie a tudíž dávala podnět k vyvolání konfliktní situace poškozující zájmy dětí a vystavující je stresové zátěži, kdy tedy jednala zcela v rozporu se zákonem a metodickými pokyny, jako opatrovník selhala. Sociální pracovnici nebyl matkou předložen žádný důkaz, který by svědčil o dohodě rodičů, která by upravovala předání dětí v neděli do péče druhého z rodičů, sociální pracovnice - kolizní opatrovník je plně seznámena s vykonatelným soudním rozhodnutím a toleruje maření ze strany matky, kdy ta jej nerespektovala a žádala právě o podporu OSPOD, který ji v rozporu se zákonem vyhověl, bez ohledu na zájmy a zdraví dětí, které bylo jednáním matky za podpory OSPOD ohroženo stresovou zátěží iniciovanou právě matkou, která svévolně bez souhlasu otce upravila způsob předání dětí do péče druhému z rodičů. Takové selhání kolizního opatrovníka nelze ponechat bez reakce, neboť dochází k poškozování oprávněných zájmů nezletilých dětí, kdy dosavadní chování matky za podpory OSPOD zapříčinilo zhoršení psychického stavu dětí. Zároveň nutno upozornit, že veškeré provedené dokazování svědčí o bezvadné péči otce, kdy sami děti se pozitivně vyjadřují. Nutno nakonec zdůraznit, že OSPOD Rumburk také záměrně zkreslil a zatajil vyslovená přání dětí, kdy odmítá skutečné přání nezletilých zjistit a zadokumentovat, záměrně omezuje děti ve vyjadřování, kdy sami nezletilí pociťují újmu v tom, kdy jim není umožněno svobodně se vyjádřit, nejsou vyslyšeni ani při pohovoru s kolizním opatrovníkem, jsou omezováni.

Žádáme o založení tohoto emailu do spisu nezletilých vedeným příslušným OSPOD a o tomto žádáme sdělení.Děkuji a s pozdravem

Robert Janda, předseda

***

21. 6. 8:24 

Vážená paní Strašilová,

otec nezletilých dětí mne informoval, že neakceptujete plnou moc, která vám v kopii byla přiložena a kde bylo žádáno o založení do spisu nezletilých Vámi vedeným při OSPOD. K tomuto Vašemu sdělení uvádím, že plná moc a její prokázání je zcela v souladu s právními předpisy a Vám nenáleží si tyto předpisy jakkoliv upravovat, kdy odkazuji na  na stanovisko Nejvyššího správního soudu vyjádřené v rozsudku ze dne 8. 7. 2015, č. j. 6 As 256/2014-28, tedy plně  postačí Vašemu úřadu plná moc prokázaná tak, jak jsme učinili. Úkony, ke kterým je naše organizace zplnomocněna, jsou také dosti přesně specifikované v plné moci, je patrné, že se jedná o generální plnou moc. Dále uvádím, že jsem předsedou dotčené organizace, statutárním orgánem, jednající za organizaci samostatně a odkazuji na veřejný rejstřík.


Věřím, že naše vzájemná spolupráce bude vždy v zájmu nezletilých dětí a že společně najdeme cestu k jejich spokojenosti a štěstí.


S přátelským pozdravem


Robert Janda, předseda


FAMILY FOR LIBERTY, zapsaný spolek, IČ 05062616, sídlo Boudy 19, 398 04 Čimelice
FFL, odborová organizace, IČ 08220352, sídlo Boudy 19, 398 04 Čimelice

Tel.: 777 669 375


Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web:family4liberty.com

* * *

Děsivé bezpráví, páchané na otci a dětech: „Máma“ si přijde s PČR vyzvednout spící děti o půlnoci! – nejčtenější článek za měsíc červen.

 

J.Š. 28.6.2019

* * *

Ostravské „soudní Palermo“ a masakr v soudní síni zamlčovaný médii jako za totality!

Děsivý případ táty a jeho dětí, likvidovaného soudy, PČR a OSPODem, se vyhrocuje!

Otec v ČR - vinen i když se prokáže nevina

Skvělé stránky

Další táta Dominik Floder se svými dětmi likvidován českou justicí ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)