Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.10.2019 16:59
  O kom se u nás nemluví. „První povinností vlády je chránit ...

  Read more...

   
 • 13.10.2019 16:57
  I za normalizace jsme to dokázali. 200.000 tisíc. Tolik se ...

  Read more...

   
 • 11.10.2019 14:46
  Někdy mě ty emoce, v tomto případě pláče, připomínají průvod ...

  Read more...

   
 • 10.10.2019 18:20
  Budování bez morálních základů buduje vždy jen zkázu.

  Read more...

   
 • 10.10.2019 18:17
  Dnes se dá říci, že hodně věcí komunisté "vybudovali" verbálně.

  Read more...

   
 • 08.10.2019 16:45
  Náš národ je bez paměti a bez zájmu. Hlavně, že je co ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

… Vyhlašujeme v souladu s Listinou základních práv Evropské unie tento programový dokument, který vznikl v srdci Evropy v otřesných nedůstojných podmínkách oddělení výkonu kázeňských trestů Vazební věznice Praha – Pankrác k veřejné diskuzi občanů i orgánů veřejné správy a samosprávy v členských zemích Evropské unie. …

* * *

My, zakládající členové z České republiky, ze Slovenské republiky, z Polské  republiky a z Maďarské republiky

nevládní organizace

EVROPSKÉ VĚZEŇSKÉ ODBORY Z.S.

 

 • spojené odpovědností budoucím generacím za zachování všech hodnot lidského společenství v jeho rozmanitosti a evolučních formách,
 • vyjadřující hlubokou víru v neporušitelnost přirozených práv člověka, ve spravedlivou občanskou společnost založenou na principech právního státu,
 • usilující o demokratickou politickou reprezentaci, spojující v míru a přátelství národy i národnostní menšiny v Evropě,
 • rozhodnuti posílit ochranu práv vězněných osob v členských zemích Evropské unie bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvy pleti, jazyka, náboženství, politického nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, podle majetku, narození, zdravotního postižení, nebo jiného postavení s odkazem na komunitární i mezinárodní právo, zejména:
 • Všeobecná deklarace lidských práv – 10.12.1948
 • Evropská úmluva o lidských právech – 4.11.1950
 • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech – 16.12.1966
 • Úmluva OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace – 4.1.1969
 • Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen – 18.12.1979
 • Úmluva OSN proti mučení – 10.12.1984
 • Úmluva OSN o právech dítěte – 20.11.1989
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením – 13.12.2006

                Vyhlašujeme v souladu s Listinou základních práv Evropské unie tento programový dokument, který vznikl v srdci Evropy v otřesných nedůstojných podmínkách oddělení výkonu kázeňských trestů Vazební věznice Praha – Pankrác k veřejné diskuzi občanů i orgánů veřejné správy a samosprávy v členských zemích Evropské unie.

 

V Praze, dne 1.5.2019

* * *

Deklarace práv vězněných  -  1.5.2019

Stanovy Evropské vězeňské  odbory – 1.5.2019

* * *

P.S.

60% vězňů pracuje a pomáhá řešit nezaměstnanost.

J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)