Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Po matce synů kauci soudkyně nikdy nepožadovala a vše ji schválila...

 Nezákonný senát 18.4.2019: Obdivuhodný výkon ing. Petra Vlčka proti justiční a „neziskové“ mafii!

 

* * *

 1. Pokud jde o návrh otce na nařízení předběžného opatření, kterým by soud nahradil souhlas matky k přijetí nezletilých dětí ke školnímu vzdělávání v Mateřské škole Pyšely a Základní škole Strančice, byl soudem bez dalšího odmítnut. Pokud se otec domáhá, aby soud nahradil souhlas matky k přijetí nezletilých dětí ke školnímu vzdělávání, jedná se o řízení podle § 466 písm. j) z.ř.s., ve kterém je rozhodováno o věcech pro nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout. Toto řízení lze však zahájit podle § 468 odst. 1 z.ř.s. pouze na návrh. Tedy se jedná o řízení, ve kterém je dle § 12 odst. 3 z.ř.s. vyžadováno složení jistoty ve výši 10 000 Kč ve smyslu § 75b odst. 1 o.s.ř.
 2. Vzhledem k tomu, že otec jistotu ve výši 10 000 Kč nejpozději v den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření nesložil, postupoval soud dle § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh otce v rozsahu uvedeném ve výroku II. tohoto usnesení odmítnul.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Praze prostřednictvím Okresního soudu Praha – východ.

 

Praha 26. července 2019

JUDr. Dana Haňková, v.r.

Samosoudkyně

* * *

V den 30.výročí mučednické smrti Pavla Wonky, bojuje o přežití s českou justicí i Petr Vlček! 

Děsivé bezpráví, páchané na otci a dětech: „Máma“ si přijde s PČR vyzvednout spící děti o půlnoci!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)