Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 05.08.2020 09:28
  Dlouhé vyprávění právníka Sokola nemůže znejistit skutečnost ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Asi je přepracován, že zaměnil lékaře s jednatelem spolku Šalamoun? Obsah „odpovědi“ KS Ostrava stojí za to, zejména přečtete-li si nejprve tento článek - Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice – celkovou finanční sumu KS Ostrava raději ani neuvedl... Reálné počty by potom vypadaly zcela jinak, neuvěřitelně, stejně jako dění kolem MUDr. Igora Dvořáčka. Stále vládne mediální ticho a tabu, stejně jako kolem brutálního napadaní MUDr. Víta Marečka v soudní síni. Petr Bezruč: „Z ostravských dolů opět stoupá oheň a dým.“ Tikající bomba už k explosi mnoho nepotřebuje. Odhalí děsivé poměry v ostravském zdravotnictví a nejen v něm. Věřme, že pomůže zachránit kolabující zdravotní systém – a nejen na ostravsku. Kvalitní zdravotní péče pro  občany už není zdaleka všude zaručena.

* * *

---------- Forwarded message ---------

Od: Nováková Monika <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Date: po 29. 7. 2019 13:27

Subject: Spr 747/2019 MUDr. Igor Dvořáček

To: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun

Ing. Vít Mareček

 

Vážený pane inženýre,

Krajský soud v Ostravě obdržel prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti Vaše podání, ve kterém jste jako místopředseda Spolku na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun poukázal na nestandartní množství znaleckých posudků vyhotovovaných znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství MUDr. Igorem Dvořáčkem, bytem Na Nivách 1979/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a to vzhledem k jeho pracovnímu vytížení mimo výkon znalecké činnosti.

Krajský soud je podle § 19 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) oprávněn dohlížet občasnými kontrolami na úměrnost a úplnost účtovaných odměn podle § 17 odst. 2 a 3 zákona o znalcích a tlumočnících a na plnění dalších náležitostí spojených s povinností vést znalecký (tlumočnický) deník ve smyslu § 15 zákona o znalcích a tlumočnících a § 8 odst. 1 prováděcí vyhlášky.

V návaznosti na Váš podnět byla provedena kontrola znaleckého deníku dotčeného znalce za roky 2016 až 2018. V kontrolovaném období bylo zjištěno, že MUDr. Igor Dvořáček při vedení znaleckého deníku řádně dodržuje ustanovení § 15 a § 19 zákona o znalcích a tlumočnících a § 8 prováděcí vyhlášky. Nedostatek z poslední kontroly spočívající v neuvádění výše přiznané odměny a náhrady (sl. 8 znaleckého deníku) byl odstraněn.

Při kontrole bylo dále zjištěno, že v roce 2016 znalec vypracoval celkem 477 znaleckých posudků, z toho 274 pitev, za které byly účtovány paušální částky odměn a náhrady nákladů v souladu s přílohou prováděcí vyhlášky. Nad rámec paušální odměny bylo účtováno za pitvy 103 hodin práce a za „ostatních“ 203 znaleckých úkonů 1.699 hodin práce, tj. celkem 1.802 hodin, což představuje v průměru 4,93 hodin denně. Znalec poukázal na skutečnost, že podle § 24 odst. 1 prováděcí vyhlášky, je-li k provedení znaleckého posudku nebo tlumočnického úkonu třeba méně než jedné hodiny, náleží odměna za celou hodinu. Pokud by znalec u každého znaleckého posudku vykázal maximálně jednu započatou hodinu, činil by „reálně“ celkový účtovaný rozsah práce 1.325 hodin, tzn. 3,63 hodin denně.

V roce 2017 MUDr. Igor Dvořáček vypracoval celkem 438 znaleckých posudků, z toho 268 pitev. Nad rámec paušální odměny bylo účtováno za pitvy 172 hodin práce a za „ostatních“ 170 znaleckých úkonů 1.483 hodin práce, tj. celkem 1.655 hodin, což představuje v průměru 4,53 hodin denně, resp. při zohlednění 438 započatých hodin by „reálně“ účtovaný rozsah práce činil 1.217 hodin, tzn. 3,33 hodin denně.

V roce 2018 MUDr. Igor Dvořáček vypracoval celkem 273 znaleckých posudků, z toho 163 pitev. Nad rámec paušální odměny bylo účtováno za pitvy 174 hodin práce a za „ostatních“ 110 znaleckých úkonů 1.049 hodin práce, tj. celkem 1.223 hodin, což představuje v průměru 3,35 hodin denně, resp. při zohlednění 174 započatých hodin by „reálně“ účtovaný rozsah práce činil 950 hodin, tzn. 2,60 hodin denně.

Lze uzavřít, že v případě pitev je účtování paušálních částek odměn a náhrady nákladů v souladu s právními předpisy (srov. § 23 a přílohu prováděcí vyhlášky). U tzv. „ostatních“ znaleckých posudků je účtované (v průměru cca 8 až 9 hodin za jeden znalecký posudek) znalečné úměrné v porovnání s obdobnými odbornými úkony a částkami odměn za ně účtovanými jinými znalci. Krajský soud s ohledem na výše uvedené neshledal důvod k učinění žádných dalších opatření. Současně je třeba dodat, že krajskému soudu nepřísluší podle platné právní úpravy posuzovat přiměřenost účtované odměny ve vztahu k pracovnímu vytížení znalce mimo výkon znalecké činnosti. Znalcům nevzniká ve vztahu k orgánu, který jej jako znalce jmenoval, žádný pracovněprávní, služební či jiný podřízený vztah. Vykonával-li případně MUDr. Igor Dvořáček znaleckou činnost v rozporu se svými pracovněprávními povinnosti v pracovní době, nese za to pracovněprávní odpovědnost vůči zaměstnavateli. 

   

S pozdravem

Mgr. Tomáš Zubek, v.r.

místopředseda krajského soudu

 

Za správnost vyhotovení:

Monika Nováková

odd. znalců a tlumočníků KS Ostrava

* * *

Neuvěřitelný skandál, brutalita justiční stráže, zlomené žebro a důvěrník StB – MUDr. Igor Dvořáček u OS Ostrava 28.5.2019 !!!

Tak už Vám to konečně došlo, vážený pane hejtmane, že skutečně hrajeme na Mém domácím hřišti?

J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)